ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 17
5 29.41
3 17.65
9 52.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังหมี 86
20 23.26
11 12.79
26 30.23
9 10.47
19 22.09
1 1.16
85 98.84%
3  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 60
10 16.67
12 20.00
15 25.00
6 10.00
13 21.67
4 6.67
56 93.33%
4  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 42
9 21.43
5 11.90
15 35.71
5 11.90
4 9.52
4 9.52
38 90.48%
5  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 106
7 6.60
8 7.55
14 13.21
19 17.92
14 13.21
44 41.51
62 58.49%
6  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 66
9 13.64
4 6.06
13 19.70
12 18.18
0 0.00
28 42.42
38 57.58%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 167
22 13.17
21 12.57
36 21.56
11 6.59
4 2.40
73 43.71
94 56.29%
8  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 176
12 6.82
14 7.95
23 13.07
25 14.20
18 10.23
84 47.73
92 52.27%
9  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 532
86 16.17
7 1.32
61 11.47
49 9.21
70 13.16
259 48.68
273 51.32%
10  โรงเรียนวัดโพนทราย 106
22 20.75
12 11.32
20 18.87
0 0.00
0 0.00
52 49.06
54 50.94%
11  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 118
21 17.80
18 15.25
13 11.02
8 6.78
0 0.00
58 49.15
60 50.85%
12  โรงเรียนหนองประดู่ 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
13  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 107
17 15.89
14 13.08
12 11.21
9 8.41
0 0.00
55 51.40
52 48.60%
14  โรงเรียนบ้านหนองแวง 157
24 15.29
14 8.92
16 10.19
9 5.73
12 7.64
82 52.23
75 47.77%
15  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 201
10 4.98
11 5.47
21 10.45
21 10.45
32 15.92
106 52.74
95 47.26%
16  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 41
4 9.76
5 12.20
7 17.07
2 4.88
1 2.44
22 53.66
19 46.34%
17  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 154
23 14.94
22 14.29
22 14.29
0 0.00
3 1.95
84 54.55
70 45.45%
18  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 121
10 8.26
7 5.79
7 5.79
17 14.05
14 11.57
66 54.55
55 45.45%
19  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 86
9 10.47
5 5.81
17 19.77
3 3.49
4 4.65
48 55.81
38 44.19%
20  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 85
0 0.00
9 10.59
26 30.59
1 1.18
0 0.00
49 57.65
36 42.35%
21  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 154
30 19.48
18 11.69
8 5.19
7 4.55
2 1.30
89 57.79
65 42.21%
22  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 112
5 4.46
14 12.50
20 17.86
5 4.46
3 2.68
65 58.04
47 41.96%
23  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 122
13 10.66
6 4.92
25 20.49
7 5.74
0 0.00
71 58.20
51 41.80%
24  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 154
8 5.19
10 6.49
9 5.84
19 12.34
17 11.04
91 59.09
63 40.91%
25  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 411
13 3.16
60 14.60
68 16.55
16 3.89
11 2.68
243 59.12
168 40.88%
26  โรงเรียนบ้านหนองกก 54
9 16.67
1 1.85
11 20.37
1 1.85
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
27  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 218
26 11.93
22 10.09
39 17.89
0 0.00
0 0.00
131 60.09
87 39.91%
28  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 123
4 3.25
9 7.32
7 5.69
13 10.57
16 13.01
74 60.16
49 39.84%
29  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 78
5 6.41
7 8.97
9 11.54
6 7.69
4 5.13
47 60.26
31 39.74%
30  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 78
4 5.13
4 5.13
20 25.64
0 0.00
1 1.28
49 62.82
29 37.18%
31  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 111
16 14.41
6 5.41
18 16.22
1 0.90
0 0.00
70 63.06
41 36.94%
32  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 74
10 13.51
0 0.00
6 8.11
9 12.16
2 2.70
47 63.51
27 36.49%
33  โรงเรียนบ้านมาบกราด 221
35 15.84
19 8.60
17 7.69
5 2.26
4 1.81
141 63.80
80 36.20%
34  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 141
14 9.93
5 3.55
24 17.02
4 2.84
4 2.84
90 63.83
51 36.17%
35  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 160
15 9.38
16 10.00
15 9.38
7 4.38
4 2.50
103 64.38
57 35.63%
36  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 96
20 20.83
1 1.04
12 12.50
0 0.00
1 1.04
62 64.58
34 35.42%
37  โรงเรียนบ้านคลองเตย 108
11 10.19
3 2.78
11 10.19
7 6.48
6 5.56
70 64.81
38 35.19%
38  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 43
0 0.00
5 11.63
8 18.60
2 4.65
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
39  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 52
3 5.77
6 11.54
9 17.31
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
40  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 99
5 5.05
2 2.02
14 14.14
7 7.07
6 6.06
65 65.66
34 34.34%
41  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 212
10 4.72
10 4.72
50 23.58
0 0.00
0 0.00
142 66.98
70 33.02%
42  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 77
3 3.90
8 10.39
7 9.09
3 3.90
4 5.19
52 67.53
25 32.47%
43  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 84
11 13.10
6 7.14
5 5.95
4 4.76
1 1.19
57 67.86
27 32.14%
44  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 137
14 10.22
4 2.92
26 18.98
0 0.00
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
45  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 309
44 14.24
19 6.15
15 4.85
16 5.18
5 1.62
210 67.96
99 32.04%
46  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 245
14 5.71
23 9.39
13 5.31
10 4.08
18 7.35
167 68.16
78 31.84%
47  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
7 31.82
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
48  โรงเรียนบ้านไชยวาล 141
5 3.55
6 4.26
8 5.67
11 7.80
14 9.93
97 68.79
44 31.21%
49  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 55
6 10.91
0 0.00
11 20.00
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
50  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 111
18 16.22
12 10.81
4 3.60
0 0.00
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
51  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
52  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 127
11 8.66
8 6.30
13 10.24
4 3.15
2 1.57
89 70.08
38 29.92%
53  โรงเรียนบ้านบุตะโก 161
7 4.35
11 6.83
13 8.07
7 4.35
10 6.21
113 70.19
48 29.81%
54  โรงเรียนบ้านหนองไทร 108
16 14.81
0 0.00
16 14.81
0 0.00
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
55  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 253
16 6.32
26 10.28
31 12.25
0 0.00
0 0.00
180 71.15
73 28.85%
56  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 35
2 5.71
0 0.00
8 22.86
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
57  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 88
1 1.14
12 13.64
12 13.64
0 0.00
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
58  โรงเรียนบ้านลำไซกง 81
7 8.64
7 8.64
4 4.94
4 4.94
1 1.23
58 71.60
23 28.40%
59  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 64
7 10.94
4 6.25
3 4.69
3 4.69
1 1.56
46 71.88
18 28.13%
60  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 104
12 11.54
4 3.85
10 9.62
3 2.88
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
61  โรงเรียนบ้านไผ่ 90
2 2.22
5 5.56
12 13.33
1 1.11
5 5.56
65 72.22
25 27.78%
62  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 206
7 3.40
14 6.80
8 3.88
21 10.19
7 3.40
149 72.33
57 27.67%
63  โรงเรียนบ้านหนองโดน 48
3 6.25
2 4.17
5 10.42
1 2.08
2 4.17
35 72.92
13 27.08%
64  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 100
1 1.00
6 6.00
19 19.00
1 1.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
65  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 860
51 5.93
28 3.26
147 17.09
4 0.47
1 0.12
629 73.14
231 26.86%
66  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 699
30 4.29
51 7.30
52 7.44
20 2.86
34 4.86
512 73.25
187 26.75%
67  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 218
17 7.80
23 10.55
18 8.26
0 0.00
0 0.00
160 73.39
58 26.61%
68  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 125
12 9.60
11 8.80
7 5.60
2 1.60
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
69  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 43
3 6.98
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 149
1 0.67
6 4.03
22 14.77
8 5.37
1 0.67
111 74.50
38 25.50%
71  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 110
1 0.91
8 7.27
18 16.36
0 0.00
1 0.91
82 74.55
28 25.45%
72  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 154
21 13.64
7 4.55
11 7.14
0 0.00
0 0.00
115 74.68
39 25.32%
73  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 161
7 4.35
17 10.56
9 5.59
7 4.35
0 0.00
121 75.16
40 24.84%
74  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 144
1 0.69
24 16.67
10 6.94
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
75  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 108
7 6.48
9 8.33
9 8.33
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
76  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 250
31 12.40
5 2.00
13 5.20
8 3.20
3 1.20
190 76.00
60 24.00%
77  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 367
19 5.18
14 3.81
54 14.71
1 0.27
0 0.00
279 76.02
88 23.98%
78  โรงเรียนบ้านใหญ่ 167
4 2.40
4 2.40
32 19.16
0 0.00
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
79  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 130
8 6.15
4 3.08
15 11.54
4 3.08
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
80  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 93
4 4.30
5 5.38
13 13.98
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
81  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 72
9 12.50
3 4.17
3 4.17
2 2.78
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
82  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 106
0 0.00
2 1.89
11 10.38
2 1.89
10 9.43
81 76.42
25 23.58%
83  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 140
5 3.57
5 3.57
23 16.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
84  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 77
8 10.39
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
85  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 117
17 14.53
0 0.00
10 8.55
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
86  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1003
66 6.58
0 0.00
158 15.75
0 0.00
0 0.00
779 77.67
224 22.33%
87  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 175
15 8.57
4 2.29
12 6.86
8 4.57
0 0.00
136 77.71
39 22.29%
88  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
89  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 129
2 1.55
6 4.65
20 15.50
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
90  โรงเรียนบ้านระเริง 203
10 4.93
13 6.40
20 9.85
1 0.49
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
91  โรงเรียนบ้านหนองรัง 120
8 6.67
7 5.83
7 5.83
3 2.50
1 0.83
94 78.33
26 21.67%
92  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 98
5 5.10
10 10.20
6 6.12
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
93  โรงเรียนบ้านหนองเมา 84
2 2.38
1 1.19
14 16.67
0 0.00
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
94  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 150
12 8.00
7 4.67
11 7.33
2 1.33
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
95  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 81
2 2.47
6 7.41
9 11.11
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
96  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 62
2 3.23
0 0.00
9 14.52
2 3.23
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
97  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 96
4 4.17
2 2.08
5 5.21
5 5.21
4 4.17
76 79.17
20 20.83%
98  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 77
5 6.49
7 9.09
3 3.90
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
99  โรงเรียนบ้านโคกโจด 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
9 16.98
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
100  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 90
9 10.00
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
101  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 101
7 6.93
4 3.96
8 7.92
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
102  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 91
7 7.69
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
103  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 123
2 1.63
6 4.88
15 12.20
1 0.81
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
104  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 77
3 3.90
2 2.60
5 6.49
2 2.60
3 3.90
62 80.52
15 19.48%
105  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 36
1 2.78
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
106  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 161
5 3.11
11 6.83
11 6.83
2 1.24
2 1.24
130 80.75
31 19.25%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 487
11 2.26
12 2.46
70 14.37
0 0.00
0 0.00
394 80.90
93 19.10%
108  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 74
4 5.41
0 0.00
7 9.46
0 0.00
3 4.05
60 81.08
14 18.92%
109  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 223
9 4.04
4 1.79
8 3.59
12 5.38
9 4.04
181 81.17
42 18.83%
110  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 64
2 3.13
0 0.00
5 7.81
5 7.81
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
111  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 64
3 4.69
0 0.00
8 12.50
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
112  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 140
20 14.29
5 3.57
1 0.71
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
113  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 217
7 3.23
2 0.92
27 12.44
3 1.38
0 0.00
178 82.03
39 17.97%
114  โรงเรียนตะแบกวิทยา 190
18 9.47
11 5.79
5 2.63
0 0.00
0 0.00
156 82.11
34 17.89%
115  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 108
9 8.33
0 0.00
8 7.41
1 0.93
1 0.93
89 82.41
19 17.59%
116  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 74
1 1.35
1 1.35
10 13.51
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
117  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 52
3 5.77
2 3.85
2 3.85
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
118  โรงเรียนบ้านหนองโสน 81
7 8.64
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
119  โรงเรียนบ้านคลองบง 82
3 3.66
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 394
27 6.85
12 3.05
11 2.79
10 2.54
7 1.78
327 82.99
67 17.01%
121  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 136
6 4.41
4 2.94
11 8.09
1 0.74
1 0.74
113 83.09
23 16.91%
122  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 190
7 3.68
0 0.00
25 13.16
0 0.00
0 0.00
158 83.16
32 16.84%
123  โรงเรียนวัดม่วง 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
124  โรงเรียนบ้านซับเต่า 98
9 9.18
1 1.02
5 5.10
1 1.02
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
125  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 172
6 3.49
7 4.07
15 8.72
0 0.00
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
126  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 136
4 2.94
2 1.47
16 11.76
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
127  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 99
2 2.02
2 2.02
12 12.12
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
128  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 465
28 6.02
27 5.81
18 3.87
2 0.43
0 0.00
390 83.87
75 16.13%
129  โรงเรียนบ้านหนองแดง 169
6 3.55
9 5.33
12 7.10
0 0.00
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
130  โรงเรียนจอมทองวิทยา 163
12 7.36
4 2.45
6 3.68
3 1.84
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
131  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 112
1 0.89
1 0.89
7 6.25
8 7.14
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
132  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 259
10 3.86
10 3.86
9 3.47
10 3.86
0 0.00
220 84.94
39 15.06%
133  โรงเรียนบ้านวังหิน 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
4 4.60
4 4.60
5 5.75
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
135  โรงเรียนบ้านหนองตาด 67
2 2.99
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
136  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 139
6 4.32
5 3.60
9 6.47
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
137  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 63
1 1.59
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
138  โรงเรียนบ้านสันติสุข 247
17 6.88
0 0.00
18 7.29
0 0.00
0 0.00
212 85.83
35 14.17%
139  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 127
3 2.36
6 4.72
9 7.09
0 0.00
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
140  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 206
10 4.85
6 2.91
8 3.88
4 1.94
1 0.49
177 85.92
29 14.08%
141  โรงเรียนบ้านคลองทราย 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
142  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
1 0.81
0 0.00
10 8.06
0 0.00
6 4.84
107 86.29
17 13.71%
143  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 269
13 4.83
8 2.97
9 3.35
5 1.86
0 0.00
234 86.99
35 13.01%
144  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 309
4 1.29
6 1.94
30 9.71
0 0.00
0 0.00
269 87.06
40 12.94%
145  โรงเรียนบ้านลำเพียก 95
1 1.05
4 4.21
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
146  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 223
8 3.59
8 3.59
7 3.14
5 2.24
0 0.00
195 87.44
28 12.56%
147  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 65
3 4.62
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
148  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 149
4 2.68
6 4.03
4 2.68
4 2.68
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
149  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 216
8 3.70
2 0.93
11 5.09
2 0.93
3 1.39
190 87.96
26 12.04%
150  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
151  โรงเรียนวัดหงษ์ 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 88
2 2.27
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
153  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 106
2 1.89
1 0.94
7 6.60
2 1.89
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
154  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 72
2 2.78
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
155  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
156  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 109
3 2.75
4 3.67
2 1.83
3 2.75
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
157  โรงเรียนบ้านปางไม้ 82
4 4.88
2 2.44
3 3.66
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
158  โรงเรียนบ้านกลาง 64
1 1.56
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
159  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 174
4 2.30
2 1.15
13 7.47
0 0.00
0 0.00
155 89.08
19 10.92%
160  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 57
1 1.75
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
161  โรงเรียนวัดพรหมราช 191
8 4.19
11 5.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
172 90.05
19 9.95%
162  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
163  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
164  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
165  โรงเรียนบ้านแชะ 181
6 3.31
0 0.00
6 3.31
1 0.55
1 0.55
167 92.27
14 7.73%
166  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 561
1 0.18
7 1.25
27 4.81
2 0.36
1 0.18
523 93.23
38 6.77%
167  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 89
0 0.00
2 2.25
4 4.49
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
168  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 93
1 1.08
1 1.08
3 3.23
1 1.08
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
169  โรงเรียนไผ่สีสุก 125
5 4.00
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
170  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 129
3 2.33
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
171  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 113
3 2.65
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
172  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 97
1 1.03
1 1.03
0 0.00
1 1.03
3 3.09
91 93.81
6 6.19%
173  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
174  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
2 2.33
81 94.19
5 5.81%
175  โรงเรียนบ้านน้อย 124
1 0.81
2 1.61
2 1.61
0 0.00
2 1.61
117 94.35
7 5.65%
176  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 143
0 0.00
0 0.00
8 5.59
0 0.00
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
177  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
2 1.94
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
178  โรงเรียนบ้านโนนแดง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
22 95.65
1 4.35%
179  โรงเรียนบ้านสระประทีป 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านไทรงาม 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,279 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,563 6.18
เตี้ย  1,133 4.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,474 9.79
ผอมและเตี้ย  601 2.38
อ้วนและเตี้ย  461 1.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,047 75.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,232 คน


24.65%


Powered By www.thaieducation.net