ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งกง 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 24
2 8.33
2 8.33
20 83.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
3  โรงเรียนเด่นวิทยา 17
6 35.29
5 29.41
1 5.88
4 23.53
1 5.88
0 0.00
17 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 36
16 44.44
3 8.33
7 19.44
6 16.67
2 5.56
2 5.56
34 94.44%
5  โรงเรียนบ้านลานสาง 83
15 18.07
6 7.23
15 18.07
19 22.89
15 18.07
13 15.66
70 84.34%
6  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 118
22 18.64
25 21.19
27 22.88
18 15.25
1 0.85
25 21.19
93 78.81%
7  โรงเรียนบ้านวังตำลึง 54
13 24.07
12 22.22
0 0.00
16 29.63
0 0.00
13 24.07
41 75.93%
8  โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 23
4 17.39
4 17.39
5 21.74
2 8.70
2 8.70
6 26.09
17 73.91%
9  โรงเรียนวัดสามเงา 46
11 23.91
6 13.04
2 4.35
12 26.09
1 2.17
14 30.43
32 69.57%
10  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 139
34 24.46
12 8.63
20 14.39
18 12.95
2 1.44
53 38.13
86 61.87%
11  โรงเรียนบ้านหนองร่ม 179
26 14.53
18 10.06
18 10.06
15 8.38
19 10.61
83 46.37
96 53.63%
12  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 116
6 5.17
10 8.62
10 8.62
17 14.66
18 15.52
55 47.41
61 52.59%
13  โรงเรียนบ้านอูมวาบ 45
5 11.11
6 13.33
0 0.00
5 11.11
6 13.33
23 51.11
22 48.89%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน 28
6 21.43
3 10.71
4 14.29
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
15  โรงเรียนเสริมปัญญา 13
3 23.08
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
16  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 137
27 19.71
25 18.25
7 5.11
4 2.92
0 0.00
74 54.01
63 45.99%
17  โรงเรียนบ้านวังโพ 112
7 6.25
4 3.57
17 15.18
11 9.82
12 10.71
61 54.46
51 45.54%
18  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 312
33 10.58
38 12.18
59 18.91
8 2.56
2 0.64
172 55.13
140 44.87%
19  โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 114
15 13.16
8 7.02
16 14.04
7 6.14
4 3.51
64 56.14
50 43.86%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 83
18 21.69
2 2.41
13 15.66
1 1.20
1 1.20
48 57.83
35 42.17%
21  โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 93
12 12.90
16 17.20
11 11.83
0 0.00
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
22  โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 86
9 10.47
9 10.47
18 20.93
0 0.00
0 0.00
50 58.14
36 41.86%
23  โรงเรียนบ้านสันกลาง 12
1 8.33
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
24  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 228
35 15.35
26 11.40
19 8.33
15 6.58
0 0.00
133 58.33
95 41.67%
25  โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 87
10 11.49
1 1.15
22 25.29
2 2.30
0 0.00
52 59.77
35 40.23%
26  โรงเรียนบ้านแม่สลิด 127
4 3.15
20 15.75
27 21.26
0 0.00
0 0.00
76 59.84
51 40.16%
27  โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 42
4 9.52
1 2.38
8 19.05
2 4.76
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
28  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 242
18 7.44
21 8.68
28 11.57
17 7.02
8 3.31
150 61.98
92 38.02%
29  โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 138
22 15.94
13 9.42
6 4.35
11 7.97
0 0.00
86 62.32
52 37.68%
30  โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 32
2 6.25
1 3.13
4 12.50
4 12.50
1 3.13
20 62.50
12 37.50%
31  โรงเรียนบ้านยางโองนอก 113
14 12.39
12 10.62
9 7.96
7 6.19
0 0.00
71 62.83
42 37.17%
32  โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 132
15 11.36
3 2.27
13 9.85
15 11.36
3 2.27
83 62.88
49 37.12%
33  โรงเรียนบ้านมูเซอ 345
52 15.07
43 12.46
16 4.64
13 3.77
3 0.87
218 63.19
127 36.81%
34  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 114
11 9.65
0 0.00
26 22.81
2 1.75
2 1.75
73 64.04
41 35.96%
35  โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 51
12 23.53
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
36  โรงเรียนบ้านท่าเล่ 57
15 26.32
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
37  โรงเรียนบ้านใหม่ 83
6 7.23
6 7.23
2 2.41
4 4.82
11 13.25
54 65.06
29 34.94%
38  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 86
13 15.12
11 12.79
6 6.98
0 0.00
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
39  โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 109
10 9.17
2 1.83
17 15.60
9 8.26
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
40  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 87
7 8.05
6 6.90
17 19.54
0 0.00
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
41  โรงเรียนศรีวิทยา 102
10 9.80
12 11.76
6 5.88
0 0.00
6 5.88
68 66.67
34 33.33%
42  โรงเรียนบ้านนาตาโพ 73
2 2.74
10 13.70
10 13.70
2 2.74
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
43  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 194
40 20.62
12 6.19
8 4.12
2 1.03
1 0.52
131 67.53
63 32.47%
44  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 108
10 9.26
5 4.63
20 18.52
0 0.00
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
45  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 446
19 4.26
100 22.42
1 0.22
15 3.36
8 1.79
303 67.94
143 32.06%
46  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 384
36 9.38
13 3.39
73 19.01
1 0.26
0 0.00
261 67.97
123 32.03%
47  โรงเรียนบ้านวังม่วง 22
5 22.73
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
48  โรงเรียนบ้านดงยาง 73
1 1.37
3 4.11
19 26.03
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
49  โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 42
5 11.90
1 2.38
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
50  โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 149
7 4.70
9 6.04
28 18.79
2 1.34
0 0.00
103 69.13
46 30.87%
51  โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 124
11 8.87
7 5.65
5 4.03
9 7.26
6 4.84
86 69.35
38 30.65%
52  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 49
5 10.20
5 10.20
1 2.04
0 0.00
4 8.16
34 69.39
15 30.61%
53  โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 141
12 8.51
10 7.09
17 12.06
3 2.13
0 0.00
99 70.21
42 29.79%
54  โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 98
11 11.22
2 2.04
14 14.29
1 1.02
1 1.02
69 70.41
29 29.59%
55  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 99
17 17.17
7 7.07
4 4.04
0 0.00
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
56  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1159
94 8.11
71 6.13
35 3.02
34 2.93
88 7.59
837 72.22
322 27.78%
57  โรงเรียนบ้านฉลอม 44
1 2.27
1 2.27
5 11.36
1 2.27
4 9.09
32 72.73
12 27.27%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 108
10 9.26
7 6.48
7 6.48
5 4.63
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
59  โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 30
0 0.00
0 0.00
8 26.67
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
60  โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 442
37 8.37
31 7.01
12 2.71
19 4.30
16 3.62
327 73.98
115 26.02%
61  โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 269
7 2.60
8 2.97
52 19.33
2 0.74
0 0.00
200 74.35
69 25.65%
62  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 142
9 6.34
8 5.63
8 5.63
9 6.34
2 1.41
106 74.65
36 25.35%
63  โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 160
2 1.25
16 10.00
14 8.75
7 4.38
1 0.63
120 75.00
40 25.00%
64  โรงเรียนบ้านสามเงา 84
3 3.57
5 5.95
7 8.33
6 7.14
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
65  โรงเรียนอนุบาลตาก 1488
72 4.84
14 0.94
283 19.02
2 0.13
0 0.00
1117 75.07
371 24.93%
66  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 90
8 8.89
4 4.44
8 8.89
1 1.11
1 1.11
68 75.56
22 24.44%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 149
5 3.36
12 8.05
12 8.05
0 0.00
7 4.70
113 75.84
36 24.16%
68  โรงเรียนบ้านวังประจบ 104
9 8.65
7 6.73
5 4.81
3 2.88
1 0.96
79 75.96
25 24.04%
69  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 156
14 8.97
8 5.13
10 6.41
5 3.21
0 0.00
119 76.28
37 23.72%
70  โรงเรียนบ้านลานเต็ง 82
9 10.98
3 3.66
7 8.54
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
71  โรงเรียนสว่างวิทยา 134
10 7.46
5 3.73
14 10.45
2 1.49
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
72  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 136
5 3.68
3 2.21
11 8.09
4 2.94
8 5.88
105 77.21
31 22.79%
73  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 80
4 5.00
4 5.00
5 6.25
4 5.00
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
74  โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 18
0 0.00
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
75  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 209
10 4.78
17 8.13
19 9.09
0 0.00
0 0.00
163 77.99
46 22.01%
76  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 196
18 9.18
8 4.08
17 8.67
0 0.00
0 0.00
153 78.06
43 21.94%
77  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 131
3 2.29
8 6.11
17 12.98
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
78  โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 117
6 5.13
18 15.38
1 0.85
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
79  โรงเรียนบ้านปากวัง 66
3 4.55
1 1.52
9 13.64
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
80  โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 19
3 15.79
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
81  โรงเรียนบ้านโสมง 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
7 18.42
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 136
1 0.74
3 2.21
16 11.76
7 5.15
1 0.74
108 79.41
28 20.59%
83  โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 168
13 7.74
5 2.98
9 5.36
6 3.57
0 0.00
135 80.36
33 19.64%
84  โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 41
1 2.44
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
85  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 58
2 3.45
1 1.72
7 12.07
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
86  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
7 10.14
4 5.80
56 81.16
13 18.84%
87  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 117
7 5.98
7 5.98
8 6.84
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
88  โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
89  โรงเรียนบ้านดงลาน 74
6 8.11
0 0.00
1 1.35
3 4.05
3 4.05
61 82.43
13 17.57%
90  โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 107
6 5.61
0 0.00
11 10.28
1 0.93
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
91  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 186
2 1.08
10 5.38
19 10.22
0 0.00
0 0.00
155 83.33
31 16.67%
92  โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 76
3 3.95
2 2.63
7 9.21
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
93  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 233
6 2.58
5 2.15
18 7.73
6 2.58
1 0.43
197 84.55
36 15.45%
94  โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 78
3 3.85
0 0.00
8 10.26
0 0.00
1 1.28
66 84.62
12 15.38%
95  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 66
4 6.06
0 0.00
5 7.58
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
96  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 115
7 6.09
4 3.48
3 2.61
3 2.61
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
97  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 142
8 5.63
6 4.23
3 2.11
1 0.70
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
99  โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
100  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
101  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านคลองสัก 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านหนองแขม 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนประชาพัฒนา 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,701 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,149 8.39
เตี้ย  883 6.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,424 10.39
ผอมและเตี้ย  448 3.27
อ้วนและเตี้ย  280 2.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,517 69.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,184 คน


30.54%


Powered By www.thaieducation.net