ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 71
20 28.17
6 8.45
14 19.72
9 12.68
22 30.99
0 0.00
71 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) 44
32 72.73
5 11.36
6 13.64
1 2.27
0 0.00
0 0.00
44 100.00%
3  โรงเรียนบึงพญาปราบ 164
17 10.37
9 5.49
29 17.68
26 15.85
23 14.02
60 36.59
104 63.41%
4  โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 50
5 10.00
20 40.00
1 2.00
2 4.00
3 6.00
19 38.00
31 62.00%
5  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 55
7 12.73
4 7.27
18 32.73
4 7.27
1 1.82
21 38.18
34 61.82%
6  โรงเรียนบ้านไพ 88
1 1.14
7 7.95
9 10.23
37 42.05
0 0.00
34 38.64
54 61.36%
7  โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 131
4 3.05
7 5.34
17 12.98
21 16.03
24 18.32
58 44.27
73 55.73%
8  โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 186
10 5.38
22 11.83
10 5.38
25 13.44
31 16.67
88 47.31
98 52.69%
9  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
0 0.00
5 20.83
12 50.00
12 50.00%
10  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 147
7 4.76
2 1.36
27 18.37
8 5.44
29 19.73
74 50.34
73 49.66%
11  โรงเรียนบ้านคนชุม 99
4 4.04
8 8.08
12 12.12
10 10.10
14 14.14
51 51.52
48 48.48%
12  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 184
14 7.61
12 6.52
32 17.39
11 5.98
20 10.87
95 51.63
89 48.37%
13  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 113
15 13.27
10 8.85
19 16.81
7 6.19
3 2.65
59 52.21
54 47.79%
14  โรงเรียนบ้านพลจลก 190
12 6.32
14 7.37
12 6.32
26 13.68
26 13.68
100 52.63
90 47.37%
15  โรงเรียนสุขานารี 2796
158 5.65
83 2.97
497 17.78
101 3.61
470 16.81
1487 53.18
1309 46.82%
16  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 251
26 10.36
18 7.17
32 12.75
19 7.57
22 8.76
134 53.39
117 46.61%
17  โรงเรียนบ้านพะไล 228
37 16.23
30 13.16
27 11.84
9 3.95
1 0.44
124 54.39
104 45.61%
18  โรงเรียนบ้านหนองโจด 53
6 11.32
6 11.32
8 15.09
3 5.66
1 1.89
29 54.72
24 45.28%
19  โรงเรียนประชาสามัคคี 323
40 12.38
23 7.12
62 19.20
20 6.19
0 0.00
178 55.11
145 44.89%
20  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 281
13 4.63
13 4.63
29 10.32
26 9.25
42 14.95
158 56.23
123 43.77%
21  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1199
29 2.42
106 8.84
65 5.42
144 12.01
177 14.76
678 56.55
521 43.45%
22  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 41
3 7.32
6 14.63
8 19.51
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
23  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 74
7 9.46
11 14.86
9 12.16
2 2.70
1 1.35
44 59.46
30 40.54%
24  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 204
25 12.25
24 11.76
18 8.82
10 4.90
1 0.49
126 61.76
78 38.24%
25  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 198
12 6.06
16 8.08
30 15.15
17 8.59
0 0.00
123 62.12
75 37.88%
26  โรงเรียนบ้านพุดซา 90
9 10.00
7 7.78
6 6.67
7 7.78
5 5.56
56 62.22
34 37.78%
27  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 490
28 5.71
61 12.45
23 4.69
49 10.00
23 4.69
306 62.45
184 37.55%
28  โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 56
4 7.14
4 7.14
5 8.93
2 3.57
5 8.93
36 64.29
20 35.71%
29  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 52
9 17.31
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
30  โรงเรียนบ้านจอหอ 502
12 2.39
25 4.98
79 15.74
12 2.39
45 8.96
329 65.54
173 34.46%
31  โรงเรียนบ้านพะเนา 61
3 4.92
4 6.56
5 8.20
4 6.56
5 8.20
40 65.57
21 34.43%
32  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 140
20 14.29
1 0.71
27 19.29
0 0.00
0 0.00
92 65.71
48 34.29%
33  โรงเรียนบ้านบึงสาร 292
30 10.27
26 8.90
12 4.11
19 6.51
13 4.45
192 65.75
100 34.25%
34  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 53
5 9.43
6 11.32
6 11.32
1 1.89
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
35  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 171
7 4.09
9 5.26
15 8.77
12 7.02
15 8.77
113 66.08
58 33.92%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 77
5 6.49
5 6.49
6 7.79
6 7.79
4 5.19
51 66.23
26 33.77%
37  โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 89
9 10.11
0 0.00
13 14.61
2 2.25
6 6.74
59 66.29
30 33.71%
38  โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 953
51 5.35
58 6.09
171 17.94
19 1.99
4 0.42
650 68.21
303 31.79%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 242
16 6.61
33 13.64
14 5.79
13 5.37
0 0.00
166 68.60
76 31.40%
40  โรงเรียนบ้านหนองปรู 305
22 7.21
15 4.92
39 12.79
11 3.61
8 2.62
210 68.85
95 31.15%
41  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 131
9 6.87
3 2.29
21 16.03
6 4.58
1 0.76
91 69.47
40 30.53%
42  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 142
11 7.75
5 3.52
10 7.04
9 6.34
8 5.63
99 69.72
43 30.28%
43  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 50
3 6.00
2 4.00
6 12.00
2 4.00
2 4.00
35 70.00
15 30.00%
44  โรงเรียนอ่างห้วยยาง 244
13 5.33
12 4.92
41 16.80
5 2.05
0 0.00
173 70.90
71 29.10%
45  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 129
11 8.53
8 6.20
14 10.85
0 0.00
4 3.10
92 71.32
37 28.68%
46  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 238
15 6.30
7 2.94
44 18.49
1 0.42
0 0.00
171 71.85
67 28.15%
47  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 146
9 6.16
6 4.11
15 10.27
11 7.53
0 0.00
105 71.92
41 28.08%
48  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 111
5 4.50
2 1.80
22 19.82
1 0.90
1 0.90
80 72.07
31 27.93%
49  โรงเรียนบ้านโตนด 170
12 7.06
6 3.53
29 17.06
0 0.00
0 0.00
123 72.35
47 27.65%
50  โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 121
5 4.13
3 2.48
15 12.40
4 3.31
6 4.96
88 72.73
33 27.27%
51  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 389
33 8.48
14 3.60
39 10.03
20 5.14
0 0.00
283 72.75
106 27.25%
52  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 200
10 5.00
6 3.00
35 17.50
3 1.50
0 0.00
146 73.00
54 27.00%
53  โรงเรียนบึงสาลี 130
13 10.00
5 3.85
14 10.77
2 1.54
1 0.77
95 73.08
35 26.92%
54  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
55  โรงเรียนวัดสระแก้ว 2462
121 4.91
51 2.07
479 19.46
3 0.12
0 0.00
1808 73.44
654 26.56%
56  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4591
242 5.27
151 3.29
775 16.88
6 0.13
12 0.26
3405 74.17
1186 25.83%
57  โรงเรียนบ้านหนองจำปา 63
6 9.52
1 1.59
9 14.29
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
58  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 80
2 2.50
1 1.25
9 11.25
2 2.50
6 7.50
60 75.00
20 25.00%
59  โรงเรียนบ้านคอนน้อย 64
0 0.00
0 0.00
15 23.44
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
60  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 108
6 5.56
5 4.63
6 5.56
5 4.63
5 4.63
81 75.00
27 25.00%
61  โรงเรียนบ้านหัวทะเล 197
5 2.54
17 8.63
25 12.69
0 0.00
2 1.02
148 75.13
49 24.87%
62  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 157
16 10.19
6 3.82
17 10.83
0 0.00
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
63  โรงเรียนบ้านหนองรังกา 141
8 5.67
11 7.80
8 5.67
4 2.84
4 2.84
106 75.18
35 24.82%
64  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 45
5 11.11
1 2.22
3 6.67
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
65  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 312
18 5.77
11 3.53
45 14.42
1 0.32
1 0.32
236 75.64
76 24.36%
66  โรงเรียนบ้านทับช้าง 200
9 4.50
2 1.00
34 17.00
2 1.00
1 0.50
152 76.00
48 24.00%
67  โรงเรียนบ้านโคกสูง 288
19 6.60
6 2.08
44 15.28
0 0.00
0 0.00
219 76.04
69 23.96%
68  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 284
13 4.58
7 2.46
47 16.55
1 0.35
0 0.00
216 76.06
68 23.94%
69  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 445
20 4.49
12 2.70
71 15.96
1 0.22
2 0.45
339 76.18
106 23.82%
70  โรงเรียนบ้านยองแยง 59
6 10.17
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
71  โรงเรียนบ้านสะพาน 127
7 5.51
3 2.36
16 12.60
2 1.57
1 0.79
98 77.17
29 22.83%
72  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 164
9 5.49
7 4.27
2 1.22
7 4.27
12 7.32
127 77.44
37 22.56%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 125
9 7.20
4 3.20
15 12.00
0 0.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
74  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 170
5 2.94
12 7.06
20 11.76
1 0.59
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
75  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 219
24 10.96
0 0.00
9 4.11
6 2.74
9 4.11
171 78.08
48 21.92%
76  โรงเรียนสวนหม่อน 567
17 3.00
15 2.65
58 10.23
15 2.65
19 3.35
443 78.13
124 21.87%
77  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 78
0 0.00
6 7.69
9 11.54
1 1.28
1 1.28
61 78.21
17 21.79%
78  โรงเรียนบ้านกระเพรา 37
1 2.70
0 0.00
6 16.22
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
79  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 173
4 2.31
0 0.00
26 15.03
7 4.05
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 54
3 5.56
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
81  โรงเรียนบ้านบึงตะโก 148
7 4.73
2 1.35
21 14.19
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
82  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 139
2 1.44
8 5.76
16 11.51
1 0.72
1 0.72
111 79.86
28 20.14%
83  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 424
14 3.30
12 2.83
58 13.68
0 0.00
0 0.00
340 80.19
84 19.81%
84  โรงเรียนบ้านดอนผวา 107
5 4.67
2 1.87
12 11.21
2 1.87
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
85  โรงเรียนบ้านมะรุม 165
4 2.42
2 1.21
9 5.45
6 3.64
11 6.67
133 80.61
32 19.39%
86  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 83
6 7.23
1 1.20
8 9.64
1 1.20
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
87  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
88  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 184
12 6.52
4 2.17
19 10.33
0 0.00
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
89  โรงเรียนบ้านระกาย 177
7 3.95
2 1.13
24 13.56
0 0.00
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
90  โรงเรียนบ้านธารปราสาท 173
3 1.73
3 1.73
26 15.03
0 0.00
0 0.00
141 81.50
32 18.50%
91  โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 122
2 1.64
5 4.10
14 11.48
1 0.82
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
92  โรงเรียนบ้านจันอัด 95
6 6.32
1 1.05
10 10.53
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
93  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 124
5 4.03
7 5.65
10 8.06
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
94  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 79
3 3.80
0 0.00
10 12.66
0 0.00
1 1.27
65 82.28
14 17.72%
95  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 2068
118 5.71
46 2.22
199 9.62
0 0.00
0 0.00
1705 82.45
363 17.55%
96  โรงเรียนบ้านหนองนา 80
7 8.75
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
97  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 69
2 2.90
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
98  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 174
9 5.17
2 1.15
19 10.92
0 0.00
0 0.00
144 82.76
30 17.24%
99  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 199
8 4.02
7 3.52
19 9.55
0 0.00
0 0.00
165 82.91
34 17.09%
100  โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 47
0 0.00
4 8.51
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
101  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 174
0 0.00
1 0.57
23 13.22
5 2.87
0 0.00
145 83.33
29 16.67%
102  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 114
4 3.51
8 7.02
7 6.14
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
103  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 121
1 0.83
5 4.13
14 11.57
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
104  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 297
10 3.37
7 2.36
12 4.04
7 2.36
12 4.04
249 83.84
48 16.16%
105  โรงเรียนบ้านหนองแจง 56
2 3.57
1 1.79
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
106  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 101
3 2.97
2 1.98
4 3.96
2 1.98
5 4.95
85 84.16
16 15.84%
107  โรงเรียนบ้านหนองม้า 224
11 4.91
5 2.23
14 6.25
5 2.23
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
108  โรงเรียนบ้านซาด 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
2 3.85
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
109  โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) 125
3 2.40
3 2.40
6 4.80
1 0.80
6 4.80
106 84.80
19 15.20%
110  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 113
5 4.42
3 2.65
5 4.42
3 2.65
1 0.88
96 84.96
17 15.04%
111  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 60
3 5.00
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
112  โรงเรียนบ้านวังม่วง 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
1 2.08
1 2.08
41 85.42
7 14.58%
113  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 103
2 1.94
0 0.00
10 9.71
3 2.91
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
114  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 232
8 3.45
2 0.86
23 9.91
0 0.00
0 0.00
199 85.78
33 14.22%
115  โรงเรียนบ้านด่านติง 101
3 2.97
0 0.00
7 6.93
2 1.98
2 1.98
87 86.14
14 13.86%
116  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 210
2 0.95
4 1.90
23 10.95
0 0.00
0 0.00
181 86.19
29 13.81%
117  โรงเรียนดอนท้าววิทยา 147
2 1.36
0 0.00
8 5.44
0 0.00
8 5.44
129 87.76
18 12.24%
118  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 82
2 2.44
6 7.32
0 0.00
1 1.22
1 1.22
72 87.80
10 12.20%
119  โรงเรียนบ้านต่างตา 179
5 2.79
0 0.00
13 7.26
1 0.56
2 1.12
158 88.27
21 11.73%
120  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 43
0 0.00
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
121  โรงเรียนบ้านกระโดน 124
8 6.45
0 0.00
4 3.23
1 0.81
1 0.81
110 88.71
14 11.29%
122  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 108
4 3.70
0 0.00
8 7.41
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
123  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 100
3 3.00
1 1.00
4 4.00
3 3.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 301
6 1.99
10 3.32
17 5.65
0 0.00
0 0.00
268 89.04
33 10.96%
125  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 159
3 1.89
2 1.26
5 3.14
2 1.26
5 3.14
142 89.31
17 10.69%
126  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) 143
4 2.80
3 2.10
4 2.80
0 0.00
4 2.80
128 89.51
15 10.49%
127  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 91
1 1.10
1 1.10
4 4.40
2 2.20
1 1.10
82 90.11
9 9.89%
128  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 114
2 1.75
0 0.00
9 7.89
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
129  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
2 1.92
2 1.92
94 90.38
10 9.62%
130  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
131  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 440
12 2.73
4 0.91
23 5.23
1 0.23
0 0.00
400 90.91
40 9.09%
132  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 111
4 3.60
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
133  โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 57
1 1.75
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
134  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) 191
4 2.09
3 1.57
8 4.19
0 0.00
0 0.00
176 92.15
15 7.85%
135  โรงเรียนบ้านลองตอง 205
6 2.93
1 0.49
7 3.41
0 0.00
1 0.49
190 92.68
15 7.32%
136  โรงเรียนบ้านเมืองที 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
137  โรงเรียนบ้านมะค่า 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
138  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 141
0 0.00
0 0.00
2 1.42
2 1.42
4 2.84
133 94.33
8 5.67%
139  โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 125
2 1.60
1 0.80
4 3.20
0 0.00
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
140  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ 133
0 0.00
0 0.00
4 3.01
0 0.00
0 0.00
129 96.99
4 3.01%
141  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 234
0 0.00
0 0.00
3 1.28
0 0.00
2 0.85
229 97.86
5 2.14%
142  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,660 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,817 5.24
เตี้ย  1,317 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,318 12.46
ผอมและเตี้ย  887 2.56
อ้วนและเตี้ย  1,219 3.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,102 72.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,558 คน


27.58%


Powered By www.thaieducation.net