ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 248
167 67.34
12 4.84
35 14.11
10 4.03
20 8.06
4 1.61
244 98.39%
2  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 212
25 11.79
33 15.57
42 19.81
57 26.89
41 19.34
14 6.60
198 93.40%
3  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 95
6 6.32
16 16.84
25 26.32
7 7.37
10 10.53
31 32.63
64 67.37%
4  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 402
72 17.91
60 14.93
57 14.18
27 6.72
17 4.23
169 42.04
233 57.96%
5  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 283
54 19.08
39 13.78
31 10.95
26 9.19
14 4.95
119 42.05
164 57.95%
6  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 178
18 10.11
7 3.93
31 17.42
25 14.04
19 10.67
78 43.82
100 56.18%
7  โรงเรียนคลองเกลือ 782
85 10.87
57 7.29
37 4.73
138 17.65
120 15.35
345 44.12
437 55.88%
8  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 376
74 19.68
37 9.84
67 17.82
16 4.26
16 4.26
166 44.15
210 55.85%
9  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 150
30 20.00
20 13.33
23 15.33
9 6.00
1 0.67
67 44.67
83 55.33%
10  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 377
21 5.57
16 4.24
55 14.59
71 18.83
42 11.14
172 45.62
205 54.38%
11  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 392
38 9.69
16 4.08
96 24.49
11 2.81
52 13.27
179 45.66
213 54.34%
12  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 822
96 11.68
78 9.49
194 23.60
49 5.96
15 1.82
390 47.45
432 52.55%
13  โรงเรียนวัดเพรางาย 162
30 18.52
33 20.37
2 1.23
20 12.35
0 0.00
77 47.53
85 52.47%
14  โรงเรียนวัดลำโพ 312
25 8.01
13 4.17
47 15.06
38 12.18
33 10.58
156 50.00
156 50.00%
15  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 280
14 5.00
28 10.00
54 19.29
31 11.07
4 1.43
149 53.21
131 46.79%
16  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 290
21 7.24
9 3.10
73 25.17
7 2.41
13 4.48
167 57.59
123 42.41%
17  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 109
2 1.83
2 1.83
40 36.70
0 0.00
0 0.00
65 59.63
44 40.37%
18  โรงเรียนวัดตาล 378
44 11.64
20 5.29
66 17.46
2 0.53
8 2.12
238 62.96
140 37.04%
19  โรงเรียนวัดลากค้อน 88
8 9.09
1 1.14
20 22.73
1 1.14
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
20  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 437
49 11.21
27 6.18
25 5.72
16 3.66
30 6.86
290 66.36
147 33.64%
21  โรงเรียนวัดอินทร์ 100
7 7.00
7 7.00
8 8.00
6 6.00
5 5.00
67 67.00
33 33.00%
22  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 62
4 6.45
0 0.00
16 25.81
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
23  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 190
6 3.16
8 4.21
44 23.16
3 1.58
0 0.00
129 67.89
61 32.11%
24  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 965
89 9.22
43 4.46
78 8.08
26 2.69
73 7.56
656 67.98
309 32.02%
25  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 249
37 14.86
6 2.41
28 11.24
5 2.01
2 0.80
171 68.67
78 31.33%
26  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1547
139 8.99
101 6.53
159 10.28
56 3.62
0 0.00
1092 70.59
455 29.41%
27  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 57
2 3.51
4 7.02
7 12.28
3 5.26
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
28  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 212
7 3.30
9 4.25
10 4.72
11 5.19
21 9.91
154 72.64
58 27.36%
29  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 129
6 4.65
6 4.65
19 14.73
2 1.55
2 1.55
94 72.87
35 27.13%
30  โรงเรียนวัดศาลากุล 81
0 0.00
3 3.70
17 20.99
1 1.23
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
31  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 195
18 9.23
14 7.18
12 6.15
5 2.56
1 0.51
145 74.36
50 25.64%
32  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 847
11 1.30
4 0.47
114 13.46
15 1.77
67 7.91
636 75.09
211 24.91%
33  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 125
3 2.40
3 2.40
18 14.40
0 0.00
7 5.60
94 75.20
31 24.80%
34  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 183
5 2.73
9 4.92
16 8.74
4 2.19
11 6.01
138 75.41
45 24.59%
35  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 269
16 5.95
18 6.69
20 7.43
5 1.86
7 2.60
203 75.46
66 24.54%
36  โรงเรียนวัดเชิงเลน 120
5 4.17
4 3.33
19 15.83
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
37  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1130
34 3.01
18 1.59
64 5.66
53 4.69
84 7.43
877 77.61
253 22.39%
38  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 110
0 0.00
10 9.09
11 10.00
0 0.00
3 2.73
86 78.18
24 21.82%
39  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1177
57 4.84
42 3.57
143 12.15
3 0.25
1 0.08
931 79.10
246 20.90%
40  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 367
19 5.18
18 4.90
21 5.72
9 2.45
9 2.45
291 79.29
76 20.71%
41  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 102
0 0.00
0 0.00
16 15.69
3 2.94
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
42  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 506
25 4.94
16 3.16
25 4.94
22 4.35
6 1.19
412 81.42
94 18.58%
43  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 193
7 3.63
2 1.04
25 12.95
1 0.52
0 0.00
158 81.87
35 18.13%
44  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 83
9 10.84
0 0.00
0 0.00
1 1.20
5 6.02
68 81.93
15 18.07%
45  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 387
17 4.39
12 3.10
34 8.79
0 0.00
0 0.00
324 83.72
63 16.28%
46  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 371
13 3.50
11 2.96
14 3.77
12 3.23
10 2.70
311 83.83
60 16.17%
47  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 117
1 0.85
2 1.71
14 11.97
1 0.85
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
48  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 588
24 4.08
6 1.02
40 6.80
10 1.70
5 0.85
503 85.54
85 14.46%
49  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 152
1 0.66
3 1.97
14 9.21
0 0.00
0 0.00
134 88.16
18 11.84%
50  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 174
4 2.30
10 5.75
4 2.30
0 0.00
2 1.15
154 88.51
20 11.49%
51  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 698
12 1.72
8 1.15
15 2.15
21 3.01
22 3.15
620 88.83
78 11.17%
52  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 936
18 1.92
13 1.39
42 4.49
13 1.39
11 1.18
839 89.64
97 10.36%
53  โรงเรียนแสงประเสริฐ 122
4 3.28
3 2.46
3 2.46
2 1.64
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
54  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 101
3 2.97
4 3.96
2 1.98
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
55  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 329
0 0.00
1 0.30
27 8.21
0 0.00
0 0.00
301 91.49
28 8.51%
56  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 374
5 1.34
5 1.34
8 2.14
2 0.53
9 2.41
345 92.25
29 7.75%
57  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 256
0 0.00
0 0.00
2 0.78
4 1.56
13 5.08
237 92.58
19 7.42%
58  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 223
0 0.00
5 2.24
10 4.48
1 0.45
0 0.00
207 92.83
16 7.17%
59  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 331
0 0.00
0 0.00
17 5.14
0 0.00
0 0.00
314 94.86
17 5.14%
60  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 615
16 2.60
0 0.00
10 1.63
0 0.00
0 0.00
589 95.77
26 4.23%
61  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 248
3 1.21
1 0.40
6 2.42
0 0.00
0 0.00
238 95.97
10 4.03%
62  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 196
3 1.53
1 0.51
2 1.02
0 0.00
0 0.00
190 96.94
6 3.06%
63  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 619
0 0.00
0 0.00
7 1.13
0 0.00
0 0.00
612 98.87
7 1.13%

 

จำนวนนักเรียน  22,209 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,509 6.79
เตี้ย  954 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,181 9.82
ผอมและเตี้ย  861 3.88
อ้วนและเตี้ย  831 3.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,873 71.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,336 คน


28.53%


Powered By www.thaieducation.net