ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 317
27 8.52
72 22.71
40 12.62
97 30.60
81 25.55
0 0.00
317 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกลูบี 171
61 35.67
47 27.49
36 21.05
25 14.62
2 1.17
0 0.00
171 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 129
85 65.89
23 17.83
2 1.55
17 13.18
2 1.55
0 0.00
129 100.00%
4  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 312
218 69.87
28 8.97
30 9.62
17 5.45
19 6.09
0 0.00
312 100.00%
5  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 246
48 19.51
25 10.16
74 30.08
46 18.70
53 21.54
0 0.00
246 100.00%
6  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 139
54 38.85
47 33.81
7 5.04
31 22.30
0 0.00
0 0.00
139 100.00%
7  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 201
32 15.92
35 17.41
50 24.88
53 26.37
31 15.42
0 0.00
201 100.00%
8  โรงเรียนราชภักดี 107
17 15.89
16 14.95
54 50.47
13 12.15
7 6.54
0 0.00
107 100.00%
9  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 186
62 33.33
54 29.03
34 18.28
5 2.69
6 3.23
25 13.44
161 86.56%
10  โรงเรียนบ้านปลักปลา 165
26 15.76
34 20.61
8 4.85
29 17.58
29 17.58
39 23.64
126 76.36%
11  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 312
37 11.86
44 14.10
21 6.73
81 25.96
52 16.67
77 24.68
235 75.32%
12  โรงเรียนบ้านโผลง 283
48 16.96
31 10.95
14 4.95
79 27.92
36 12.72
75 26.50
208 73.50%
13  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 62
16 25.81
11 17.74
7 11.29
9 14.52
2 3.23
17 27.42
45 72.58%
14  โรงเรียนบ้านยะหอ 236
69 29.24
56 23.73
4 1.69
36 15.25
4 1.69
67 28.39
169 71.61%
15  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 90
21 23.33
22 24.44
0 0.00
18 20.00
0 0.00
29 32.22
61 67.78%
16  โรงเรียนบ้านปูยู 249
74 29.72
62 24.90
9 3.61
20 8.03
1 0.40
83 33.33
166 66.67%
17  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 182
48 26.37
30 16.48
12 6.59
21 11.54
6 3.30
65 35.71
117 64.29%
18  โรงเรียนบ้านตอหลัง 49
7 14.29
4 8.16
11 22.45
7 14.29
2 4.08
18 36.73
31 63.27%
19  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 142
36 25.35
15 10.56
9 6.34
18 12.68
10 7.04
54 38.03
88 61.97%
20  โรงเรียนบ้านแขยง 69
27 39.13
6 8.70
3 4.35
6 8.70
0 0.00
27 39.13
42 60.87%
21  โรงเรียนบ้านตอแล 100
40 40.00
6 6.00
7 7.00
3 3.00
0 0.00
44 44.00
56 56.00%
22  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 200
33 16.50
29 14.50
9 4.50
24 12.00
16 8.00
89 44.50
111 55.50%
23  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 379
200 52.77
0 0.00
8 2.11
0 0.00
0 0.00
171 45.12
208 54.88%
24  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 161
8 4.97
14 8.70
17 10.56
30 18.63
17 10.56
75 46.58
86 53.42%
25  โรงเรียนอิสลามบํารุง 234
22 9.40
20 8.55
4 1.71
46 19.66
27 11.54
115 49.15
119 50.85%
26  โรงเรียนบ้านสามแยก 140
33 23.57
19 13.57
0 0.00
18 12.86
0 0.00
70 50.00
70 50.00%
27  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 234
57 24.36
58 24.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 50.85
115 49.15%
28  โรงเรียนบ้านไอบาตู 233
13 5.58
24 10.30
8 3.43
37 15.88
32 13.73
119 51.07
114 48.93%
29  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 334
46 13.77
18 5.39
18 5.39
61 18.26
19 5.69
172 51.50
162 48.50%
30  โรงเรียนบ้านสะปอม 118
18 15.25
7 5.93
2 1.69
19 16.10
8 6.78
64 54.24
54 45.76%
31  โรงเรียนบ้านแอแว 195
28 14.36
14 7.18
12 6.15
28 14.36
6 3.08
107 54.87
88 45.13%
32  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1702
66 3.88
44 2.59
379 22.27
110 6.46
163 9.58
940 55.23
762 44.77%
33  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 274
32 11.68
34 12.41
4 1.46
41 14.96
5 1.82
158 57.66
116 42.34%
34  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 103
33 32.04
2 1.94
2 1.94
5 4.85
1 0.97
60 58.25
43 41.75%
35  โรงเรียนบ้านบางขุด 154
23 14.94
19 12.34
2 1.30
19 12.34
0 0.00
91 59.09
63 40.91%
36  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 406
44 10.84
52 12.81
15 3.69
21 5.17
31 7.64
243 59.85
163 40.15%
37  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 120
9 7.50
10 8.33
11 9.17
12 10.00
6 5.00
72 60.00
48 40.00%
38  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 234
40 17.09
27 11.54
1 0.43
23 9.83
0 0.00
143 61.11
91 38.89%
39  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 175
13 7.43
7 4.00
11 6.29
20 11.43
16 9.14
108 61.71
67 38.29%
40  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 100
5 5.00
6 6.00
5 5.00
12 12.00
10 10.00
62 62.00
38 38.00%
41  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 173
11 6.36
15 8.67
16 9.25
19 10.98
3 1.73
109 63.01
64 36.99%
42  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 113
17 15.04
18 15.93
3 2.65
1 0.88
2 1.77
72 63.72
41 36.28%
43  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 228
15 6.58
13 5.70
12 5.26
32 14.04
10 4.39
146 64.04
82 35.96%
44  โรงเรียนสุคิริน 372
39 10.48
59 15.86
25 6.72
4 1.08
0 0.00
245 65.86
127 34.14%
45  โรงเรียนบ้านโคกตา 899
65 7.23
65 7.23
70 7.79
67 7.45
36 4.00
596 66.30
303 33.70%
46  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 147
28 19.05
6 4.08
10 6.80
2 1.36
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
47  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 138
7 5.07
29 21.01
5 3.62
2 1.45
0 0.00
95 68.84
43 31.16%
48  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 711
45 6.33
43 6.05
18 2.53
45 6.33
70 9.85
490 68.92
221 31.08%
49  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 141
16 11.35
24 17.02
3 2.13
0 0.00
0 0.00
98 69.50
43 30.50%
50  โรงเรียนเพลินพิศ 139
22 15.83
0 0.00
3 2.16
17 12.23
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
51  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 158
11 6.96
4 2.53
14 8.86
17 10.76
0 0.00
112 70.89
46 29.11%
52  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 213
24 11.27
28 13.15
3 1.41
6 2.82
0 0.00
152 71.36
61 28.64%
53  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 147
17 11.56
14 9.52
6 4.08
4 2.72
1 0.68
105 71.43
42 28.57%
54  โรงเรียนวัดพระพุทธ 137
13 9.49
5 3.65
13 9.49
8 5.84
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
55  โรงเรียนบ้านตือมายู 131
29 22.14
8 6.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 71.76
37 28.24%
56  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 172
30 17.44
15 8.72
1 0.58
2 1.16
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
57  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 121
12 9.92
11 9.09
8 6.61
2 1.65
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
58  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 265
17 6.42
34 12.83
4 1.51
17 6.42
0 0.00
193 72.83
72 27.17%
59  โรงเรียนบ้านแม่ดง 177
21 11.86
14 7.91
7 3.95
6 3.39
0 0.00
129 72.88
48 27.12%
60  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 166
14 8.43
8 4.82
6 3.61
11 6.63
6 3.61
121 72.89
45 27.11%
61  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 141
10 7.09
18 12.77
6 4.26
4 2.84
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
62  โรงเรียนบ้านกรือซอ 239
30 12.55
15 6.28
7 2.93
12 5.02
0 0.00
175 73.22
64 26.78%
63  โรงเรียนบ้านตาบา 464
90 19.40
5 1.08
26 5.60
0 0.00
0 0.00
343 73.92
121 26.08%
64  โรงเรียนบ้านบือราแง 112
15 13.39
4 3.57
2 1.79
8 7.14
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
65  โรงเรียนบ้านคลองตัน 383
31 8.09
8 2.09
20 5.22
34 8.88
5 1.31
285 74.41
98 25.59%
66  โรงเรียนบ้านตอออ 95
10 10.53
7 7.37
0 0.00
7 7.37
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
67  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 570
58 10.18
55 9.65
7 1.23
15 2.63
8 1.40
427 74.91
143 25.09%
68  โรงเรียนบ้านซรายอ 594
79 13.30
63 10.61
6 1.01
0 0.00
0 0.00
446 75.08
148 24.92%
69  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 409
40 9.78
41 10.02
14 3.42
6 1.47
0 0.00
308 75.31
101 24.69%
70  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 204
10 4.90
22 10.78
14 6.86
2 0.98
2 0.98
154 75.49
50 24.51%
71  โรงเรียนบ้านลาแล 394
45 11.42
35 8.88
14 3.55
2 0.51
0 0.00
298 75.63
96 24.37%
72  โรงเรียนบ้านสากอ 394
17 4.31
37 9.39
16 4.06
6 1.52
20 5.08
298 75.63
96 24.37%
73  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 138
4 2.90
15 10.87
14 10.14
0 0.00
0 0.00
105 76.09
33 23.91%
74  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 263
13 4.94
16 6.08
6 2.28
13 4.94
13 4.94
202 76.81
61 23.19%
75  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 874
79 9.04
51 5.84
49 5.61
21 2.40
2 0.23
672 76.89
202 23.11%
76  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 143
10 6.99
16 11.19
5 3.50
2 1.40
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
77  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 653
18 2.76
36 5.51
30 4.59
29 4.44
36 5.51
504 77.18
149 22.82%
78  โรงเรียนบ้านมูโนะ 478
47 9.83
35 7.32
21 4.39
6 1.26
0 0.00
369 77.20
109 22.80%
79  โรงเรียนบ้านโคกงู 66
1 1.52
1 1.52
4 6.06
4 6.06
5 7.58
51 77.27
15 22.73%
80  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 176
11 6.25
5 2.84
24 13.64
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
81  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 892
106 11.88
63 7.06
33 3.70
0 0.00
0 0.00
690 77.35
202 22.65%
82  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 169
13 7.69
17 10.06
5 2.96
3 1.78
0 0.00
131 77.51
38 22.49%
83  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 134
7 5.22
15 11.19
2 1.49
6 4.48
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
84  โรงเรียนบ้านน้ำใส 152
15 9.87
16 10.53
3 1.97
0 0.00
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
85  โรงเรียนบ้านละหาน 139
12 8.63
14 10.07
4 2.88
1 0.72
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
86  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 144
1 0.69
21 14.58
10 6.94
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
87  โรงเรียนบ้านไพรวัน 159
19 11.95
12 7.55
3 1.89
0 0.00
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
88  โรงเรียนบ้านมือบา 185
11 5.95
15 8.11
10 5.41
3 1.62
0 0.00
146 78.92
39 21.08%
89  โรงเรียนบ้านกาวะ 181
13 7.18
5 2.76
2 1.10
17 9.39
0 0.00
144 79.56
37 20.44%
90  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 157
11 7.01
18 11.46
1 0.64
2 1.27
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
91  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 161
10 6.21
21 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 80.75
31 19.25%
92  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 137
8 5.84
16 11.68
2 1.46
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
93  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 146
6 4.11
10 6.85
10 6.85
1 0.68
0 0.00
119 81.51
27 18.49%
94  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 171
12 7.02
19 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
95  โรงเรียนบ้านแว้ง 1212
79 6.52
58 4.79
65 5.36
16 1.32
0 0.00
994 82.01
218 17.99%
96  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 134
8 5.97
4 2.99
7 5.22
5 3.73
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
97  โรงเรียนบ้านสายะ 146
18 12.33
0 0.00
4 2.74
0 0.00
3 2.05
121 82.88
25 17.12%
98  โรงเรียนบ้านปะลุกา 189
19 10.05
10 5.29
1 0.53
0 0.00
0 0.00
159 84.13
30 15.87%
99  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 419
20 4.77
21 5.01
8 1.91
13 3.10
3 0.72
354 84.49
65 15.51%
100  โรงเรียนบ้านจือแร 198
11 5.56
13 6.57
5 2.53
1 0.51
0 0.00
168 84.85
30 15.15%
101  โรงเรียนบ้านกูบู 366
11 3.01
13 3.55
5 1.37
25 6.83
0 0.00
312 85.25
54 14.75%
102  โรงเรียนบ้านโคกยามู 252
10 3.97
20 7.94
6 2.38
1 0.40
0 0.00
215 85.32
37 14.68%
103  โรงเรียนรักไทย 123
6 4.88
5 4.07
6 4.88
1 0.81
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
104  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 494
23 4.66
30 6.07
7 1.42
5 1.01
4 0.81
425 86.03
69 13.97%
105  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 414
0 0.00
56 13.53
0 0.00
0 0.00
1 0.24
357 86.23
57 13.77%
106  โรงเรียนบ้านบาโง 291
12 4.12
27 9.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
252 86.60
39 13.40%
107  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 186
5 2.69
7 3.76
6 3.23
3 1.61
3 1.61
162 87.10
24 12.90%
108  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 81
4 4.94
4 4.94
0 0.00
2 2.47
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
109  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 292
12 4.11
10 3.42
7 2.40
2 0.68
3 1.03
258 88.36
34 11.64%
110  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 131
3 2.29
2 1.53
4 3.05
2 1.53
3 2.29
117 89.31
14 10.69%
111  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 301
14 4.65
5 1.66
8 2.66
1 0.33
0 0.00
273 90.70
28 9.30%
112  โรงเรียนบ้านปะลุรู 139
3 2.16
4 2.88
5 3.60
0 0.00
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
113  โรงเรียนวัดทรายขาว 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
114  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 65
2 3.08
2 3.08
1 1.54
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
115  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 114
3 2.63
0 0.00
3 2.63
1 0.88
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
116  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 83
0 0.00
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
117  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 203
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
203 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,602 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,355 11.33
เตี้ย  2,523 8.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,693 5.72
ผอมและเตี้ย  1,702 5.75
อ้วนและเตี้ย  939 3.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,390 65.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,212 คน


34.50%


Powered By www.thaieducation.net