ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 18
8 44.44
5 27.78
7 38.89
7 38.89
9 50.00
-18 -100.00
36 200.00%
2  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 25
7 28.00
6 24.00
2 8.00
9 36.00
0 0.00
1 4.00
24 96.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 129
32 24.81
27 20.93
18 13.95
15 11.63
3 2.33
34 26.36
95 73.64%
4  โรงเรียนวัดพิกุล 15
5 33.33
3 20.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
4 26.67
11 73.33%
5  โรงเรียนสระวิทยา 54
11 20.37
11 20.37
6 11.11
4 7.41
7 12.96
15 27.78
39 72.22%
6  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 123
11 8.94
5 4.07
24 19.51
16 13.01
29 23.58
38 30.89
85 69.11%
7  โรงเรียนวัดบางม่วง 90
5 5.56
3 3.33
29 32.22
2 2.22
21 23.33
30 33.33
60 66.67%
8  โรงเรียนเขาทอง 519
30 5.78
39 7.51
64 12.33
69 13.29
113 21.77
204 39.31
315 60.69%
9  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 64
4 6.25
9 14.06
9 14.06
6 9.38
10 15.63
26 40.63
38 59.38%
10  โรงเรียนวัดนากลาง 137
12 8.76
12 8.76
9 6.57
13 9.49
35 25.55
56 40.88
81 59.12%
11  โรงเรียนวัดบ้านบน 141
13 9.22
8 5.67
18 12.77
21 14.89
20 14.18
61 43.26
80 56.74%
12  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 68
5 7.35
5 7.35
3 4.41
8 11.76
17 25.00
30 44.12
38 55.88%
13  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 163
24 14.72
19 11.66
24 14.72
11 6.75
12 7.36
73 44.79
90 55.21%
14  โรงเรียนวัดฆะมัง 89
9 10.11
10 11.24
21 23.60
5 5.62
4 4.49
40 44.94
49 55.06%
15  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 76
11 14.47
10 13.16
8 10.53
12 15.79
0 0.00
35 46.05
41 53.95%
16  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 26
4 15.38
5 19.23
2 7.69
1 3.85
1 3.85
13 50.00
13 50.00%
17  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 53
3 5.66
8 15.09
14 26.42
0 0.00
1 1.89
27 50.94
26 49.06%
18  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 157
15 9.55
19 12.10
7 4.46
19 12.10
17 10.83
80 50.96
77 49.04%
19  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 91
3 3.30
5 5.49
16 17.58
3 3.30
16 17.58
48 52.75
43 47.25%
20  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 119
11 9.24
6 5.04
24 20.17
4 3.36
10 8.40
64 53.78
55 46.22%
21  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 57
17 29.82
4 7.02
4 7.02
1 1.75
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
22  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 91
8 8.79
9 9.89
9 9.89
5 5.49
9 9.89
51 56.04
40 43.96%
23  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 80
10 12.50
12 15.00
11 13.75
1 1.25
1 1.25
45 56.25
35 43.75%
24  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 63
7 11.11
7 11.11
8 12.70
5 7.94
0 0.00
36 57.14
27 42.86%
25  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 43
0 0.00
5 11.63
10 23.26
0 0.00
3 6.98
25 58.14
18 41.86%
26  โรงเรียนบ้านเนิน 174
27 15.52
13 7.47
25 14.37
7 4.02
0 0.00
102 58.62
72 41.38%
27  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 47
8 17.02
2 4.26
7 14.89
1 2.13
1 2.13
28 59.57
19 40.43%
28  โรงเรียนวัดดงเมือง 103
14 13.59
1 0.97
7 6.80
6 5.83
13 12.62
62 60.19
41 39.81%
29  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 101
0 0.00
3 2.97
18 17.82
3 2.97
16 15.84
61 60.40
40 39.60%
30  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
5 4.17
7 5.83
21 17.50
2 1.67
12 10.00
73 60.83
47 39.17%
31  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 75
3 4.00
3 4.00
23 30.67
0 0.00
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
32  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 50
0 0.00
6 12.00
8 16.00
0 0.00
5 10.00
31 62.00
19 38.00%
33  โรงเรียนวัดวังไผ่ 74
5 6.76
5 6.76
14 18.92
2 2.70
2 2.70
46 62.16
28 37.84%
34  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 312
37 11.86
0 0.00
57 18.27
0 0.00
24 7.69
194 62.18
118 37.82%
35  โรงเรียนเนินมะกอก 84
10 11.90
6 7.14
13 15.48
2 2.38
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
36  โรงเรียนวัดหนองหมู 33
3 9.09
3 9.09
3 9.09
3 9.09
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
37  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 58
11 18.97
2 3.45
8 13.79
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
38  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 56
13 23.21
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
39  โรงเรียนวัดเขามโน 73
8 10.96
3 4.11
15 20.55
0 0.00
0 0.00
47 64.38
26 35.62%
40  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 61
8 13.11
3 4.92
8 13.11
2 3.28
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
41  โรงเรียนวัดสันติธรรม 216
19 8.80
24 11.11
12 5.56
7 3.24
12 5.56
142 65.74
74 34.26%
42  โรงเรียนบ้านเขาปูน 47
4 8.51
3 6.38
5 10.64
3 6.38
1 2.13
31 65.96
16 34.04%
43  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 67
0 0.00
6 8.96
15 22.39
1 1.49
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
44  โรงเรียนวัดคลองยาง 101
8 7.92
8 7.92
13 12.87
4 3.96
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
45  โรงเรียนวัดท่าล้อ 54
5 9.26
1 1.85
6 11.11
3 5.56
2 3.70
37 68.52
17 31.48%
46  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 572
33 5.77
11 1.92
126 22.03
6 1.05
3 0.52
393 68.71
179 31.29%
47  โรงเรียนบ้านเขากะลา 48
9 18.75
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
48  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 55
7 12.73
4 7.27
5 9.09
1 1.82
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
49  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 77
9 11.69
2 2.60
12 15.58
0 0.00
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
50  โรงเรียนวัดศาลาแดง 67
7 10.45
3 4.48
9 13.43
1 1.49
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
51  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 61
3 4.92
4 6.56
11 18.03
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
52  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 68
7 10.29
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
53  โรงเรียนวัดยางขาว 51
1 1.96
3 5.88
11 21.57
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
54  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 306
24 7.84
24 7.84
35 11.44
6 1.96
0 0.00
217 70.92
89 29.08%
55  โรงเรียนบ้านห้วยบง 97
6 6.19
6 6.19
4 4.12
7 7.22
5 5.15
69 71.13
28 28.87%
56  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 21
0 0.00
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
57  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 301
47 15.61
0 0.00
38 12.62
0 0.00
0 0.00
216 71.76
85 28.24%
58  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 78
0 0.00
0 0.00
21 26.92
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
59  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 103
8 7.77
7 6.80
11 10.68
3 2.91
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
60  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 111
15 13.51
3 2.70
10 9.01
2 1.80
1 0.90
80 72.07
31 27.93%
61  โรงเรียนบ้านธารหวาย 54
3 5.56
1 1.85
10 18.52
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
62  โรงเรียนเขาสระนางสรง 65
3 4.62
1 1.54
12 18.46
2 3.08
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
63  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 69
3 4.35
2 2.90
12 17.39
2 2.90
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
64  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 40
1 2.50
1 2.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
65  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 40
1 2.50
0 0.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
66  โรงเรียนวัดกลางแดด 125
11 8.80
9 7.20
13 10.40
1 0.80
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
67  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 77
2 2.60
7 9.09
6 7.79
5 6.49
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
68  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 70
7 10.00
1 1.43
10 14.29
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
69  โรงเรียนวัดพระนอน 99
13 13.13
10 10.10
0 0.00
2 2.02
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
70  โรงเรียนบ้านสระบัว 149
5 3.36
27 18.12
1 0.67
0 0.00
3 2.01
113 75.84
36 24.16%
71  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 101
8 7.92
2 1.98
8 7.92
5 4.95
1 0.99
77 76.24
24 23.76%
72  โรงเรียนวัดรังงาม 64
1 1.56
9 14.06
5 7.81
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
73  โรงเรียนวัดท่าโก 47
4 8.51
0 0.00
5 10.64
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
74  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 69
3 4.35
6 8.70
7 10.14
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
75  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 233
9 3.86
13 5.58
30 12.88
2 0.86
0 0.00
179 76.82
54 23.18%
76  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 44
6 13.64
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
77  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 40
3 7.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
78  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 59
3 5.08
5 8.47
5 8.47
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
79  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 51
4 7.84
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
80  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 135
3 2.22
3 2.22
23 17.04
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
81  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 149
3 2.01
7 4.70
12 8.05
5 3.36
5 3.36
117 78.52
32 21.48%
82  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
83  โรงเรียนเขาสามยอด 57
4 7.02
1 1.75
2 3.51
2 3.51
3 5.26
45 78.95
12 21.05%
84  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 62
0 0.00
0 0.00
7 11.29
6 9.68
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
85  โรงเรียนวัดหนองโรง 148
4 2.70
6 4.05
20 13.51
1 0.68
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
86  โรงเรียนวัดท่านา 49
3 6.12
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
87  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 173
4 2.31
14 8.09
17 9.83
0 0.00
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
88  โรงเรียนวัดหนองปลิง 288
15 5.21
12 4.17
23 7.99
6 2.08
2 0.69
230 79.86
58 20.14%
89  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55
1 1.82
9 16.36
0 0.00
0 0.00
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
90  โรงเรียนประชาอุทิศ 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
91  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 126
5 3.97
5 3.97
12 9.52
0 0.00
3 2.38
101 80.16
25 19.84%
92  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 82
2 2.44
1 1.22
6 7.32
2 2.44
5 6.10
66 80.49
16 19.51%
93  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
94  โรงเรียนวัดบางเคียน 54
3 5.56
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
95  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 119
3 2.52
3 2.52
7 5.88
2 1.68
7 5.88
97 81.51
22 18.49%
96  โรงเรียนวัดหนองเขนง 115
3 2.61
6 5.22
4 3.48
3 2.61
5 4.35
94 81.74
21 18.26%
97  โรงเรียนวัดหนองกลอย 33
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
98  โรงเรียนวัดวังยาง 133
4 3.01
2 1.50
11 8.27
5 3.76
2 1.50
109 81.95
24 18.05%
99  โรงเรียนวัดหนองเต่า 219
14 6.39
11 5.02
11 5.02
2 0.91
0 0.00
181 82.65
38 17.35%
100  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 123
4 3.25
5 4.07
12 9.76
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
101  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 71
4 5.63
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
102  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 630
25 3.97
14 2.22
63 10.00
2 0.32
0 0.00
526 83.49
104 16.51%
103  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 109
7 6.42
0 0.00
11 10.09
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
104  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 112
2 1.79
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
105  โรงเรียนวัดท่าไม้ 64
2 3.13
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
106  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 71
4 5.63
1 1.41
5 7.04
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
107  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 132
9 6.82
0 0.00
8 6.06
0 0.00
3 2.27
112 84.85
20 15.15%
108  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 62
3 4.84
1 1.61
4 6.45
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
109  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 21
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
110  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 82
5 6.10
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
111  โรงเรียนวัดวังหิน 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
112  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 104
6 5.77
2 1.92
5 4.81
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
113  โรงเรียนย่านคีรี 92
4 4.35
7 7.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
114  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 149
5 3.36
5 3.36
7 4.70
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
115  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 132
7 5.30
6 4.55
1 0.76
1 0.76
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
116  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 126
2 1.59
2 1.59
10 7.94
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
118  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 84
4 4.76
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
119  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 84
0 0.00
0 0.00
1 1.19
2 2.38
6 7.14
75 89.29
9 10.71%
120  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 115
2 1.74
1 0.87
9 7.83
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
121  โรงเรียนวัดหนองโก 155
1 0.65
2 1.29
11 7.10
0 0.00
2 1.29
139 89.68
16 10.32%
122  โรงเรียนวัดใหม่ 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
123  โรงเรียนวัดพันลาน 114
4 3.51
2 1.75
2 1.75
3 2.63
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
124  โรงเรียนบ้านดงขุย 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
125  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
126  โรงเรียนวัดหัวถนน 122
9 7.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
127  โรงเรียนวัดดอนสนวน 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
128  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
129  โรงเรียนวัดบ้านลาด 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
130  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
43 95.56
2 4.44%
131  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
132  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
133  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
134  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.08
92 98.92
1 1.08%
135  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนวัดท่าทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนวัดบางไซ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดหนองขอน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,649 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  907 6.65
เตี้ย  657 4.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,497 10.97
ผอมและเตี้ย  384 2.81
อ้วนและเตี้ย  487 3.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,717 71.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,932 คน


28.81%


Powered By www.thaieducation.net