ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 500
29 5.80
38 7.60
39 7.80
37 7.40
34 6.80
323 64.60
177 35.40%
2  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 481
23 4.78
14 2.91
64 13.31
11 2.29
57 11.85
312 64.86
169 35.14%
3  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 113
15 13.27
15 13.27
7 6.19
2 1.77
0 0.00
74 65.49
39 34.51%
4  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 225
19 8.44
13 5.78
25 11.11
3 1.33
10 4.44
155 68.89
70 31.11%
5  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 226
7 3.10
14 6.19
48 21.24
0 0.00
0 0.00
157 69.47
69 30.53%
6  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 826
29 3.51
76 9.20
128 15.50
0 0.00
0 0.00
593 71.79
233 28.21%
7  โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 261
17 6.51
20 7.66
29 11.11
5 1.92
0 0.00
190 72.80
71 27.20%
8  โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 408
26 6.37
29 7.11
16 3.92
20 4.90
12 2.94
305 74.75
103 25.25%
9  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 345
15 4.35
10 2.90
42 12.17
0 0.00
0 0.00
278 80.58
67 19.42%
10  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 298
18 6.04
3 1.01
34 11.41
0 0.00
0 0.00
243 81.54
55 18.46%
11  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 817
32 3.92
18 2.20
33 4.04
32 3.92
34 4.16
668 81.76
149 18.24%
12  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 357
12 3.36
12 3.36
38 10.64
0 0.00
0 0.00
295 82.63
62 17.37%
13  โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 187
17 9.09
0 0.00
13 6.95
0 0.00
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
14  โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 132
3 2.27
0 0.00
17 12.88
0 0.00
1 0.76
111 84.09
21 15.91%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 604
28 4.64
0 0.00
2 0.33
1 0.17
55 9.11
518 85.76
86 14.24%
16  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 223
13 5.83
0 0.00
6 2.69
0 0.00
10 4.48
194 87.00
29 13.00%
17  โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 154
7 4.55
0 0.00
10 6.49
0 0.00
3 1.95
134 87.01
20 12.99%
18  โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 346
14 4.05
7 2.02
22 6.36
0 0.00
0 0.00
303 87.57
43 12.43%
19  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 762
34 4.46
18 2.36
16 2.10
15 1.97
10 1.31
669 87.80
93 12.20%
20  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1273
39 3.06
11 0.86
9 0.71
47 3.69
47 3.69
1120 87.98
153 12.02%
21  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 571
16 2.80
15 2.63
12 2.10
10 1.75
12 2.10
506 88.62
65 11.38%
22  โรงเรียนวัดฝาง 123
1 0.81
5 4.07
4 3.25
2 1.63
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
23  โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 362
14 3.87
0 0.00
18 4.97
0 0.00
0 0.00
330 91.16
32 8.84%
24  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 2645
15 0.57
16 0.60
61 2.31
15 0.57
126 4.76
2412 91.19
233 8.81%
25  โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 260
0 0.00
0 0.00
10 3.85
9 3.46
0 0.00
241 92.69
19 7.31%
26  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1746
19 1.09
10 0.57
79 4.52
2 0.11
0 0.00
1636 93.70
110 6.30%
27  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 191
0 0.00
4 2.09
2 1.05
4 2.09
0 0.00
181 94.76
10 5.24%
28  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 333
7 2.10
1 0.30
5 1.50
0 0.00
0 0.00
320 96.10
13 3.90%
29  โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 325
4 1.23
1 0.31
7 2.15
0 0.00
0 0.00
313 96.31
12 3.69%
30  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 517
5 0.97
1 0.19
2 0.39
3 0.58
1 0.19
505 97.68
12 2.32%
31  โรงเรียนวัดปราสาท 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.91
0 0.00
109 99.09
1 0.91%
32  โรงเรียนวัดโชติการาม 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,835 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  478 3.02
เตี้ย  351 2.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  798 5.04
ผอมและเตี้ย  219 1.38
อ้วนและเตี้ย  412 2.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,577 85.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,258 คน


14.26%


Powered By www.thaieducation.net