ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 5
2 40.00
0 0.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 112
72 64.29
14 12.50
13 11.61
4 3.57
9 8.04
0 0.00
112 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 18
1 5.56
1 5.56
11 61.11
5 27.78
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองเนิน 59
6 10.17
6 10.17
33 55.93
12 20.34
2 3.39
0 0.00
59 100.00%
5  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 88
15 17.05
21 23.86
21 23.86
15 17.05
16 18.18
0 0.00
88 100.00%
6  โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 79
56 70.89
2 2.53
1 1.27
8 10.13
0 0.00
12 15.19
67 84.81%
7  โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 57
33 57.89
2 3.51
6 10.53
0 0.00
4 7.02
12 21.05
45 78.95%
8  โรงเรียนบ้านดงจันทำ 9
3 33.33
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
3 33.33
6 66.67%
9  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 33
6 18.18
5 15.15
6 18.18
3 9.09
2 6.06
11 33.33
22 66.67%
10  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 251
45 17.93
26 10.36
46 18.33
11 4.38
24 9.56
99 39.44
152 60.56%
11  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 92
12 13.04
4 4.35
12 13.04
4 4.35
23 25.00
37 40.22
55 59.78%
12  โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 193
13 6.74
20 10.36
14 7.25
33 17.10
34 17.62
79 40.93
114 59.07%
13  โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 137
16 11.68
14 10.22
24 17.52
11 8.03
14 10.22
58 42.34
79 57.66%
14  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 134
6 4.48
1 0.75
43 32.09
1 0.75
24 17.91
59 44.03
75 55.97%
15  โรงเรียนวัดหนองสีนวล 136
8 5.88
6 4.41
21 15.44
14 10.29
27 19.85
60 44.12
76 55.88%
16  โรงเรียนวัดเขาดุม 33
4 12.12
6 18.18
1 3.03
7 21.21
0 0.00
15 45.45
18 54.55%
17  โรงเรียนบ้านหนองขาม 40
11 27.50
4 10.00
5 12.50
0 0.00
1 2.50
19 47.50
21 52.50%
18  โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 65
25 38.46
1 1.54
5 7.69
2 3.08
1 1.54
31 47.69
34 52.31%
19  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 276
18 6.52
9 3.26
70 25.36
7 2.54
40 14.49
132 47.83
144 52.17%
20  โรงเรียนวัดเขาวง 44
6 13.64
4 9.09
5 11.36
0 0.00
7 15.91
22 50.00
22 50.00%
21  โรงเรียนบ้านคลองบอน 154
19 12.34
25 16.23
11 7.14
13 8.44
7 4.55
79 51.30
75 48.70%
22  โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 68
10 14.71
7 10.29
13 19.12
2 2.94
1 1.47
35 51.47
33 48.53%
23  โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 61
6 9.84
3 4.92
7 11.48
9 14.75
4 6.56
32 52.46
29 47.54%
24  โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 144
19 13.19
16 11.11
32 22.22
0 0.00
0 0.00
77 53.47
67 46.53%
25  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 221
34 15.38
2 0.90
22 9.95
2 0.90
41 18.55
120 54.30
101 45.70%
26  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 63
5 7.94
8 12.70
12 19.05
3 4.76
0 0.00
35 55.56
28 44.44%
27  โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 93
10 10.75
10 10.75
18 19.35
3 3.23
0 0.00
52 55.91
41 44.09%
28  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 30
9 30.00
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 97
1 1.03
7 7.22
31 31.96
1 1.03
1 1.03
56 57.73
41 42.27%
30  โรงเรียนสระงาม 199
36 18.09
21 10.55
23 11.56
3 1.51
0 0.00
116 58.29
83 41.71%
31  โรงเรียนวัดช่องแค 81
13 16.05
6 7.41
12 14.81
1 1.23
1 1.23
48 59.26
33 40.74%
32  โรงเรียนวัดช่องแกระ 67
13 19.40
7 10.45
2 2.99
5 7.46
0 0.00
40 59.70
27 40.30%
33  โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 10
2 20.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
34  โรงเรียนบ้านหนองจิก 63
8 12.70
7 11.11
7 11.11
3 4.76
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
35  โรงเรียนน้ำสาดกลาง 86
5 5.81
2 2.33
21 24.42
6 6.98
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
36  โรงเรียนห้วยวารีใต้ 23
2 8.70
0 0.00
7 30.43
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
37  โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 98
12 12.24
7 7.14
17 17.35
1 1.02
1 1.02
60 61.22
38 38.78%
38  โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 125
11 8.80
4 3.20
9 7.20
12 9.60
12 9.60
77 61.60
48 38.40%
39  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 42
2 4.76
5 11.90
9 21.43
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
40  โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 85
13 15.29
9 10.59
4 4.71
6 7.06
0 0.00
53 62.35
32 37.65%
41  โรงเรียนบ้านปากดง 51
6 11.76
5 9.80
7 13.73
0 0.00
1 1.96
32 62.75
19 37.25%
42  โรงเรียนอุดมพัฒนา 180
10 5.56
14 7.78
34 18.89
3 1.67
4 2.22
115 63.89
65 36.11%
43  โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 172
12 6.98
5 2.91
45 26.16
0 0.00
0 0.00
110 63.95
62 36.05%
44  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 86
13 15.12
7 8.14
7 8.14
3 3.49
1 1.16
55 63.95
31 36.05%
45  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1285
58 4.51
28 2.18
354 27.55
20 1.56
0 0.00
825 64.20
460 35.80%
46  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 148
16 10.81
12 8.11
7 4.73
4 2.70
12 8.11
97 65.54
51 34.46%
47  โรงเรียนวัดสำโรงชัย 79
11 13.92
0 0.00
15 18.99
0 0.00
1 1.27
52 65.82
27 34.18%
48  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 142
6 4.23
9 6.34
17 11.97
9 6.34
6 4.23
95 66.90
47 33.10%
49  โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 83
11 13.25
3 3.61
13 15.66
0 0.00
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
50  โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 160
16 10.00
5 3.13
31 19.38
0 0.00
0 0.00
108 67.50
52 32.50%
51  โรงเรียนบ้านช่องคีรี 28
3 10.71
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
52  โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 56
3 5.36
2 3.57
13 23.21
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
53  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 19
1 5.26
0 0.00
5 26.32
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
54  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 67
4 5.97
5 7.46
5 7.46
4 5.97
3 4.48
46 68.66
21 31.34%
55  โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 93
6 6.45
1 1.08
9 9.68
9 9.68
4 4.30
64 68.82
29 31.18%
56  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 93
6 6.45
4 4.30
18 19.35
1 1.08
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
57  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 104
2 1.92
4 3.85
9 8.65
4 3.85
13 12.50
72 69.23
32 30.77%
58  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 98
9 9.18
0 0.00
9 9.18
7 7.14
5 5.10
68 69.39
30 30.61%
59  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 72
3 4.17
6 8.33
7 9.72
0 0.00
6 8.33
50 69.44
22 30.56%
60  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 46
5 10.87
4 8.70
3 6.52
1 2.17
1 2.17
32 69.57
14 30.43%
61  โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 193
19 9.84
14 7.25
24 12.44
0 0.00
0 0.00
136 70.47
57 29.53%
62  โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 95
12 12.63
3 3.16
12 12.63
1 1.05
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
63  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 41
7 17.07
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
64  โรงเรียนบ้านพนมรอก 171
12 7.02
8 4.68
20 11.70
10 5.85
0 0.00
121 70.76
50 29.24%
65  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 107
19 17.76
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
66  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 123
11 8.94
6 4.88
12 9.76
5 4.07
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
67  โรงเรียนวัดหนองตะโก 76
4 5.26
5 6.58
12 15.79
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
68  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 87
4 4.60
6 6.90
8 9.20
6 6.90
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
69  โรงเรียนบ้านไทรงาม 33
3 9.09
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
70  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 37
4 10.81
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
71  โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 78
5 6.41
1 1.28
14 17.95
1 1.28
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
72  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 218
17 7.80
11 5.05
26 11.93
3 1.38
0 0.00
161 73.85
57 26.15%
73  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 96
13 13.54
0 0.00
7 7.29
0 0.00
5 5.21
71 73.96
25 26.04%
74  โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 54
2 3.70
0 0.00
10 18.52
2 3.70
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
75  โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 62
4 6.45
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
76  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 70
5 7.14
2 2.86
11 15.71
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
77  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 117
22 18.80
0 0.00
8 6.84
0 0.00
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
78  โรงเรียนวัดท่าตะโก 106
5 4.72
5 4.72
11 10.38
3 2.83
3 2.83
79 74.53
27 25.47%
79  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 114
12 10.53
2 1.75
9 7.89
5 4.39
1 0.88
85 74.56
29 25.44%
80  โรงเรียนบ้านนาขอม 168
10 5.95
12 7.14
20 11.90
0 0.00
0 0.00
126 75.00
42 25.00%
81  โรงเรียนบ้านร่องหอย 96
7 7.29
5 5.21
11 11.46
1 1.04
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
82  โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
83  โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 65
4 6.15
3 4.62
9 13.85
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
84  โรงเรียนวัดวังแรต 57
5 8.77
3 5.26
6 10.53
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
85  โรงเรียนบ้านเขาปูน 49
2 4.08
2 4.08
8 16.33
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
86  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 184
8 4.35
6 3.26
24 13.04
6 3.26
1 0.54
139 75.54
45 24.46%
87  โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 33
1 3.03
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
88  โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 29
3 10.34
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
89  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 46
2 4.35
2 4.35
2 4.35
2 4.35
3 6.52
35 76.09
11 23.91%
90  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 118
15 12.71
4 3.39
8 6.78
1 0.85
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
91  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 59
3 5.08
4 6.78
7 11.86
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
92  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 55
6 10.91
1 1.82
6 10.91
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
93  โรงเรียนบ้านโพนทอง 106
12 11.32
0 0.00
13 12.26
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
94  โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 86
5 5.81
1 1.16
13 15.12
1 1.16
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
95  โรงเรียนบ้านไตรคีรี 82
8 9.76
4 4.88
6 7.32
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
96  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 93
4 4.30
3 3.23
11 11.83
2 2.15
1 1.08
72 77.42
21 22.58%
97  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 49
0 0.00
1 2.04
10 20.41
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
98  โรงเรียนวัดวังมหากร 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
99  โรงเรียนวัดจันเสน 172
6 3.49
1 0.58
26 15.12
5 2.91
0 0.00
134 77.91
38 22.09%
100  โรงเรียนวัดห้วยลำไย 55
2 3.64
4 7.27
6 10.91
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
101  โรงเรียนบ้านคลองลาน 97
7 7.22
2 2.06
12 12.37
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
102  โรงเรียนวัดพนมเศษ 214
9 4.21
2 0.93
35 16.36
0 0.00
0 0.00
168 78.50
46 21.50%
103  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 47
6 12.77
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
104  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 123
3 2.44
3 2.44
19 15.45
1 0.81
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
105  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 157
10 6.37
5 3.18
11 7.01
4 2.55
3 1.91
124 78.98
33 21.02%
106  โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 44
2 4.55
7 15.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
107  โรงเรียนบ้านพุนกยูง 60
7 11.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
108  โรงเรียนบ้านวังคาง 65
5 7.69
1 1.54
7 10.77
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
109  โรงเรียนบ้านห้วยหอม 50
1 2.00
3 6.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
110  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 96
5 5.21
3 3.13
8 8.33
2 2.08
1 1.04
77 80.21
19 19.79%
111  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 924
23 2.49
9 0.97
140 15.15
4 0.43
5 0.54
743 80.41
181 19.59%
112  โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 41
4 9.76
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
113  โรงเรียนบ้านหนองตาราม 26
0 0.00
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
114  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 47
1 2.13
3 6.38
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
115  โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 48
5 10.42
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
116  โรงเรียนบ้านเขาดิน 102
4 3.92
6 5.88
6 5.88
1 0.98
2 1.96
83 81.37
19 18.63%
117  โรงเรียนวังวิทยา 119
4 3.36
5 4.20
5 4.20
4 3.36
4 3.36
97 81.51
22 18.49%
118  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 120
3 2.50
0 0.00
19 15.83
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
119  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 44
2 4.55
4 9.09
2 4.55
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
120  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 66
3 4.55
1 1.52
8 12.12
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
121  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
122  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 73
3 4.11
5 6.85
5 6.85
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
123  โรงเรียนบ้านกกกว้าว 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
124  โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 118
7 5.93
0 0.00
13 11.02
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
125  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
2 3.08
2 3.08
54 83.08
11 16.92%
126  โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 24
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
127  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 66
4 6.06
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 128
3 2.34
0 0.00
18 14.06
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
129  โรงเรียนวัดหนองเบน 97
12 12.37
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 201
0 0.00
0 0.00
31 15.42
0 0.00
0 0.00
170 84.58
31 15.42%
131  โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 39
0 0.00
1 2.56
4 10.26
1 2.56
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
132  โรงเรียนบ้านหนองแอก 59
0 0.00
3 5.08
5 8.47
0 0.00
1 1.69
50 84.75
9 15.25%
133  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 795
46 5.79
17 2.14
58 7.30
0 0.00
0 0.00
674 84.78
121 15.22%
134  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 135
7 5.19
3 2.22
10 7.41
0 0.00
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
135  โรงเรียนบ้านพุมะค่า 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
136  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 41
4 9.76
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
137  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 83
2 2.41
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
138  โรงเรียนบ้านดงมัน 90
2 2.22
2 2.22
5 5.56
3 3.33
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
139  โรงเรียนบ้านวังแรง 42
2 4.76
1 2.38
0 0.00
0 0.00
3 7.14
36 85.71
6 14.29%
140  โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
141  โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 50
2 4.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
142  โรงเรียนวัดหนองเสือ 43
1 2.33
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
143  โรงเรียนวัดเขาฝา 79
5 6.33
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 88
3 3.41
1 1.14
7 7.95
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
145  โรงเรียนบ้านปากง่าม 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
146  โรงเรียนบ้านวังข่อย 199
4 2.01
6 3.02
5 2.51
6 3.02
5 2.51
173 86.93
26 13.07%
147  โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 78
1 1.28
1 1.28
4 5.13
0 0.00
4 5.13
68 87.18
10 12.82%
148  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
2 2.82
2 2.82
62 87.32
9 12.68%
149  โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 79
5 6.33
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 222
13 5.86
0 0.00
15 6.76
0 0.00
0 0.00
194 87.39
28 12.61%
151  โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
1 3.13
1 3.13
28 87.50
4 12.50%
152  โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
153  โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 126
3 2.38
3 2.38
8 6.35
1 0.79
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
155  โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 42
3 7.14
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
156  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 160
4 2.50
3 1.88
12 7.50
0 0.00
0 0.00
141 88.13
19 11.88%
157  โรงเรียนบ้านทำนบ 101
3 2.97
1 0.99
4 3.96
1 0.99
2 1.98
90 89.11
11 10.89%
158  โรงเรียนวัดห้วยดุก 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
159  โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
160  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 41
3 7.32
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
161  โรงเรียนบ้านรังงาม 85
0 0.00
2 2.35
6 7.06
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
162  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
4 6.25
58 90.63
6 9.38%
163  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 58
4 6.90
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
164  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 141
2 1.42
2 1.42
3 2.13
3 2.13
2 1.42
129 91.49
12 8.51%
165  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 129
7 5.43
1 0.78
0 0.00
2 1.55
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
166  โรงเรียนวัดป่าเรไร 91
1 1.10
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
167  โรงเรียนวัดหนองหม้อ 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
168  โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 94
5 5.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.13
87 92.55
7 7.45%
169  โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 54
2 3.70
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
170  โรงเรียนวัดดอนคา 203
1 0.49
3 1.48
4 1.97
2 0.99
4 1.97
189 93.10
14 6.90%
171  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
172  โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
173  โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
174  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
175  โรงเรียนวันครู(2504) 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
176  โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
177  โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 171
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.17
8 4.68
161 94.15
10 5.85%
178  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
179  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 151
3 1.99
0 0.00
4 2.65
0 0.00
0 0.00
144 95.36
7 4.64%
180  โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 157
2 1.27
0 0.00
5 3.18
0 0.00
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
181  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
0 0.00
2 1.98
97 96.04
4 3.96%
182  โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 233
1 0.43
0 0.00
3 1.29
0 0.00
4 1.72
225 96.57
8 3.43%
183  โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 144
0 0.00
0 0.00
4 2.78
0 0.00
0 0.00
140 97.22
4 2.78%
184  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 79
1 1.27
0 0.00
1 1.27
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
185  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
186  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
187  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 158
0 0.00
0 0.00
3 1.90
0 0.00
0 0.00
155 98.10
3 1.90%
188  โรงเรียนบ้านพุม่วง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านวังโพรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 154
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
154 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,494 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,367 7.01
เตี้ย  664 3.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,269 11.64
ผอมและเตี้ย  380 1.95
อ้วนและเตี้ย  429 2.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,385 73.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,109 คน


26.21%


Powered By www.thaieducation.net