ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 72 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 72 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางด้วน 87
24 27.59
12 13.79
13 14.94
7 8.05
11 12.64
20 22.99
67 77.01%
2  โรงเรียนวัดบางโปรง 262
12 4.58
14 5.34
54 20.61
26 9.92
61 23.28
95 36.26
167 63.74%
3  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1414
77 5.45
52 3.68
223 15.77
135 9.55
247 17.47
680 48.09
734 51.91%
4  โรงเรียนวัดครุใน 378
32 8.47
16 4.23
82 21.69
7 1.85
50 13.23
191 50.53
187 49.47%
5  โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 163
6 3.68
16 9.82
52 31.90
4 2.45
1 0.61
84 51.53
79 48.47%
6  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 758
80 10.55
79 10.42
52 6.86
115 15.17
37 4.88
395 52.11
363 47.89%
7  โรงเรียนวัดสุขกร 167
4 2.40
9 5.39
33 19.76
13 7.78
17 10.18
91 54.49
76 45.51%
8  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 207
7 3.38
6 2.90
36 17.39
13 6.28
23 11.11
122 58.94
85 41.06%
9  โรงเรียนคลองบางปิ้ง 496
36 7.26
11 2.22
89 17.94
55 11.09
10 2.02
295 59.48
201 40.52%
10  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 593
24 4.05
18 3.04
88 14.84
42 7.08
61 10.29
360 60.71
233 39.29%
11  โรงเรียนวัดใหญ่ 667
24 3.60
18 2.70
110 16.49
46 6.90
62 9.30
407 61.02
260 38.98%
12  โรงเรียนวัดบางฝ้าย 267
13 4.87
15 5.62
55 20.60
10 3.75
1 0.37
173 64.79
94 35.21%
13  โรงเรียนคลองบางปู 111
5 4.50
11 9.91
16 14.41
5 4.50
2 1.80
72 64.86
39 35.14%
14  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1594
37 2.32
69 4.33
354 22.21
83 5.21
15 0.94
1036 64.99
558 35.01%
15  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 815
32 3.93
19 2.33
71 8.71
61 7.48
96 11.78
536 65.77
279 34.23%
16  โรงเรียนวัดคลองเก้า 559
26 4.65
25 4.47
50 8.94
45 8.05
44 7.87
369 66.01
190 33.99%
17  โรงเรียนวัดแพรกษา 1503
37 2.46
20 1.33
245 16.30
57 3.79
145 9.65
999 66.47
504 33.53%
18  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 879
29 3.30
37 4.21
123 13.99
37 4.21
59 6.71
594 67.58
285 32.42%
19  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1411
99 7.02
84 5.95
84 5.95
71 5.03
115 8.15
958 67.90
453 32.10%
20  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 156
20 12.82
7 4.49
20 12.82
1 0.64
1 0.64
107 68.59
49 31.41%
21  โรงเรียนคลองใหม่ 526
15 2.85
6 1.14
56 10.65
21 3.99
58 11.03
370 70.34
156 29.66%
22  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1097
48 4.38
26 2.37
237 21.60
10 0.91
0 0.00
776 70.74
321 29.26%
23  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 45
3 6.67
2 4.44
7 15.56
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
24  โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 147
12 8.16
8 5.44
22 14.97
0 0.00
0 0.00
105 71.43
42 28.57%
25  โรงเรียนวัดป่าเกด 140
4 2.86
4 2.86
14 10.00
8 5.71
10 7.14
100 71.43
40 28.57%
26  โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 762
40 5.25
21 2.76
41 5.38
34 4.46
78 10.24
548 71.92
214 28.08%
27  โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1293
47 3.63
80 6.19
95 7.35
112 8.66
25 1.93
934 72.24
359 27.76%
28  โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1434
52 3.63
61 4.25
159 11.09
103 7.18
0 0.00
1059 73.85
375 26.15%
29  โรงเรียนวัดคลองมอญ 130
7 5.38
0 0.00
19 14.62
6 4.62
2 1.54
96 73.85
34 26.15%
30  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 269
27 10.04
8 2.97
33 12.27
0 0.00
1 0.37
200 74.35
69 25.65%
31  โรงเรียนวัดกองแก้ว 134
10 7.46
3 2.24
20 14.93
0 0.00
1 0.75
100 74.63
34 25.37%
32  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 68
5 7.35
4 5.88
5 7.35
3 4.41
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
33  โรงเรียนวัดสวนส้ม 718
16 2.23
14 1.95
140 19.50
7 0.97
0 0.00
541 75.35
177 24.65%
34  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
2 6.90
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
35  โรงเรียนบ้านบางจาก 377
36 9.55
0 0.00
53 14.06
0 0.00
0 0.00
288 76.39
89 23.61%
36  โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) 92
8 8.70
3 3.26
10 10.87
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
37  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 428
18 4.21
6 1.40
72 16.82
1 0.23
0 0.00
331 77.34
97 22.66%
38  โรงเรียนวัดแหลม 204
7 3.43
7 3.43
31 15.20
0 0.00
0 0.00
159 77.94
45 22.06%
39  โรงเรียนวัดบางกระสอบ 71
5 7.04
3 4.23
6 8.45
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
40  โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 280
12 4.29
8 2.86
36 12.86
1 0.36
0 0.00
223 79.64
57 20.36%
41  โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 370
24 6.49
15 4.05
26 7.03
7 1.89
0 0.00
298 80.54
72 19.46%
42  โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 139
14 10.07
5 3.60
8 5.76
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
43  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 93
3 3.23
0 0.00
15 16.13
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
44  โรงเรียนวัดครุนอก 84
1 1.19
2 2.38
13 15.48
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
45  โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 286
14 4.90
4 1.40
36 12.59
0 0.00
0 0.00
232 81.12
54 18.88%
46  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1807
40 2.21
114 6.31
167 9.24
16 0.89
0 0.00
1470 81.35
337 18.65%
47  โรงเรียนวัดคันลัด 81
3 3.70
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
48  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 60
1 1.67
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
49  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 484
16 3.31
11 2.27
54 11.16
0 0.00
0 0.00
403 83.26
81 16.74%
50  โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 90
9 10.00
4 4.44
2 2.22
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
51  โรงเรียนวัดคู่สร้าง 326
2 0.61
0 0.00
52 15.95
0 0.00
0 0.00
272 83.44
54 16.56%
52  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 138
0 0.00
0 0.00
20 14.49
2 1.45
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
53  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 506
16 3.16
5 0.99
48 9.49
2 0.40
5 0.99
430 84.98
76 15.02%
54  โรงเรียนวัดบางนางเกรง 70
3 4.29
2 2.86
3 4.29
1 1.43
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
55  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 510
21 4.12
0 0.00
40 7.84
0 0.00
2 0.39
447 87.65
63 12.35%
56  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 326
5 1.53
0 0.00
30 9.20
0 0.00
5 1.53
286 87.73
40 12.27%
57  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 403
6 1.49
4 0.99
33 8.19
2 0.50
3 0.74
355 88.09
48 11.91%
58  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 324
9 2.78
0 0.00
24 7.41
0 0.00
0 0.00
291 89.81
33 10.19%
59  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) 70
0 0.00
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
60  โรงเรียนคลองสำโรง 589
9 1.53
7 1.19
19 3.23
4 0.68
15 2.55
535 90.83
54 9.17%
61  โรงเรียนวัดแค 197
3 1.52
0 0.00
8 4.06
5 2.54
1 0.51
180 91.37
17 8.63%
62  โรงเรียนวัดรวก 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
1 3.57
26 92.86
2 7.14%
63  โรงเรียนวัดชมนิมิตร 449
5 1.11
6 1.34
15 3.34
4 0.89
2 0.45
417 92.87
32 7.13%
64  โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 664
18 2.71
0 0.00
29 4.37
0 0.00
0 0.00
617 92.92
47 7.08%
65  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 356
21 5.90
0 0.00
2 0.56
0 0.00
0 0.00
333 93.54
23 6.46%
66  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 840
6 0.71
0 0.00
39 4.64
4 0.48
0 0.00
791 94.17
49 5.83%
67  โรงเรียนวัดกลาง 174
3 1.72
2 1.15
4 2.30
0 0.00
0 0.00
165 94.83
9 5.17%
68  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 646
5 0.77
0 0.00
24 3.72
0 0.00
0 0.00
617 95.51
29 4.49%
69  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 521
4 0.77
4 0.77
11 2.11
1 0.19
0 0.00
501 96.16
20 3.84%
70  โรงเรียนวัดบางกอบัว 109
2 1.83
2 1.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 96.33
4 3.67%
71  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 205
0 0.00
1 0.49
2 0.98
0 0.00
1 0.49
201 98.05
4 1.95%
72  โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,688 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,259 3.97
เตี้ย  993 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,661 11.55
ผอมและเตี้ย  1,191 3.76
อ้วนและเตี้ย  1,269 4.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,315 73.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,373 คน


26.42%


Powered By www.thaieducation.net