ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 83
25 30.12
14 16.87
4 4.82
0 0.00
0 0.00
40 48.19
43 51.81%
2  โรงเรียนบ้านทรายทอง 244
20 8.20
80 32.79
4 1.64
16 6.56
0 0.00
124 50.82
120 49.18%
3  โรงเรียนหนองแรดวิทยา 118
14 11.86
13 11.02
17 14.41
7 5.93
7 5.93
60 50.85
58 49.15%
4  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 119
11 9.24
38 31.93
9 7.56
0 0.00
0 0.00
61 51.26
58 48.74%
5  โรงเรียนบ้านใหม่ 56
2 3.57
5 8.93
9 16.07
5 8.93
6 10.71
29 51.79
27 48.21%
6  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 204
24 11.76
34 16.67
19 9.31
19 9.31
2 0.98
106 51.96
98 48.04%
7  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 79
12 15.19
14 17.72
2 2.53
6 7.59
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
8  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 140
16 11.43
23 16.43
19 13.57
0 0.00
0 0.00
82 58.57
58 41.43%
9  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 173
6 3.47
41 23.70
17 9.83
3 1.73
3 1.73
103 59.54
70 40.46%
10  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า 59
6 10.17
5 8.47
10 16.95
2 3.39
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
11  โรงเรียนบ้านห้วยคุ 339
14 4.13
92 27.14
19 5.60
5 1.47
1 0.29
208 61.36
131 38.64%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 135
11 8.15
8 5.93
24 17.78
0 0.00
9 6.67
83 61.48
52 38.52%
13  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 78
10 12.82
1 1.28
9 11.54
9 11.54
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
14  โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 73
7 9.59
9 12.33
6 8.22
4 5.48
0 0.00
47 64.38
26 35.62%
15  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 65
4 6.15
4 6.15
8 12.31
4 6.15
3 4.62
42 64.62
23 35.38%
16  โรงเรียนบ้านแม่เปา 169
12 7.10
5 2.96
33 19.53
5 2.96
1 0.59
113 66.86
56 33.14%
17  โรงเรียนบ้านร่องแช่ 134
19 14.18
5 3.73
17 12.69
1 0.75
2 1.49
90 67.16
44 32.84%
18  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 43
7 16.28
6 13.95
1 2.33
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
19  โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี 346
6 1.73
100 28.90
3 0.87
0 0.00
0 0.00
237 68.50
109 31.50%
20  โรงเรียนบ้านน้ำม้า 108
14 12.96
5 4.63
11 10.19
4 3.70
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
21  โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
3 5.66
1 1.89
37 69.81
16 30.19%
22  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 146
15 10.27
4 2.74
12 8.22
7 4.79
6 4.11
102 69.86
44 30.14%
23  โรงเรียนเพียงหลวง 16 210
14 6.67
20 9.52
6 2.86
19 9.05
4 1.90
147 70.00
63 30.00%
24  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 204
11 5.39
25 12.25
20 9.80
3 1.47
2 0.98
143 70.10
61 29.90%
25  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 245
8 3.27
12 4.90
21 8.57
13 5.31
17 6.94
174 71.02
71 28.98%
26  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 38
1 2.63
3 7.89
4 10.53
3 7.89
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
27  โรงเรียนริมโขงวิทยา 115
12 10.43
16 13.91
5 4.35
0 0.00
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
28  โรงเรียนปอวิทยา 290
17 5.86
21 7.24
13 4.48
31 10.69
0 0.00
208 71.72
82 28.28%
29  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 188
18 9.57
6 3.19
22 11.70
7 3.72
0 0.00
135 71.81
53 28.19%
30  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 108
10 9.26
8 7.41
12 11.11
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
31  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 123
17 13.82
3 2.44
14 11.38
0 0.00
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
32  โรงเรียนบ้านหนองเสา 62
5 8.06
5 8.06
6 9.68
1 1.61
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
33  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 44
5 11.36
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 60
7 11.67
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
35  โรงเรียนบ้านบ่อแสง 135
16 11.85
2 1.48
18 13.33
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
36  โรงเรียนบ้านหนองเตา 105
11 10.48
15 14.29
1 0.95
1 0.95
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
37  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 61
5 8.20
5 8.20
5 8.20
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 241
6 2.49
52 21.58
4 1.66
1 0.41
0 0.00
178 73.86
63 26.14%
39  โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 60
6 10.00
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
40  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 20
0 0.00
4 20.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
41  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 117
14 11.97
6 5.13
5 4.27
2 1.71
2 1.71
88 75.21
29 24.79%
42  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 154
6 3.90
2 1.30
10 6.49
16 10.39
4 2.60
116 75.32
38 24.68%
43  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 135
7 5.19
26 19.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
44  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 42
3 7.14
3 7.14
4 9.52
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
45  โรงเรียนบ้านผาแล 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
14 15.05
2 2.15
71 76.34
22 23.66%
46  โรงเรียนบ้านปากอิง 72
8 11.11
4 5.56
5 6.94
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
47  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 64
8 12.50
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
48  โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 69
6 8.70
3 4.35
4 5.80
2 2.90
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
49  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 91
7 7.69
0 0.00
14 15.38
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
50  โรงเรียนบ้านกระแล 174
5 2.87
18 10.34
3 1.72
14 8.05
0 0.00
134 77.01
40 22.99%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 61
3 4.92
3 4.92
8 13.11
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
52  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 35
3 8.57
0 0.00
4 11.43
0 0.00
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
53  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 124
6 4.84
4 3.23
11 8.87
2 1.61
5 4.03
96 77.42
28 22.58%
54  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 245
13 5.31
0 0.00
42 17.14
0 0.00
0 0.00
190 77.55
55 22.45%
55  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 206
11 5.34
6 2.91
29 14.08
0 0.00
0 0.00
160 77.67
46 22.33%
56  โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 82
6 7.32
6 7.32
6 7.32
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
57  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 976
22 2.25
33 3.38
137 14.04
13 1.33
6 0.61
765 78.38
211 21.62%
58  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 122
5 4.10
6 4.92
14 11.48
1 0.82
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
59  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 99
8 8.08
3 3.03
3 3.03
6 6.06
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
60  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 296
11 3.72
27 9.12
9 3.04
10 3.38
2 0.68
237 80.07
59 19.93%
61  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 96
8 8.33
1 1.04
9 9.38
1 1.04
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
62  โรงเรียนบ้านบุญนาค 128
6 4.69
14 10.94
3 2.34
2 1.56
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
63  โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 68
6 8.82
0 0.00
6 8.82
0 0.00
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
64  โรงเรียนบ้านขอนซุง 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
65  โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 159
9 5.66
1 0.63
19 11.95
0 0.00
0 0.00
130 81.76
29 18.24%
66  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 55
1 1.82
4 7.27
5 9.09
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
67  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 825
41 4.97
16 1.94
41 4.97
28 3.39
24 2.91
675 81.82
150 18.18%
68  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 50
2 4.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 123
7 5.69
1 0.81
8 6.50
6 4.88
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
70  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 151
4 2.65
15 9.93
4 2.65
3 1.99
1 0.66
124 82.12
27 17.88%
71  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 73
4 5.48
3 4.11
5 6.85
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
72  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 371
10 2.70
31 8.36
15 4.04
8 2.16
2 0.54
305 82.21
66 17.79%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 193
6 3.11
6 3.11
22 11.40
0 0.00
0 0.00
159 82.38
34 17.62%
74  โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
75  โรงเรียนบ้านหนองบัว 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
76  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 157
7 4.46
4 2.55
8 5.10
4 2.55
3 1.91
131 83.44
26 16.56%
77  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 196
12 6.12
4 2.04
14 7.14
1 0.51
1 0.51
164 83.67
32 16.33%
78  โรงเรียนบ้านดอนไชย 80
3 3.75
0 0.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
79  โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 419
11 2.63
25 5.97
26 6.21
6 1.43
0 0.00
351 83.77
68 16.23%
80  โรงเรียนบ้านม่วงยาย 111
6 5.41
7 6.31
5 4.50
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
81  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 108
5 4.63
2 1.85
10 9.26
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
82  โรงเรียนบ้านหลู้ 141
3 2.13
14 9.93
5 3.55
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
83  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 130
5 3.85
5 3.85
9 6.92
0 0.00
1 0.77
110 84.62
20 15.38%
84  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 92
2 2.17
2 2.17
4 4.35
2 2.17
4 4.35
78 84.78
14 15.22%
85  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 332
0 0.00
44 13.25
6 1.81
0 0.00
0 0.00
282 84.94
50 15.06%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 68
7 10.29
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
87  โรงเรียนบ้านก๊อ 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 71
1 1.41
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
89  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 13.95
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
90  โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 37
0 0.00
3 8.11
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
91  โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 37
1 2.70
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 89
5 5.62
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
93  โรงเรียนบ้านหวาย 91
2 2.20
2 2.20
8 8.79
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
94  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 273
8 2.93
16 5.86
4 1.47
8 2.93
0 0.00
237 86.81
36 13.19%
95  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 146
8 5.48
5 3.42
4 2.74
2 1.37
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
96  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 94
3 3.19
1 1.06
7 7.45
1 1.06
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
97  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 113
0 0.00
2 1.77
12 10.62
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
98  โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 65
2 3.08
0 0.00
4 6.15
2 3.08
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
99  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 205
2 0.98
0 0.00
23 11.22
0 0.00
0 0.00
180 87.80
25 12.20%
100  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 182
5 2.75
5 2.75
2 1.10
7 3.85
3 1.65
160 87.91
22 12.09%
101  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
102  โรงเรียนบ้านเขียะ 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
103  โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 104
4 3.85
4 3.85
0 0.00
4 3.85
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
104  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 96
3 3.13
0 0.00
7 7.29
0 0.00
1 1.04
85 88.54
11 11.46%
105  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 132
4 3.03
0 0.00
11 8.33
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
106  โรงเรียนบ้านป่าซาง 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
107  โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 66
1 1.52
2 3.03
0 0.00
3 4.55
1 1.52
59 89.39
7 10.61%
108  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 359
9 2.51
1 0.28
25 6.96
0 0.00
3 0.84
321 89.42
38 10.58%
109  โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
110  โรงเรียนศรีสว่าง 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
111  โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 106
7 6.60
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
112  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 136
4 2.94
5 3.68
4 2.94
1 0.74
0 0.00
122 89.71
14 10.29%
113  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 423
8 1.89
18 4.26
5 1.18
9 2.13
3 0.71
380 89.83
43 10.17%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 80
4 5.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
115  โรงเรียนบ้านชมภู 90
5 5.56
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
116  โรงเรียนบ้านดอนแยง 81
2 2.47
2 2.47
2 2.47
2 2.47
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
117  โรงเรียนบ้านครึ่ง 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
118  โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
119  โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
120  โรงเรียนบรรพตวิทยา 316
9 2.85
7 2.22
6 1.90
6 1.90
0 0.00
288 91.14
28 8.86%
121  โรงเรียนบ้านส้าน 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 81
2 2.47
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
123  โรงเรียนบ้านป่ารวก 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
124  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 108
4 3.70
3 2.78
0 0.00
2 1.85
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
125  โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
126  โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 92
1 1.09
3 3.26
3 3.26
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
127  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 106
3 2.83
0 0.00
4 3.77
0 0.00
1 0.94
98 92.45
8 7.55%
128  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
129  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 136
1 0.74
0 0.00
7 5.15
1 0.74
0 0.00
127 93.38
9 6.62%
130  โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 77
0 0.00
1 1.30
4 5.19
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
131  โรงเรียนบ้านหลวง 108
1 0.93
1 0.93
2 1.85
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
132  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 29
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
133  โรงเรียนบ้านศรีลานนา 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
134  โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 111
2 1.80
0 0.00
1 0.90
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
135  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%

 

จำนวนนักเรียน  17,735 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  872 4.92
เตี้ย  1,153 6.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,215 6.85
ผอมและเตี้ย  397 2.24
อ้วนและเตี้ย  136 0.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,962 78.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,773 คน


21.27%


Powered By www.thaieducation.net