ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสีล้ง 105
35 33.33
35 33.33
25 23.81
0 0.00
0 0.00
10 9.52
95 90.48%
2  โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 1181
129 10.92
125 10.58
156 13.21
205 17.36
381 32.26
185 15.66
996 84.34%
3  โรงเรียนวัดเสาธงนอก 318
243 76.42
2 0.63
23 7.23
0 0.00
0 0.00
50 15.72
268 84.28%
4  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 181
133 73.48
0 0.00
7 3.87
0 0.00
0 0.00
41 22.65
140 77.35%
5  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 325
12 3.69
13 4.00
71 21.85
25 7.69
50 15.38
154 47.38
171 52.62%
6  โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 268
18 6.72
15 5.60
42 15.67
8 2.99
58 21.64
127 47.39
141 52.61%
7  โรงเรียนวัดหัวคู้ 341
15 4.40
20 5.87
44 12.90
35 10.26
64 18.77
163 47.80
178 52.20%
8  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 438
42 9.59
40 9.13
86 19.63
14 3.20
32 7.31
224 51.14
214 48.86%
9  โรงเรียนวัดกาหลง 79
6 7.59
0 0.00
29 36.71
1 1.27
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
10  โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 266
8 3.01
15 5.64
58 21.80
15 5.64
17 6.39
153 57.52
113 42.48%
11  โรงเรียนวัดสร่างโศก 102
7 6.86
13 12.75
21 20.59
1 0.98
0 0.00
60 58.82
42 41.18%
12  โรงเรียนวัดคอลาด 117
10 8.55
9 7.69
26 22.22
2 1.71
1 0.85
69 58.97
48 41.03%
13  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 885
94 10.62
55 6.21
97 10.96
31 3.50
82 9.27
526 59.44
359 40.56%
14  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 410
82 20.00
25 6.10
28 6.83
15 3.66
12 2.93
248 60.49
162 39.51%
15  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 87
5 5.75
6 6.90
12 13.79
0 0.00
9 10.34
55 63.22
32 36.78%
16  โรงเรียนวัดสลุด 149
10 6.71
8 5.37
15 10.07
9 6.04
11 7.38
96 64.43
53 35.57%
17  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 425
17 4.00
9 2.12
57 13.41
31 7.29
35 8.24
276 64.94
149 35.06%
18  โรงเรียนคลองลาดกระบัง 130
13 10.00
11 8.46
9 6.92
7 5.38
4 3.08
86 66.15
44 33.85%
19  โรงเรียนวัดบางบ่อ 542
28 5.17
18 3.32
80 14.76
23 4.24
30 5.54
363 66.97
179 33.03%
20  โรงเรียนคลองกันยา 188
7 3.72
7 3.72
15 7.98
14 7.45
18 9.57
127 67.55
61 32.45%
21  โรงเรียนคลองบางกะสี 140
6 4.29
4 2.86
33 23.57
0 0.00
0 0.00
97 69.29
43 30.71%
22  โรงเรียนคลองบางแก้ว 816
25 3.06
26 3.19
139 17.03
11 1.35
46 5.64
569 69.73
247 30.27%
23  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 1803
57 3.16
83 4.60
94 5.21
139 7.71
154 8.54
1276 70.77
527 29.23%
24  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 484
31 6.40
27 5.58
78 16.12
3 0.62
1 0.21
344 71.07
140 28.93%
25  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 300
12 4.00
6 2.00
40 13.33
14 4.67
11 3.67
217 72.33
83 27.67%
26  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 190
16 8.42
0 0.00
20 10.53
5 2.63
11 5.79
138 72.63
52 27.37%
27  โรงเรียนโรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1115
103 9.24
105 9.42
60 5.38
24 2.15
6 0.54
817 73.27
298 26.73%
28  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1168
60 5.14
32 2.74
97 8.30
36 3.08
85 7.28
858 73.46
310 26.54%
29  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1054
30 2.85
35 3.32
67 6.36
97 9.20
48 4.55
777 73.72
277 26.28%
30  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 275
5 1.82
5 1.82
48 17.45
5 1.82
8 2.91
204 74.18
71 25.82%
31  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1667
82 4.92
19 1.14
288 17.28
25 1.50
15 0.90
1238 74.27
429 25.73%
32  โรงเรียนคลองพระยานาคราช 80
3 3.75
3 3.75
12 15.00
0 0.00
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
33  โรงเรียนตลาดคลองสวน 43
6 13.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.30
33 76.74
10 23.26%
34  โรงเรียนคลองบางกระบือ 793
26 3.28
14 1.77
142 17.91
0 0.00
1 0.13
610 76.92
183 23.08%
35  โรงเรียนคลองบางกะอี่ 158
6 3.80
4 2.53
21 13.29
3 1.90
2 1.27
122 77.22
36 22.78%
36  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 357
9 2.52
10 2.80
39 10.92
18 5.04
1 0.28
280 78.43
77 21.57%
37  โรงเรียนเทวะคลองตรง 65
4 6.15
1 1.54
9 13.85
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
38  โรงเรียนปากคลองมอญ 179
3 1.68
8 4.47
27 15.08
0 0.00
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
39  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 465
5 1.08
26 5.59
67 14.41
0 0.00
0 0.00
367 78.92
98 21.08%
40  โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 120
9 7.50
4 3.33
4 3.33
4 3.33
4 3.33
95 79.17
25 20.83%
41  โรงเรียนคลองหลุมลึก 144
3 2.08
2 1.39
22 15.28
1 0.69
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
42  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 156
6 3.85
0 0.00
20 12.82
0 0.00
4 2.56
126 80.77
30 19.23%
43  โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 102
4 3.92
3 2.94
7 6.86
3 2.94
2 1.96
83 81.37
19 18.63%
44  โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
5 9.26
44 81.48
10 18.52%
45  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 686
39 5.69
17 2.48
68 9.91
0 0.00
0 0.00
562 81.92
124 18.08%
46  โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 475
15 3.16
21 4.42
26 5.47
13 2.74
9 1.89
391 82.32
84 17.68%
47  โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 138
0 0.00
3 2.17
17 12.32
2 1.45
1 0.72
115 83.33
23 16.67%
48  โรงเรียนวัดโคธาราม 74
3 4.05
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
49  โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 75
1 1.33
2 2.67
3 4.00
3 4.00
3 4.00
63 84.00
12 16.00%
50  โรงเรียนละมูลรอดศิริ 57
1 1.75
0 0.00
6 10.53
2 3.51
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
51  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 846
15 1.77
8 0.95
55 6.50
19 2.25
36 4.26
713 84.28
133 15.72%
52  โรงเรียนวัดบัวโรย 119
2 1.68
3 2.52
7 5.88
3 2.52
3 2.52
101 84.87
18 15.13%
53  โรงเรียนวัดลาดหวาย 84
4 4.76
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 220
6 2.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 11.36
189 85.91
31 14.09%
55  โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 286
0 0.00
6 2.10
34 11.89
0 0.00
0 0.00
246 86.01
40 13.99%
56  โรงเรียนวัดบางเพรียง 382
9 2.36
17 4.45
23 6.02
0 0.00
2 0.52
331 86.65
51 13.35%
57  โรงเรียนคลองสะบัดจาก 155
2 1.29
1 0.65
10 6.45
5 3.23
2 1.29
135 87.10
20 12.90%
58  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 550
1 0.18
2 0.36
28 5.09
2 0.36
30 5.45
487 88.55
63 11.45%
59  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1371
27 1.97
16 1.17
67 4.89
10 0.73
17 1.24
1234 90.01
137 9.99%
60  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 211
7 3.32
0 0.00
14 6.64
0 0.00
0 0.00
190 90.05
21 9.95%
61  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 85
2 2.35
1 1.18
3 3.53
2 2.35
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
62  โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 861
14 1.63
9 1.05
51 5.92
0 0.00
0 0.00
787 91.41
74 8.59%
63  โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 159
4 2.52
0 0.00
8 5.03
0 0.00
0 0.00
147 92.45
12 7.55%
64  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1305
9 0.69
7 0.54
39 2.99
5 0.38
37 2.84
1208 92.57
97 7.43%
65  โรงเรียนวัดนาคราช 97
3 3.09
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
66  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 208
6 2.88
0 0.00
7 3.37
0 0.00
0 0.00
195 93.75
13 6.25%
67  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 152
0 0.00
0 0.00
9 5.92
0 0.00
0 0.00
143 94.08
9 5.92%
68  โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 275
0 0.00
0 0.00
13 4.73
0 0.00
0 0.00
262 95.27
13 4.73%
69  โรงเรียนคลองกระแชงเตย 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
70  โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
71  โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1197
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1197 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,398 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,596 5.62
เตี้ย  957 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,749 9.68
ผอมและเตี้ย  890 3.13
อ้วนและเตี้ย  1,378 4.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,828 73.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,570 คน


26.66%


Powered By www.thaieducation.net