ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.16
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 7
1 14.29
5 71.43
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 33
11 33.33
2 6.06
14 42.42
2 6.06
3 9.09
1 3.03
32 96.97%
3  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 412
119 28.88
47 11.41
87 21.12
66 16.02
37 8.98
56 13.59
356 86.41%
4  โรงเรียนวัดป่าตาล 41
3 7.32
3 7.32
12 29.27
2 4.88
12 29.27
9 21.95
32 78.05%
5  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 43
0 0.00
8 18.60
6 13.95
7 16.28
12 27.91
10 23.26
33 76.74%
6  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 655
63 9.62
49 7.48
119 18.17
104 15.88
164 25.04
156 23.82
499 76.18%
7  โรงเรียนบ้านดอนปิน 175
20 11.43
13 7.43
15 8.57
55 31.43
22 12.57
50 28.57
125 71.43%
8  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 245
75 30.61
64 26.12
12 4.90
15 6.12
9 3.67
70 28.57
175 71.43%
9  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 79
9 11.39
3 3.80
13 16.46
12 15.19
16 20.25
26 32.91
53 67.09%
10  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 67
5 7.46
5 7.46
13 19.40
3 4.48
10 14.93
31 46.27
36 53.73%
11  โรงเรียนท่าศาลา 189
1 0.53
64 33.86
34 17.99
0 0.00
0 0.00
90 47.62
99 52.38%
12  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 592
9 1.52
40 6.76
88 14.86
114 19.26
49 8.28
292 49.32
300 50.68%
13  โรงเรียนวัดเปาสามขา 108
10 9.26
15 13.89
11 10.19
7 6.48
11 10.19
54 50.00
54 50.00%
14  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 284
8 2.82
23 8.10
70 24.65
7 2.46
33 11.62
143 50.35
141 49.65%
15  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 98
5 5.10
7 7.14
13 13.27
14 14.29
7 7.14
52 53.06
46 46.94%
16  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
1 11.11
1 11.11
5 55.56
4 44.44%
17  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 31
2 6.45
5 16.13
5 16.13
1 3.23
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
18  โรงเรียนวัดดอนชัย 60
6 10.00
6 10.00
6 10.00
4 6.67
3 5.00
35 58.33
25 41.67%
19  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 338
45 13.31
30 8.88
58 17.16
3 0.89
2 0.59
200 59.17
138 40.83%
20  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2331
81 3.47
31 1.33
306 13.13
93 3.99
436 18.70
1384 59.37
947 40.63%
21  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 161
28 17.39
19 11.80
6 3.73
12 7.45
0 0.00
96 59.63
65 40.37%
22  โรงเรียนบ้านออนหลวย 68
10 14.71
7 10.29
4 5.88
6 8.82
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
23  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 49
12 24.49
3 6.12
3 6.12
1 2.04
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
24  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 111
9 8.11
16 14.41
10 9.01
6 5.41
0 0.00
70 63.06
41 36.94%
25  โรงเรียนแม่คือวิทยา 242
19 7.85
9 3.72
51 21.07
5 2.07
3 1.24
155 64.05
87 35.95%
26  โรงเรียนออนใต้วิทยา 31
2 6.45
4 12.90
4 12.90
1 3.23
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
27  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 147
9 6.12
9 6.12
15 10.20
9 6.12
10 6.80
95 64.63
52 35.37%
28  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 278
11 3.96
13 4.68
68 24.46
6 2.16
0 0.00
180 64.75
98 35.25%
29  โรงเรียนชลประทานผาแตก 316
10 3.16
34 10.76
17 5.38
41 12.97
6 1.90
208 65.82
108 34.18%
30  โรงเรียนบ้านดอนปีน 41
5 12.20
2 4.88
7 17.07
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
31  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 67
2 2.99
20 29.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 333
11 3.30
11 3.30
65 19.52
13 3.90
8 2.40
225 67.57
108 32.43%
33  โรงเรียนวัดสันโค้ง 47
2 4.26
0 0.00
13 27.66
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
34  โรงเรียนบ้านมอญ 128
7 5.47
7 5.47
13 10.16
6 4.69
7 5.47
88 68.75
40 31.25%
35  โรงเรียนวัดห้วยทราย 172
7 4.07
2 1.16
19 11.05
4 2.33
20 11.63
120 69.77
52 30.23%
36  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 63
7 11.11
2 3.17
10 15.87
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
37  โรงเรียนวัดดอนจั่น 327
28 8.56
36 11.01
3 0.92
29 8.87
1 0.31
230 70.34
97 29.66%
38  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 192
17 8.85
10 5.21
29 15.10
0 0.00
0 0.00
136 70.83
56 29.17%
39  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 290
15 5.17
12 4.14
35 12.07
16 5.52
5 1.72
207 71.38
83 28.62%
40  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 64
2 3.13
0 0.00
10 15.63
5 7.81
1 1.56
46 71.88
18 28.13%
41  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 181
11 6.08
3 1.66
17 9.39
10 5.52
9 4.97
131 72.38
50 27.62%
42  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 69
0 0.00
2 2.90
12 17.39
3 4.35
2 2.90
50 72.46
19 27.54%
43  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 189
18 9.52
12 6.35
16 8.47
5 2.65
0 0.00
138 73.02
51 26.98%
44  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 150
3 2.00
19 12.67
16 10.67
1 0.67
0 0.00
111 74.00
39 26.00%
45  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 353
39 11.05
12 3.40
31 8.78
9 2.55
0 0.00
262 74.22
91 25.78%
46  โรงเรียนบ้านป่าขุย 67
5 7.46
5 7.46
2 2.99
5 7.46
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
47  โรงเรียนวัดป่าตัน 211
8 3.79
8 3.79
33 15.64
4 1.90
0 0.00
158 74.88
53 25.12%
48  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 210
13 6.19
12 5.71
9 4.29
10 4.76
5 2.38
161 76.67
49 23.33%
49  โรงเรียนศรีเนห์รู 135
6 4.44
13 9.63
9 6.67
0 0.00
3 2.22
104 77.04
31 22.96%
50  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 153
9 5.88
7 4.58
16 10.46
3 1.96
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
51  โรงเรียนพุทธิโศภน 1081
38 3.52
11 1.02
192 17.76
1 0.09
0 0.00
839 77.61
242 22.39%
52  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 182
2 1.10
6 3.30
26 14.29
6 3.30
0 0.00
142 78.02
40 21.98%
53  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1769
133 7.52
12 0.68
97 5.48
77 4.35
39 2.20
1411 79.76
358 20.24%
54  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 159
8 5.03
8 5.03
5 3.14
8 5.03
3 1.89
127 79.87
32 20.13%
55  โรงเรียนวัดล้านตอง 102
5 4.90
7 6.86
5 4.90
2 1.96
1 0.98
82 80.39
20 19.61%
56  โรงเรียนวัดป่าแดด 171
8 4.68
6 3.51
5 2.92
7 4.09
7 4.09
138 80.70
33 19.30%
57  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 111
0 0.00
10 9.01
7 6.31
1 0.90
3 2.70
90 81.08
21 18.92%
58  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 90
5 5.56
6 6.67
3 3.33
0 0.00
3 3.33
73 81.11
17 18.89%
59  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 313
17 5.43
4 1.28
37 11.82
0 0.00
0 0.00
255 81.47
58 18.53%
60  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 224
10 4.46
8 3.57
9 4.02
5 2.23
7 3.13
185 82.59
39 17.41%
61  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 60
0 0.00
2 3.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
62  โรงเรียนบ้านออนกลาง 73
2 2.74
2 2.74
8 10.96
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
63  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 133
9 6.77
4 3.01
8 6.02
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
64  โรงเรียนวัดสวนดอก 369
30 8.13
0 0.00
24 6.50
0 0.00
0 0.00
315 85.37
54 14.63%
65  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 114
0 0.00
3 2.63
13 11.40
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
66  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 166
4 2.41
3 1.81
15 9.04
0 0.00
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
67  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 142
5 3.52
3 2.11
7 4.93
3 2.11
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
68  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 168
3 1.79
3 1.79
4 2.38
0 0.00
9 5.36
149 88.69
19 11.31%
69  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
70  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 102
3 2.94
2 1.96
5 4.90
1 0.98
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
71  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 271
8 2.95
6 2.21
4 1.48
3 1.11
5 1.85
245 90.41
26 9.59%
72  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 105
2 1.90
1 0.95
3 2.86
3 2.86
1 0.95
95 90.48
10 9.52%
73  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
39 90.70
4 9.30%
74  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 114
0 0.00
0 0.00
9 7.89
1 0.88
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
75  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 250
0 0.00
0 0.00
21 8.40
0 0.00
0 0.00
229 91.60
21 8.40%
76  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 179
4 2.23
1 0.56
6 3.35
1 0.56
1 0.56
166 92.74
13 7.26%
77  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 59
0 0.00
2 3.39
1 1.69
1 1.69
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
78  โรงเรียนวัดขะจาว 255
0 0.00
0 0.00
13 5.10
4 1.57
0 0.00
238 93.33
17 6.67%
79  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 44
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
80  โรงเรียนวัดสันป่าค่า 113
2 1.77
0 0.00
2 1.77
0 0.00
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
81  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 125
1 0.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 99.20
1 0.80%
82  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
83  โรงเรียนบ้านปางแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
84  โรงเรียนบ้านสันทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
85  โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
86  โรงเรียนวัดเสาหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,766 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,101 6.20
เตี้ย  839 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,966 11.07
ผอมและเตี้ย  845 4.76
อ้วนและเตี้ย  990 5.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,025 67.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,741 คน


32.31%


Powered By www.thaieducation.net