ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 18
8 44.44
5 27.78
7 38.89
7 38.89
9 50.00
-18 -100.00
36 200.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 32
7 21.88
9 28.13
5 15.63
7 21.88
4 12.50
0 0.00
32 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 25
7 28.00
6 24.00
2 8.00
9 36.00
0 0.00
1 4.00
24 96.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 129
32 24.81
27 20.93
18 13.95
15 11.63
3 2.33
34 26.36
95 73.64%
5  โรงเรียนวัดพิกุล 15
5 33.33
3 20.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
4 26.67
11 73.33%
6  โรงเรียนสระวิทยา 54
11 20.37
11 20.37
6 11.11
4 7.41
7 12.96
15 27.78
39 72.22%
7  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 123
11 8.94
5 4.07
24 19.51
16 13.01
29 23.58
38 30.89
85 69.11%
8  โรงเรียนวัดบางม่วง 90
5 5.56
3 3.33
29 32.22
2 2.22
21 23.33
30 33.33
60 66.67%
9  โรงเรียนเขาทอง 519
30 5.78
39 7.51
64 12.33
69 13.29
113 21.77
204 39.31
315 60.69%
10  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 64
4 6.25
9 14.06
9 14.06
6 9.38
10 15.63
26 40.63
38 59.38%
11  โรงเรียนวัดนากลาง 137
12 8.76
12 8.76
9 6.57
13 9.49
35 25.55
56 40.88
81 59.12%
12  โรงเรียนวัดบ้านบน 141
13 9.22
8 5.67
18 12.77
21 14.89
20 14.18
61 43.26
80 56.74%
13  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 68
5 7.35
5 7.35
3 4.41
8 11.76
17 25.00
30 44.12
38 55.88%
14  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 163
24 14.72
19 11.66
24 14.72
11 6.75
12 7.36
73 44.79
90 55.21%
15  โรงเรียนวัดฆะมัง 89
9 10.11
10 11.24
21 23.60
5 5.62
4 4.49
40 44.94
49 55.06%
16  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 76
11 14.47
10 13.16
8 10.53
12 15.79
0 0.00
35 46.05
41 53.95%
17  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 1210
138 11.40
91 7.52
222 18.35
51 4.21
109 9.01
599 49.50
611 50.50%
18  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 42
4 9.52
4 9.52
9 21.43
4 9.52
0 0.00
21 50.00
21 50.00%
19  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 26
4 15.38
5 19.23
2 7.69
1 3.85
1 3.85
13 50.00
13 50.00%
20  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 53
3 5.66
8 15.09
14 26.42
0 0.00
1 1.89
27 50.94
26 49.06%
21  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 157
15 9.55
19 12.10
7 4.46
19 12.10
17 10.83
80 50.96
77 49.04%
22  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 91
3 3.30
5 5.49
16 17.58
3 3.30
16 17.58
48 52.75
43 47.25%
23  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 119
11 9.24
6 5.04
24 20.17
4 3.36
10 8.40
64 53.78
55 46.22%
24  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 57
17 29.82
4 7.02
4 7.02
1 1.75
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
25  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 189
18 9.52
15 7.94
29 15.34
7 3.70
16 8.47
104 55.03
85 44.97%
26  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 91
8 8.79
9 9.89
9 9.89
5 5.49
9 9.89
51 56.04
40 43.96%
27  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 80
10 12.50
12 15.00
11 13.75
1 1.25
1 1.25
45 56.25
35 43.75%
28  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 63
7 11.11
7 11.11
8 12.70
5 7.94
0 0.00
36 57.14
27 42.86%
29  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 43
0 0.00
5 11.63
10 23.26
0 0.00
3 6.98
25 58.14
18 41.86%
30  โรงเรียนบ้านเนิน 174
27 15.52
13 7.47
25 14.37
7 4.02
0 0.00
102 58.62
72 41.38%
31  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 47
8 17.02
2 4.26
7 14.89
1 2.13
1 2.13
28 59.57
19 40.43%
32  โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 5
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
33  โรงเรียนวัดดงเมือง 103
14 13.59
1 0.97
7 6.80
6 5.83
13 12.62
62 60.19
41 39.81%
34  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 111
19 17.12
5 4.50
13 11.71
7 6.31
0 0.00
67 60.36
44 39.64%
35  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 101
0 0.00
3 2.97
18 17.82
3 2.97
16 15.84
61 60.40
40 39.60%
36  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
5 4.17
7 5.83
21 17.50
2 1.67
12 10.00
73 60.83
47 39.17%
37  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 75
3 4.00
3 4.00
23 30.67
0 0.00
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
38  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 50
0 0.00
6 12.00
8 16.00
0 0.00
5 10.00
31 62.00
19 38.00%
39  โรงเรียนวัดวังไผ่ 74
5 6.76
5 6.76
14 18.92
2 2.70
2 2.70
46 62.16
28 37.84%
40  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 312
37 11.86
0 0.00
57 18.27
0 0.00
24 7.69
194 62.18
118 37.82%
41  โรงเรียนเนินมะกอก 84
10 11.90
6 7.14
13 15.48
2 2.38
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
42  โรงเรียนวัดหนองหมู 33
3 9.09
3 9.09
3 9.09
3 9.09
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
43  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 58
11 18.97
2 3.45
8 13.79
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
44  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 56
13 23.21
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
45  โรงเรียนวัดเขามโน 73
8 10.96
3 4.11
15 20.55
0 0.00
0 0.00
47 64.38
26 35.62%
46  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 61
8 13.11
3 4.92
8 13.11
2 3.28
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
47  โรงเรียนวัดสันติธรรม 216
19 8.80
24 11.11
12 5.56
7 3.24
12 5.56
142 65.74
74 34.26%
48  โรงเรียนบ้านเขาปูน 47
4 8.51
3 6.38
5 10.64
3 6.38
1 2.13
31 65.96
16 34.04%
49  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 67
0 0.00
6 8.96
15 22.39
1 1.49
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
50  โรงเรียนวัดคลองยาง 101
8 7.92
8 7.92
13 12.87
4 3.96
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
51  โรงเรียนวัดท่าล้อ 54
5 9.26
1 1.85
6 11.11
3 5.56
2 3.70
37 68.52
17 31.48%
52  โรงเรียนบ้านสระงาม 70
4 5.71
4 5.71
6 8.57
4 5.71
4 5.71
48 68.57
22 31.43%
53  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 572
33 5.77
11 1.92
126 22.03
6 1.05
3 0.52
393 68.71
179 31.29%
54  โรงเรียนบ้านเขากะลา 48
9 18.75
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
55  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 55
7 12.73
4 7.27
5 9.09
1 1.82
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
56  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 77
9 11.69
2 2.60
12 15.58
0 0.00
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
57  โรงเรียนวัดศาลาแดง 67
7 10.45
3 4.48
9 13.43
1 1.49
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
58  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 74
6 8.11
2 2.70
12 16.22
0 0.00
2 2.70
52 70.27
22 29.73%
59  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 61
3 4.92
4 6.56
11 18.03
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
60  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 68
7 10.29
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
61  โรงเรียนวัดยางขาว 51
1 1.96
3 5.88
11 21.57
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
62  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 306
24 7.84
24 7.84
35 11.44
6 1.96
0 0.00
217 70.92
89 29.08%
63  โรงเรียนบ้านห้วยบง 97
6 6.19
6 6.19
4 4.12
7 7.22
5 5.15
69 71.13
28 28.87%
64  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 21
0 0.00
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
65  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 301
47 15.61
0 0.00
38 12.62
0 0.00
0 0.00
216 71.76
85 28.24%
66  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 78
0 0.00
0 0.00
21 26.92
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
67  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 103
8 7.77
7 6.80
11 10.68
3 2.91
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
68  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 111
15 13.51
3 2.70
10 9.01
2 1.80
1 0.90
80 72.07
31 27.93%
69  โรงเรียนบ้านธารหวาย 54
3 5.56
1 1.85
10 18.52
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
70  โรงเรียนเขาสระนางสรง 65
3 4.62
1 1.54
12 18.46
2 3.08
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
71  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 69
3 4.35
2 2.90
12 17.39
2 2.90
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
72  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 40
1 2.50
1 2.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
73  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 40
1 2.50
0 0.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
74  โรงเรียนวัดกลางแดด 125
11 8.80
9 7.20
13 10.40
1 0.80
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
75  โรงเรียนบ้านหาดสูง 41
0 0.00
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
76  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 77
2 2.60
7 9.09
6 7.79
5 6.49
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
77  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 70
7 10.00
1 1.43
10 14.29
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
78  โรงเรียนวัดพระนอน 99
13 13.13
10 10.10
0 0.00
2 2.02
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
79  โรงเรียนบ้านสระบัว 149
5 3.36
27 18.12
1 0.67
0 0.00
3 2.01
113 75.84
36 24.16%
80  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 101
8 7.92
2 1.98
8 7.92
5 4.95
1 0.99
77 76.24
24 23.76%
81  โรงเรียนวัดรังงาม 64
1 1.56
9 14.06
5 7.81
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
82  โรงเรียนวัดท่าโก 47
4 8.51
0 0.00
5 10.64
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
83  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 69
3 4.35
6 8.70
7 10.14
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
84  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 233
9 3.86
13 5.58
30 12.88
2 0.86
0 0.00
179 76.82
54 23.18%
85  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 44
6 13.64
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
86  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 40
3 7.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
87  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 59
3 5.08
5 8.47
5 8.47
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
88  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 51
4 7.84
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
89  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 135
3 2.22
3 2.22
23 17.04
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
90  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 149
3 2.01
7 4.70
12 8.05
5 3.36
5 3.36
117 78.52
32 21.48%
91  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
92  โรงเรียนเขาสามยอด 57
4 7.02
1 1.75
2 3.51
2 3.51
3 5.26
45 78.95
12 21.05%
93  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 62
0 0.00
0 0.00
7 11.29
6 9.68
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
94  โรงเรียนวัดหนองโรง 148
4 2.70
6 4.05
20 13.51
1 0.68
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
95  โรงเรียนวัดท่านา 49
3 6.12
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
96  โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 74
3 4.05
4 5.41
8 10.81
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
97  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 173
4 2.31
14 8.09
17 9.83
0 0.00
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
98  โรงเรียนวัดหนองปลิง 288
15 5.21
12 4.17
23 7.99
6 2.08
2 0.69
230 79.86
58 20.14%
99  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55
1 1.82
9 16.36
0 0.00
0 0.00
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
100  โรงเรียนประชาอุทิศ 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
101  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 126
5 3.97
5 3.97
12 9.52
0 0.00
3 2.38
101 80.16
25 19.84%
102  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 82
2 2.44
1 1.22
6 7.32
2 2.44
5 6.10
66 80.49
16 19.51%
103  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
104  โรงเรียนวัดบางเคียน 54
3 5.56
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
105  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 119
3 2.52
3 2.52
7 5.88
2 1.68
7 5.88
97 81.51
22 18.49%
106  โรงเรียนวัดหนองเขนง 115
3 2.61
6 5.22
4 3.48
3 2.61
5 4.35
94 81.74
21 18.26%
107  โรงเรียนวัดหนองกลอย 33
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
108  โรงเรียนวัดวังยาง 133
4 3.01
2 1.50
11 8.27
5 3.76
2 1.50
109 81.95
24 18.05%
109  โรงเรียนวัดหนองเต่า 219
14 6.39
11 5.02
11 5.02
2 0.91
0 0.00
181 82.65
38 17.35%
110  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 123
4 3.25
5 4.07
12 9.76
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
111  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 71
4 5.63
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
112  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 630
25 3.97
14 2.22
63 10.00
2 0.32
0 0.00
526 83.49
104 16.51%
113  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 109
7 6.42
0 0.00
11 10.09
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
114  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 112
2 1.79
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
115  โรงเรียนวัดท่าไม้ 64
2 3.13
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
116  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 71
4 5.63
1 1.41
5 7.04
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
117  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 132
9 6.82
0 0.00
8 6.06
0 0.00
3 2.27
112 84.85
20 15.15%
118  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 62
3 4.84
1 1.61
4 6.45
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
119  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 21
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
120  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 82
5 6.10
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
121  โรงเรียนวัดวังหิน 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
122  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 104
6 5.77
2 1.92
5 4.81
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
123  โรงเรียนย่านคีรี 92
4 4.35
7 7.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
124  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 149
5 3.36
5 3.36
7 4.70
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
125  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 132
7 5.30
6 4.55
1 0.76
1 0.76
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
126  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
127  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 126
2 1.59
2 1.59
10 7.94
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
128  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 84
4 4.76
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
129  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 84
0 0.00
0 0.00
1 1.19
2 2.38
6 7.14
75 89.29
9 10.71%
130  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 115
2 1.74
1 0.87
9 7.83
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
131  โรงเรียนวัดหนองโก 155
1 0.65
2 1.29
11 7.10
0 0.00
2 1.29
139 89.68
16 10.32%
132  โรงเรียนวัดใหม่ 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
133  โรงเรียนวัดพันลาน 114
4 3.51
2 1.75
2 1.75
3 2.63
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
134  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 104
5 4.81
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
135  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 84
2 2.38
0 0.00
2 2.38
2 2.38
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
136  โรงเรียนบ้านดงขุย 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
137  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
138  โรงเรียนวัดหัวถนน 122
9 7.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
139  โรงเรียนวัดดอนสนวน 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
140  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
141  โรงเรียนวัดบ้านลาด 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
142  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
43 95.56
2 4.44%
143  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
144  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
145  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
146  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.08
92 98.92
1 1.08%
147  โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนวัดท่าทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนวัดบางไซ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดหนองขอน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,712 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,115 7.10
เตี้ย  793 5.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,816 11.56
ผอมและเตี้ย  466 2.97
อ้วนและเตี้ย  623 3.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,899 69.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,813 คน


30.63%


Powered By www.thaieducation.net