ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.33
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 15
6 40.00
0 0.00
9 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 209
33 15.79
17 8.13
22 10.53
50 23.92
50 23.92
37 17.70
172 82.30%
3  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 157
44 28.03
36 22.93
11 7.01
24 15.29
0 0.00
42 26.75
115 73.25%
4  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 124
29 23.39
18 14.52
5 4.03
16 12.90
2 1.61
54 43.55
70 56.45%
5  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 107
20 18.69
16 14.95
12 11.21
9 8.41
0 0.00
50 46.73
57 53.27%
6  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 105
47 44.76
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
50 47.62
55 52.38%
7  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 552
55 9.96
53 9.60
103 18.66
25 4.53
42 7.61
274 49.64
278 50.36%
8  โรงเรียนวัดกองทราย 184
37 20.11
14 7.61
15 8.15
15 8.15
10 5.43
93 50.54
91 49.46%
9  โรงเรียนวัดศรีสว่าง 83
8 9.64
12 14.46
18 21.69
3 3.61
0 0.00
42 50.60
41 49.40%
10  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 216
12 5.56
8 3.70
27 12.50
20 9.26
35 16.20
114 52.78
102 47.22%
11  โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 137
13 9.49
28 20.44
11 8.03
10 7.30
0 0.00
75 54.74
62 45.26%
12  โรงเรียนบ้านป่าตาล 227
29 12.78
20 8.81
13 5.73
14 6.17
18 7.93
133 58.59
94 41.41%
13  โรงเรียนบ้านสามหลัง 134
31 23.13
0 0.00
24 17.91
0 0.00
0 0.00
79 58.96
55 41.04%
14  โรงเรียนบ้านตองกาย 168
18 10.71
18 10.71
32 19.05
0 0.00
0 0.00
100 59.52
68 40.48%
15  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 130
3 2.31
7 5.38
14 10.77
9 6.92
17 13.08
80 61.54
50 38.46%
16  โรงเรียนวัดนันทาราม 229
4 1.75
7 3.06
22 9.61
10 4.37
35 15.28
151 65.94
78 34.06%
17  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 71
7 9.86
3 4.23
13 18.31
0 0.00
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
18  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 47
5 10.64
3 6.38
7 14.89
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
19  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 122
10 8.20
9 7.38
18 14.75
0 0.00
1 0.82
84 68.85
38 31.15%
20  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1166
50 4.29
17 1.46
101 8.66
67 5.75
119 10.21
812 69.64
354 30.36%
21  โรงเรียนวัดช่างคำ 131
8 6.11
4 3.05
26 19.85
0 0.00
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
22  โรงเรียนบ้านหัวข่วง 60
4 6.67
2 3.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 173
12 6.94
7 4.05
8 4.62
16 9.25
6 3.47
124 71.68
49 28.32%
24  โรงเรียนวัดอุเม็ง 53
2 3.77
1 1.89
12 22.64
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
25  โรงเรียนบ้านทรายมูล 282
18 6.38
36 12.77
17 6.03
6 2.13
2 0.71
203 71.99
79 28.01%
26  โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 72
5 6.94
6 8.33
6 8.33
2 2.78
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
27  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 117
7 5.98
5 4.27
18 15.38
0 0.00
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
28  โรงเรียนแม่วินสามัคคี 224
3 1.34
15 6.70
35 15.63
1 0.45
0 0.00
170 75.89
54 24.11%
29  โรงเรียนวัดประชาเกษม 105
5 4.76
9 8.57
4 3.81
3 2.86
4 3.81
80 76.19
25 23.81%
30  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 55
3 5.45
4 7.27
3 5.45
3 5.45
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
31  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 110
7 6.36
0 0.00
19 17.27
0 0.00
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
32  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 206
17 8.25
22 10.68
9 4.37
0 0.00
0 0.00
158 76.70
48 23.30%
33  โรงเรียนวัดกู่คำ 204
11 5.39
17 8.33
19 9.31
0 0.00
0 0.00
157 76.96
47 23.04%
34  โรงเรียนบ้านปง 133
2 1.50
4 3.01
23 17.29
1 0.75
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
35  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 54
4 7.41
0 0.00
4 7.41
4 7.41
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
36  โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 122
3 2.46
7 5.74
17 13.93
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
37  โรงเรียนวัดพญาชมภู 109
4 3.67
1 0.92
19 17.43
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
38  โรงเรียนวัดโรงวัว 82
3 3.66
0 0.00
6 7.32
3 3.66
6 7.32
64 78.05
18 21.95%
39  โรงเรียนบ้านเปียง 64
4 6.25
6 9.38
4 6.25
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
40  โรงเรียนบ้านแม่ขาน 47
2 4.26
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
41  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 66
2 3.03
4 6.06
8 12.12
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
42  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 105
7 6.67
2 1.90
7 6.67
5 4.76
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
43  โรงเรียนวัดสามหลัง 80
7 8.75
0 0.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
44  โรงเรียนวัดศรีล้อม 152
8 5.26
8 5.26
11 7.24
2 1.32
1 0.66
122 80.26
30 19.74%
45  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 260
15 5.77
11 4.23
9 3.46
7 2.69
9 3.46
209 80.38
51 19.62%
46  โรงเรียนบ้านฟ่อน 119
5 4.20
5 4.20
11 9.24
2 1.68
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
47  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 52
3 5.77
1 1.92
5 9.62
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
48  โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 37
0 0.00
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 87
2 2.30
0 0.00
14 16.09
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
50  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 142
12 8.45
6 4.23
5 3.52
3 2.11
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
51  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 175
6 3.43
3 1.71
16 9.14
6 3.43
0 0.00
144 82.29
31 17.71%
52  โรงเรียนบ้านแสนตอ 75
5 6.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
53  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 75
11 14.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.67
62 82.67
13 17.33%
54  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 59
2 3.39
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
55  โรงเรียนบ้านพันตน 102
1 0.98
0 0.00
7 6.86
8 7.84
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
56  โรงเรียนวัดท่ากาน 77
1 1.30
0 0.00
8 10.39
3 3.90
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
57  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 180
11 6.11
0 0.00
17 9.44
0 0.00
0 0.00
152 84.44
28 15.56%
58  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 266
6 2.26
32 12.03
3 1.13
0 0.00
0 0.00
225 84.59
41 15.41%
59  โรงเรียนวัดเทพาราม 124
3 2.42
5 4.03
9 7.26
1 0.81
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
60  โรงเรียนวัดวังขามป้อม 102
9 8.82
1 0.98
4 3.92
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
61  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 68
3 4.41
3 4.41
1 1.47
2 2.94
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
62  โรงเรียนวัดจอมทอง 121
1 0.83
0 0.00
10 8.26
4 3.31
1 0.83
105 86.78
16 13.22%
63  โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 110
3 2.73
3 2.73
4 3.64
3 2.73
1 0.91
96 87.27
14 12.73%
64  โรงเรียนวัดคีรีเขต 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
65  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 203
5 2.46
0 0.00
20 9.85
0 0.00
0 0.00
178 87.68
25 12.32%
66  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 318
3 0.94
20 6.29
15 4.72
0 0.00
0 0.00
280 88.05
38 11.95%
67  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 144
1 0.69
2 1.39
9 6.25
0 0.00
5 3.47
127 88.19
17 11.81%
68  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
69  โรงเรียนบ้านไร่ 104
3 2.88
2 1.92
6 5.77
1 0.96
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
70  โรงเรียนบ้านหัวริน 61
5 8.20
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
71  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 167
3 1.80
3 1.80
9 5.39
3 1.80
1 0.60
148 88.62
19 11.38%
72  โรงเรียนบ้านดง 135
0 0.00
0 0.00
14 10.37
1 0.74
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
73  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 124
3 2.42
4 3.23
4 3.23
1 0.81
1 0.81
111 89.52
13 10.48%
74  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 155
1 0.65
10 6.45
5 3.23
0 0.00
0 0.00
139 89.68
16 10.32%
75  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 180
2 1.11
3 1.67
4 2.22
5 2.78
4 2.22
162 90.00
18 10.00%
76  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
77  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 125
4 3.20
2 1.60
5 4.00
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
78  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1387
38 2.74
15 1.08
48 3.46
0 0.00
0 0.00
1286 92.72
101 7.28%
79  โรงเรียนบ้านวังศรี 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
80  โรงเรียนวัดดอนชื่น 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
81  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
82  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 35
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
83  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 180
3 1.67
0 0.00
4 2.22
0 0.00
1 0.56
172 95.56
8 4.44%
84  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
26 96.30
1 3.70%
85  โรงเรียนวัดสันดอนมูล 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,070 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  786 6.01
เตี้ย  584 4.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,094 8.37
ผอมและเตี้ย  373 2.85
อ้วนและเตี้ย  374 2.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,859 75.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,211 คน


24.57%


Powered By www.thaieducation.net