ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 66
24 36.36
2 3.03
4 6.06
13 19.70
0 0.00
23 34.85
43 65.15%
2  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 50
18 36.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
21 42.00
29 58.00%
3  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 141
31 21.99
10 7.09
28 19.86
4 2.84
6 4.26
62 43.97
79 56.03%
4  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 211
28 13.27
24 11.37
32 15.17
11 5.21
18 8.53
98 46.45
113 53.55%
5  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 61
9 14.75
1 1.64
18 29.51
1 1.64
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
6  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 91
2 2.20
20 21.98
11 12.09
5 5.49
5 5.49
48 52.75
43 47.25%
7  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 42
6 14.29
6 14.29
7 16.67
0 0.00
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
8  โรงเรียนบ้านหนองโสน 48
16 33.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
9  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 101
15 14.85
14 13.86
10 9.90
3 2.97
2 1.98
57 56.44
44 43.56%
10  โรงเรียนบ้านช่องแมว 140
12 8.57
12 8.57
19 13.57
13 9.29
4 2.86
80 57.14
60 42.86%
11  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 59
15 25.42
2 3.39
5 8.47
3 5.08
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
12  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 45
6 13.33
4 8.89
9 20.00
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
13  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 45
1 2.22
5 11.11
8 17.78
3 6.67
2 4.44
26 57.78
19 42.22%
14  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 84
13 15.48
3 3.57
17 20.24
2 2.38
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
15  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 159
11 6.92
7 4.40
33 20.75
7 4.40
8 5.03
93 58.49
66 41.51%
16  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 111
31 27.93
4 3.60
10 9.01
0 0.00
0 0.00
66 59.46
45 40.54%
17  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 68
5 7.35
9 13.24
10 14.71
3 4.41
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
18  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 126
28 22.22
3 2.38
17 13.49
1 0.79
1 0.79
76 60.32
50 39.68%
19  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 414
33 7.97
14 3.38
41 9.90
47 11.35
26 6.28
253 61.11
161 38.89%
20  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
20 25.32
1 1.27
8 10.13
0 0.00
1 1.27
49 62.03
30 37.97%
21  โรงเรียนชุมชนประทาย 857
83 9.68
50 5.83
158 18.44
33 3.85
0 0.00
533 62.19
324 37.81%
22  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 105
7 6.67
0 0.00
14 13.33
9 8.57
9 8.57
66 62.86
39 37.14%
23  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 109
22 20.18
0 0.00
18 16.51
0 0.00
0 0.00
69 63.30
40 36.70%
24  โรงเรียนบ้านซาด 66
9 13.64
3 4.55
6 9.09
4 6.06
2 3.03
42 63.64
24 36.36%
25  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 271
89 32.84
1 0.37
8 2.95
0 0.00
0 0.00
173 63.84
98 36.16%
26  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 158
21 13.29
4 2.53
16 10.13
4 2.53
12 7.59
101 63.92
57 36.08%
27  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 161
15 9.32
4 2.48
19 11.80
9 5.59
11 6.83
103 63.98
58 36.02%
28  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 171
19 11.11
14 8.19
26 15.20
1 0.58
1 0.58
110 64.33
61 35.67%
29  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 221
30 13.57
22 9.95
18 8.14
7 3.17
1 0.45
143 64.71
78 35.29%
30  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 120
5 4.17
6 5.00
23 19.17
4 3.33
3 2.50
79 65.83
41 34.17%
31  โรงเรียนบ้านหันเตย 82
11 13.41
1 1.22
16 19.51
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
32  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 68
15 22.06
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
33  โรงเรียนบ้านโนนรัง 231
34 14.72
24 10.39
19 8.23
0 0.00
0 0.00
154 66.67
77 33.33%
34  โรงเรียนดอนมัน 138
19 13.77
4 2.90
22 15.94
1 0.72
0 0.00
92 66.67
46 33.33%
35  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 27
4 14.81
0 0.00
3 11.11
0 0.00
2 7.41
18 66.67
9 33.33%
36  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 159
20 12.58
12 7.55
21 13.21
0 0.00
0 0.00
106 66.67
53 33.33%
37  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 85
10 11.76
9 10.59
8 9.41
1 1.18
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
38  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 135
22 16.30
8 5.93
14 10.37
0 0.00
0 0.00
91 67.41
44 32.59%
39  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 89
7 7.87
1 1.12
19 21.35
2 2.25
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
40  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
3 2.38
22 17.46
16 12.70
0 0.00
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
41  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 146
39 26.71
1 0.68
7 4.79
0 0.00
0 0.00
99 67.81
47 32.19%
42  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 144
20 13.89
9 6.25
14 9.72
3 2.08
0 0.00
98 68.06
46 31.94%
43  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 123
8 6.50
13 10.57
17 13.82
1 0.81
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
44  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 132
15 11.36
8 6.06
18 13.64
0 0.00
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
45  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 52
7 13.46
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
46  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 108
19 17.59
3 2.78
9 8.33
2 1.85
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
47  โรงเรียนบ้านหนองตาด 117
3 2.56
9 7.69
21 17.95
2 1.71
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
48  โรงเรียนจารย์ตำรา 143
7 4.90
4 2.80
8 5.59
10 6.99
13 9.09
101 70.63
42 29.37%
49  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 116
3 2.59
10 8.62
7 6.03
9 7.76
5 4.31
82 70.69
34 29.31%
50  โรงเรียนพิกุลทอง 447
43 9.62
27 6.04
58 12.98
2 0.45
1 0.22
316 70.69
131 29.31%
51  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 185
28 15.14
2 1.08
21 11.35
2 1.08
1 0.54
131 70.81
54 29.19%
52  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 194
30 15.46
5 2.58
20 10.31
1 0.52
0 0.00
138 71.13
56 28.87%
53  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 49
10 20.41
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
54  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 141
3 2.13
6 4.26
10 7.09
6 4.26
15 10.64
101 71.63
40 28.37%
55  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 25
7 28.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
56  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 152
10 6.58
10 6.58
8 5.26
5 3.29
9 5.92
110 72.37
42 27.63%
57  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 145
12 8.28
0 0.00
27 18.62
0 0.00
1 0.69
105 72.41
40 27.59%
58  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 138
15 10.87
2 1.45
16 11.59
4 2.90
1 0.72
100 72.46
38 27.54%
59  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 483
29 6.00
16 3.31
81 16.77
5 1.04
2 0.41
350 72.46
133 27.54%
60  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 99
10 10.10
0 0.00
6 6.06
4 4.04
7 7.07
72 72.73
27 27.27%
61  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
7 9.09
2 2.60
5 6.49
6 7.79
1 1.30
56 72.73
21 27.27%
62  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1176
45 3.83
15 1.28
161 13.69
0 0.00
99 8.42
856 72.79
320 27.21%
63  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 122
3 2.46
5 4.10
25 20.49
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
64  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 149
18 12.08
10 6.71
12 8.05
0 0.00
0 0.00
109 73.15
40 26.85%
65  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 123
10 8.13
10 8.13
12 9.76
1 0.81
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
66  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 235
20 8.51
9 3.83
14 5.96
12 5.11
8 3.40
172 73.19
63 26.81%
67  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 71
3 4.23
8 11.27
8 11.27
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
68  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 90
11 12.22
0 0.00
13 14.44
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 241
19 7.88
19 7.88
22 9.13
4 1.66
0 0.00
177 73.44
64 26.56%
70  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 57
7 12.28
0 0.00
7 12.28
0 0.00
1 1.75
42 73.68
15 26.32%
71  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 100
10 10.00
4 4.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
72  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 112
1 0.89
15 13.39
12 10.71
0 0.00
1 0.89
83 74.11
29 25.89%
73  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 128
13 10.16
0 0.00
12 9.38
2 1.56
6 4.69
95 74.22
33 25.78%
74  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 136
6 4.41
12 8.82
17 12.50
0 0.00
0 0.00
101 74.26
35 25.74%
75  โรงเรียนท่าลาด 315
11 3.49
30 9.52
35 11.11
4 1.27
1 0.32
234 74.29
81 25.71%
76  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 105
11 10.48
5 4.76
10 9.52
1 0.95
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
77  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 39
4 10.26
0 0.00
5 12.82
0 0.00
1 2.56
29 74.36
10 25.64%
78  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 153
15 9.80
9 5.88
15 9.80
0 0.00
0 0.00
114 74.51
39 25.49%
79  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 28
0 0.00
1 3.57
6 21.43
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
80  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 150
12 8.00
7 4.67
18 12.00
0 0.00
0 0.00
113 75.33
37 24.67%
81  โรงเรียนบ้านจาบ 69
9 13.04
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
82  โรงเรียนบ้านคล้า 57
2 3.51
3 5.26
6 10.53
2 3.51
1 1.75
43 75.44
14 24.56%
83  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 115
5 4.35
10 8.70
13 11.30
0 0.00
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
84  โรงเรียนวัดวังน้ำ 169
11 6.51
5 2.96
24 14.20
1 0.59
0 0.00
128 75.74
41 24.26%
85  โรงเรียนบ้านพุทรา 339
11 3.24
9 2.65
61 17.99
0 0.00
0 0.00
258 76.11
81 23.89%
86  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 42
2 4.76
2 4.76
6 14.29
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
87  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 42
7 16.67
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
88  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 47
5 10.64
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
89  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 306
27 8.82
13 4.25
28 9.15
3 0.98
0 0.00
235 76.80
71 23.20%
90  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 192
17 8.85
9 4.69
3 1.56
15 7.81
0 0.00
148 77.08
44 22.92%
91  โรงเรียนวัดโชติการาม 341
26 7.62
19 5.57
33 9.68
0 0.00
0 0.00
263 77.13
78 22.87%
92  โรงเรียนบ้านนาดี 35
4 11.43
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
93  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 149
21 14.09
3 2.01
9 6.04
1 0.67
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
94  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 167
8 4.79
5 2.99
25 14.97
0 0.00
0 0.00
129 77.25
38 22.75%
95  โรงเรียนสระประดู่ 115
2 1.74
2 1.74
22 19.13
0 0.00
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
96  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 76
8 10.53
0 0.00
5 6.58
4 5.26
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
97  โรงเรียนบ้านหนองแสง 54
6 11.11
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
98  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 190
2 1.05
6 3.16
34 17.89
0 0.00
0 0.00
148 77.89
42 22.11%
99  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 118
10 8.47
1 0.85
13 11.02
2 1.69
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
100  โรงเรียนบ้านชีวาน 82
3 3.66
2 2.44
13 15.85
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
101  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 111
3 2.70
4 3.60
17 15.32
0 0.00
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
102  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 56
6 10.71
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
103  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 178
9 5.06
13 7.30
13 7.30
3 1.69
0 0.00
140 78.65
38 21.35%
104  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 188
10 5.32
4 2.13
26 13.83
0 0.00
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
105  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 296
16 5.41
14 4.73
31 10.47
1 0.34
0 0.00
234 79.05
62 20.95%
106  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 43
5 11.63
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
107  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 120
1 0.83
3 2.50
21 17.50
0 0.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
108  โรงเรียนบ้านละโว้ 198
15 7.58
6 3.03
20 10.10
0 0.00
0 0.00
157 79.29
41 20.71%
109  โรงเรียนบ้านฝาง 29
1 3.45
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
110  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 132
6 4.55
0 0.00
20 15.15
1 0.76
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
111  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 226
10 4.42
5 2.21
31 13.72
0 0.00
0 0.00
180 79.65
46 20.35%
112  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 272
7 2.57
6 2.21
37 13.60
3 1.10
2 0.74
217 79.78
55 20.22%
113  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 215
9 4.19
3 1.40
30 13.95
1 0.47
0 0.00
172 80.00
43 20.00%
114  โรงเรียนอรพิมวิทยา 136
6 4.41
11 8.09
10 7.35
0 0.00
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
115  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 76
8 10.53
4 5.26
2 2.63
1 1.32
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
116  โรงเรียนบ้านถนน 56
1 1.79
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
117  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 107
0 0.00
0 0.00
21 19.63
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
118  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 51
1 1.96
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
119  โรงเรียนอาสนาราม 153
9 5.88
5 3.27
16 10.46
0 0.00
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
120  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 72
6 8.33
0 0.00
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
121  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 83
6 7.23
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
122  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 447
22 4.92
24 5.37
40 8.95
0 0.00
0 0.00
361 80.76
86 19.24%
123  โรงเรียนโนนตูม 157
1 0.64
2 1.27
27 17.20
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
124  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 63
2 3.17
5 7.94
4 6.35
0 0.00
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
125  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 84
4 4.76
3 3.57
9 10.71
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
126  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 165
17 10.30
3 1.82
11 6.67
0 0.00
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
127  โรงเรียนบ้านศาลา 64
2 3.13
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
128  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 91
5 5.49
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
129  โรงเรียนบ้านมะกอก 118
6 5.08
2 1.69
8 6.78
3 2.54
3 2.54
96 81.36
22 18.64%
130  โรงเรียนบ้านโนนยอ 233
5 2.15
6 2.58
26 11.16
4 1.72
2 0.86
190 81.55
43 18.45%
131  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 44
0 0.00
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
132  โรงเรียนบ้านกล้วย 166
15 9.04
4 2.41
11 6.63
0 0.00
0 0.00
136 81.93
30 18.07%
133  โรงเรียนบ้านไพล 117
8 6.84
7 5.98
6 5.13
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
134  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 247
9 3.64
10 4.05
25 10.12
0 0.00
0 0.00
203 82.19
44 17.81%
135  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 118
8 6.78
4 3.39
5 4.24
4 3.39
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
136  โรงเรียนบ้านวังม่วง 62
3 4.84
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
137  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 96
5 5.21
4 4.17
2 2.08
4 4.17
2 2.08
79 82.29
17 17.71%
138  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 68
4 5.88
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
139  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 74
1 1.35
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
140  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 189
1 0.53
6 3.17
25 13.23
1 0.53
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
141  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 46
2 4.35
2 4.35
2 4.35
1 2.17
1 2.17
38 82.61
8 17.39%
142  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 52
1 1.92
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
143  โรงเรียนบ้านขามใต้ 29
3 10.34
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
144  โรงเรียนบ้านดอนยาว 135
8 5.93
2 1.48
12 8.89
1 0.74
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
145  โรงเรียนบ้านประทาย 95
1 1.05
3 3.16
12 12.63
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
146  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 95
2 2.11
1 1.05
13 13.68
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
147  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 108
2 1.85
3 2.78
13 12.04
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
148  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
149  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
150  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 157
8 5.10
2 1.27
15 9.55
0 0.00
1 0.64
131 83.44
26 16.56%
151  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 145
5 3.45
3 2.07
16 11.03
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
152  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 158
8 5.06
1 0.63
16 10.13
0 0.00
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
153  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 171
8 4.68
5 2.92
14 8.19
0 0.00
0 0.00
144 84.21
27 15.79%
154  โรงเรียนบ้านประสุข 241
12 4.98
4 1.66
22 9.13
0 0.00
0 0.00
203 84.23
38 15.77%
155  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 77
9 11.69
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
156  โรงเรียนกุลโน 915
40 4.37
31 3.39
24 2.62
37 4.04
10 1.09
773 84.48
142 15.52%
157  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 84
3 3.57
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
158  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 190
3 1.58
5 2.63
20 10.53
1 0.53
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
159  โรงเรียนบ้านท่าแดง 53
4 7.55
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
160  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 150
4 2.67
4 2.67
14 9.33
0 0.00
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
161  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 75
3 4.00
2 2.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
162  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
163  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 111
0 0.00
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
164  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 119
4 3.36
2 1.68
11 9.24
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
165  โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 98
2 2.04
1 1.02
11 11.22
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
166  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 322
11 3.42
10 3.11
22 6.83
2 0.62
1 0.31
276 85.71
46 14.29%
167  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 71
1 1.41
1 1.41
7 9.86
0 0.00
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 197
9 4.57
3 1.52
14 7.11
1 0.51
0 0.00
170 86.29
27 13.71%
169  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
170  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 67
1 1.49
1 1.49
7 10.45
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
171  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 135
3 2.22
4 2.96
11 8.15
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
172  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 61
2 3.28
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
173  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
174  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 63
2 3.17
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
175  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 112
2 1.79
6 5.36
3 2.68
0 0.00
3 2.68
98 87.50
14 12.50%
176  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 73
2 2.74
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
177  โรงเรียนประโดกสามัคคี 73
2 2.74
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
178  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 99
1 1.01
0 0.00
10 10.10
0 0.00
1 1.01
87 87.88
12 12.12%
179  โรงเรียนวัดจันทนาราม 183
6 3.28
0 0.00
16 8.74
0 0.00
0 0.00
161 87.98
22 12.02%
180  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 111
3 2.70
4 3.60
6 5.41
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
181  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 124
4 3.23
2 1.61
8 6.45
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
182  โรงเรียนบ้านหนองบัว 171
5 2.92
1 0.58
13 7.60
0 0.00
0 0.00
152 88.89
19 11.11%
183  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 137
4 2.92
8 5.84
3 2.19
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
184  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 55
4 7.27
1 1.82
0 0.00
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
185  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
186  โรงเรียนบ้านดอนวัว 46
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
41 89.13
5 10.87%
187  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 104
5 4.81
1 0.96
5 4.81
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
188  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 246
12 4.88
0 0.00
7 2.85
7 2.85
0 0.00
220 89.43
26 10.57%
189  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 88
0 0.00
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
190  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 40
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
191  โรงเรียนวัดปลักแรต 144
3 2.08
0 0.00
11 7.64
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
192  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 155
7 4.52
0 0.00
8 5.16
0 0.00
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
193  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 178
4 2.25
4 2.25
7 3.93
2 1.12
0 0.00
161 90.45
17 9.55%
194  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
195  โรงเรียนบ้านหนองขาม 162
6 3.70
9 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
196  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 81
1 1.23
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
197  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 117
5 4.27
1 0.85
3 2.56
1 0.85
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
198  โรงเรียนบ้านหนองบง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
199  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
200  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 52
0 0.00
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
201  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
2 3.64
51 92.73
4 7.27%
202  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
203  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 113
0 0.00
1 0.88
2 1.77
2 1.77
3 2.65
105 92.92
8 7.08%
204  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
205  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
206  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 116
1 0.86
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
207  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
208  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 104
0 0.00
0 0.00
1 0.96
0 0.00
5 4.81
98 94.23
6 5.77%
209  โรงเรียนหนองบัวลอย 93
1 1.08
1 1.08
3 3.23
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
210  โรงเรียนบ้านทับควาย 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
211  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 58
2 3.45
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
212  โรงเรียนเพชรหนองขาม 296
3 1.01
1 0.34
11 3.72
0 0.00
0 0.00
281 94.93
15 5.07%
213  โรงเรียนบ้านหนองยาง 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
214  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 83
1 1.20
0 0.00
2 2.41
0 0.00
1 1.20
79 95.18
4 4.82%
215  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 128
1 0.78
0 0.00
4 3.13
0 0.00
1 0.78
122 95.31
6 4.69%
216  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
217  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 92
2 2.17
1 1.09
1 1.09
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
218  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 92
0 0.00
2 2.17
2 2.17
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
219  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
44 95.65
2 4.35%
220  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
221  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 85
1 1.18
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
222  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
223  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
224  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,662 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,028 6.84
เตี้ย  1,020 3.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,994 10.09
ผอมและเตี้ย  398 1.34
อ้วนและเตี้ย  332 1.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,890 77.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,772 คน


22.83%


Powered By www.thaieducation.net