ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านควนพญา 48
8 16.67
5 10.42
25 52.08
10 20.83
0 0.00
0 0.00
48 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 77
11 14.29
20 25.97
17 22.08
15 19.48
14 18.18
0 0.00
77 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 29
6 20.69
2 6.90
10 34.48
5 17.24
6 20.69
0 0.00
29 100.00%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 218
17 7.80
41 18.81
8 3.67
10 4.59
142 65.14
0 0.00
218 100.00%
5  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 75
43 57.33
20 26.67
4 5.33
4 5.33
2 2.67
2 2.67
73 97.33%
6  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) 307
41 13.36
19 6.19
57 18.57
58 18.89
76 24.76
56 18.24
251 81.76%
7  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 92
14 15.22
24 26.09
17 18.48
10 10.87
9 9.78
18 19.57
74 80.43%
8  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 282
31 10.99
45 15.96
12 4.26
65 23.05
46 16.31
83 29.43
199 70.57%
9  โรงเรียนบ้านบางพระ 178
33 18.54
44 24.72
15 8.43
25 14.04
0 0.00
61 34.27
117 65.73%
10  โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 36
3 8.33
8 22.22
8 22.22
2 5.56
2 5.56
13 36.11
23 63.89%
11  โรงเรียนบ้านเขาโอน 86
12 13.95
11 12.79
24 27.91
6 6.98
1 1.16
32 37.21
54 62.79%
12  โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 185
28 15.14
17 9.19
12 6.49
36 19.46
23 12.43
69 37.30
116 62.70%
13  โรงเรียนบ้านวังหลาม 220
13 5.91
16 7.27
31 14.09
11 5.00
66 30.00
83 37.73
137 62.27%
14  โรงเรียนบ้านในปง 194
8 4.12
20 10.31
24 12.37
28 14.43
34 17.53
80 41.24
114 58.76%
15  โรงเรียนบ้านบางสัก 357
52 14.57
30 8.40
21 5.88
79 22.13
16 4.48
159 44.54
198 55.46%
16  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 55
10 18.18
2 3.64
11 20.00
5 9.09
1 1.82
26 47.27
29 52.73%
17  โรงเรียนวัดเขา 191
16 8.38
2 1.05
39 20.42
19 9.95
20 10.47
95 49.74
96 50.26%
18  โรงเรียนบ้านไชยภักดี 390
15 3.85
22 5.64
46 11.79
37 9.49
68 17.44
202 51.79
188 48.21%
19  โรงเรียนบ้านโคกยาง 237
24 10.13
16 6.75
58 24.47
12 5.06
3 1.27
124 52.32
113 47.68%
20  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 72
29 40.28
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
39 54.17
33 45.83%
21  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 208
27 12.98
22 10.58
5 2.40
30 14.42
11 5.29
113 54.33
95 45.67%
22  โรงเรียนบ้านป่ากอ 125
14 11.20
9 7.20
0 0.00
23 18.40
9 7.20
70 56.00
55 44.00%
23  โรงเรียนบ้านพรุเตย 126
11 8.73
13 10.32
12 9.52
9 7.14
9 7.14
72 57.14
54 42.86%
24  โรงเรียนบ้านหาดยาว 63
9 14.29
5 7.94
4 6.35
6 9.52
2 3.17
37 58.73
26 41.27%
25  โรงเรียนบ้านควนอารี 130
6 4.62
3 2.31
16 12.31
9 6.92
19 14.62
77 59.23
53 40.77%
26  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 79
26 32.91
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
47 59.49
32 40.51%
27  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 171
12 7.02
10 5.85
7 4.09
22 12.87
17 9.94
103 60.23
68 39.77%
28  โรงเรียนบ้านท่าปาบ 97
13 13.40
7 7.22
5 5.15
13 13.40
0 0.00
59 60.82
38 39.18%
29  โรงเรียนวัดนาวง 175
12 6.86
10 5.71
9 5.14
22 12.57
15 8.57
107 61.14
68 38.86%
30  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 209
29 13.88
9 4.31
30 14.35
13 6.22
0 0.00
128 61.24
81 38.76%
31  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 134
1 0.75
8 5.97
13 9.70
9 6.72
20 14.93
83 61.94
51 38.06%
32  โรงเรียนบ้านดุหุน 186
52 27.96
3 1.61
15 8.06
0 0.00
0 0.00
116 62.37
70 37.63%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 112
15 13.39
11 9.82
5 4.46
11 9.82
0 0.00
70 62.50
42 37.50%
34  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 48
7 14.58
2 4.17
6 12.50
3 6.25
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 161
18 11.18
8 4.97
24 14.91
8 4.97
0 0.00
103 63.98
58 36.02%
36  โรงเรียนบ้านบางหมาก 65
8 12.31
8 12.31
6 9.23
1 1.54
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
37  โรงเรียนบ้านเขากอบ 305
22 7.21
19 6.23
12 3.93
37 12.13
17 5.57
198 64.92
107 35.08%
38  โรงเรียนบ้านต้นไทร 164
20 12.20
18 10.98
9 5.49
10 6.10
0 0.00
107 65.24
57 34.76%
39  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 685
46 6.72
53 7.74
112 16.35
16 2.34
2 0.29
456 66.57
229 33.43%
40  โรงเรียนบ้านคลองลุ 147
19 12.93
10 6.80
18 12.24
2 1.36
0 0.00
98 66.67
49 33.33%
41  โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 131
4 3.05
6 4.58
10 7.63
7 5.34
14 10.69
90 68.70
41 31.30%
42  โรงเรียนบ้านช่องหาร 116
13 11.21
5 4.31
10 8.62
3 2.59
5 4.31
80 68.97
36 31.03%
43  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 85
8 9.41
8 9.41
6 7.06
4 4.71
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
44  โรงเรียนวัดวารีวง 121
10 8.26
6 4.96
13 10.74
8 6.61
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
45  โรงเรียนบ้านหนองบัว 72
11 15.28
0 0.00
5 6.94
1 1.39
5 6.94
50 69.44
22 30.56%
46  โรงเรียนวัดไม้ฝาด 124
21 16.94
2 1.61
7 5.65
4 3.23
3 2.42
87 70.16
37 29.84%
47  โรงเรียนบ้านต้นปรง 1092
78 7.14
43 3.94
119 10.90
78 7.14
0 0.00
774 70.88
318 29.12%
48  โรงเรียนหาดปากเมง 312
21 6.73
17 5.45
52 16.67
0 0.00
0 0.00
222 71.15
90 28.85%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 66
6 9.09
4 6.06
0 0.00
7 10.61
2 3.03
47 71.21
19 28.79%
50  โรงเรียนวัดโคกเลียบ 203
7 3.45
16 7.88
32 15.76
1 0.49
2 0.99
145 71.43
58 28.57%
51  โรงเรียนบ้านควนตัง 122
15 12.30
8 6.56
10 8.20
0 0.00
1 0.82
88 72.13
34 27.87%
52  โรงเรียนบ้านหนองหมอ 83
8 9.64
7 8.43
1 1.20
5 6.02
2 2.41
60 72.29
23 27.71%
53  โรงเรียนบ้านป่าเตียว 48
2 4.17
3 6.25
3 6.25
3 6.25
2 4.17
35 72.92
13 27.08%
54  โรงเรียนบ้านคลองมวน 516
29 5.62
8 1.55
52 10.08
37 7.17
10 1.94
380 73.64
136 26.36%
55  โรงเรียนบ้านบางเตา 73
9 12.33
0 0.00
8 10.96
2 2.74
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
56  โรงเรียนวัดควนเมา 331
7 2.11
4 1.21
36 10.88
11 3.32
28 8.46
245 74.02
86 25.98%
57  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 54
8 14.81
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
58  โรงเรียนบ้านแหลม 82
14 17.07
0 0.00
6 7.32
1 1.22
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
59  โรงเรียนบ้านซา 139
3 2.16
3 2.16
22 15.83
7 5.04
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
60  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 139
5 3.60
9 6.47
19 13.67
2 1.44
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
61  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 586
39 6.66
34 5.80
72 12.29
1 0.17
0 0.00
440 75.09
146 24.91%
62  โรงเรียนวัดควนธานี 33
1 3.03
2 6.06
5 15.15
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
63  โรงเรียนบ้านบางเป้า 87
9 10.34
8 9.20
0 0.00
4 4.60
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
64  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 407
14 3.44
18 4.42
62 15.23
1 0.25
1 0.25
311 76.41
96 23.59%
65  โรงเรียนบ้านไสบ่อ 90
4 4.44
2 2.22
15 16.67
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
66  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 238
15 6.30
8 3.36
18 7.56
6 2.52
8 3.36
183 76.89
55 23.11%
67  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 96
5 5.21
0 0.00
16 16.67
1 1.04
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
68  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 100
6 6.00
3 3.00
10 10.00
2 2.00
1 1.00
78 78.00
22 22.00%
69  โรงเรียนบ้านหัวหิน 123
9 7.32
2 1.63
14 11.38
0 0.00
2 1.63
96 78.05
27 21.95%
70  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 128
11 8.59
5 3.91
10 7.81
2 1.56
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
71  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 134
1 0.75
5 3.73
22 16.42
1 0.75
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
72  โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 121
3 2.48
4 3.31
19 15.70
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
73  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 238
23 9.66
8 3.36
20 8.40
0 0.00
0 0.00
187 78.57
51 21.43%
74  โรงเรียนบ้านวังลำ 275
21 7.64
14 5.09
23 8.36
0 0.00
0 0.00
217 78.91
58 21.09%
75  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 131
6 4.58
6 4.58
11 8.40
4 3.05
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
76  โรงเรียนบ้านโตน 121
2 1.65
6 4.96
14 11.57
2 1.65
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
77  โรงเรียนบ้านควนหนองกก 77
5 6.49
2 2.60
8 10.39
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
78  โรงเรียนกมลศรี 132
7 5.30
8 6.06
10 7.58
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
79  โรงเรียนบ้านช่องลม 127
6 4.72
5 3.94
7 5.51
5 3.94
1 0.79
103 81.10
24 18.90%
80  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 270
15 5.56
0 0.00
34 12.59
1 0.37
1 0.37
219 81.11
51 18.89%
81  โรงเรียนบ้านหนองราโพ 82
8 9.76
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
82  โรงเรียนบ้านคลองโตน 199
10 5.03
4 2.01
19 9.55
3 1.51
0 0.00
163 81.91
36 18.09%
83  โรงเรียนบ้านจิจิก 69
1 1.45
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
84  โรงเรียนบ้านหลังเขา 522
49 9.39
6 1.15
27 5.17
0 0.00
1 0.19
439 84.10
83 15.90%
85  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 82
1 1.22
0 0.00
8 9.76
0 0.00
4 4.88
69 84.15
13 15.85%
86  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 316
2 0.63
2 0.63
30 9.49
11 3.48
5 1.58
266 84.18
50 15.82%
87  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 128
4 3.13
2 1.56
1 0.78
4 3.13
9 7.03
108 84.38
20 15.63%
88  โรงเรียนบ้านมดตะนอย 122
8 6.56
6 4.92
1 0.82
2 1.64
2 1.64
103 84.43
19 15.57%
89  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 58
4 6.90
3 5.17
2 3.45
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
90  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 241
8 3.32
9 3.73
9 3.73
7 2.90
4 1.66
204 84.65
37 15.35%
91  โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 271
13 4.80
11 4.06
16 5.90
1 0.37
0 0.00
230 84.87
41 15.13%
92  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 248
9 3.63
4 1.61
8 3.23
7 2.82
9 3.63
211 85.08
37 14.92%
93  โรงเรียนวัดเขาพระ 102
8 7.84
0 0.00
5 4.90
1 0.98
1 0.98
87 85.29
15 14.71%
94  โรงเรียนบ้านลำแพะ 103
6 5.83
2 1.94
7 6.80
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
95  โรงเรียนบ้านพรุจูด 90
4 4.44
1 1.11
8 8.89
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
96  โรงเรียนบ้านไร่ออก 163
2 1.23
7 4.29
13 7.98
1 0.61
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
97  โรงเรียนวัดปากแจ่ม 58
3 5.17
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
98  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 91
6 6.59
2 2.20
4 4.40
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 84
4 4.76
2 2.38
5 5.95
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
100  โรงเรียนบ้านปาเต 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
101  โรงเรียนบ้านฉางหลาง 155
4 2.58
1 0.65
14 9.03
1 0.65
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
102  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 87
10 11.49
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
103  โรงเรียนวัดบางดี 269
20 7.43
11 4.09
3 1.12
0 0.00
0 0.00
235 87.36
34 12.64%
104  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 159
6 3.77
4 2.52
8 5.03
2 1.26
0 0.00
139 87.42
20 12.58%
105  โรงเรียนวัดควนไทร 82
2 2.44
1 1.22
7 8.54
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
106  โรงเรียนบ้านผมเด็น 67
0 0.00
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
107  โรงเรียนบ้านพระม่วง 134
6 4.48
4 2.99
5 3.73
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
108  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 129
4 3.10
4 3.10
6 4.65
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
109  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 131
3 2.29
4 3.05
7 5.34
0 0.00
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
110  โรงเรียนบ้านบางคราม 150
6 4.00
4 2.67
4 2.67
2 1.33
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
111  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 114
2 1.75
2 1.75
5 4.39
1 0.88
2 1.75
102 89.47
12 10.53%
112  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
113  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 77
0 0.00
1 1.30
7 9.09
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
114  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
115  โรงเรียนบ้านสายควน 177
8 4.52
1 0.56
9 5.08
0 0.00
0 0.00
159 89.83
18 10.17%
116  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 139
6 4.32
3 2.16
5 3.60
0 0.00
0 0.00
125 89.93
14 10.07%
117  โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 83
1 1.20
1 1.20
3 3.61
0 0.00
3 3.61
75 90.36
8 9.64%
118  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 168
5 2.98
3 1.79
8 4.76
0 0.00
0 0.00
152 90.48
16 9.52%
119  โรงเรียนบ้านน้ำราบ 137
10 7.30
0 0.00
3 2.19
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
121  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 123
5 4.07
0 0.00
5 4.07
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
122  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 80
0 0.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
123  โรงเรียนบ้านหนองมวง 76
3 3.95
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
124  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 110
4 3.64
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 194
5 2.58
3 1.55
3 1.55
1 0.52
0 0.00
182 93.81
12 6.19%
126  โรงเรียนบ้านควนเลียบ 152
2 1.32
0 0.00
7 4.61
0 0.00
0 0.00
143 94.08
9 5.92%
127  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 499
7 1.40
7 1.40
7 1.40
4 0.80
4 0.80
470 94.19
29 5.81%
128  โรงเรียนบ้านท่าส้ม 311
0 0.00
3 0.96
9 2.89
4 1.29
2 0.64
293 94.21
18 5.79%
129  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
130  โรงเรียนวัดสิทธิโชค 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
131  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 128
0 0.00
0 0.00
5 3.91
0 0.00
0 0.00
123 96.09
5 3.91%
132  โรงเรียนบ้านลำภูรา 419
6 1.43
2 0.48
6 1.43
0 0.00
1 0.24
404 96.42
15 3.58%
133  โรงเรียนบ้านลำช้าง 128
2 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 98.44
2 1.56%
134  โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านน้ำพราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,015 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,541 7.00
เตี้ย  1,005 4.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,923 8.73
ผอมและเตี้ย  945 4.29
อ้วนและเตี้ย  785 3.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,816 71.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,199 คน


28.16%


Powered By www.thaieducation.net