ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 71
12 16.90
6 8.45
13 18.31
3 4.23
0 0.00
37 52.11
34 47.89%
2  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 90
4 4.44
9 10.00
26 28.89
2 2.22
1 1.11
48 53.33
42 46.67%
3  โรงเรียนวัดดอนยอ 160
22 13.75
22 13.75
27 16.88
0 0.00
0 0.00
89 55.63
71 44.38%
4  โรงเรียนวัดศีรษะทอง 265
28 10.57
27 10.19
45 16.98
10 3.77
0 0.00
155 58.49
110 41.51%
5  โรงเรียนวัดท้องไทร 140
11 7.86
15 10.71
23 16.43
3 2.14
2 1.43
86 61.43
54 38.57%
6  โรงเรียนวัดประชานาถ 199
16 8.04
10 5.03
28 14.07
7 3.52
15 7.54
123 61.81
76 38.19%
7  โรงเรียนวัดบัวปากท่า 146
17 11.64
11 7.53
21 14.38
2 1.37
2 1.37
93 63.70
53 36.30%
8  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 25
2 8.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
9  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 67
0 0.00
2 2.99
13 19.40
2 2.99
7 10.45
43 64.18
24 35.82%
10  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 28
5 17.86
2 7.14
3 10.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
11  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1790
167 9.33
169 9.44
121 6.76
44 2.46
134 7.49
1155 64.53
635 35.47%
12  โรงเรียนตลาดเกาะแรต 79
11 13.92
2 2.53
15 18.99
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
13  โรงเรียนบ้านคลองโยง 127
7 5.51
6 4.72
19 14.96
11 8.66
0 0.00
84 66.14
43 33.86%
14  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 822
12 1.46
35 4.26
113 13.75
49 5.96
62 7.54
551 67.03
271 32.97%
15  โรงเรียนวัดมะเกลือ 434
20 4.61
18 4.15
55 12.67
39 8.99
10 2.30
292 67.28
142 32.72%
16  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 153
15 9.80
18 11.76
17 11.11
0 0.00
0 0.00
103 67.32
50 32.68%
17  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 183
14 7.65
8 4.37
23 12.57
5 2.73
9 4.92
124 67.76
59 32.24%
18  โรงเรียนวัดทรงคนอง 220
15 6.82
8 3.64
21 9.55
13 5.91
13 5.91
150 68.18
70 31.82%
19  โรงเรียนวัดศิลามูล 218
9 4.13
13 5.96
17 7.80
17 7.80
13 5.96
149 68.35
69 31.65%
20  โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
1 5.26
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
21  โรงเรียนวัดนิลเพชร 152
9 5.92
8 5.26
20 13.16
11 7.24
0 0.00
104 68.42
48 31.58%
22  โรงเรียนบ้านบางเลน 531
16 3.01
28 5.27
86 16.20
11 2.07
23 4.33
367 69.11
164 30.89%
23  โรงเรียนวัดท่าพูด 850
50 5.88
65 7.65
142 16.71
0 0.00
0 0.00
593 69.76
257 30.24%
24  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 196
19 9.69
1 0.51
38 19.39
1 0.51
0 0.00
137 69.90
59 30.10%
25  โรงเรียนตลาดเจริญสุข 124
12 9.68
3 2.42
21 16.94
1 0.81
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
26  โรงเรียนวัดผาสุการาม 125
11 8.80
0 0.00
26 20.80
0 0.00
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
27  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 985
112 11.37
40 4.06
121 12.28
0 0.00
0 0.00
712 72.28
273 27.72%
28  โรงเรียนวัดสำโรง 81
4 4.94
2 2.47
16 19.75
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
29  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 48
7 14.58
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
30  โรงเรียนบ้านคลองจินดา 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
6 9.52
4 6.35
46 73.02
17 26.98%
31  โรงเรียนวัดกลาง 133
3 2.26
0 0.00
31 23.31
1 0.75
0 0.00
98 73.68
35 26.32%
32  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 157
9 5.73
4 2.55
26 16.56
2 1.27
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
33  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 112
7 6.25
4 3.57
18 16.07
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
34  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 127
3 2.36
1 0.79
13 10.24
4 3.15
11 8.66
95 74.80
32 25.20%
35  โรงเรียนวัดบางพระ 159
7 4.40
7 4.40
24 15.09
1 0.63
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
36  โรงเรียนวัดน้อย 150
16 10.67
0 0.00
18 12.00
2 1.33
0 0.00
114 76.00
36 24.00%
37  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 46
1 2.17
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
38  โรงเรียนคลองทางหลวง 153
6 3.92
10 6.54
14 9.15
6 3.92
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
39  โรงเรียนวัดลำพญา 128
2 1.56
7 5.47
15 11.72
2 1.56
4 3.13
98 76.56
30 23.44%
40  โรงเรียนวัดบางหลวง 619
25 4.04
21 3.39
98 15.83
1 0.16
0 0.00
474 76.58
145 23.42%
41  โรงเรียนวัดตุ๊กตา 304
18 5.92
12 3.95
38 12.50
2 0.66
1 0.33
233 76.64
71 23.36%
42  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 479
24 5.01
11 2.30
68 14.20
8 1.67
0 0.00
368 76.83
111 23.17%
43  โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 61
8 13.11
0 0.00
3 4.92
3 4.92
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
44  โรงเรียนบ้านห้วยกรด 105
12 11.43
2 1.90
10 9.52
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
45  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) 382
24 6.28
17 4.45
31 8.12
15 3.93
0 0.00
295 77.23
87 22.77%
46  โรงเรียนวัดรางกำหยาด 145
7 4.83
12 8.28
10 6.90
4 2.76
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
47  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 498
11 2.21
5 1.00
95 19.08
2 0.40
0 0.00
385 77.31
113 22.69%
48  โรงเรียนวัดไทร 397
11 2.77
23 5.79
44 11.08
11 2.77
1 0.25
307 77.33
90 22.67%
49  โรงเรียนวัดบางน้อยใน 80
3 3.75
2 2.50
11 13.75
1 1.25
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
50  โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 314
22 7.01
4 1.27
40 12.74
4 1.27
0 0.00
244 77.71
70 22.29%
51  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 144
18 12.50
5 3.47
6 4.17
2 1.39
1 0.69
112 77.78
32 22.22%
52  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 1797
16 0.89
46 2.56
145 8.07
19 1.06
173 9.63
1398 77.80
399 22.20%
53  โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 244
18 7.38
0 0.00
36 14.75
0 0.00
0 0.00
190 77.87
54 22.13%
54  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 132
10 7.58
1 0.76
17 12.88
1 0.76
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
55  โรงเรียนวัดบัวหวั่น 142
10 7.04
8 5.63
12 8.45
1 0.70
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
56  โรงเรียนวัดจินดาราม 503
19 3.78
16 3.18
72 14.31
1 0.20
1 0.20
394 78.33
109 21.67%
57  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 107
1 0.93
3 2.80
9 8.41
1 0.93
9 8.41
84 78.50
23 21.50%
58  โรงเรียนคลองบางกระทึก 370
17 4.59
6 1.62
43 11.62
6 1.62
6 1.62
292 78.92
78 21.08%
59  โรงเรียนวัดละมุด 139
9 6.47
12 8.63
8 5.76
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
60  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 210
14 6.67
0 0.00
29 13.81
0 0.00
0 0.00
167 79.52
43 20.48%
61  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 234
7 2.99
2 0.85
37 15.81
0 0.00
0 0.00
188 80.34
46 19.66%
62  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 250
11 4.40
11 4.40
27 10.80
0 0.00
0 0.00
201 80.40
49 19.60%
63  โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
64  โรงเรียนบ้านบางม่วง 83
2 2.41
0 0.00
10 12.05
0 0.00
4 4.82
67 80.72
16 19.28%
65  โรงเรียนบ้านบางประแดง 151
10 6.62
0 0.00
19 12.58
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
66  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 211
2 0.95
1 0.47
33 15.64
4 1.90
0 0.00
171 81.04
40 18.96%
67  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 288
12 4.17
8 2.78
32 11.11
1 0.35
0 0.00
235 81.60
53 18.40%
68  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 439
15 3.42
10 2.28
55 12.53
0 0.00
0 0.00
359 81.78
80 18.22%
69  โรงเรียนวัดห้วยตะโก 138
3 2.17
5 3.62
8 5.80
5 3.62
4 2.90
113 81.88
25 18.12%
70  โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 134
2 1.49
9 6.72
13 9.70
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
71  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 45
2 4.44
2 4.44
1 2.22
1 2.22
2 4.44
37 82.22
8 17.78%
72  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 69
1 1.45
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
73  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 115
3 2.61
2 1.74
13 11.30
2 1.74
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
74  โรงเรียนบ้านลานแหลม 128
3 2.34
0 0.00
18 14.06
1 0.78
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
75  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 143
11 7.69
5 3.50
8 5.59
0 0.00
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
76  โรงเรียนวัดกกตาล 163
3 1.84
0 0.00
24 14.72
0 0.00
0 0.00
136 83.44
27 16.56%
77  โรงเรียนบ้านฉาง 61
4 6.56
1 1.64
3 4.92
1 1.64
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
78  โรงเรียนวัดบางภาษี 92
2 2.17
1 1.09
12 13.04
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
79  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 83
2 2.41
2 2.41
5 6.02
2 2.41
2 2.41
70 84.34
13 15.66%
80  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 78
0 0.00
1 1.28
11 14.10
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
81  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 150
9 6.00
0 0.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
82  โรงเรียนวัดโพธิ์ 251
11 4.38
8 3.19
16 6.37
1 0.40
0 0.00
215 85.66
36 14.34%
83  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
84  โรงเรียนบ้านหนองปรง 44
3 6.82
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
85  โรงเรียนวัดท่าข้าม 206
4 1.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 11.65
178 86.41
28 13.59%
86  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 833
35 4.20
16 1.92
61 7.32
1 0.12
0 0.00
720 86.43
113 13.57%
87  โรงเรียนวัดโคกเขมา 164
3 1.83
5 3.05
12 7.32
2 1.22
0 0.00
142 86.59
22 13.41%
88  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 143
3 2.10
3 2.10
13 9.09
0 0.00
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
89  โรงเรียนวัดไทยาวาส 114
0 0.00
0 0.00
12 10.53
2 1.75
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
90  โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 92
0 0.00
0 0.00
9 9.78
2 2.17
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
91  โรงเรียนบ้านท่าตลาด 237
7 2.95
4 1.69
17 7.17
0 0.00
0 0.00
209 88.19
28 11.81%
92  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 180
13 7.22
2 1.11
2 1.11
2 1.11
2 1.11
159 88.33
21 11.67%
93  โรงเรียนวัดเกษตราราม 73
1 1.37
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
94  โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
95  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 435
5 1.15
9 2.07
33 7.59
0 0.00
0 0.00
388 89.20
47 10.80%
96  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 251
8 3.19
8 3.19
3 1.20
2 0.80
5 1.99
225 89.64
26 10.36%
97  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 291
1 0.34
3 1.03
24 8.25
1 0.34
1 0.34
261 89.69
30 10.31%
98  โรงเรียนวัดสาลวัน 226
9 3.98
4 1.77
7 3.10
0 0.00
2 0.88
204 90.27
22 9.73%
99  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 86
0 0.00
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
100  โรงเรียนวัดสัมปทวน 86
4 4.65
0 0.00
2 2.33
0 0.00
2 2.33
78 90.70
8 9.30%
101  โรงเรียนวัดลานคา 239
8 3.35
3 1.26
3 1.26
8 3.35
0 0.00
217 90.79
22 9.21%
102  โรงเรียนวัดเกาะแรต 154
1 0.65
4 2.60
9 5.84
0 0.00
0 0.00
140 90.91
14 9.09%
103  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 311
19 6.11
2 0.64
6 1.93
0 0.00
0 0.00
284 91.32
27 8.68%
104  โรงเรียนวัดปรีดาราม 283
3 1.06
4 1.41
13 4.59
2 0.71
2 0.71
259 91.52
24 8.48%
105  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 263
11 4.18
0 0.00
11 4.18
0 0.00
0 0.00
241 91.63
22 8.37%
106  โรงเรียนวัดงิ้วราย 186
2 1.08
1 0.54
7 3.76
3 1.61
2 1.08
171 91.94
15 8.06%
107  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 103
0 0.00
2 1.94
6 5.83
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
108  โรงเรียนวัดบางปลา 107
3 2.80
1 0.93
2 1.87
1 0.93
1 0.93
99 92.52
8 7.48%
109  โรงเรียนวัดลาดสะแก 73
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.74
68 93.15
5 6.85%
110  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
3 4.84
58 93.55
4 6.45%
111  โรงเรียนบ้านตากแดด 63
0 0.00
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
112  โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
113  โรงเรียนบ้านบางเตย 251
3 1.20
4 1.59
3 1.20
3 1.20
2 0.80
236 94.02
15 5.98%
114  โรงเรียนบ้านดงเกตุ 319
5 1.57
1 0.31
0 0.00
0 0.00
8 2.51
305 95.61
14 4.39%
115  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 159
0 0.00
0 0.00
6 3.77
0 0.00
0 0.00
153 96.23
6 3.77%
116  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.37
86 96.63
3 3.37%
117  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
118  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 72
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%

 

จำนวนนักเรียน  26,414 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,250 4.73
เตี้ย  917 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,755 10.43
ผอมและเตี้ย  386 1.46
อ้วนและเตี้ย  575 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,531 77.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,883 คน


22.27%


Powered By www.thaieducation.net