ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 5
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 19
5 26.32
4 21.05
3 15.79
5 26.32
2 10.53
0 0.00
19 100.00%
3  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 4
1 25.00
1 25.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 158
12 7.59
19 12.03
16 10.13
31 19.62
35 22.15
45 28.48
113 71.52%
5  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 135
28 20.74
22 16.30
15 11.11
14 10.37
14 10.37
42 31.11
93 68.89%
6  โรงเรียนนางามวิทยา 177
42 23.73
27 15.25
28 15.82
4 2.26
20 11.30
56 31.64
121 68.36%
7  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 40
9 22.50
8 20.00
1 2.50
9 22.50
0 0.00
13 32.50
27 67.50%
8  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 104
60 57.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 42.31
60 57.69%
9  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 7
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14%
10  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 41
9 21.95
7 17.07
4 9.76
2 4.88
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
11  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 36
6 16.67
5 13.89
7 19.44
1 2.78
0 0.00
17 47.22
19 52.78%
12  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 28
4 14.29
3 10.71
3 10.71
2 7.14
2 7.14
14 50.00
14 50.00%
13  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 230
40 17.39
24 10.43
31 13.48
17 7.39
0 0.00
118 51.30
112 48.70%
14  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 27
6 22.22
3 11.11
3 11.11
1 3.70
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
15  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 27
3 11.11
2 7.41
5 18.52
2 7.41
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
16  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 73
7 9.59
9 12.33
5 6.85
6 8.22
5 6.85
41 56.16
32 43.84%
17  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 184
31 16.85
14 7.61
15 8.15
10 5.43
10 5.43
104 56.52
80 43.48%
18  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 67
9 13.43
4 5.97
11 16.42
5 7.46
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 87
9 10.34
3 3.45
7 8.05
10 11.49
8 9.20
50 57.47
37 42.53%
20  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 123
16 13.01
11 8.94
14 11.38
6 4.88
4 3.25
72 58.54
51 41.46%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 170
9 5.29
11 6.47
11 6.47
20 11.76
19 11.18
100 58.82
70 41.18%
22  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 102
10 9.80
10 9.80
3 2.94
17 16.67
2 1.96
60 58.82
42 41.18%
23  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 139
16 11.51
2 1.44
36 25.90
3 2.16
0 0.00
82 58.99
57 41.01%
24  โรงเรียนบ้านนาบอน 347
52 14.99
21 6.05
35 10.09
10 2.88
23 6.63
206 59.37
141 40.63%
25  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 113
14 12.39
10 8.85
16 14.16
5 4.42
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
26  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 103
11 10.68
20 19.42
9 8.74
0 0.00
0 0.00
63 61.17
40 38.83%
27  โรงเรียนบ้านหนองแสง 80
6 7.50
8 10.00
8 10.00
1 1.25
8 10.00
49 61.25
31 38.75%
28  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 141
11 7.80
10 7.09
1 0.71
21 14.89
11 7.80
87 61.70
54 38.30%
29  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 55
7 12.73
6 10.91
1 1.82
7 12.73
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
30  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 63
6 9.52
5 7.94
8 12.70
5 7.94
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
31  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 61
0 0.00
8 13.11
14 22.95
0 0.00
1 1.64
38 62.30
23 37.70%
32  โรงเรียนสังคมพัฒนา 253
27 10.67
30 11.86
23 9.09
15 5.93
0 0.00
158 62.45
95 37.55%
33  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 27
2 7.41
2 7.41
6 22.22
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
34  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 58
3 5.17
2 3.45
3 5.17
7 12.07
6 10.34
37 63.79
21 36.21%
35  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 50
4 8.00
5 10.00
7 14.00
2 4.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
36  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 127
12 9.45
4 3.15
23 18.11
5 3.94
1 0.79
82 64.57
45 35.43%
37  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 137
12 8.76
16 11.68
10 7.30
10 7.30
0 0.00
89 64.96
48 35.04%
38  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 106
7 6.60
9 8.49
16 15.09
5 4.72
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
39  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 66
6 9.09
6 9.09
6 9.09
3 4.55
2 3.03
43 65.15
23 34.85%
40  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52
13 25.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
2 3.85
34 65.38
18 34.62%
41  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 96
4 4.17
2 2.08
19 19.79
6 6.25
2 2.08
63 65.63
33 34.38%
42  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 88
2 2.27
6 6.82
7 7.95
12 13.64
3 3.41
58 65.91
30 34.09%
43  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 127
14 11.02
11 8.66
7 5.51
4 3.15
7 5.51
84 66.14
43 33.86%
44  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
45  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 66
9 13.64
1 1.52
3 4.55
9 13.64
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
46  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 48
8 16.67
5 10.42
2 4.17
1 2.08
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
47  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75
9 12.00
0 0.00
14 18.67
2 2.67
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
48  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 107
8 7.48
5 4.67
9 8.41
8 7.48
5 4.67
72 67.29
35 32.71%
49  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 187
15 8.02
5 2.67
18 9.63
5 2.67
18 9.63
126 67.38
61 32.62%
50  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 86
8 9.30
4 4.65
12 13.95
4 4.65
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
51  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 105
3 2.86
10 9.52
20 19.05
0 0.00
1 0.95
71 67.62
34 32.38%
52  โรงเรียนบ้านจอมศรี 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
53  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 92
14 15.22
4 4.35
11 11.96
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
54  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 113
17 15.04
12 10.62
6 5.31
0 0.00
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
55  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 108
22 20.37
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
56  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 129
26 20.16
7 5.43
5 3.88
1 0.78
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
57  โรงเรียนหนองขามวิทยา 47
4 8.51
3 6.38
4 8.51
3 6.38
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
58  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 139
9 6.47
2 1.44
8 5.76
13 9.35
8 5.76
99 71.22
40 28.78%
59  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 238
20 8.40
12 5.04
17 7.14
9 3.78
10 4.20
170 71.43
68 28.57%
60  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95
8 8.42
5 5.26
11 11.58
3 3.16
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
61  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 180
0 0.00
0 0.00
19 10.56
0 0.00
31 17.22
130 72.22
50 27.78%
62  โรงเรียนนาทันวิทยา 123
5 4.07
14 11.38
11 8.94
3 2.44
1 0.81
89 72.36
34 27.64%
63  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 58
8 13.79
8 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
64  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 37
4 10.81
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
65  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 300
20 6.67
8 2.67
23 7.67
17 5.67
13 4.33
219 73.00
81 27.00%
66  โรงเรียนบ้านดินจี่ 364
50 13.74
15 4.12
26 7.14
6 1.65
1 0.27
266 73.08
98 26.92%
67  โรงเรียนบ้านปลาขาว 56
3 5.36
5 8.93
2 3.57
4 7.14
1 1.79
41 73.21
15 26.79%
68  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 94
6 6.38
5 5.32
5 5.32
5 5.32
4 4.26
69 73.40
25 26.60%
69  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 79
3 3.80
4 5.06
11 13.92
3 3.80
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
70  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
2 4.08
2 4.08
36 73.47
13 26.53%
71  โรงเรียนนาขามวิทยา 302
16 5.30
15 4.97
38 12.58
9 2.98
2 0.66
222 73.51
80 26.49%
72  โรงเรียนบ้านกกตาล 68
2 2.94
1 1.47
7 10.29
6 8.82
2 2.94
50 73.53
18 26.47%
73  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 53
9 16.98
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
74  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 35
3 8.57
4 11.43
2 5.71
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
75  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 153
14 9.15
15 9.80
6 3.92
3 1.96
1 0.65
114 74.51
39 25.49%
76  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 150
8 5.33
3 2.00
13 8.67
8 5.33
6 4.00
112 74.67
38 25.33%
77  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 105
8 7.62
5 4.76
8 7.62
5 4.76
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
78  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 93
5 5.38
5 5.38
4 4.30
5 5.38
4 4.30
70 75.27
23 24.73%
79  โรงเรียนบ้านจาน 61
6 9.84
4 6.56
3 4.92
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
80  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
0 0.00
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
81  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 345
16 4.64
10 2.90
36 10.43
22 6.38
0 0.00
261 75.65
84 24.35%
82  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 177
18 10.17
6 3.39
19 10.73
0 0.00
0 0.00
134 75.71
43 24.29%
83  โรงเรียนบ้านดงมัน 33
2 6.06
3 9.09
0 0.00
1 3.03
2 6.06
25 75.76
8 24.24%
84  โรงเรียนบ้านผึ้ง 66
4 6.06
4 6.06
1 1.52
2 3.03
5 7.58
50 75.76
16 24.24%
85  โรงเรียนบ้านวังมน 62
5 8.06
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
86  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 91
5 5.49
9 9.89
8 8.79
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
87  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 87
4 4.60
3 3.45
7 8.05
5 5.75
2 2.30
66 75.86
21 24.14%
88  โรงเรียนบ้านนาวี 108
11 10.19
10 9.26
3 2.78
1 0.93
1 0.93
82 75.93
26 24.07%
89  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 270
29 10.74
11 4.07
15 5.56
7 2.59
3 1.11
205 75.93
65 24.07%
90  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
91  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 97
3 3.09
7 7.22
13 13.40
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
92  โรงเรียนหนองโพนสูง 55
4 7.27
1 1.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
93  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 292
34 11.64
6 2.05
21 7.19
5 1.71
3 1.03
223 76.37
69 23.63%
94  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 114
13 11.40
4 3.51
9 7.89
0 0.00
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
95  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 137
8 5.84
8 5.84
15 10.95
0 0.00
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
96  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 31
5 16.13
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
97  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82
1 1.22
5 6.10
10 12.20
2 2.44
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
98  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 155
6 3.87
12 7.74
14 9.03
2 1.29
0 0.00
121 78.06
34 21.94%
99  โรงเรียนบ้านโนนชาด 98
2 2.04
5 5.10
14 14.29
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
100  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 56
7 12.50
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
101  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1619
80 4.94
59 3.64
72 4.45
35 2.16
100 6.18
1273 78.63
346 21.37%
102  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 99
5 5.05
6 6.06
7 7.07
3 3.03
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
103  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 360
0 0.00
25 6.94
51 14.17
0 0.00
0 0.00
284 78.89
76 21.11%
104  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 48
1 2.08
0 0.00
6 12.50
2 4.17
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
105  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 173
16 9.25
5 2.89
15 8.67
0 0.00
0 0.00
137 79.19
36 20.81%
106  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 77
1 1.30
3 3.90
11 14.29
0 0.00
1 1.30
61 79.22
16 20.78%
107  โรงเรียนบ้านนาคู 241
25 10.37
9 3.73
5 2.07
8 3.32
3 1.24
191 79.25
50 20.75%
108  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 97
10 10.31
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
109  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 69
3 4.35
6 8.70
5 7.25
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
110  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
111  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 95
4 4.21
2 2.11
13 13.68
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
112  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 516
25 4.84
26 5.04
34 6.59
11 2.13
7 1.36
413 80.04
103 19.96%
113  โรงเรียนบ้านนากระเดา 81
7 8.64
9 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
114  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 211
8 3.79
6 2.84
17 8.06
6 2.84
3 1.42
171 81.04
40 18.96%
115  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 65
6 9.23
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
116  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 116
5 4.31
5 4.31
6 5.17
5 4.31
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
117  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1363
98 7.19
30 2.20
112 8.22
1 0.07
2 0.15
1120 82.17
243 17.83%
118  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 152
8 5.26
6 3.95
13 8.55
0 0.00
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
119  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 222
17 7.66
5 2.25
16 7.21
1 0.45
0 0.00
183 82.43
39 17.57%
120  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 178
6 3.37
13 7.30
5 2.81
7 3.93
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
121  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 159
8 5.03
12 7.55
0 0.00
0 0.00
7 4.40
132 83.02
27 16.98%
122  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 120
9 7.50
2 1.67
9 7.50
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
123  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 338
0 0.00
44 13.02
12 3.55
0 0.00
0 0.00
282 83.43
56 16.57%
124  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 228
11 4.82
11 4.82
5 2.19
5 2.19
5 2.19
191 83.77
37 16.23%
125  โรงเรียนหนองบัวใน 175
12 6.86
8 4.57
7 4.00
1 0.57
0 0.00
147 84.00
28 16.00%
126  โรงเรียนบ้านโพนแพง 240
8 3.33
3 1.25
4 1.67
23 9.58
0 0.00
202 84.17
38 15.83%
127  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 172
6 3.49
0 0.00
21 12.21
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
128  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 312
10 3.21
0 0.00
10 3.21
26 8.33
2 0.64
264 84.62
48 15.38%
129  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
130  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 73
1 1.37
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
131  โรงเรียนบ้านคำม่วง 87
8 9.20
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
132  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87
10 11.49
2 2.30
0 0.00
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
133  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
23 85.19
4 14.81%
134  โรงเรียนบ้านชาด 264
13 4.92
7 2.65
11 4.17
3 1.14
5 1.89
225 85.23
39 14.77%
135  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 163
12 7.36
7 4.29
5 3.07
0 0.00
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
136  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
2 2.94
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
137  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
3 7.32
35 85.37
6 14.63%
138  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
139  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
1 1.92
2 3.85
45 86.54
7 13.46%
140  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
141  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 90
3 3.33
1 1.11
5 5.56
2 2.22
1 1.11
78 86.67
12 13.33%
142  โรงเรียนบ้านดงหมู 135
6 4.44
6 4.44
6 4.44
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
143  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 60
3 5.00
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
144  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 153
10 6.54
5 3.27
5 3.27
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
145  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 92
3 3.26
4 4.35
5 5.43
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
146  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
147  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 48
2 4.17
1 2.08
2 4.17
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
148  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 144
1 0.69
2 1.39
12 8.33
2 1.39
1 0.69
126 87.50
18 12.50%
149  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 199
0 0.00
13 6.53
11 5.53
0 0.00
0 0.00
175 87.94
24 12.06%
150  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 268
5 1.87
0 0.00
5 1.87
16 5.97
6 2.24
236 88.06
32 11.94%
151  โรงเรียนบ้านกลาง 112
3 2.68
2 1.79
2 1.79
3 2.68
3 2.68
99 88.39
13 11.61%
152  โรงเรียนบ้านหนองผือ 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
153  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 98
5 5.10
0 0.00
5 5.10
0 0.00
1 1.02
87 88.78
11 11.22%
154  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 134
6 4.48
6 4.48
3 2.24
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
155  โรงเรียนบ้านบึงทอง 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
156  โรงเรียนบ้านนาทัน 29
3 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
157  โรงเรียนบ้านกุดกอก 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
158  โรงเรียนโคกนาดี 115
3 2.61
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
159  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 136
4 2.94
3 2.21
6 4.41
0 0.00
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
160  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
161  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
162  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
163  โรงเรียนบ้านจอมทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
164  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
3 4.55
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
165  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99
6 6.06
2 2.02
1 1.01
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
166  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
167  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
168  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
169  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 256
4 1.56
4 1.56
5 1.95
3 1.17
5 1.95
235 91.80
21 8.20%
170  โรงเรียนบ้านขมิ้น 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
171  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
172  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 78
1 1.28
1 1.28
1 1.28
2 2.56
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
173  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
174  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
4 4.21
88 92.63
7 7.37%
175  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 87
3 3.45
0 0.00
1 1.15
2 2.30
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
176  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
177  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 158
0 0.00
0 0.00
10 6.33
0 0.00
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
178  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
3 3.75
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
179  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 275
12 4.36
0 0.00
5 1.82
0 0.00
0 0.00
258 93.82
17 6.18%
180  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
181  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 177
0 0.00
0 0.00
10 5.65
0 0.00
0 0.00
167 94.35
10 5.65%
182  โรงเรียนบ้านโนนยาง 107
2 1.87
1 0.93
3 2.80
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
183  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
184  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 165
3 1.82
1 0.61
5 3.03
0 0.00
0 0.00
156 94.55
9 5.45%
185  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
186  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
187  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
188  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
189  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 224
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
214 95.54
10 4.46%
190  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 208
3 1.44
3 1.44
3 1.44
0 0.00
0 0.00
199 95.67
9 4.33%
191  โรงเรียนหนองบัวนอก 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
192  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 90
2 2.22
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
193  โรงเรียนบ้านคุย 252
0 0.00
0 0.00
1 0.40
3 1.19
0 0.00
248 98.41
4 1.59%
194  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
195  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 99
0 0.00
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
98 98.99
1 1.01%
196  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,628 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,633 6.63
เตี้ย  1,046 4.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,704 6.92
ผอมและเตี้ย  665 2.70
อ้วนและเตี้ย  484 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,096 77.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,532 คน


22.46%


Powered By www.thaieducation.net