ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 168 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 168 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำขามวิทยา 91
25 27.47
18 19.78
14 15.38
14 15.38
20 21.98
0 0.00
91 100.00%
2  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 36
26 72.22
4 11.11
6 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 140
38 27.14
10 7.14
75 53.57
9 6.43
8 5.71
0 0.00
140 100.00%
4  โรงเรียนหัวดงวิทยา 8
4 50.00
0 0.00
3 37.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
5  โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 14
9 64.29
0 0.00
5 35.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
6  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 199
41 20.60
37 18.59
47 23.62
30 15.08
25 12.56
19 9.55
180 90.45%
7  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 60
38 63.33
6 10.00
8 13.33
0 0.00
1 1.67
7 11.67
53 88.33%
8  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 172
20 11.63
37 21.51
41 23.84
29 16.86
24 13.95
21 12.21
151 87.79%
9  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 126
25 19.84
31 24.60
22 17.46
12 9.52
20 15.87
16 12.70
110 87.30%
10  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 28
16 57.14
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
6 21.43
22 78.57%
11  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 100
36 36.00
5 5.00
12 12.00
8 8.00
15 15.00
24 24.00
76 76.00%
12  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 133
95 71.43
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
33 24.81
100 75.19%
13  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 64
12 18.75
16 25.00
2 3.13
13 20.31
1 1.56
20 31.25
44 68.75%
14  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61
9 14.75
2 3.28
10 16.39
11 18.03
9 14.75
20 32.79
41 67.21%
15  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 80
11 13.75
13 16.25
12 15.00
11 13.75
4 5.00
29 36.25
51 63.75%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัว 82
51 62.20
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
30 36.59
52 63.41%
17  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 50
1 2.00
12 24.00
9 18.00
1 2.00
8 16.00
19 38.00
31 62.00%
18  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 105
21 20.00
19 18.10
7 6.67
12 11.43
5 4.76
41 39.05
64 60.95%
19  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 177
33 18.64
26 14.69
22 12.43
18 10.17
8 4.52
70 39.55
107 60.45%
20  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 210
44 20.95
18 8.57
20 9.52
9 4.29
35 16.67
84 40.00
126 60.00%
21  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 67
7 10.45
4 5.97
8 11.94
11 16.42
10 14.93
27 40.30
40 59.70%
22  โรงเรียนนาบงวิทยา 136
18 13.24
24 17.65
7 5.15
16 11.76
15 11.03
56 41.18
80 58.82%
23  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 124
9 7.26
14 11.29
17 13.71
23 18.55
9 7.26
52 41.94
72 58.06%
24  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 100
11 11.00
11 11.00
17 17.00
8 8.00
11 11.00
42 42.00
58 58.00%
25  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 163
24 14.72
17 10.43
19 11.66
13 7.98
19 11.66
71 43.56
92 56.44%
26  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 94
45 47.87
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
41 43.62
53 56.38%
27  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 34
4 11.76
2 5.88
1 2.94
10 29.41
0 0.00
17 50.00
17 50.00%
28  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
0 0.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
29  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 114
15 13.16
10 8.77
18 15.79
7 6.14
7 6.14
57 50.00
57 50.00%
30  โรงเรียนปอแดงวิทยา 103
3 2.91
1 0.97
28 27.18
1 0.97
18 17.48
52 50.49
51 49.51%
31  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1044
70 6.70
121 11.59
83 7.95
56 5.36
182 17.43
532 50.96
512 49.04%
32  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 127
35 27.56
0 0.00
25 19.69
0 0.00
0 0.00
67 52.76
60 47.24%
33  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 52
9 17.31
5 9.62
5 9.62
5 9.62
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
34  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 48
7 14.58
6 12.50
5 10.42
3 6.25
1 2.08
26 54.17
22 45.83%
35  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 59
5 8.47
3 5.08
16 27.12
3 5.08
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
36  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 110
29 26.36
9 8.18
6 5.45
4 3.64
2 1.82
60 54.55
50 45.45%
37  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 161
4 2.48
5 3.11
26 16.15
9 5.59
28 17.39
89 55.28
72 44.72%
38  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 158
8 5.06
2 1.27
20 12.66
10 6.33
30 18.99
88 55.70
70 44.30%
39  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 23
5 21.74
1 4.35
2 8.70
2 8.70
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
40  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 229
49 21.40
22 9.61
5 2.18
15 6.55
3 1.31
135 58.95
94 41.05%
41  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 39
4 10.26
0 0.00
5 12.82
7 17.95
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
42  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 100
22 22.00
11 11.00
6 6.00
2 2.00
0 0.00
59 59.00
41 41.00%
43  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 101
17 16.83
19 18.81
5 4.95
0 0.00
0 0.00
60 59.41
41 40.59%
44  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 57
11 19.30
9 15.79
1 1.75
2 3.51
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
45  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 62
11 17.74
6 9.68
5 8.06
2 3.23
1 1.61
37 59.68
25 40.32%
46  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 122
16 13.11
12 9.84
16 13.11
5 4.10
0 0.00
73 59.84
49 40.16%
47  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 65
15 23.08
2 3.08
7 10.77
2 3.08
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
48  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 347
50 14.41
20 5.76
45 12.97
15 4.32
7 2.02
210 60.52
137 39.48%
49  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 33
6 18.18
6 18.18
0 0.00
1 3.03
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
50  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 192
26 13.54
31 16.15
14 7.29
3 1.56
0 0.00
118 61.46
74 38.54%
51  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 111
29 26.13
4 3.60
7 6.31
2 1.80
0 0.00
69 62.16
42 37.84%
52  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 56
1 1.79
3 5.36
5 8.93
6 10.71
6 10.71
35 62.50
21 37.50%
53  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
54  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 72
19 26.39
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
55  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102
10 9.80
7 6.86
13 12.75
2 1.96
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 178
29 16.29
16 8.99
8 4.49
2 1.12
0 0.00
123 69.10
55 30.90%
57  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
3 21.43
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
58  โรงเรียนหนองแวงม่วง 61
2 3.28
2 3.28
7 11.48
2 3.28
4 6.56
44 72.13
17 27.87%
59  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 198
12 6.06
11 5.56
12 6.06
10 5.05
8 4.04
145 73.23
53 26.77%
60  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 125
7 5.60
6 4.80
11 8.80
9 7.20
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
61  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 103
2 1.94
1 0.97
22 21.36
2 1.94
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
62  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 163
16 9.82
12 7.36
3 1.84
8 4.91
3 1.84
121 74.23
42 25.77%
63  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 101
22 21.78
0 0.00
0 0.00
4 3.96
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
64  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 93
8 8.60
6 6.45
9 9.68
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
65  โรงเรียนดอนขีวิทยา 115
11 9.57
5 4.35
4 3.48
4 3.48
4 3.48
87 75.65
28 24.35%
66  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 104
6 5.77
6 5.77
7 6.73
5 4.81
1 0.96
79 75.96
25 24.04%
67  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 151
9 5.96
1 0.66
11 7.28
8 5.30
7 4.64
115 76.16
36 23.84%
68  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 168
11 6.55
10 5.95
19 11.31
0 0.00
0 0.00
128 76.19
40 23.81%
69  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 97
1 1.03
9 9.28
13 13.40
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
70  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 212
18 8.49
13 6.13
17 8.02
2 0.94
0 0.00
162 76.42
50 23.58%
71  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 47
6 12.77
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
72  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 124
5 4.03
4 3.23
20 16.13
0 0.00
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
73  โรงเรียนดงบังวิทยา 113
1 0.88
5 4.42
15 13.27
3 2.65
2 1.77
87 76.99
26 23.01%
74  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 100
4 4.00
11 11.00
5 5.00
3 3.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
75  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 115
8 6.96
3 2.61
7 6.09
3 2.61
5 4.35
89 77.39
26 22.61%
76  โรงเรียนยางคำวิทยา 86
12 13.95
1 1.16
2 2.33
2 2.33
2 2.33
67 77.91
19 22.09%
77  โรงเรียนโคกคำวิทยา 156
9 5.77
5 3.21
20 12.82
0 0.00
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
78  โรงเรียนบ้านหนองแซง 378
30 7.94
24 6.35
14 3.70
7 1.85
5 1.32
298 78.84
80 21.16%
79  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 90
7 7.78
0 0.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
80  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 178
18 10.11
0 0.00
19 10.67
0 0.00
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
81  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
82  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 165
9 5.45
8 4.85
16 9.70
1 0.61
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
83  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 156
8 5.13
7 4.49
10 6.41
7 4.49
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
84  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
85  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 44
3 6.82
2 4.55
2 4.55
1 2.27
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
86  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) 35
3 8.57
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
87  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 262
26 9.92
9 3.44
16 6.11
0 0.00
0 0.00
211 80.53
51 19.47%
88  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 124
5 4.03
6 4.84
4 3.23
4 3.23
5 4.03
100 80.65
24 19.35%
89  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 42
7 16.67
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
90  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 38
5 13.16
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
91  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
2 6.06
27 81.82
6 18.18%
92  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 62
1 1.61
2 3.23
8 12.90
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
93  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 184
14 7.61
6 3.26
12 6.52
0 0.00
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
94  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 77
6 7.79
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
95  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 181
7 3.87
10 5.52
12 6.63
0 0.00
0 0.00
152 83.98
29 16.02%
96  โรงเรียนพิมูลวิทยา 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
97  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 140
14 10.00
2 1.43
6 4.29
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
98  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
99  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 61
3 4.92
1 1.64
4 6.56
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
100  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 117
8 6.84
0 0.00
8 6.84
0 0.00
1 0.85
100 85.47
17 14.53%
101  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 77
2 2.60
0 0.00
8 10.39
1 1.30
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
102  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 77
0 0.00
2 2.60
9 11.69
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
103  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 126
7 5.56
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
104  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 99
4 4.04
0 0.00
9 9.09
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
105  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 47
3 6.38
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
106  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 82
1 1.22
2 2.44
2 2.44
5 6.10
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
107  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189
7 3.70
6 3.17
7 3.70
2 1.06
1 0.53
166 87.83
23 12.17%
108  โรงเรียนบ้านคำแคน 36
4 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
109  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 137
4 2.92
3 2.19
5 3.65
2 1.46
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
110  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
111  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 161
6 3.73
4 2.48
5 3.11
1 0.62
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
112  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 101
4 3.96
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
113  โรงเรียนบ้านแสนสุข 76
1 1.32
3 3.95
0 0.00
3 3.95
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
114  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
115  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 56
2 3.57
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
116  โรงเรียนบ้านชัยศรี 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
117  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 47
3 6.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
43 91.49
4 8.51%
118  โรงเรียนบ้านหนองขาม 107
3 2.80
3 2.80
3 2.80
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
119  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 122
3 2.46
0 0.00
0 0.00
7 5.74
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
120  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
121  โรงเรียนหนองบัวชุม 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
122  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 153
3 1.96
4 2.61
3 1.96
0 0.00
1 0.65
142 92.81
11 7.19%
123  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
124  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
125  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 115
6 5.22
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
126  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 116
2 1.72
0 0.00
0 0.00
4 3.45
2 1.72
108 93.10
8 6.90%
127  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
128  โรงเรียนบ้านหนองแสง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
129  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
130  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 190
4 2.11
3 1.58
5 2.63
0 0.00
0 0.00
178 93.68
12 6.32%
131  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
133  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 115
3 2.61
1 0.87
3 2.61
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
134  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
135  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
1 1.18
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
136  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 138
0 0.00
0 0.00
1 0.72
2 1.45
5 3.62
130 94.20
8 5.80%
137  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 72
0 0.00
1 1.39
3 4.17
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
138  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
139  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 114
0 0.00
0 0.00
2 1.75
4 3.51
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
140  โรงเรียนคำโองวิทยา 77
2 2.60
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
141  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
142  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
143  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
144  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
1 1.14
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
145  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 91
0 0.00
1 1.10
2 2.20
1 1.10
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
146  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 99
1 1.01
2 2.02
1 1.01
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
147  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 78
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
148  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 198
4 2.02
0 0.00
3 1.52
0 0.00
0 0.00
191 96.46
7 3.54%
149  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
150  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 113
0 0.00
0 0.00
2 1.77
1 0.88
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
151  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 148
1 0.68
0 0.00
2 1.35
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
152  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 123
0 0.00
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
121 98.37
2 1.63%
153  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 279
0 0.00
0 0.00
3 1.08
0 0.00
0 0.00
276 98.92
3 1.08%
154  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 250
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
250 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านโคกศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนหนองโนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,968 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,628 9.59
เตี้ย  892 5.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,311 7.73
ผอมและเตี้ย  555 3.27
อ้วนและเตี้ย  594 3.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,988 70.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,980 คน


29.35%


Powered By www.thaieducation.net