ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตราด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมณฑล 101
28 27.72
25 24.75
22 21.78
15 14.85
11 10.89
0 0.00
101 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 14
4 28.57
2 14.29
3 21.43
3 21.43
2 14.29
0 0.00
14 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโขดทราย 73
49 67.12
1 1.37
4 5.48
15 20.55
4 5.48
0 0.00
73 100.00%
4  โรงเรียนบ้านบางปรง 74
13 17.57
15 20.27
23 31.08
5 6.76
6 8.11
12 16.22
62 83.78%
5  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 215
79 36.74
37 17.21
21 9.77
2 0.93
1 0.47
75 34.88
140 65.12%
6  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 688
124 18.02
110 15.99
72 10.47
95 13.81
23 3.34
264 38.37
424 61.63%
7  โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 180
29 16.11
45 25.00
22 12.22
12 6.67
0 0.00
72 40.00
108 60.00%
8  โรงเรียนวัดไทรทอง 213
46 21.60
25 11.74
10 4.69
19 8.92
27 12.68
86 40.38
127 59.62%
9  โรงเรียนวัดคลองขุด 154
21 13.64
16 10.39
16 10.39
21 13.64
16 10.39
64 41.56
90 58.44%
10  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 263
43 16.35
17 6.46
13 4.94
43 16.35
27 10.27
120 45.63
143 54.37%
11  โรงเรียนวัดพนมพริก 96
6 6.25
8 8.33
20 20.83
7 7.29
11 11.46
44 45.83
52 54.17%
12  โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 127
27 21.26
14 11.02
13 10.24
10 7.87
2 1.57
61 48.03
66 51.97%
13  โรงเรียนวัดฆ้อ 141
23 16.31
19 13.48
18 12.77
13 9.22
0 0.00
68 48.23
73 51.77%
14  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 24
2 8.33
2 8.33
8 33.33
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
15  โรงเรียนวัดบางปรือ 130
11 8.46
8 6.15
22 16.92
5 3.85
13 10.00
71 54.62
59 45.38%
16  โรงเรียนวัดสลัก 65
5 7.69
6 9.23
10 15.38
3 4.62
5 7.69
36 55.38
29 44.62%
17  โรงเรียนบ้านปะอา 212
11 5.19
12 5.66
21 9.91
24 11.32
26 12.26
118 55.66
94 44.34%
18  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 97
16 16.49
12 12.37
9 9.28
6 6.19
0 0.00
54 55.67
43 44.33%
19  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 23
5 21.74
0 0.00
1 4.35
0 0.00
4 17.39
13 56.52
10 43.48%
20  โรงเรียนวัดตะกาง 66
5 7.58
6 9.09
13 19.70
2 3.03
0 0.00
40 60.61
26 39.39%
21  โรงเรียนบ้านโป่ง 240
33 13.75
26 10.83
15 6.25
18 7.50
0 0.00
148 61.67
92 38.33%
22  โรงเรียนบ้านคลองจาก 277
58 20.94
19 6.86
15 5.42
14 5.05
0 0.00
171 61.73
106 38.27%
23  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 258
21 8.14
10 3.88
17 6.59
31 12.02
15 5.81
164 63.57
94 36.43%
24  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 75
3 4.00
10 13.33
11 14.67
1 1.33
2 2.67
48 64.00
27 36.00%
25  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 247
18 7.29
15 6.07
32 12.96
7 2.83
16 6.48
159 64.37
88 35.63%
26  โรงเรียนอนุบาลตราด 2139
72 3.37
29 1.36
354 16.55
130 6.08
173 8.09
1381 64.56
758 35.44%
27  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 150
1 0.67
13 8.67
14 9.33
2 1.33
23 15.33
97 64.67
53 35.33%
28  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 140
15 10.71
17 12.14
12 8.57
3 2.14
0 0.00
93 66.43
47 33.57%
29  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 176
11 6.25
5 2.84
13 7.39
16 9.09
14 7.95
117 66.48
59 33.52%
30  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 102
22 21.57
3 2.94
8 7.84
1 0.98
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
31  โรงเรียนบ้านปะเดา 138
22 15.94
8 5.80
12 8.70
2 1.45
1 0.72
93 67.39
45 32.61%
32  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 130
9 6.92
8 6.15
11 8.46
14 10.77
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
33  โรงเรียนวัดแหลมหิน 106
8 7.55
7 6.60
18 16.98
1 0.94
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
34  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 86
15 17.44
7 8.14
4 4.65
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
35  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 113
19 16.81
0 0.00
15 13.27
0 0.00
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
36  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 280
11 3.93
8 2.86
32 11.43
13 4.64
20 7.14
196 70.00
84 30.00%
37  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 152
8 5.26
7 4.61
14 9.21
7 4.61
9 5.92
107 70.39
45 29.61%
38  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 115
7 6.09
4 3.48
16 13.91
4 3.48
3 2.61
81 70.43
34 29.57%
39  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 125
5 4.00
3 2.40
16 12.80
6 4.80
6 4.80
89 71.20
36 28.80%
40  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 449
52 11.58
13 2.90
38 8.46
13 2.90
13 2.90
320 71.27
129 28.73%
41  โรงเรียนบ้านดงกลาง 246
35 14.23
0 0.00
35 14.23
0 0.00
0 0.00
176 71.54
70 28.46%
42  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 72
7 9.72
0 0.00
13 18.06
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
43  โรงเรียนบ้านตาหนึก 91
7 7.69
3 3.30
2 2.20
10 10.99
3 3.30
66 72.53
25 27.47%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 97
11 11.34
9 9.28
5 5.15
0 0.00
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
45  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 126
12 9.52
13 10.32
7 5.56
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
46  โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 113
11 9.73
2 1.77
15 13.27
0 0.00
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
47  โรงเรียนบ้านหนองบอน 354
23 6.50
13 3.67
42 11.86
4 1.13
3 0.85
269 75.99
85 24.01%
48  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 298
20 6.71
4 1.34
25 8.39
21 7.05
1 0.34
227 76.17
71 23.83%
49  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 97
8 8.25
3 3.09
12 12.37
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
50  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
51  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 419
14 3.34
23 5.49
31 7.40
14 3.34
13 3.10
324 77.33
95 22.67%
52  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 74
1 1.35
3 4.05
10 13.51
1 1.35
1 1.35
58 78.38
16 21.62%
53  โรงเรียนบ้านเนินตะบก 221
8 3.62
10 4.52
11 4.98
18 8.14
0 0.00
174 78.73
47 21.27%
54  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 732
50 6.83
30 4.10
60 8.20
2 0.27
0 0.00
590 80.60
142 19.40%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 135
7 5.19
7 5.19
4 2.96
4 2.96
4 2.96
109 80.74
26 19.26%
56  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 149
5 3.36
2 1.34
6 4.03
7 4.70
8 5.37
121 81.21
28 18.79%
57  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 59
3 5.08
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
58  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 102
6 5.88
3 2.94
10 9.80
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
59  โรงเรียนวัดดินแดง 54
3 5.56
1 1.85
5 9.26
1 1.85
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
60  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 268
8 2.99
10 3.73
23 8.58
3 1.12
2 0.75
222 82.84
46 17.16%
61  โรงเรียนวัดท่าหาด 76
4 5.26
3 3.95
3 3.95
3 3.95
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
62  โรงเรียนวัดหนองคันทรง 83
5 6.02
7 8.43
2 2.41
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
63  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 122
8 6.56
6 4.92
4 3.28
0 0.00
2 1.64
102 83.61
20 16.39%
64  โรงเรียนวัดประณีต 131
7 5.34
2 1.53
11 8.40
1 0.76
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
65  โรงเรียนบ้านคลองประทุน 362
14 3.87
7 1.93
35 9.67
0 0.00
0 0.00
306 84.53
56 15.47%
66  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 119
4 3.36
3 2.52
10 8.40
0 0.00
1 0.84
101 84.87
18 15.13%
67  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 122
3 2.46
2 1.64
12 9.84
1 0.82
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
68  โรงเรียนบ้านดอนสูง 290
9 3.10
0 0.00
19 6.55
7 2.41
6 2.07
249 85.86
41 14.14%
69  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 43
1 2.33
3 6.98
2 4.65
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
70  โรงเรียนบ้านจัดสรร 94
2 2.13
1 1.06
10 10.64
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
71  โรงเรียนวัดบางปิดบน 29
3 10.34
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
72  โรงเรียนคลองขวาง 308
12 3.90
21 6.82
9 2.92
0 0.00
0 0.00
266 86.36
42 13.64%
73  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 164
16 9.76
1 0.61
4 2.44
1 0.61
0 0.00
142 86.59
22 13.41%
74  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 420
21 5.00
18 4.29
16 3.81
0 0.00
0 0.00
365 86.90
55 13.10%
75  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 119
4 3.36
3 2.52
8 6.72
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
76  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 145
11 7.59
0 0.00
7 4.83
0 0.00
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
77  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 150
3 2.00
6 4.00
4 2.67
3 2.00
2 1.33
132 88.00
18 12.00%
78  โรงเรียนวัดช้างทูน 205
6 2.93
5 2.44
8 3.90
3 1.46
2 0.98
181 88.29
24 11.71%
79  โรงเรียนวัดสลักเพชร 183
10 5.46
4 2.19
6 3.28
1 0.55
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
80  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 159
7 4.40
0 0.00
11 6.92
0 0.00
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
81  โรงเรียนวัดห้วงโสม 62
2 3.23
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
82  โรงเรียนบ้านเนินตาล 440
20 4.55
11 2.50
18 4.09
0 0.00
0 0.00
391 88.86
49 11.14%
83  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 89
4 4.49
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
84  โรงเรียนวัดสะพานหิน 117
1 0.85
6 5.13
1 0.85
3 2.56
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
85  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 150
2 1.33
2 1.33
9 6.00
0 0.00
1 0.67
136 90.67
14 9.33%
86  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 131
5 3.82
0 0.00
7 5.34
0 0.00
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
87  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 255
0 0.00
10 3.92
13 5.10
0 0.00
0 0.00
232 90.98
23 9.02%
88  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 256
5 1.95
0 0.00
16 6.25
1 0.39
0 0.00
234 91.41
22 8.59%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 432
11 2.55
7 1.62
16 3.70
0 0.00
0 0.00
398 92.13
34 7.87%
90  โรงเรียนวัดแหลมกลัด 108
3 2.78
1 0.93
3 2.78
1 0.93
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
91  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 83
6 7.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
92  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 154
6 3.90
3 1.95
2 1.30
0 0.00
0 0.00
143 92.86
11 7.14%
93  โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 84
1 1.19
2 2.38
1 1.19
0 0.00
2 2.38
78 92.86
6 7.14%
94  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 113
2 1.77
1 0.88
3 2.65
0 0.00
1 0.88
106 93.81
7 6.19%
95  โรงเรียนบ้านไร่ป่า 130
1 0.77
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
96  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
97  โรงเรียนบ้านมะนาว 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
98  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 662
7 1.06
7 1.06
8 1.21
7 1.06
4 0.60
629 95.02
33 4.98%
99  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 109
2 1.83
2 1.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 96.33
4 3.67%
100  โรงเรียนวัดตาพลาย 147
4 2.72
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
101  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านบางเบ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านสวนใน 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,239 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,431 7.44
เตี้ย  874 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,634 8.49
ผอมและเตี้ย  700 3.64
อ้วนและเตี้ย  530 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,070 73.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,169 คน


26.87%


Powered By www.thaieducation.net