ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 118
21 17.80
57 48.31
40 33.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 59
8 13.56
12 20.34
0 0.00
39 66.10
0 0.00
0 0.00
59 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350
232 66.29
61 17.43
0 0.00
5 1.43
0 0.00
52 14.86
298 85.14%
4  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 151
25 16.56
15 9.93
5 3.31
40 26.49
20 13.25
46 30.46
105 69.54%
5  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 138
29 21.01
40 28.99
0 0.00
22 15.94
0 0.00
47 34.06
91 65.94%
6  โรงเรียนอรุณเมธา 465
101 21.72
116 24.95
5 1.08
81 17.42
0 0.00
162 34.84
303 65.16%
7  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 150
7 4.67
53 35.33
0 0.00
34 22.67
0 0.00
56 37.33
94 62.67%
8  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1903
100 5.25
284 14.92
99 5.20
375 19.71
333 17.50
712 37.41
1191 62.59%
9  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 201
8 3.98
39 19.40
11 5.47
32 15.92
31 15.42
80 39.80
121 60.20%
10  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 224
13 5.80
101 45.09
13 5.80
5 2.23
2 0.89
90 40.18
134 59.82%
11  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 351
26 7.41
146 41.60
11 3.13
12 3.42
11 3.13
145 41.31
206 58.69%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1100
81 7.36
71 6.45
135 12.27
161 14.64
142 12.91
510 46.36
590 53.64%
13  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 853
28 3.28
96 11.25
36 4.22
137 16.06
131 15.36
425 49.82
428 50.18%
14  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 281
10 3.56
11 3.91
37 13.17
21 7.47
48 17.08
154 54.80
127 45.20%
15  โรงเรียนบ้านยะพอ 302
25 8.28
93 30.79
16 5.30
0 0.00
0 0.00
168 55.63
134 44.37%
16  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 526
77 14.64
74 14.07
0 0.00
77 14.64
0 0.00
298 56.65
228 43.35%
17  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 270
12 4.44
21 7.78
20 7.41
33 12.22
28 10.37
156 57.78
114 42.22%
18  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 570
50 8.77
69 12.11
10 1.75
100 17.54
10 1.75
331 58.07
239 41.93%
19  โรงเรียนบ้านจกปก 74
25 33.78
6 8.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
20  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 97
9 9.28
27 27.84
3 3.09
1 1.03
0 0.00
57 58.76
40 41.24%
21  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 170
10 5.88
23 13.53
25 14.71
3 1.76
8 4.71
101 59.41
69 40.59%
22  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 222
20 9.01
26 11.71
4 1.80
27 12.16
13 5.86
132 59.46
90 40.54%
23  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 208
19 9.13
30 14.42
20 9.62
9 4.33
6 2.88
124 59.62
84 40.38%
24  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 145
28 19.31
26 17.93
3 2.07
1 0.69
0 0.00
87 60.00
58 40.00%
25  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 203
23 11.33
56 27.59
2 0.99
0 0.00
0 0.00
122 60.10
81 39.90%
26  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 206
13 6.31
31 15.05
10 4.85
27 13.11
0 0.00
125 60.68
81 39.32%
27  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 752
8 1.06
247 32.85
20 2.66
8 1.06
9 1.20
460 61.17
292 38.83%
28  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 163
27 16.56
27 16.56
2 1.23
4 2.45
3 1.84
100 61.35
63 38.65%
29  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 446
23 5.16
36 8.07
8 1.79
59 13.23
39 8.74
281 63.00
165 37.00%
30  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 129
17 13.18
14 10.85
0 0.00
15 11.63
0 0.00
83 64.34
46 35.66%
31  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 420
4 0.95
68 16.19
5 1.19
4 0.95
68 16.19
271 64.52
149 35.48%
32  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 394
52 13.20
64 16.24
0 0.00
20 5.08
0 0.00
258 65.48
136 34.52%
33  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 483
4 0.83
137 28.36
19 3.93
3 0.62
0 0.00
320 66.25
163 33.75%
34  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 111
13 11.71
12 10.81
7 6.31
3 2.70
2 1.80
74 66.67
37 33.33%
35  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 792
38 4.80
184 23.23
41 5.18
0 0.00
0 0.00
529 66.79
263 33.21%
36  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307
7 2.28
16 5.21
29 9.45
23 7.49
24 7.82
208 67.75
99 32.25%
37  โรงเรียนบ้านแม่พลู 545
82 15.05
73 13.39
0 0.00
18 3.30
0 0.00
372 68.26
173 31.74%
38  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 360
44 12.22
36 10.00
6 1.67
22 6.11
3 0.83
249 69.17
111 30.83%
39  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 143
15 10.49
12 8.39
8 5.59
8 5.59
1 0.70
99 69.23
44 30.77%
40  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 592
69 11.66
82 13.85
30 5.07
0 0.00
0 0.00
411 69.43
181 30.57%
41  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 389
54 13.88
24 6.17
33 8.48
2 0.51
2 0.51
274 70.44
115 29.56%
42  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 277
14 5.05
36 13.00
20 7.22
5 1.81
6 2.17
196 70.76
81 29.24%
43  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 189
24 12.70
21 11.11
8 4.23
2 1.06
0 0.00
134 70.90
55 29.10%
44  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274
19 6.93
46 16.79
13 4.74
0 0.00
0 0.00
196 71.53
78 28.47%
45  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 513
53 10.33
59 11.50
33 6.43
0 0.00
0 0.00
368 71.73
145 28.27%
46  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 292
6 2.05
45 15.41
27 9.25
0 0.00
4 1.37
210 71.92
82 28.08%
47  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 119
6 5.04
12 10.08
0 0.00
15 12.61
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
48  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 184
1 0.54
24 13.04
11 5.98
15 8.15
0 0.00
133 72.28
51 27.72%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 82
12 14.63
8 9.76
2 2.44
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
50  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140
9 6.43
17 12.14
9 6.43
2 1.43
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
51  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 110
22 20.00
5 4.55
2 1.82
0 0.00
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
52  โรงเรียนแม่สอด 690
65 9.42
15 2.17
87 12.61
6 0.87
8 1.16
509 73.77
181 26.23%
53  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378
16 4.23
30 7.94
1 0.26
51 13.49
0 0.00
280 74.07
98 25.93%
54  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180
16 8.89
14 7.78
3 1.67
10 5.56
3 1.67
134 74.44
46 25.56%
55  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 475
89 18.74
9 1.89
10 2.11
0 0.00
13 2.74
354 74.53
121 25.47%
56  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 370
30 8.11
15 4.05
47 12.70
2 0.54
0 0.00
276 74.59
94 25.41%
57  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 146
9 6.16
7 4.79
7 4.79
7 4.79
7 4.79
109 74.66
37 25.34%
58  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 162
10 6.17
14 8.64
8 4.94
6 3.70
3 1.85
121 74.69
41 25.31%
59  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 187
7 3.74
8 4.28
28 14.97
4 2.14
0 0.00
140 74.87
47 25.13%
60  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 446
15 3.36
23 5.16
17 3.81
33 7.40
22 4.93
336 75.34
110 24.66%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 211
1 0.47
3 1.42
22 10.43
4 1.90
22 10.43
159 75.36
52 24.64%
62  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 495
14 2.83
19 3.84
40 8.08
25 5.05
21 4.24
376 75.96
119 24.04%
63  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 229
16 6.99
29 12.66
4 1.75
3 1.31
3 1.31
174 75.98
55 24.02%
64  โรงเรียนบ้านพะละ 82
9 10.98
7 8.54
3 3.66
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170
16 9.41
10 5.88
6 3.53
6 3.53
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัว 831
30 3.61
132 15.88
13 1.56
5 0.60
1 0.12
650 78.22
181 21.78%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 203
10 4.93
9 4.43
23 11.33
2 0.99
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
68  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 223
12 5.38
8 3.59
28 12.56
0 0.00
0 0.00
175 78.48
48 21.52%
69  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 335
15 4.48
14 4.18
9 2.69
29 8.66
5 1.49
263 78.51
72 21.49%
70  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 127
8 6.30
0 0.00
19 14.96
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
71  โรงเรียนบ้านแม่สละ 174
24 13.79
1 0.57
11 6.32
1 0.57
0 0.00
137 78.74
37 21.26%
72  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 203
8 3.94
14 6.90
11 5.42
6 2.96
3 1.48
161 79.31
42 20.69%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 499
25 5.01
17 3.41
47 9.42
14 2.81
0 0.00
396 79.36
103 20.64%
74  โรงเรียนบ้านมอเกอ 238
17 7.14
25 10.50
4 1.68
2 0.84
0 0.00
190 79.83
48 20.17%
75  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 578
32 5.54
0 0.00
0 0.00
82 14.19
2 0.35
462 79.93
116 20.07%
76  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 698
68 9.74
32 4.58
18 2.58
20 2.87
2 0.29
558 79.94
140 20.06%
77  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 149
6 4.03
12 8.05
11 7.38
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
78  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 895
20 2.23
24 2.68
76 8.49
23 2.57
30 3.35
722 80.67
173 19.33%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 346
14 4.05
39 11.27
12 3.47
0 0.00
0 0.00
281 81.21
65 18.79%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 718
22 3.06
44 6.13
54 7.52
9 1.25
2 0.28
587 81.75
131 18.25%
81  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 273
12 4.40
24 8.79
12 4.40
1 0.37
0 0.00
224 82.05
49 17.95%
82  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 98
9 9.18
2 2.04
4 4.08
2 2.04
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
83  โรงเรียนบ้านปูแป้ 64
4 6.25
0 0.00
6 9.38
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
84  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 470
8 1.70
14 2.98
32 6.81
15 3.19
11 2.34
390 82.98
80 17.02%
85  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 95
3 3.16
7 7.37
6 6.32
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
86  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 271
9 3.32
18 6.64
7 2.58
7 2.58
4 1.48
226 83.39
45 16.61%
87  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 220
4 1.82
20 9.09
2 0.91
10 4.55
0 0.00
184 83.64
36 16.36%
88  โรงเรียนบ้านธงชัย 167
1 0.60
21 12.57
5 2.99
0 0.00
0 0.00
140 83.83
27 16.17%
89  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 431
26 6.03
32 7.42
11 2.55
0 0.00
0 0.00
362 83.99
69 16.01%
90  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 146
3 2.05
6 4.11
10 6.85
4 2.74
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
91  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 727
31 4.26
40 5.50
10 1.38
26 3.58
5 0.69
615 84.59
112 15.41%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 606
24 3.96
21 3.47
24 3.96
13 2.15
11 1.82
513 84.65
93 15.35%
93  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 459
8 1.74
50 10.89
8 1.74
4 0.87
0 0.00
389 84.75
70 15.25%
94  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 73
1 1.37
9 12.33
1 1.37
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
95  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140
3 2.14
3 2.14
14 10.00
0 0.00
1 0.71
119 85.00
21 15.00%
96  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 251
13 5.18
17 6.77
7 2.79
0 0.00
0 0.00
214 85.26
37 14.74%
97  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 192
14 7.29
10 5.21
2 1.04
2 1.04
0 0.00
164 85.42
28 14.58%
98  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 139
3 2.16
17 12.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
99  โรงเรียนบ้านวังผา 244
9 3.69
8 3.28
13 5.33
3 1.23
0 0.00
211 86.48
33 13.52%
100  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 122
1 0.82
4 3.28
3 2.46
8 6.56
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
101  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 140
5 3.57
0 0.00
13 9.29
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
102  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 128
10 7.81
2 1.56
0 0.00
2 1.56
2 1.56
112 87.50
16 12.50%
103  โรงเรียนบ้านแม่โพ 136
5 3.68
1 0.74
1 0.74
7 5.15
2 1.47
120 88.24
16 11.76%
104  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 173
3 1.73
4 2.31
13 7.51
0 0.00
0 0.00
153 88.44
20 11.56%
105  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 96
1 1.04
6 6.25
3 3.13
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
106  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 115
8 6.96
0 0.00
2 1.74
1 0.87
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
107  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 190
11 5.79
3 1.58
3 1.58
0 0.00
0 0.00
173 91.05
17 8.95%
108  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 327
9 2.75
6 1.83
8 2.45
3 0.92
2 0.61
299 91.44
28 8.56%
109  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 155
0 0.00
7 4.52
5 3.23
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
110  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 121
-1 -0.83
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
111  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 930
39 4.19
17 1.83
9 0.97
2 0.22
0 0.00
863 92.80
67 7.20%
112  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 212
2 0.94
6 2.83
6 2.83
1 0.47
0 0.00
197 92.92
15 7.08%
113  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 170
5 2.94
3 1.76
0 0.00
3 1.76
0 0.00
159 93.53
11 6.47%
114  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 66
3 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
115  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 151
2 1.32
2 1.32
2 1.32
0 0.00
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
116  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 252
2 0.79
3 1.19
0 0.00
1 0.40
0 0.00
246 97.62
6 2.38%
117  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 379
1 0.26
0 0.00
2 0.53
6 1.58
0 0.00
370 97.63
9 2.37%
118  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 132
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
132 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านปางส้าน 198
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
198 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,240 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,538 6.82
เตี้ย  3,851 10.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,706 4.58
ผอมและเตี้ย  1,942 5.21
อ้วนและเตี้ย  1,129 3.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,074 70.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,166 คน


29.98%


Powered By www.thaieducation.net