ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
2 33.33
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 16
12 75.00
0 0.00
3 18.75
1 6.25
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 133
11 8.27
5 3.76
33 24.81
16 12.03
38 28.57
30 22.56
103 77.44%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 152
26 17.11
14 9.21
16 10.53
20 13.16
24 15.79
52 34.21
100 65.79%
5  โรงเรียนวัดบางทวด 77
8 10.39
10 12.99
1 1.30
5 6.49
18 23.38
35 45.45
42 54.55%
6  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 135
8 5.93
16 11.85
18 13.33
24 17.78
5 3.70
64 47.41
71 52.59%
7  โรงเรียนวัดโคกคราม 29
7 24.14
2 6.90
5 17.24
0 0.00
1 3.45
14 48.28
15 51.72%
8  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 62
10 16.13
4 6.45
9 14.52
8 12.90
1 1.61
30 48.39
32 51.61%
9  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
10  โรงเรียนบ้านหอยราก 57
10 17.54
6 10.53
6 10.53
6 10.53
0 0.00
29 50.88
28 49.12%
11  โรงเรียนวัดตรงบน 37
1 2.70
3 8.11
12 32.43
0 0.00
1 2.70
20 54.05
17 45.95%
12  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
13  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 462
54 11.69
45 9.74
79 17.10
24 5.19
0 0.00
260 56.28
202 43.72%
14  โรงเรียนบ้านบางโหนด 72
11 15.28
9 12.50
6 8.33
3 4.17
2 2.78
41 56.94
31 43.06%
15  โรงเรียนวัดชะอวด 121
23 19.01
9 7.44
18 14.88
1 0.83
0 0.00
70 57.85
51 42.15%
16  โรงเรียนบ้านควนโตน 67
3 4.48
0 0.00
25 37.31
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
17  โรงเรียนบ้านกลอง 255
40 15.69
35 13.73
22 8.63
8 3.14
1 0.39
149 58.43
106 41.57%
18  โรงเรียนวัดควนเกย 114
2 1.75
6 5.26
9 7.89
13 11.40
17 14.91
67 58.77
47 41.23%
19  โรงเรียนวัดเทพมงคล 140
16 11.43
14 10.00
11 7.86
11 7.86
5 3.57
83 59.29
57 40.71%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
20 15.15
16 12.12
8 6.06
9 6.82
0 0.00
79 59.85
53 40.15%
21  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 66
7 10.61
6 9.09
6 9.09
6 9.09
1 1.52
40 60.61
26 39.39%
22  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 106
12 11.32
11 10.38
4 3.77
11 10.38
3 2.83
65 61.32
41 38.68%
23  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
6 12.77
5 10.64
7 14.89
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
24  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
3 14.29
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
25  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 45
3 6.67
1 2.22
13 28.89
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
26  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
15 10.07
12 8.05
9 6.04
2 1.34
93 62.42
56 37.58%
27  โรงเรียนทัศนาวลัย 112
13 11.61
9 8.04
7 6.25
9 8.04
4 3.57
70 62.50
42 37.50%
28  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 62
2 3.23
2 3.23
8 12.90
4 6.45
7 11.29
39 62.90
23 37.10%
29  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 27
4 14.81
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
30  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 46
6 13.04
3 6.52
5 10.87
3 6.52
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
31  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
10 15.38
7 10.77
7 10.77
0 0.00
0 0.00
41 63.08
24 36.92%
32  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
22 5.95
26 7.03
27 7.30
32 8.65
27 7.30
236 63.78
134 36.22%
33  โรงเรียนวัดจิกพนม 119
10 8.40
5 4.20
12 10.08
16 13.45
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
34  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 72
7 9.72
9 12.50
10 13.89
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
35  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
48 9.36
17 3.31
59 11.50
20 3.90
39 7.60
330 64.33
183 35.67%
36  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 64
7 10.94
5 7.81
7 10.94
1 1.56
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
37  โรงเรียนวัดพระบาท 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
3 9.38
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
38  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 124
9 7.26
5 4.03
15 12.10
8 6.45
5 4.03
82 66.13
42 33.87%
39  โรงเรียนบ้านชายควน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
40  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
2 22.22
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
41  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 88
8 9.09
5 5.68
13 14.77
3 3.41
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
42  โรงเรียนวัดสมควร 170
9 5.29
2 1.18
12 7.06
11 6.47
22 12.94
114 67.06
56 32.94%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
21 15.33
12 8.76
8 5.84
4 2.92
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
44  โรงเรียนสุนทราภิบาล 86
6 6.98
5 5.81
10 11.63
5 5.81
2 2.33
58 67.44
28 32.56%
45  โรงเรียนวัดเขาน้อย 108
16 14.81
5 4.63
5 4.63
9 8.33
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
46  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
47  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
48  โรงเรียนบ้านลำหัก 114
20 17.54
0 0.00
15 13.16
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
49  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 49
7 14.29
2 4.08
4 8.16
2 4.08
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
50  โรงเรียนบ้านไสขาม 48
3 6.25
4 8.33
5 10.42
1 2.08
1 2.08
34 70.83
14 29.17%
51  โรงเรียนบ้านควนชิง 86
0 0.00
5 5.81
5 5.81
5 5.81
10 11.63
61 70.93
25 29.07%
52  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 122
14 11.48
15 12.30
0 0.00
4 3.28
2 1.64
87 71.31
35 28.69%
53  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
4 12.50
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
54  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
55  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 380
38 10.00
29 7.63
38 10.00
0 0.00
0 0.00
275 72.37
105 27.63%
56  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 110
18 16.36
3 2.73
7 6.36
1 0.91
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
57  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 320
23 7.19
13 4.06
32 10.00
16 5.00
0 0.00
236 73.75
84 26.25%
58  โรงเรียนบ้านควนมุด 111
7 6.31
6 5.41
12 10.81
4 3.60
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
59  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
1 1.37
0 0.00
10 13.70
4 5.48
4 5.48
54 73.97
19 26.03%
60  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 31
1 3.23
0 0.00
6 19.35
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
61  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
62  โรงเรียนบ้านชะอวด 1412
37 2.62
25 1.77
94 6.66
70 4.96
125 8.85
1061 75.14
351 24.86%
63  โรงเรียนวัดอิมอญ 93
4 4.30
6 6.45
13 13.98
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
64  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 49
3 6.12
2 4.08
7 14.29
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
65  โรงเรียนบ้านด่าน 143
11 7.69
6 4.20
15 10.49
0 0.00
2 1.40
109 76.22
34 23.78%
66  โรงเรียนบ้านคอกวัว 55
1 1.82
0 0.00
10 18.18
2 3.64
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
67  โรงเรียนเขาพระทอง 144
8 5.56
1 0.69
25 17.36
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
68  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 652
71 10.89
24 3.68
58 8.90
0 0.00
0 0.00
499 76.53
153 23.47%
69  โรงเรียนวัดคงคาวดี 103
4 3.88
3 2.91
7 6.80
4 3.88
6 5.83
79 76.70
24 23.30%
70  โรงเรียนบ้านหนองหิน 143
12 8.39
1 0.70
20 13.99
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
71  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 105
1 0.95
1 0.95
20 19.05
1 0.95
1 0.95
81 77.14
24 22.86%
72  โรงเรียนวัดวังกลม 88
5 5.68
2 2.27
13 14.77
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
73  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 76
5 6.58
4 5.26
4 5.26
2 2.63
2 2.63
59 77.63
17 22.37%
74  โรงเรียนบ้านห้วยโส 54
1 1.85
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
75  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 113
7 6.19
6 5.31
6 5.31
6 5.31
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
76  โรงเรียนบ้านวังใส 95
9 9.47
3 3.16
9 9.47
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
77  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 41
1 2.44
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
78  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 156
17 10.90
7 4.49
4 2.56
6 3.85
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
79  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1102
67 6.08
14 1.27
141 12.79
8 0.73
9 0.82
863 78.31
239 21.69%
80  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
81  โรงเรียนบ้านนางหลง 85
5 5.88
5 5.88
2 2.35
4 4.71
2 2.35
67 78.82
18 21.18%
82  โรงเรียนบ้านพรุบัว 100
7 7.00
10 10.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
83  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 293
6 2.05
5 1.71
25 8.53
11 3.75
14 4.78
232 79.18
61 20.82%
84  โรงเรียนวัดแดง 196
12 6.12
9 4.59
14 7.14
4 2.04
1 0.51
156 79.59
40 20.41%
85  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 70
2 2.86
3 4.29
9 12.86
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
86  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 157
6 3.82
8 5.10
6 3.82
3 1.91
8 5.10
126 80.25
31 19.75%
87  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 142
2 1.41
0 0.00
26 18.31
0 0.00
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
88  โรงเรียนบ้านหนองบัว 72
4 5.56
2 2.78
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
89  โรงเรียนบ้านกุมแป 197
8 4.06
12 6.09
12 6.09
6 3.05
0 0.00
159 80.71
38 19.29%
90  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 120
8 6.67
8 6.67
7 5.83
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
91  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
1 2.38
1 2.38
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
92  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 106
3 2.83
1 0.94
14 13.21
2 1.89
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
93  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 102
5 4.90
5 4.90
9 8.82
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
94  โรงเรียนวัดบางฉนาก 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
95  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
2 3.70
5 9.26
2 3.70
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
96  โรงเรียนวัดปากควน 108
1 0.93
2 1.85
6 5.56
3 2.78
8 7.41
88 81.48
20 18.52%
97  โรงเรียนบ้านควนเงิน 174
9 5.17
3 1.72
17 9.77
3 1.72
0 0.00
142 81.61
32 18.39%
98  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
3 4.23
5 7.04
0 0.00
1 1.41
4 5.63
58 81.69
13 18.31%
99  โรงเรียนบ้านบางพระ 279
18 6.45
5 1.79
3 1.08
25 8.96
0 0.00
228 81.72
51 18.28%
100  โรงเรียนวัดบ่อโพง 116
10 8.62
1 0.86
9 7.76
1 0.86
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
101  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 283
14 4.95
9 3.18
28 9.89
0 0.00
0 0.00
232 81.98
51 18.02%
102  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 250
15 6.00
5 2.00
20 8.00
5 2.00
0 0.00
205 82.00
45 18.00%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 168
0 0.00
9 5.36
21 12.50
0 0.00
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
104  โรงเรียนบ้านขอนหาด 181
19 10.50
3 1.66
10 5.52
0 0.00
0 0.00
149 82.32
32 17.68%
105  โรงเรียนวัดควนป้อม 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
106  โรงเรียนวัดท้ายโนต 126
1 0.79
7 5.56
14 11.11
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
107  โรงเรียนวัดควนเถียะ 179
9 5.03
2 1.12
20 11.17
0 0.00
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
108  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
0 0.00
11 10.58
3 2.88
0 0.00
4 3.85
86 82.69
18 17.31%
109  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
5 4.67
11 10.28
2 1.87
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
110  โรงเรียนวัดปากแพรก 96
3 3.13
0 0.00
13 13.54
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
111  โรงเรียนบ้านควนรุย 193
22 11.40
0 0.00
10 5.18
0 0.00
0 0.00
161 83.42
32 16.58%
112  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 254
8 3.15
4 1.57
20 7.87
9 3.54
1 0.39
212 83.46
42 16.54%
113  โรงเรียนบ้านดอนทราย 91
2 2.20
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
114  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 55
4 7.27
3 5.45
1 1.82
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
115  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 111
9 8.11
5 4.50
4 3.60
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
116  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 248
3 1.21
12 4.84
25 10.08
0 0.00
0 0.00
208 83.87
40 16.13%
117  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
118  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
6 6.90
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
119  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
5 3.65
3 2.19
4 2.92
6 4.38
4 2.92
115 83.94
22 16.06%
120  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 157
16 10.19
1 0.64
8 5.10
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
121  โรงเรียนวัดเกาะจาก 201
20 9.95
8 3.98
3 1.49
1 0.50
0 0.00
169 84.08
32 15.92%
122  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 107
7 6.54
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
123  โรงเรียนวัดควนชะลิก 189
8 4.23
0 0.00
22 11.64
0 0.00
0 0.00
159 84.13
30 15.87%
124  โรงเรียนวัดโคกทราง 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
125  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
126  โรงเรียนบ้านบางน้อย 103
8 7.77
6 5.83
2 1.94
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
127  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 58
1 1.72
1 1.72
4 6.90
0 0.00
3 5.17
49 84.48
9 15.52%
128  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 169
8 4.73
4 2.37
6 3.55
4 2.37
4 2.37
143 84.62
26 15.38%
129  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
130  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 210
8 3.81
7 3.33
10 4.76
7 3.33
0 0.00
178 84.76
32 15.24%
131  โรงเรียนวัดปากระวะ 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
132  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
133  โรงเรียนวัดคันธมาลี 253
7 2.77
2 0.79
18 7.11
9 3.56
2 0.79
215 84.98
38 15.02%
134  โรงเรียนบ้านบางลึก 47
1 2.13
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
135  โรงเรียนวัดรามแก้ว 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
136  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
9 5.08
4 2.26
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
137  โรงเรียนวัดบางด้วน 82
6 7.32
2 2.44
0 0.00
4 4.88
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
138  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 84
4 4.76
1 1.19
5 5.95
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
139  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 112
2 1.79
3 2.68
11 9.82
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
140  โรงเรียนวัดธาราวง 137
3 2.19
8 5.84
8 5.84
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
141  โรงเรียนวัดทะเลปัง 65
7 10.77
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
142  โรงเรียนบ้านหนองมาก 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
143  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 73
1 1.37
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
144  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 147
2 1.36
0 0.00
15 10.20
2 1.36
1 0.68
127 86.39
20 13.61%
145  โรงเรียนวัดสุขุม 59
1 1.69
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
146  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
5 6.02
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
147  โรงเรียนวัดโบสถ์ 61
8 13.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
148  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
4 3.74
6 5.61
2 1.87
2 1.87
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
149  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 123
6 4.88
3 2.44
7 5.69
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
150  โรงเรียนวัดบางคุระ 77
3 3.90
2 2.60
2 2.60
1 1.30
2 2.60
67 87.01
10 12.99%
151  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 117
1 0.85
0 0.00
7 5.98
1 0.85
6 5.13
102 87.18
15 12.82%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 180
5 2.78
7 3.89
8 4.44
3 1.67
0 0.00
157 87.22
23 12.78%
153  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
8 5.37
7 4.70
4 2.68
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
154  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 142
3 2.11
1 0.70
9 6.34
3 2.11
2 1.41
124 87.32
18 12.68%
155  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
2 2.50
2 2.50
3 3.75
2 2.50
1 1.25
70 87.50
10 12.50%
156  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
157  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
8 6.20
5 3.88
2 1.55
1 0.78
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
158  โรงเรียนบ้านลานนา 97
2 2.06
4 4.12
6 6.19
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
159  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 162
0 0.00
0 0.00
20 12.35
0 0.00
0 0.00
142 87.65
20 12.35%
160  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
161  โรงเรียนบ้านหนองกก 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
162  โรงเรียนบ้านอายเลา 128
4 3.13
2 1.56
6 4.69
1 0.78
2 1.56
113 88.28
15 11.72%
163  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
2 2.02
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
164  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
165  โรงเรียนวัดปลายสระ 144
8 5.56
1 0.69
0 0.00
0 0.00
7 4.86
128 88.89
16 11.11%
166  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
167  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 91
4 4.40
3 3.30
0 0.00
2 2.20
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
168  โรงเรียนบ้านชายทะเล 91
3 3.30
3 3.30
3 3.30
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
169  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 163
6 3.68
1 0.61
8 4.91
1 0.61
0 0.00
147 90.18
16 9.82%
170  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 85
1 1.18
0 0.00
6 7.06
0 0.00
1 1.18
77 90.59
8 9.41%
171  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
172  โรงเรียนวัดหอยกัน 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
173  โรงเรียนบ้านป่าแชง 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
174  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
175  โรงเรียนบ้านควนมิตร 136
5 3.68
3 2.21
4 2.94
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
176  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
177  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
178  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
3 1.95
3 1.95
3 1.95
2 1.30
2 1.30
141 91.56
13 8.44%
179  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
2 1.49
0 0.00
8 5.97
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
180  โรงเรียนวัดทายิการาม 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
181  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 287
7 2.44
3 1.05
9 3.14
3 1.05
1 0.35
264 91.99
23 8.01%
182  โรงเรียนบ้านบางแรด 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
183  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
184  โรงเรียนบ้านนา 115
3 2.61
1 0.87
4 3.48
1 0.87
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
185  โรงเรียนวัดแหลม 205
5 2.44
5 2.44
6 2.93
0 0.00
0 0.00
189 92.20
16 7.80%
186  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
187  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
188  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 81
3 3.70
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
189  โรงเรียนวัดบางไทร 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
2 2.44
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
190  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
191  โรงเรียนบ้านหนองบอน 114
3 2.63
1 0.88
3 2.63
1 0.88
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
192  โรงเรียนบ้านปลายราง 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
1 1.15
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
193  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
3 4.05
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
194  โรงเรียนวัดป่าระกำ 92
3 3.26
2 2.17
1 1.09
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
195  โรงเรียนวัดวัวหลุง 95
2 2.11
1 1.05
2 2.11
1 1.05
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
196  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
197  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
3 1.56
4 2.08
2 1.04
2 1.04
180 93.75
12 6.25%
198  โรงเรียนวัดสามแพรก 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
199  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 84
0 0.00
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
200  โรงเรียนวัดฉิมหลา 107
4 3.74
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
201  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
202  โรงเรียนวัดปากตรง 137
7 5.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
203  โรงเรียนบ้านตูล 79
0 0.00
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
204  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
205  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 225
5 2.22
1 0.44
2 0.89
3 1.33
0 0.00
214 95.11
11 4.89%
206  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
207  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
208  โรงเรียนวัดทวยเทพ 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
209  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
210  โรงเรียนวัดถลุงทอง 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
211  โรงเรียนบ้านตรอกแค 141
0 0.00
0 0.00
3 2.13
1 0.71
0 0.00
137 97.16
4 2.84%
212  โรงเรียนวัดหนา 106
0 0.00
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
213  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
214  โรงเรียนบ้านวังหอน 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
215  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 249
3 1.20
0 0.00
0 0.00
1 0.40
1 0.40
244 97.99
5 2.01%
216  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 161
0 0.00
0 0.00
1 0.62
1 0.62
0 0.00
159 98.76
2 1.24%
217  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนวัดคลองขยัน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดควนใส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดธงทอง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดบางทองคำ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดสระแก้ว 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,452 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,494 5.65
เตี้ย  869 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,014 7.61
ผอมและเตี้ย  624 2.36
อ้วนและเตี้ย  484 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,967 79.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,485 คน


20.74%


Powered By www.thaieducation.net