ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบึงไทย 64
3 4.69
1 1.56
56 87.50
4 6.25
0 0.00
0 0.00
64 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 119
27 22.69
22 18.49
26 21.85
23 19.33
21 17.65
0 0.00
119 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 97
7 7.22
6 6.19
12 12.37
5 5.15
64 65.98
3 3.09
94 96.91%
4  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 78
10 12.82
17 21.79
20 25.64
15 19.23
9 11.54
7 8.97
71 91.03%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 204
16 7.84
23 11.27
48 23.53
39 19.12
54 26.47
24 11.76
180 88.24%
6  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 148
28 18.92
31 20.95
31 20.95
22 14.86
16 10.81
20 13.51
128 86.49%
7  โรงเรียนบ้านหินดาด 256
37 14.45
23 8.98
29 11.33
60 23.44
52 20.31
55 21.48
201 78.52%
8  โรงเรียนบ้านบึงพระ 97
6 6.19
2 2.06
27 27.84
8 8.25
29 29.90
25 25.77
72 74.23%
9  โรงเรียนบ้านละลม 223
9 4.04
10 4.48
59 26.46
9 4.04
59 26.46
77 34.53
146 65.47%
10  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 47
9 19.15
3 6.38
5 10.64
7 14.89
6 12.77
17 36.17
30 63.83%
11  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 208
18 8.65
14 6.73
25 12.02
32 15.38
39 18.75
80 38.46
128 61.54%
12  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 127
8 6.30
11 8.66
13 10.24
18 14.17
24 18.90
53 41.73
74 58.27%
13  โรงเรียนบ้านโคกพระ 125
21 16.80
19 15.20
8 6.40
13 10.40
11 8.80
53 42.40
72 57.60%
14  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 77
13 16.88
10 12.99
17 22.08
2 2.60
2 2.60
33 42.86
44 57.14%
15  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 23
8 34.78
0 0.00
3 13.04
2 8.70
0 0.00
10 43.48
13 56.52%
16  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 993
136 13.70
97 9.77
166 16.72
57 5.74
70 7.05
467 47.03
526 52.97%
17  โรงเรียนชาติวิทยา 249
9 3.61
17 6.83
29 11.65
26 10.44
46 18.47
122 49.00
127 51.00%
18  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 124
12 9.68
0 0.00
49 39.52
2 1.61
0 0.00
61 49.19
63 50.81%
19  โรงเรียนภูทองวิทยา 28
7 25.00
0 0.00
6 21.43
1 3.57
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
20  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 154
8 5.19
8 5.19
20 12.99
8 5.19
31 20.13
79 51.30
75 48.70%
21  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 81
17 20.99
10 12.35
11 13.58
0 0.00
0 0.00
43 53.09
38 46.91%
22  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 869
127 14.61
6 0.69
92 10.59
133 15.30
47 5.41
464 53.39
405 46.61%
23  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 134
5 3.73
12 8.96
8 5.97
17 12.69
20 14.93
72 53.73
62 46.27%
24  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 131
23 17.56
0 0.00
17 12.98
0 0.00
20 15.27
71 54.20
60 45.80%
25  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 120
19 15.83
11 9.17
14 11.67
8 6.67
0 0.00
68 56.67
52 43.33%
26  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 91
10 10.99
10 10.99
5 5.49
7 7.69
5 5.49
54 59.34
37 40.66%
27  โรงเรียนบ้านหนองขาม 99
8 8.08
5 5.05
23 23.23
2 2.02
2 2.02
59 59.60
40 40.40%
28  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 30
5 16.67
3 10.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
29  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 410
29 7.07
69 16.83
56 13.66
5 1.22
5 1.22
246 60.00
164 40.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 90
10 11.11
5 5.56
10 11.11
3 3.33
8 8.89
54 60.00
36 40.00%
31  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 263
35 13.31
32 12.17
14 5.32
15 5.70
8 3.04
159 60.46
104 39.54%
32  โรงเรียนบ้านหนองสาย 158
18 11.39
0 0.00
24 15.19
19 12.03
0 0.00
97 61.39
61 38.61%
33  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 77
6 7.79
7 9.09
5 6.49
6 7.79
5 6.49
48 62.34
29 37.66%
34  โรงเรียนโนนตาวิทย์ 83
6 7.23
10 12.05
13 15.66
1 1.20
1 1.20
52 62.65
31 37.35%
35  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 51
4 7.84
2 3.92
7 13.73
3 5.88
3 5.88
32 62.75
19 37.25%
36  โรงเรียนวัดหนองจอก 89
7 7.87
8 8.99
9 10.11
5 5.62
4 4.49
56 62.92
33 37.08%
37  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 157
13 8.28
8 5.10
19 12.10
9 5.73
9 5.73
99 63.06
58 36.94%
38  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 183
16 8.74
18 9.84
30 16.39
1 0.55
1 0.55
117 63.93
66 36.07%
39  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 134
16 11.94
12 8.96
20 14.93
0 0.00
0 0.00
86 64.18
48 35.82%
40  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 31
5 16.13
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
41  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 144
11 7.64
10 6.94
13 9.03
10 6.94
7 4.86
93 64.58
51 35.42%
42  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 72
8 11.11
4 5.56
13 18.06
0 0.00
0 0.00
47 65.28
25 34.72%
43  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 714
44 6.16
13 1.82
90 12.61
57 7.98
42 5.88
468 65.55
246 34.45%
44  โรงเรียนเพชรมาตุคลา 99
16 16.16
4 4.04
13 13.13
1 1.01
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
45  โรงเรียนบ้านกรูด 94
3 3.19
5 5.32
14 14.89
3 3.19
7 7.45
62 65.96
32 34.04%
46  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 84
1 1.19
6 7.14
14 16.67
1 1.19
6 7.14
56 66.67
28 33.33%
47  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 158
3 1.90
4 2.53
20 12.66
7 4.43
18 11.39
106 67.09
52 32.91%
48  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 143
8 5.59
7 4.90
14 9.79
8 5.59
10 6.99
96 67.13
47 32.87%
49  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 64
9 14.06
3 4.69
3 4.69
2 3.13
3 4.69
44 68.75
20 31.25%
50  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
4 4.30
10 10.75
13 13.98
2 2.15
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
51  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 192
5 2.60
3 1.56
22 11.46
6 3.13
22 11.46
134 69.79
58 30.21%
52  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 257
23 8.95
19 7.39
29 11.28
5 1.95
1 0.39
180 70.04
77 29.96%
53  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 91
6 6.59
5 5.49
4 4.40
4 4.40
8 8.79
64 70.33
27 29.67%
54  โรงเรียนวัดหินมงคล 81
3 3.70
5 6.17
15 18.52
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
55  โรงเรียนบ้านหนองบอน 106
4 3.77
8 7.55
19 17.92
0 0.00
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
56  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 45
5 11.11
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
57  โรงเรียนบ้านตะแกรง 108
5 4.63
9 8.33
14 12.96
3 2.78
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
58  โรงเรียนบ้านดอน 56
4 7.14
4 7.14
8 14.29
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
59  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 107
5 4.67
5 4.67
12 11.21
3 2.80
5 4.67
77 71.96
30 28.04%
60  โรงเรียนบ้านกันผม 112
10 8.93
6 5.36
13 11.61
2 1.79
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
61  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 105
6 5.71
6 5.71
10 9.52
7 6.67
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
62  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 196
7 3.57
8 4.08
36 18.37
2 1.02
1 0.51
142 72.45
54 27.55%
63  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 51
7 13.73
2 3.92
3 5.88
2 3.92
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
64  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 164
6 3.66
2 1.22
17 10.37
19 11.59
1 0.61
119 72.56
45 27.44%
65  โรงเรียนบ้านหนองไทร 52
7 13.46
1 1.92
5 9.62
1 1.92
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
66  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 98
10 10.20
6 6.12
8 8.16
0 0.00
1 1.02
73 74.49
25 25.51%
67  โรงเรียนบ้านหนองยาง 166
4 2.41
15 9.04
19 11.45
1 0.60
2 1.20
125 75.30
41 24.70%
68  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 53
5 9.43
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
69  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 45
5 11.11
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
70  โรงเรียนบ้านปอพราน 203
7 3.45
7 3.45
33 16.26
2 0.99
0 0.00
154 75.86
49 24.14%
71  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 100
4 4.00
7 7.00
9 9.00
4 4.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
72  โรงเรียนบ้านเมืองรัง 92
3 3.26
2 2.17
5 5.43
5 5.43
7 7.61
70 76.09
22 23.91%
73  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 136
0 0.00
1 0.74
29 21.32
2 1.47
0 0.00
104 76.47
32 23.53%
74  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 51
4 7.84
6 11.76
2 3.92
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
75  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 51
1 1.96
4 7.84
6 11.76
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
76  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 285
20 7.02
13 4.56
29 10.18
3 1.05
2 0.70
218 76.49
67 23.51%
77  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1667
71 4.26
35 2.10
278 16.68
2 0.12
2 0.12
1279 76.72
388 23.28%
78  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 383
13 3.39
15 3.92
24 6.27
13 3.39
24 6.27
294 76.76
89 23.24%
79  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 140
22 15.71
13 9.29
-13 -9.29
10 7.14
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
80  โรงเรียนบ้านสวนหอม 127
7 5.51
9 7.09
3 2.36
7 5.51
3 2.36
98 77.17
29 22.83%
81  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 110
8 7.27
8 7.27
2 1.82
4 3.64
3 2.73
85 77.27
25 22.73%
82  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 254
21 8.27
14 5.51
22 8.66
0 0.00
0 0.00
197 77.56
57 22.44%
83  โรงเรียนวัดหนองพลวง 214
11 5.14
9 4.21
28 13.08
0 0.00
0 0.00
166 77.57
48 22.43%
84  โรงเรียนบ้านปรางค์ 54
2 3.70
4 7.41
5 9.26
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
85  โรงเรียนเทียมนครวิทยา 228
24 10.53
8 3.51
11 4.82
7 3.07
0 0.00
178 78.07
50 21.93%
86  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 146
11 7.53
4 2.74
10 6.85
4 2.74
3 2.05
114 78.08
32 21.92%
87  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 134
18 13.43
11 8.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
88  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 125
12 9.60
3 2.40
10 8.00
2 1.60
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
89  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 116
2 1.72
3 2.59
6 5.17
5 4.31
9 7.76
91 78.45
25 21.55%
90  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 94
3 3.19
3 3.19
7 7.45
2 2.13
5 5.32
74 78.72
20 21.28%
91  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 249
7 2.81
7 2.81
38 15.26
0 0.00
0 0.00
197 79.12
52 20.88%
92  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 66
4 6.06
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
93  โรงเรียนบ้านคลองกลาง 72
5 6.94
3 4.17
4 5.56
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
94  โรงเรียนบ้านทองหลาง 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
2 5.56
3 8.33
29 80.56
7 19.44%
95  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 36
3 8.33
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
96  โรงเรียนบ้านบุกระโทก 212
12 5.66
10 4.72
15 7.08
2 0.94
2 0.94
171 80.66
41 19.34%
97  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 145
0 0.00
2 1.38
0 0.00
7 4.83
19 13.10
117 80.69
28 19.31%
98  โรงเรียนชุมชนดอนไพล 140
6 4.29
5 3.57
15 10.71
0 0.00
1 0.71
113 80.71
27 19.29%
99  โรงเรียนบ้านหนองแมว 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
100  โรงเรียนวัดสลักได 63
7 11.11
0 0.00
4 6.35
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
101  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 172
8 4.65
10 5.81
7 4.07
4 2.33
3 1.74
140 81.40
32 18.60%
102  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 312
17 5.45
22 7.05
17 5.45
2 0.64
0 0.00
254 81.41
58 18.59%
103  โรงเรียนบ้านตะโก 103
2 1.94
2 1.94
7 6.80
6 5.83
2 1.94
84 81.55
19 18.45%
104  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 94
2 2.13
0 0.00
1 1.06
4 4.26
10 10.64
77 81.91
17 18.09%
105  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
106  โรงเรียนบ้านละกอ 188
15 7.98
5 2.66
13 6.91
0 0.00
0 0.00
155 82.45
33 17.55%
107  โรงเรียนบ้านบิง 63
4 6.35
1 1.59
5 7.94
0 0.00
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
108  โรงเรียนบ้านหนองกก 210
9 4.29
0 0.00
22 10.48
5 2.38
0 0.00
174 82.86
36 17.14%
109  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 101
9 8.91
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
110  โรงเรียนบ้านโคกพลวง 61
2 3.28
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
111  โรงเรียนบ้านตูม 104
1 0.96
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
112  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 43
1 2.33
2 4.65
1 2.33
2 4.65
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
113  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
1 3.23
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
114  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 126
4 3.17
8 6.35
7 5.56
1 0.79
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
115  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 108
7 6.48
4 3.70
6 5.56
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
116  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 115
6 5.22
0 0.00
12 10.43
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
117  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 283
5 1.77
4 1.41
32 11.31
2 0.71
0 0.00
240 84.81
43 15.19%
118  โรงเรียนบ้านโจด 99
2 2.02
2 2.02
11 11.11
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
119  โรงเรียนบ้านหินโคน 100
6 6.00
2 2.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
120  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 68
0 0.00
3 4.41
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
121  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 125
5 4.00
1 0.80
7 5.60
5 4.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
122  โรงเรียนบ้านถนนหัก 91
5 5.49
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
123  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 151
8 5.30
3 1.99
8 5.30
2 1.32
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
124  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 175
0 0.00
0 0.00
24 13.71
0 0.00
0 0.00
151 86.29
24 13.71%
125  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 88
6 6.82
6 6.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
126  โรงเรียนบ้านยอกขาม 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
127  โรงเรียนบ้านพระ 262
13 4.96
10 3.82
12 4.58
0 0.00
0 0.00
227 86.64
35 13.36%
128  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 75
2 2.67
2 2.67
4 5.33
2 2.67
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
129  โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 107
1 0.93
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
130  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 55
3 5.45
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
131  โรงเรียนบ้านดงพลอง 196
7 3.57
2 1.02
11 5.61
4 2.04
0 0.00
172 87.76
24 12.24%
132  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 75
0 0.00
3 4.00
5 6.67
0 0.00
1 1.33
66 88.00
9 12.00%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 168
1 0.60
0 0.00
19 11.31
0 0.00
0 0.00
148 88.10
20 11.90%
134  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 130
2 1.54
2 1.54
9 6.92
2 1.54
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
135  โรงเรียนบ้านโนนทอง 106
3 2.83
2 1.89
2 1.89
3 2.83
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
136  โรงเรียนบ้านหนองโสน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
137  โรงเรียนวัดพะโค 38
3 7.89
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
138  โรงเรียนบ้านแสนสุข 207
5 2.42
1 0.48
13 6.28
2 0.97
0 0.00
186 89.86
21 10.14%
139  โรงเรียนบ้านช่องโค 81
6 7.41
2 2.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
140  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 156
5 3.21
5 3.21
1 0.64
-1 -0.64
5 3.21
141 90.38
15 9.62%
141  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 97
4 4.12
0 0.00
2 2.06
0 0.00
3 3.09
88 90.72
9 9.28%
142  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 283
3 1.06
4 1.41
18 6.36
1 0.35
0 0.00
257 90.81
26 9.19%
143  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 58
2 3.45
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
144  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 98
2 2.04
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
145  โรงเรียนบ้านสระซาง 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
146  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
147  โรงเรียนบ้านสวนปอ 78
1 1.28
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
148  โรงเรียนบ้านหนองปรึก 74
2 2.70
1 1.35
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
149  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
150  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 295
4 1.36
3 1.02
6 2.03
3 1.02
3 1.02
276 93.56
19 6.44%
151  โรงเรียนบ้านโนนเพชร 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
152  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 100
2 2.00
2 2.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
153  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 101
0 0.00
1 0.99
3 2.97
0 0.00
2 1.98
95 94.06
6 5.94%
154  โรงเรียนบ้านดะแลง 35
0 0.00
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
155  โรงเรียนบ้านจอมศรี 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
156  โรงเรียนวัดเหมสูง 121
0 0.00
0 0.00
4 3.31
0 0.00
2 1.65
115 95.04
6 4.96%
157  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
158  โรงเรียนบ้านหนองจาน 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
159  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
160  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
0 0.00
1 0.98
98 96.08
4 3.92%
161  โรงเรียนชุมชนพลับพลา 84
1 1.19
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
162  โรงเรียนบ้านสารภี 267
6 2.25
0 0.00
0 0.00
2 0.75
1 0.37
258 96.63
9 3.37%
163  โรงเรียนขามสงเคราะห์ 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
164  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
60 96.77
2 3.23%
165  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 218
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 3.21
211 96.79
7 3.21%
166  โรงเรียนวัดหนองนา 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.41
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
167  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 127
0 0.00
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
124 97.64
3 2.36%
168  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
169  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านนาตะคุ 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 168
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนวัดกุดสวาย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนไทรทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,205 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,520 6.28
เตี้ย  1,042 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,509 10.37
ผอมและเตี้ย  884 3.65
อ้วนและเตี้ย  935 3.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,315 71.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,890 คน


28.47%


Powered By www.thaieducation.net