ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองตัน 32
2 6.25
9 28.13
14 43.75
5 15.63
2 6.25
0 0.00
32 100.00%
2  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 21
7 33.33
3 14.29
4 19.05
0 0.00
7 33.33
0 0.00
21 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 57
0 0.00
45 78.95
12 21.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00%
4  โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 54
10 18.52
8 14.81
35 64.81
1 1.85
0 0.00
0 0.00
54 100.00%
5  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 39
23 58.97
10 25.64
6 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
6  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 52
12 23.08
32 61.54
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
7  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 285
45 15.79
30 10.53
18 6.32
61 21.40
48 16.84
83 29.12
202 70.88%
8  โรงเรียนวัดกงลาด 146
19 13.01
13 8.90
29 19.86
14 9.59
12 8.22
59 40.41
87 59.59%
9  โรงเรียนวัดตาก้อง 353
63 17.85
22 6.23
58 16.43
38 10.76
28 7.93
144 40.79
209 59.21%
10  โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 411
46 11.19
15 3.65
50 12.17
61 14.84
65 15.82
174 42.34
237 57.66%
11  โรงเรียนบ้านบัวแดง 175
34 19.43
17 9.71
33 18.86
15 8.57
0 0.00
76 43.43
99 56.57%
12  โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 235
35 14.89
30 12.77
25 10.64
12 5.11
28 11.91
105 44.68
130 55.32%
13  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 899
394 43.83
5 0.56
6 0.67
65 7.23
10 1.11
419 46.61
480 53.39%
14  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1386
68 4.91
37 2.67
236 17.03
115 8.30
174 12.55
756 54.55
630 45.45%
15  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 379
29 7.65
16 4.22
37 9.76
45 11.87
40 10.55
212 55.94
167 44.06%
16  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 131
22 16.79
14 10.69
14 10.69
7 5.34
0 0.00
74 56.49
57 43.51%
17  โรงเรียนบ้านหนองพงนก 230
28 12.17
15 6.52
27 11.74
0 0.00
29 12.61
131 56.96
99 43.04%
18  โรงเรียนวัดท่าเสา 159
32 20.13
10 6.29
8 5.03
10 6.29
7 4.40
92 57.86
67 42.14%
19  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1596
148 9.27
52 3.26
153 9.59
146 9.15
169 10.59
928 58.15
668 41.85%
20  โรงเรียนบ้านรางมูก 39
7 17.95
4 10.26
5 12.82
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
21  โรงเรียนวัดสุขวราราม 127
7 5.51
13 10.24
15 11.81
7 5.51
4 3.15
81 63.78
46 36.22%
22  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 273
27 9.89
13 4.76
18 6.59
25 9.16
15 5.49
175 64.10
98 35.90%
23  โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 136
10 7.35
3 2.21
34 25.00
0 0.00
1 0.74
88 64.71
48 35.29%
24  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 55
7 12.73
4 7.27
4 7.27
4 7.27
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
25  โรงเรียนบ้านนาสร้าง 73
9 12.33
0 0.00
13 17.81
2 2.74
1 1.37
48 65.75
25 34.25%
26  โรงเรียนบ้านหนองหิน 83
0 0.00
19 22.89
5 6.02
0 0.00
3 3.61
56 67.47
27 32.53%
27  โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 447
24 5.37
28 6.26
57 12.75
2 0.45
32 7.16
304 68.01
143 31.99%
28  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 2544
52 2.04
32 1.26
380 14.94
84 3.30
259 10.18
1737 68.28
807 31.72%
29  โรงเรียนวัดดอนขนาก 93
17 18.28
0 0.00
12 12.90
0 0.00
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
30  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 91
4 4.40
2 2.20
18 19.78
3 3.30
1 1.10
63 69.23
28 30.77%
31  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 576
29 5.03
29 5.03
75 13.02
25 4.34
16 2.78
402 69.79
174 30.21%
32  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 226
10 4.42
23 10.18
33 14.60
0 0.00
1 0.44
159 70.35
67 29.65%
33  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 126
2 1.59
20 15.87
14 11.11
0 0.00
1 0.79
89 70.63
37 29.37%
34  โรงเรียนวัดสระพัง 75
10 13.33
0 0.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
35  โรงเรียนวัดบ้านหลวง 410
23 5.61
9 2.20
66 16.10
13 3.17
5 1.22
294 71.71
116 28.29%
36  โรงเรียนวัดม่วงตารศ 290
19 6.55
16 5.52
21 7.24
10 3.45
16 5.52
208 71.72
82 28.28%
37  โรงเรียนวัดสระกะเทียม 301
23 7.64
11 3.65
33 10.96
3 1.00
14 4.65
217 72.09
84 27.91%
38  โรงเรียนวัดวังเย็น 72
6 8.33
4 5.56
6 8.33
4 5.56
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
39  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 227
12 5.29
7 3.08
41 18.06
1 0.44
2 0.88
164 72.25
63 27.75%
40  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 47
5 10.64
3 6.38
4 8.51
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
41  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 100
16 16.00
5 5.00
4 4.00
1 1.00
1 1.00
73 73.00
27 27.00%
42  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1591
46 2.89
23 1.45
123 7.73
64 4.02
173 10.87
1162 73.04
429 26.96%
43  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 209
10 4.78
19 9.09
24 11.48
3 1.44
0 0.00
153 73.21
56 26.79%
44  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 120
9 7.50
3 2.50
20 16.67
0 0.00
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
45  โรงเรียนวัดทุ่งรี 128
6 4.69
7 5.47
18 14.06
2 1.56
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
46  โรงเรียนวัดลำเหย 209
5 2.39
14 6.70
22 10.53
6 2.87
6 2.87
156 74.64
53 25.36%
47  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 175
5 2.86
4 2.29
15 8.57
9 5.14
11 6.29
131 74.86
44 25.14%
48  โรงเรียนวัดสองห้อง 72
7 9.72
8 11.11
0 0.00
3 4.17
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
49  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 122
14 11.48
3 2.46
13 10.66
0 0.00
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
50  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 96
2 2.08
1 1.04
12 12.50
7 7.29
1 1.04
73 76.04
23 23.96%
51  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 63
1 1.59
6 9.52
2 3.17
6 9.52
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
52  โรงเรียนบ้านมาบแค 122
9 7.38
7 5.74
11 9.02
2 1.64
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
53  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 197
12 6.09
10 5.08
14 7.11
6 3.05
4 2.03
151 76.65
46 23.35%
54  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง 116
7 6.03
4 3.45
14 12.07
2 1.72
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
55  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 372
29 7.80
6 1.61
35 9.41
2 0.54
14 3.76
286 76.88
86 23.12%
56  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 317
16 5.05
19 5.99
21 6.62
10 3.15
7 2.21
244 76.97
73 23.03%
57  โรงเรียนวัดสามควายเผือก 480
67 13.96
16 3.33
27 5.63
0 0.00
0 0.00
370 77.08
110 22.92%
58  โรงเรียนวัดหนองเสือ 409
23 5.62
23 5.62
37 9.05
9 2.20
0 0.00
317 77.51
92 22.49%
59  โรงเรียนวัดหนองศาลา 335
6 1.79
13 3.88
28 8.36
19 5.67
9 2.69
260 77.61
75 22.39%
60  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 190
5 2.63
9 4.74
26 13.68
2 1.05
0 0.00
148 77.89
42 22.11%
61  โรงเรียนวัดห้วยม่วง 115
4 3.48
2 1.74
19 16.52
0 0.00
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 117
5 4.27
1 0.85
19 16.24
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
63  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 360
10 2.78
22 6.11
41 11.39
1 0.28
2 0.56
284 78.89
76 21.11%
64  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 54
0 0.00
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
65  โรงเรียนบ้านคอวัง 35
2 5.71
2 5.71
1 2.86
2 5.71
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
66  โรงเรียนวัดหนองจิก 126
1 0.79
9 7.14
13 10.32
0 0.00
2 1.59
101 80.16
25 19.84%
67  โรงเรียนวัดลำลูกบัว 61
0 0.00
4 6.56
6 9.84
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
68  โรงเรียนวัดดอนยายหอม 515
28 5.44
0 0.00
53 10.29
19 3.69
0 0.00
415 80.58
100 19.42%
69  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 83
4 4.82
3 3.61
6 7.23
2 2.41
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
70  โรงเรียนวัดทะเลบก 281
8 2.85
16 5.69
30 10.68
0 0.00
0 0.00
227 80.78
54 19.22%
71  โรงเรียนบ้านแจงงาม 146
6 4.11
3 2.05
18 12.33
0 0.00
1 0.68
118 80.82
28 19.18%
72  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 252
6 2.38
8 3.17
27 10.71
5 1.98
2 0.79
204 80.95
48 19.05%
73  โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 58
2 3.45
4 6.90
5 8.62
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
74  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 132
4 3.03
1 0.76
18 13.64
0 0.00
2 1.52
107 81.06
25 18.94%
75  โรงเรียนบ้านสามัคคี 123
6 4.88
6 4.88
11 8.94
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
76  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2960
101 3.41
62 2.09
291 9.83
38 1.28
50 1.69
2418 81.69
542 18.31%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 100
3 3.00
0 0.00
9 9.00
5 5.00
1 1.00
82 82.00
18 18.00%
78  โรงเรียนวัดตะโกสูง 96
4 4.17
3 3.13
4 4.17
3 3.13
3 3.13
79 82.29
17 17.71%
79  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 133
5 3.76
0 0.00
15 11.28
3 2.26
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
80  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 89
2 2.25
0 0.00
12 13.48
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
81  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 464
26 5.60
19 4.09
18 3.88
10 2.16
3 0.65
388 83.62
76 16.38%
82  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 80
4 5.00
2 2.50
7 8.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
83  โรงเรียนวัดบางแขม 181
7 3.87
3 1.66
13 7.18
4 2.21
2 1.10
152 83.98
29 16.02%
84  โรงเรียนบ้านดอนซาก 133
2 1.50
2 1.50
15 11.28
2 1.50
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
85  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 254
25 9.84
0 0.00
8 3.15
0 0.00
7 2.76
214 84.25
40 15.75%
86  โรงเรียนบ้านคลองยาง 134
2 1.49
5 3.73
11 8.21
3 2.24
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
87  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 59
0 0.00
2 3.39
7 11.86
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
88  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 80
4 5.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
89  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 229
12 5.24
7 3.06
6 2.62
9 3.93
0 0.00
195 85.15
34 14.85%
90  โรงเรียนวัดทัพหลวง 336
2 0.60
1 0.30
20 5.95
11 3.27
15 4.46
287 85.42
49 14.58%
91  โรงเรียนวัดหนองดินแดง 103
9 8.74
2 1.94
4 3.88
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
92  โรงเรียนวัดห้วยผักชี 55
4 7.27
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
93  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 574
35 6.10
24 4.18
23 4.01
0 0.00
0 0.00
492 85.71
82 14.29%
94  โรงเรียนบ้านลำพยา 119
7 5.88
0 0.00
5 4.20
0 0.00
4 3.36
103 86.55
16 13.45%
95  โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 83
6 7.23
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
96  โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 118
4 3.39
4 3.39
7 5.93
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
97  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
6 4.88
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
98  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 113
3 2.65
0 0.00
10 8.85
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
99  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 192
9 4.69
0 0.00
13 6.77
0 0.00
0 0.00
170 88.54
22 11.46%
100  โรงเรียนบ้านหนองเขมร 115
3 2.61
0 0.00
7 6.09
3 2.61
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
101  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 212
0 0.00
0 0.00
23 10.85
0 0.00
0 0.00
189 89.15
23 10.85%
102  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 121
4 3.31
0 0.00
6 4.96
0 0.00
3 2.48
108 89.26
13 10.74%
103  โรงเรียนวัดเลาเต่า 180
0 0.00
2 1.11
12 6.67
0 0.00
4 2.22
162 90.00
18 10.00%
104  โรงเรียนวัดห้วยพระ 94
2 2.13
3 3.19
3 3.19
1 1.06
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
105  โรงเรียนบ้านหัวถนน 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
106  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 90
0 0.00
0 0.00
7 7.78
0 0.00
1 1.11
82 91.11
8 8.89%
107  โรงเรียนบ้านใหม่ 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
108  โรงเรียนวัดบ้านยาง 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
109  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 128
0 0.00
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
110  โรงเรียนบ้านหลักเมตร 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
111  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 176
3 1.70
0 0.00
7 3.98
0 0.00
2 1.14
164 93.18
12 6.82%
112  โรงเรียนบ้านหนองโสน 137
1 0.73
0 0.00
8 5.84
0 0.00
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
113  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 142
8 5.63
0 0.00
1 0.70
0 0.00
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
114  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
115  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 151
5 3.31
0 0.00
2 1.32
0 0.00
1 0.66
143 94.70
8 5.30%
116  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 120
1 0.83
1 0.83
3 2.50
1 0.83
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
117  โรงเรียนบ้านดอนทอง 161
0 0.00
0 0.00
7 4.35
0 0.00
0 0.00
154 95.65
7 4.35%
118  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 607
4 0.66
4 0.66
7 1.15
6 0.99
5 0.82
581 95.72
26 4.28%
119  โรงเรียนวัดกำแพงแสน 157
1 0.64
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
154 98.09
3 1.91%
120  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,743 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,019 6.57
เตี้ย  1,050 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,030 9.86
ผอมและเตี้ย  1,070 3.48
อ้วนและเตี้ย  1,327 4.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,247 72.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,496 คน


27.64%


Powered By www.thaieducation.net