ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12
9 75.00
1 8.33
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67
7 10.45
19 28.36
14 20.90
8 11.94
7 10.45
12 17.91
55 82.09%
3  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98
12 12.24
6 6.12
16 16.33
18 18.37
7 7.14
39 39.80
59 60.20%
4  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217
26 11.98
32 14.75
30 13.82
15 6.91
12 5.53
102 47.00
115 53.00%
5  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 91
22 24.18
12 13.19
8 8.79
6 6.59
0 0.00
43 47.25
48 52.75%
6  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85
27 31.76
7 8.24
6 7.06
0 0.00
3 3.53
42 49.41
43 50.59%
7  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 8
1 12.50
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
8  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 60
19 31.67
5 8.33
2 3.33
4 6.67
0 0.00
30 50.00
30 50.00%
9  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 109
13 11.93
9 8.26
14 12.84
12 11.01
1 0.92
60 55.05
49 44.95%
10  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63
12 19.05
6 9.52
5 7.94
3 4.76
2 3.17
35 55.56
28 44.44%
11  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 164
25 15.24
4 2.44
27 16.46
3 1.83
13 7.93
92 56.10
72 43.90%
12  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
2 6.25
5 15.63
18 56.25
14 43.75%
13  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117
34 29.06
10 8.55
7 5.98
0 0.00
0 0.00
66 56.41
51 43.59%
14  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118
9 7.63
1 0.85
22 18.64
13 11.02
6 5.08
67 56.78
51 43.22%
15  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81
12 14.81
13 16.05
3 3.70
6 7.41
1 1.23
46 56.79
35 43.21%
16  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139
37 26.62
4 2.88
7 5.04
7 5.04
5 3.60
79 56.83
60 43.17%
17  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57
4 7.02
4 7.02
5 8.77
3 5.26
8 14.04
33 57.89
24 42.11%
18  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81
11 13.58
6 7.41
6 7.41
7 8.64
3 3.70
48 59.26
33 40.74%
19  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23
4 17.39
1 4.35
2 8.70
2 8.70
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
20  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116
18 15.52
12 10.34
6 5.17
7 6.03
2 1.72
71 61.21
45 38.79%
21  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114
6 5.26
9 7.89
16 14.04
9 7.89
4 3.51
70 61.40
44 38.60%
22  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112
8 7.14
10 8.93
12 10.71
7 6.25
6 5.36
69 61.61
43 38.39%
23  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66
10 15.15
5 7.58
5 7.58
2 3.03
3 4.55
41 62.12
25 37.88%
24  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 100
15 15.00
0 0.00
9 9.00
1 1.00
12 12.00
63 63.00
37 37.00%
25  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107
11 10.28
7 6.54
3 2.80
5 4.67
13 12.15
68 63.55
39 36.45%
26  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 107
4 3.74
6 5.61
23 21.50
3 2.80
3 2.80
68 63.55
39 36.45%
27  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138
18 13.04
16 11.59
16 11.59
0 0.00
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
28  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91
8 8.79
6 6.59
7 7.69
6 6.59
5 5.49
59 64.84
32 35.16%
29  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60
18 30.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
30  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105
15 14.29
8 7.62
5 4.76
6 5.71
2 1.90
69 65.71
36 34.29%
31  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105
6 5.71
6 5.71
9 8.57
9 8.57
6 5.71
69 65.71
36 34.29%
32  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73
7 9.59
0 0.00
13 17.81
2 2.74
3 4.11
48 65.75
25 34.25%
33  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36
3 8.33
1 2.78
7 19.44
1 2.78
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
34  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162
15 9.26
13 8.02
26 16.05
0 0.00
0 0.00
108 66.67
54 33.33%
35  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111
16 14.41
7 6.31
7 6.31
6 5.41
0 0.00
75 67.57
36 32.43%
36  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65
6 9.23
3 4.62
5 7.69
3 4.62
4 6.15
44 67.69
21 32.31%
37  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 119
14 11.76
6 5.04
13 10.92
5 4.20
0 0.00
81 68.07
38 31.93%
38  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 101
7 6.93
7 6.93
17 16.83
1 0.99
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
39  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16
2 12.50
0 0.00
1 6.25
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25%
40  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29
1 3.45
3 10.34
2 6.90
2 6.90
1 3.45
20 68.97
9 31.03%
41  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65
3 4.62
8 12.31
9 13.85
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
42  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157
17 10.83
8 5.10
23 14.65
0 0.00
0 0.00
109 69.43
48 30.57%
43  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97
9 9.28
0 0.00
20 20.62
0 0.00
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
44  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111
8 7.21
5 4.50
9 8.11
8 7.21
3 2.70
78 70.27
33 29.73%
45  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125
19 15.20
5 4.00
10 8.00
2 1.60
1 0.80
88 70.40
37 29.60%
46  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65
7 10.77
5 7.69
2 3.08
5 7.69
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
47  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24
2 8.33
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
48  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69
6 8.70
5 7.25
5 7.25
0 0.00
4 5.80
49 71.01
20 28.99%
49  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105
19 18.10
3 2.86
3 2.86
3 2.86
1 0.95
76 72.38
29 27.62%
50  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967
156 7.93
84 4.27
177 9.00
49 2.49
57 2.90
1444 73.41
523 26.59%
51  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655
34 5.19
26 3.97
28 4.27
34 5.19
46 7.02
487 74.35
168 25.65%
52  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 47
6 12.77
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
53  โรงเรียนภูปอวิทยา 24
5 20.83
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
54  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
55  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 461
27 5.86
23 4.99
15 3.25
33 7.16
15 3.25
348 75.49
113 24.51%
56  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90
8 8.89
6 6.67
8 8.89
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
57  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
1 3.03
1 3.03
25 75.76
8 24.24%
58  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232
15 6.47
6 2.59
13 5.60
8 3.45
13 5.60
177 76.29
55 23.71%
59  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26
3 11.54
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
60  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63
6 9.52
2 3.17
4 6.35
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
61  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119
5 4.20
8 6.72
6 5.04
3 2.52
4 3.36
93 78.15
26 21.85%
62  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129
15 11.63
8 6.20
5 3.88
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
63  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134
21 15.67
4 2.99
3 2.24
1 0.75
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
64  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148
0 0.00
1 0.68
30 20.27
1 0.68
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
65  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19
0 0.00
1 5.26
0 0.00
1 5.26
2 10.53
15 78.95
4 21.05%
66  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206
28 13.59
4 1.94
4 1.94
2 0.97
5 2.43
163 79.13
43 20.87%
67  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 269
17 6.32
6 2.23
28 10.41
3 1.12
2 0.74
213 79.18
56 20.82%
68  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 263
19 7.22
14 5.32
7 2.66
6 2.28
8 3.04
209 79.47
54 20.53%
69  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118
8 6.78
8 6.78
8 6.78
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
70  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94
9 9.57
7 7.45
0 0.00
3 3.19
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
71  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124
3 2.42
7 5.65
2 1.61
7 5.65
6 4.84
99 79.84
25 20.16%
72  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25
3 12.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
73  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95
4 4.21
5 5.26
6 6.32
4 4.21
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
74  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
75  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
76  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670
75 4.49
33 1.98
87 5.21
57 3.41
64 3.83
1354 81.08
316 18.92%
77  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 175
9 5.14
0 0.00
22 12.57
1 0.57
1 0.57
142 81.14
33 18.86%
78  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75
5 6.67
1 1.33
4 5.33
3 4.00
1 1.33
61 81.33
14 18.67%
79  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54
3 5.56
3 5.56
1 1.85
3 5.56
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
80  โรงเรียนนาโกวิทยา 111
7 6.31
2 1.80
3 2.70
5 4.50
3 2.70
91 81.98
20 18.02%
81  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 389
18 4.63
15 3.86
11 2.83
13 3.34
13 3.34
319 82.01
70 17.99%
82  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57
1 1.75
0 0.00
8 14.04
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
83  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52
1 1.92
1 1.92
6 11.54
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
84  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231
17 7.36
10 4.33
12 5.19
0 0.00
0 0.00
192 83.12
39 16.88%
85  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84
2 2.38
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
86  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48
0 0.00
1 2.08
2 4.17
2 4.17
3 6.25
40 83.33
8 16.67%
87  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48
1 2.08
2 4.17
3 6.25
1 2.08
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
88  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
89  โรงเรียนหนองแวงแสน 49
1 2.04
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
90  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233
12 5.15
9 3.86
16 6.87
1 0.43
0 0.00
195 83.69
38 16.31%
91  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
92  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93
3 3.23
3 3.23
4 4.30
3 3.23
2 2.15
78 83.87
15 16.13%
93  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
94  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87
8 9.20
1 1.15
4 4.60
1 1.15
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
95  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50
5 10.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
96  โรงเรียนบ้านสว่าง 50
3 6.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
97  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94
4 4.26
2 2.13
5 5.32
2 2.13
2 2.13
79 84.04
15 15.96%
98  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
99  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140
7 5.00
7 5.00
5 3.57
3 2.14
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
100  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
101  โรงเรียนบ้านโคกใส 66
4 6.06
2 3.03
1 1.52
1 1.52
2 3.03
56 84.85
10 15.15%
102  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60
3 5.00
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
103  โรงเรียนนาจำปา 242
8 3.31
5 2.07
15 6.20
4 1.65
4 1.65
206 85.12
36 14.88%
104  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89
2 2.25
3 3.37
2 2.25
3 3.37
3 3.37
76 85.39
13 14.61%
105  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107
1 0.93
1 0.93
11 10.28
2 1.87
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
106  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50
1 2.00
2 4.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
107  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184
1 0.54
4 2.17
7 3.80
3 1.63
10 5.43
159 86.41
25 13.59%
108  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119
4 3.36
6 5.04
6 5.04
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
109  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
110  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128
5 3.91
2 1.56
5 3.91
5 3.91
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
111  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46
1 2.17
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
112  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
113  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117
5 4.27
1 0.85
4 3.42
1 0.85
4 3.42
102 87.18
15 12.82%
114  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94
5 5.32
1 1.06
3 3.19
3 3.19
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
115  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 118
9 7.63
2 1.69
4 3.39
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
116  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89
5 5.62
0 0.00
5 5.62
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
117  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138
3 2.17
2 1.45
11 7.97
1 0.72
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
118  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83
3 3.61
4 4.82
3 3.61
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
119  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169
5 2.96
3 1.78
12 7.10
0 0.00
0 0.00
149 88.17
20 11.83%
120  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161
4 2.48
1 0.62
0 0.00
2 1.24
12 7.45
142 88.20
19 11.80%
121  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
122  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
123  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113
5 4.42
3 2.65
4 3.54
1 0.88
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
124  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114
6 5.26
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
125  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
126  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127
7 5.51
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
127  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151
4 2.65
4 2.65
8 5.30
0 0.00
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
128  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
2 2.63
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
129  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228
9 3.95
0 0.00
10 4.39
5 2.19
0 0.00
204 89.47
24 10.53%
130  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
131  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50
2 4.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
132  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 101
4 3.96
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
133  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116
1 0.86
2 1.72
8 6.90
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
134  โรงเรียนบ้านท่างาม 53
3 5.66
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
135  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117
4 3.42
2 1.71
0 0.00
0 0.00
5 4.27
106 90.60
11 9.40%
136  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129
2 1.55
2 1.55
8 6.20
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
137  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80
2 2.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
138  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128
5 3.91
2 1.56
2 1.56
1 0.78
1 0.78
117 91.41
11 8.59%
139  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
140  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216
6 2.78
1 0.46
9 4.17
2 0.93
0 0.00
198 91.67
18 8.33%
141  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
142  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
143  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
144  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
145  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
146  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88
2 2.27
0 0.00
2 2.27
1 1.14
1 1.14
82 93.18
6 6.82%
147  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107
2 1.87
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
148  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78
0 0.00
4 5.13
1 1.28
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
149  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95
1 1.05
0 0.00
3 3.16
1 1.05
1 1.05
89 93.68
6 6.32%
150  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
151  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
152  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110
0 0.00
1 0.91
4 3.64
0 0.00
1 0.91
104 94.55
6 5.45%
153  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129
2 1.55
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
154  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269
4 1.49
2 0.74
3 1.12
2 0.74
3 1.12
255 94.80
14 5.20%
155  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159
1 0.63
1 0.63
3 1.89
2 1.26
1 0.63
151 94.97
8 5.03%
156  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80
2 2.50
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
157  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 276
4 1.45
5 1.81
2 0.72
2 0.72
0 0.00
263 95.29
13 4.71%
158  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
159  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
160  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
161  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147
1 0.68
1 0.68
0 0.00
2 1.36
2 1.36
141 95.92
6 4.08%
162  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
163  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 106
0 0.00
1 0.94
3 2.83
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
164  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
165  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106
0 0.00
1 0.94
2 1.89
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
166  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,570 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,344 6.53
เตี้ย  718 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,301 6.32
ผอมและเตี้ย  530 2.58
อ้วนและเตี้ย  450 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,227 78.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,343 คน


21.11%


Powered By www.thaieducation.net