ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 37
27 72.97
7 18.92
1 2.70
0 0.00
0 0.00
2 5.41
35 94.59%
2  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 52
31 59.62
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
18 34.62
34 65.38%
3  โรงเรียนวัดพระบาท 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 45.45
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
4  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 59
11 18.64
4 6.78
4 6.78
7 11.86
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
5  โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 51
4 7.84
6 11.76
10 19.61
1 1.96
1 1.96
29 56.86
22 43.14%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 175
13 7.43
7 4.00
34 19.43
3 1.71
18 10.29
100 57.14
75 42.86%
7  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 136
10 7.35
15 11.03
21 15.44
8 5.88
1 0.74
81 59.56
55 40.44%
8  โรงเรียนบ้านแม่วาก 46
6 13.04
8 17.39
2 4.35
2 4.35
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
9  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 113
13 11.50
17 15.04
0 0.00
9 7.96
2 1.77
72 63.72
41 36.28%
10  โรงเรียนบ้านกองแขก 150
12 8.00
11 7.33
25 16.67
4 2.67
2 1.33
96 64.00
54 36.00%
11  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 89
9 10.11
15 16.85
4 4.49
3 3.37
1 1.12
57 64.04
32 35.96%
12  โรงเรียนบ้านจันทร์ 98
9 9.18
16 16.33
10 10.20
0 0.00
0 0.00
63 64.29
35 35.71%
13  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 132
19 14.39
10 7.58
8 6.06
9 6.82
0 0.00
86 65.15
46 34.85%
14  โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 180
43 23.89
3 1.67
16 8.89
0 0.00
0 0.00
118 65.56
62 34.44%
15  โรงเรียนบ้านทัพ 71
7 9.86
4 5.63
11 15.49
2 2.82
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
16  โรงเรียนบ้านนากลาง 71
5 7.04
11 15.49
2 2.82
4 5.63
1 1.41
48 67.61
23 32.39%
17  โรงเรียนบ้านแปะ 53
7 13.21
1 1.89
9 16.98
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
18  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 88
16 18.18
6 6.82
5 5.68
1 1.14
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
19  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 70
5 7.14
1 1.43
1 1.43
15 21.43
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
20  โรงเรียนบ้านหนองคัน 42
6 14.29
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
21  โรงเรียนออป.13 232
14 6.03
32 13.79
20 8.62
4 1.72
1 0.43
161 69.40
71 30.60%
22  โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 175
4 2.29
10 5.71
10 5.71
14 8.00
15 8.57
122 69.71
53 30.29%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 225
6 2.67
3 1.33
36 16.00
7 3.11
16 7.11
157 69.78
68 30.22%
24  โรงเรียนบ้านขุนยะ 73
15 20.55
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
25  โรงเรียนบ้านพุย 167
2 1.20
35 20.96
10 5.99
0 0.00
3 1.80
117 70.06
50 29.94%
26  โรงเรียนบ้านแม่สอย 84
8 9.52
3 3.57
13 15.48
1 1.19
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
27  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 176
8 4.55
3 1.70
35 19.89
3 1.70
3 1.70
124 70.45
52 29.55%
28  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 68
4 5.88
5 7.35
10 14.71
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
29  โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 122
8 6.56
23 18.85
3 2.46
0 0.00
0 0.00
88 72.13
34 27.87%
30  โรงเรียนบ้านแม่ตูม 61
12 19.67
0 0.00
2 3.28
2 3.28
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
31  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 129
8 6.20
8 6.20
16 12.40
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
32  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 70
6 8.57
7 10.00
1 1.43
2 2.86
1 1.43
53 75.71
17 24.29%
33  โรงเรียนบ้านสองธาร 90
12 13.33
5 5.56
0 0.00
4 4.44
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
34  โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 65
2 3.08
5 7.69
2 3.08
6 9.23
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
35  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 59
2 3.39
2 3.39
8 13.56
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
36  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 102
0 0.00
4 3.92
3 2.94
7 6.86
8 7.84
80 78.43
22 21.57%
37  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 62
8 12.90
0 0.00
4 6.45
1 1.61
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
38  โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 147
14 9.52
0 0.00
15 10.20
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
39  โรงเรียนบ้านขุนแตะ 107
3 2.80
3 2.80
1 0.93
14 13.08
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
40  โรงเรียนบ้านหาดนาค 36
3 8.33
1 2.78
2 5.56
1 2.78
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
41  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 36
4 11.11
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
42  โรงเรียนบ้านห้วยยา 79
3 3.80
4 5.06
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
43  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 169
6 3.55
6 3.55
6 3.55
8 4.73
6 3.55
137 81.07
32 18.93%
44  โรงเรียนบ้านแม่ซา 122
7 5.74
4 3.28
8 6.56
3 2.46
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
45  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 122
5 4.10
3 2.46
13 10.66
1 0.82
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
46  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 278
6 2.16
27 9.71
9 3.24
7 2.52
1 0.36
228 82.01
50 17.99%
47  โรงเรียนบ้านอมเม็ง 89
7 7.87
2 2.25
4 4.49
0 0.00
3 3.37
73 82.02
16 17.98%
48  โรงเรียนบ้านสบแปะ 69
6 8.70
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
49  โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 29
0 0.00
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
50  โรงเรียนบ้านแม่นาจร 107
7 6.54
8 7.48
2 1.87
1 0.93
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
51  โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 66
1 1.52
4 6.06
4 6.06
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
52  โรงเรียนบ้านผานัง 114
9 7.89
2 1.75
6 5.26
2 1.75
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
53  โรงเรียนบ้านเมืองอาง 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
3 5.26
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
54  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 194
21 10.82
0 0.00
0 0.00
9 4.64
0 0.00
164 84.54
30 15.46%
55  โรงเรียนบ้านอมขูด 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
56  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 130
7 5.38
10 7.69
2 1.54
1 0.77
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
57  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 85
2 2.35
9 10.59
2 2.35
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 125
1 0.80
17 13.60
0 0.00
1 0.80
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
59  โรงเรียนบ้านต่อเรือ 33
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
60  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 57
2 3.51
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
61  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 144
6 4.17
10 6.94
4 2.78
0 0.00
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
62  โรงเรียนบ้านห้วยผา 62
2 3.23
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
63  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 120
3 2.50
1 0.83
3 2.50
8 6.67
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
64  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 65
3 4.62
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
65  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 368
13 3.53
25 6.79
7 1.90
0 0.00
0 0.00
323 87.77
45 12.23%
66  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 195
4 2.05
5 2.56
13 6.67
0 0.00
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
67  โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
1 1.82
49 89.09
6 10.91%
68  โรงเรียนบ้านแม่ศึก 65
4 6.15
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
69  โรงเรียนศรีจอมทอง 1575
76 4.83
65 4.13
24 1.52
0 0.00
0 0.00
1410 89.52
165 10.48%
70  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 106
2 1.89
1 0.94
6 5.66
2 1.89
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
71  โรงเรียนบ้านสามสบ 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 93
4 4.30
4 4.30
1 1.08
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
73  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 128
7 5.47
0 0.00
4 3.13
1 0.78
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
74  โรงเรียนบ้านขุนแปะ 198
5 2.53
5 2.53
3 1.52
3 1.52
2 1.01
180 90.91
18 9.09%
75  โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 67
2 2.99
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
76  โรงเรียนบ้านขุนกลาง 431
38 8.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
393 91.18
38 8.82%
77  โรงเรียนบ้านผาละปิ 94
8 8.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
78  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 145
0 0.00
0 0.00
11 7.59
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
79  โรงเรียนบ้านบนนา 126
4 3.17
2 1.59
3 2.38
0 0.00
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
80  โรงเรียนบ้านสบวาก 59
1 1.69
1 1.69
1 1.69
1 1.69
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
81  โรงเรียนบ้านห้วยปู 77
1 1.30
1 1.30
3 3.90
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
82  โรงเรียนบ้านแม่มุ 77
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
83  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
84  โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 83
5 6.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
85  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 476
5 1.05
5 1.05
10 2.10
5 1.05
3 0.63
448 94.12
28 5.88%
86  โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 53
3 5.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
87  โรงเรียนบ้านโรงวัว 108
2 1.85
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
88  โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
89  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
90  โรงเรียนบ้านแม่ปาน 123
0 0.00
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
120 97.56
3 2.44%
91  โรงเรียนบ้านแม่ปอน 125
2 1.60
0 0.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
92  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านปางหินฝน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านแม่หอย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,963 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  694 5.80
เตี้ย  535 4.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  576 4.81
ผอมและเตี้ย  211 1.76
อ้วนและเตี้ย  89 0.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,858 82.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,105 คน


17.60%


Powered By www.thaieducation.net