ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 109 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 79
35 44.30
5 6.33
11 13.92
0 0.00
1 1.27
27 34.18
52 65.82%
2  โรงเรียนวัดบ้านตาล 70
8 11.43
3 4.29
9 12.86
4 5.71
11 15.71
35 50.00
35 50.00%
3  โรงเรียนวัดนางพระยา 57
9 15.79
0 0.00
16 28.07
3 5.26
0 0.00
29 50.88
28 49.12%
4  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 43
5 11.63
3 6.98
10 23.26
2 4.65
1 2.33
22 51.16
21 48.84%
5  โรงเรียนบ้านร่อน 84
5 5.95
4 4.76
22 26.19
4 4.76
4 4.76
45 53.57
39 46.43%
6  โรงเรียนวัดท่างาม 76
5 6.58
17 22.37
9 11.84
1 1.32
3 3.95
41 53.95
35 46.05%
7  โรงเรียนวัดชัน 159
17 10.69
11 6.92
27 16.98
6 3.77
6 3.77
92 57.86
67 42.14%
8  โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 160
11 6.88
6 3.75
24 15.00
14 8.75
11 6.88
94 58.75
66 41.25%
9  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 2117
46 2.17
27 1.28
440 20.78
73 3.45
277 13.08
1254 59.23
863 40.77%
10  โรงเรียนวัดนาวง 117
7 5.98
8 6.84
11 9.40
11 9.40
10 8.55
70 59.83
47 40.17%
11  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 88
11 12.50
8 9.09
12 13.64
3 3.41
1 1.14
53 60.23
35 39.77%
12  โรงเรียนวัดท่าม่วง 61
4 6.56
3 4.92
7 11.48
7 11.48
3 4.92
37 60.66
24 39.34%
13  โรงเรียนวัดสวนพล 47
9 19.15
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
14  โรงเรียนบ้านทวดทอง 1557
83 5.33
35 2.25
266 17.08
118 7.58
87 5.59
968 62.17
589 37.83%
15  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
6 11.76
3 5.88
2 3.92
5 9.80
3 5.88
32 62.75
19 37.25%
16  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 57
10 17.54
2 3.51
8 14.04
0 0.00
1 1.75
36 63.16
21 36.84%
17  โรงเรียนวัดเชิงแตระ 166
25 15.06
12 7.23
19 11.45
3 1.81
0 0.00
107 64.46
59 35.54%
18  โรงเรียนวัดพังยอม 148
15 10.14
8 5.41
16 10.81
8 5.41
5 3.38
96 64.86
52 35.14%
19  โรงเรียนบ้านปากพญา 230
9 3.91
9 3.91
23 10.00
18 7.83
20 8.70
151 65.65
79 34.35%
20  โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 68
7 10.29
7 10.29
9 13.24
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
21  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 212
28 13.21
12 5.66
29 13.68
0 0.00
1 0.47
142 66.98
70 33.02%
22  โรงเรียนบ้านหนองหนอน 49
12 24.49
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
23  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) 192
9 4.69
28 14.58
6 3.13
1 0.52
16 8.33
132 68.75
60 31.25%
24  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 100
12 12.00
4 4.00
11 11.00
4 4.00
0 0.00
69 69.00
31 31.00%
25  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
2 6.06
2 6.06
23 69.70
10 30.30%
26  โรงเรียนวัดพังสิงห์ 84
10 11.90
6 7.14
3 3.57
6 7.14
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
27  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 121
8 6.61
7 5.79
17 14.05
3 2.48
1 0.83
85 70.25
36 29.75%
28  โรงเรียนบ้านคันธง 142
12 8.45
8 5.63
8 5.63
8 5.63
6 4.23
100 70.42
42 29.58%
29  โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 44
6 13.64
3 6.82
3 6.82
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
30  โรงเรียนวัดดอนยาง 110
10 9.09
10 9.09
12 10.91
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
31  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 128
5 3.91
5 3.91
25 19.53
2 1.56
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
32  โรงเรียนบ้านบางกระบือ 136
6 4.41
16 11.76
13 9.56
3 2.21
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
33  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 192
13 6.77
14 7.29
23 11.98
3 1.56
0 0.00
139 72.40
53 27.60%
34  โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 26
1 3.85
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
35  โรงเรียนบ้านตลาด 376
32 8.51
13 3.46
48 12.77
2 0.53
3 0.80
278 73.94
98 26.06%
36  โรงเรียนบ้านบางหลวง 146
13 8.90
5 3.42
6 4.11
0 0.00
14 9.59
108 73.97
38 26.03%
37  โรงเรียนวัดแพร่ 236
17 7.20
11 4.66
31 13.14
1 0.42
0 0.00
176 74.58
60 25.42%
38  โรงเรียนวัดดอนตรอ 179
9 5.03
5 2.79
25 13.97
3 1.68
3 1.68
134 74.86
45 25.14%
39  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 169
3 1.78
5 2.96
22 13.02
8 4.73
4 2.37
127 75.15
42 24.85%
40  โรงเรียนวัดคันนาราม 85
10 11.76
6 7.06
3 3.53
2 2.35
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
41  โรงเรียนวัดทางพูน 114
9 7.89
7 6.14
11 9.65
1 0.88
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
42  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 107
5 4.67
3 2.80
15 14.02
3 2.80
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
43  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 100
8 8.00
6 6.00
5 5.00
0 0.00
5 5.00
76 76.00
24 24.00%
44  โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 48
0 0.00
4 8.33
6 12.50
1 2.08
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
45  โรงเรียนวัดท่าแพ 106
9 8.49
4 3.77
11 10.38
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
46  โรงเรียนวัดสอ 31
1 3.23
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
47  โรงเรียนวัดใหม่ทอน 78
8 10.26
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
48  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 97
5 5.15
8 8.25
6 6.19
2 2.06
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
49  โรงเรียนวัดท่าช้าง 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
6 8.11
3 4.05
58 78.38
16 21.62%
50  โรงเรียนวัดสระเพลง 111
3 2.70
7 6.31
5 4.50
3 2.70
5 4.50
88 79.28
23 20.72%
51  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 58
7 12.07
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
52  โรงเรียนชุมชนลานสกา 69
3 4.35
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
53  โรงเรียนวัดโดน 35
4 11.43
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
54  โรงเรียนบ้านสันยูง 86
4 4.65
3 3.49
5 5.81
3 3.49
2 2.33
69 80.23
17 19.77%
55  โรงเรียนวัดสระไคร 257
12 4.67
12 4.67
21 8.17
5 1.95
0 0.00
207 80.54
50 19.46%
56  โรงเรียนวัดมุขธารา 330
11 3.33
3 0.91
36 10.91
3 0.91
11 3.33
266 80.61
64 19.39%
57  โรงเรียนวัดกัด 137
5 3.65
2 1.46
8 5.84
7 5.11
4 2.92
111 81.02
26 18.98%
58  โรงเรียนวัดไทรงาม 53
0 0.00
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
59  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 128
9 7.03
2 1.56
12 9.38
0 0.00
1 0.78
104 81.25
24 18.75%
60  โรงเรียนวัดพระเพรง 71
4 5.63
1 1.41
4 5.63
2 2.82
2 2.82
58 81.69
13 18.31%
61  โรงเรียนบ้านปากช่อง 67
3 4.48
0 0.00
0 0.00
4 5.97
5 7.46
55 82.09
12 17.91%
62  โรงเรียนวัดบางตะพาน 95
7 7.37
2 2.11
6 6.32
0 0.00
2 2.11
78 82.11
17 17.89%
63  โรงเรียนบ้านนาเคียน 242
15 6.20
17 7.02
5 2.07
3 1.24
3 1.24
199 82.23
43 17.77%
64  โรงเรียนบ้านบางไทร 79
6 7.59
2 2.53
2 2.53
3 3.80
1 1.27
65 82.28
14 17.72%
65  โรงเรียนวัดห้วยพระ 34
2 5.88
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
66  โรงเรียนวัดสระแก้ว 123
4 3.25
3 2.44
14 11.38
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
67  โรงเรียนวัดพระพรหม 378
18 4.76
12 3.17
16 4.23
9 2.38
7 1.85
316 83.60
62 16.40%
68  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 49
8 16.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
69  โรงเรียนวัดไสมะนาว 147
9 6.12
3 2.04
3 2.04
5 3.40
4 2.72
123 83.67
24 16.33%
70  โรงเรียนบ้านคลองดิน 444
16 3.60
18 4.05
36 8.11
2 0.45
0 0.00
372 83.78
72 16.22%
71  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 70
2 2.86
1 1.43
1 1.43
2 2.86
5 7.14
59 84.29
11 15.71%
72  โรงเรียนบ้านบางเตย 62
2 3.23
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
73  โรงเรียนวัดดินดอน 119
2 1.68
6 5.04
3 2.52
3 2.52
3 2.52
102 85.71
17 14.29%
74  โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 128
4 3.13
4 3.13
6 4.69
0 0.00
4 3.13
110 85.94
18 14.06%
75  โรงเรียนวัดป่าหวาย 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
76  โรงเรียนวัดโบสถ์ 186
7 3.76
0 0.00
18 9.68
0 0.00
0 0.00
161 86.56
25 13.44%
77  โรงเรียนวัดโคกกะถิน 15
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
78  โรงเรียนวัดหนองแตน 62
1 1.61
3 4.84
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
79  โรงเรียนชุมชนวัดหมน 63
1 1.59
0 0.00
6 9.52
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
80  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 111
0 0.00
0 0.00
14 12.61
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
81  โรงเรียนวัดหัวอิฐ 105
3 2.86
2 1.90
8 7.62
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
82  โรงเรียนวัดจังหูน 57
0 0.00
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
83  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
84  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
85  โรงเรียนวัดท่านคร 84
3 3.57
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
86  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 113
5 4.42
4 3.54
2 1.77
0 0.00
1 0.88
101 89.38
12 10.62%
87  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2546
37 1.45
45 1.77
69 2.71
63 2.47
54 2.12
2278 89.47
268 10.53%
88  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 182
5 2.75
5 2.75
8 4.40
1 0.55
0 0.00
163 89.56
19 10.44%
89  โรงเรียนบ้านเนิน 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
90  โรงเรียนวัดเจดีย์ 70
2 2.86
2 2.86
3 4.29
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
91  โรงเรียนวัดสมอ 173
2 1.16
3 1.73
6 3.47
1 0.58
4 2.31
157 90.75
16 9.25%
92  โรงเรียนวัดวังหงส์ 156
3 1.92
1 0.64
3 1.92
3 1.92
2 1.28
144 92.31
12 7.69%
93  โรงเรียนวัดบางหว้า 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
94  โรงเรียนวัดศรีมงคล 200
3 1.50
3 1.50
1 0.50
3 1.50
3 1.50
187 93.50
13 6.50%
95  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 97
0 0.00
2 2.06
4 4.12
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
96  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
97  โรงเรียนวัดหนองบัว 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
98  โรงเรียนวัดวนาราม 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
99  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 94
3 3.19
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
100  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
101  โรงเรียนบ้านชะเอียน 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
102  โรงเรียนวัดหญ้า 65
2 3.08
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
103  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 109
0 0.00
0 0.00
1 0.92
1 0.92
3 2.75
104 95.41
5 4.59%
104  โรงเรียนบ้านบางนกวัก 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
105  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 210
4 1.90
0 0.00
2 0.95
2 0.95
1 0.48
201 95.71
9 4.29%
106  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 276
0 0.00
0 0.00
6 2.17
0 0.00
0 0.00
270 97.83
6 2.17%
107  โรงเรียนบ้านคดศอก 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนวัดจันทร์ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,962 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  843 4.69
เตี้ย  544 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,733 9.65
ผอมและเตี้ย  472 2.63
อ้วนและเตี้ย  629 3.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,741 76.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,221 คน


23.50%


Powered By www.thaieducation.net