ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 198
10 5.05
13 6.57
29 14.65
23 11.62
42 21.21
81 40.91
117 59.09%
2  โรงเรียนวัดราชบุรณะ 70
12 17.14
7 10.00
13 18.57
6 8.57
0 0.00
32 45.71
38 54.29%
3  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 400
32 8.00
27 6.75
69 17.25
42 10.50
39 9.75
191 47.75
209 52.25%
4  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 56
8 14.29
9 16.07
11 19.64
1 1.79
0 0.00
27 48.21
29 51.79%
5  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 173
23 13.29
14 8.09
44 25.43
7 4.05
1 0.58
84 48.55
89 51.45%
6  โรงเรียนบ้านปังหวาน 184
11 5.98
4 2.17
27 14.67
15 8.15
31 16.85
96 52.17
88 47.83%
7  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 173
10 5.78
6 3.47
22 12.72
16 9.25
28 16.18
91 52.60
82 47.40%
8  โรงเรียนบ้านคู 270
33 12.22
20 7.41
57 21.11
13 4.81
1 0.37
146 54.07
124 45.93%
9  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 169
17 10.06
5 2.96
15 8.88
22 13.02
18 10.65
92 54.44
77 45.56%
10  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 77
9 11.69
4 5.19
14 18.18
5 6.49
3 3.90
42 54.55
35 45.45%
11  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 875
11 1.26
45 5.14
102 11.66
72 8.23
159 18.17
486 55.54
389 44.46%
12  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1497
50 3.34
33 2.20
278 18.57
80 5.34
221 14.76
835 55.78
662 44.22%
13  โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 14
3 21.43
3 21.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
14  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 90
12 13.33
9 10.00
17 18.89
0 0.00
0 0.00
52 57.78
38 42.22%
15  โรงเรียนบ้านดวด 152
15 9.87
4 2.63
24 15.79
6 3.95
14 9.21
89 58.55
63 41.45%
16  โรงเรียนชุมชนสวี 265
14 5.28
8 3.02
48 18.11
18 6.79
20 7.55
157 59.25
108 40.75%
17  โรงเรียนวัดสว่างมนัส 490
40 8.16
37 7.55
61 12.45
34 6.94
22 4.49
296 60.41
194 39.59%
18  โรงเรียนบ้านปากเลข 86
8 9.30
11 12.79
14 16.28
0 0.00
0 0.00
53 61.63
33 38.37%
19  โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 60
3 5.00
1 1.67
14 23.33
4 6.67
1 1.67
37 61.67
23 38.33%
20  โรงเรียนบ้านในหุบ 185
19 10.27
26 14.05
25 13.51
0 0.00
0 0.00
115 62.16
70 37.84%
21  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 213
3 1.41
2 0.94
34 15.96
5 2.35
36 16.90
133 62.44
80 37.56%
22  โรงเรียนบ้านไทรล่า 94
8 8.51
4 4.26
16 17.02
4 4.26
2 2.13
60 63.83
34 36.17%
23  โรงเรียนวัดแหลมปอ 169
4 2.37
8 4.73
13 7.69
12 7.10
21 12.43
111 65.68
58 34.32%
24  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 207
2 0.97
4 1.93
62 29.95
1 0.48
1 0.48
137 66.18
70 33.82%
25  โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 180
4 2.22
4 2.22
20 11.11
6 3.33
25 13.89
121 67.22
59 32.78%
26  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) 89
10 11.24
5 5.62
14 15.73
0 0.00
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
27  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 245
10 4.08
11 4.49
13 5.31
21 8.57
24 9.80
166 67.76
79 32.24%
28  โรงเรียนบ้านดอนนน 53
2 3.77
0 0.00
9 16.98
0 0.00
6 11.32
36 67.92
17 32.08%
29  โรงเรียนวัดท่าทอง 76
3 3.95
2 2.63
19 25.00
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
30  โรงเรียนวัดจันทราวาส 74
5 6.76
10 13.51
6 8.11
1 1.35
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
31  โรงเรียนบ้านเขาล้าน 245
11 4.49
8 3.27
13 5.31
19 7.76
21 8.57
173 70.61
72 29.39%
32  โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 174
11 6.32
18 10.34
15 8.62
3 1.72
3 1.72
124 71.26
50 28.74%
33  โรงเรียนบ้านในเหมือง 342
25 7.31
11 3.22
62 18.13
0 0.00
0 0.00
244 71.35
98 28.65%
34  โรงเรียนบ้านคลองน้อย 147
19 12.93
1 0.68
21 14.29
1 0.68
0 0.00
105 71.43
42 28.57%
35  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 85
9 10.59
2 2.35
12 14.12
1 1.18
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
36  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 96
6 6.25
5 5.21
16 16.67
0 0.00
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
37  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 82
16 19.51
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
38  โรงเรียนบ้านคลองระ 73
1 1.37
4 5.48
15 20.55
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
39  โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 86
4 4.65
2 2.33
15 17.44
2 2.33
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
40  โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 45
5 11.11
0 0.00
5 11.11
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
41  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 72
3 4.17
3 4.17
8 11.11
5 6.94
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
42  โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 76
2 2.63
6 7.89
3 3.95
6 7.89
3 3.95
56 73.68
20 26.32%
43  โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 159
10 6.29
5 3.14
23 14.47
3 1.89
0 0.00
118 74.21
41 25.79%
44  โรงเรียนบ้านคลองสง 141
4 2.84
1 0.71
12 8.51
4 2.84
15 10.64
105 74.47
36 25.53%
45  โรงเรียนบ้านทับช้าง 51
4 7.84
3 5.88
5 9.80
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
46  โรงเรียนวัดหนองบัว 63
2 3.17
1 1.59
12 19.05
0 0.00
1 1.59
47 74.60
16 25.40%
47  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 95
1 1.05
4 4.21
14 14.74
2 2.11
3 3.16
71 74.74
24 25.26%
48  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 107
6 5.61
8 7.48
13 12.15
0 0.00
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
49  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 37
2 5.41
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
50  โรงเรียนบ้านพังเหา 121
4 3.31
16 13.22
9 7.44
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
51  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 134
8 5.97
8 5.97
14 10.45
2 1.49
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
52  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 127
11 8.66
1 0.79
18 14.17
0 0.00
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
53  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1063
25 2.35
44 4.14
126 11.85
31 2.92
22 2.07
815 76.67
248 23.33%
54  โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 76
4 5.26
4 5.26
8 10.53
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
55  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 232
6 2.59
10 4.31
19 8.19
8 3.45
8 3.45
181 78.02
51 21.98%
56  โรงเรียนบ้านบางหยี 156
4 2.56
12 7.69
10 6.41
8 5.13
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
57  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 225
11 4.89
11 4.89
24 10.67
2 0.89
1 0.44
176 78.22
49 21.78%
58  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 18.92
29 78.38
8 21.62%
59  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 127
2 1.57
3 2.36
17 13.39
2 1.57
3 2.36
100 78.74
27 21.26%
60  โรงเรียนวัดนพคุณ 52
3 5.77
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
61  โรงเรียนบ้านในกริม 90
5 5.56
1 1.11
3 3.33
6 6.67
4 4.44
71 78.89
19 21.11%
62  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 783
48 6.13
30 3.83
85 10.86
0 0.00
0 0.00
620 79.18
163 20.82%
63  โรงเรียนวัดดอนชัย 63
2 3.17
2 3.17
8 12.70
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
64  โรงเรียนพัฒนศึกษา 214
3 1.40
5 2.34
28 13.08
5 2.34
3 1.40
170 79.44
44 20.56%
65  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 39
2 5.13
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
66  โรงเรียนวัดพะงุ้น 74
4 5.41
6 8.11
5 6.76
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
67  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 228
9 3.95
11 4.82
9 3.95
7 3.07
10 4.39
182 79.82
46 20.18%
68  โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 449
7 1.56
1 0.22
35 7.80
10 2.23
35 7.80
361 80.40
88 19.60%
69  โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 41
5 12.20
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
70  โรงเรียนวัดธัญญาราม 175
8 4.57
2 1.14
21 12.00
2 1.14
1 0.57
141 80.57
34 19.43%
71  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 367
16 4.36
14 3.81
36 9.81
2 0.54
0 0.00
299 81.47
68 18.53%
72  โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 54
2 3.70
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 321
1 0.31
11 3.43
12 3.74
12 3.74
23 7.17
262 81.62
59 18.38%
74  โรงเรียนบ้านเขาค่าย 510
32 6.27
20 3.92
41 8.04
0 0.00
0 0.00
417 81.76
93 18.24%
75  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 203
8 3.94
6 2.96
23 11.33
0 0.00
0 0.00
166 81.77
37 18.23%
76  โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
77  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 102
1 0.98
5 4.90
12 11.76
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 318
11 3.46
18 5.66
27 8.49
0 0.00
0 0.00
262 82.39
56 17.61%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 75
4 5.33
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
80  โรงเรียนวัดเชิงคีรี 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
81  โรงเรียนวัดชุมแสง 137
2 1.46
6 4.38
11 8.03
2 1.46
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
82  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 59
3 5.08
1 1.69
3 5.08
2 3.39
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
83  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 252
6 2.38
8 3.17
24 9.52
0 0.00
0 0.00
214 84.92
38 15.08%
84  โรงเรียนบ้านวังปลา 283
19 6.71
6 2.12
7 2.47
5 1.77
5 1.77
241 85.16
42 14.84%
85  โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 102
5 4.90
4 3.92
5 4.90
1 0.98
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
86  โรงเรียนบ้านน้ำตก 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
87  โรงเรียนบ้านสะพานยูง 89
4 4.49
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
88  โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 117
3 2.56
0 0.00
14 11.97
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
89  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
90  โรงเรียนบ้านทรายทอง 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
91  โรงเรียนวัดชลธารวดี 55
3 5.45
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
92  โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 40
1 2.50
1 2.50
1 2.50
1 2.50
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
93  โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 180
2 1.11
2 1.11
7 3.89
2 1.11
9 5.00
158 87.78
22 12.22%
94  โรงเรียนบ้านเขาแงน 74
2 2.70
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
95  โรงเรียนบ้านเขาตากุน 61
0 0.00
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
96  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
97  โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 63
2 3.17
2 3.17
3 4.76
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
98  โรงเรียนวัดนาทิการาม 47
0 0.00
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
99  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
2 2.99
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
100  โรงเรียนบ้านปากทรง 71
1 1.41
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
101  โรงเรียนวัดท้องตม 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
1 1.96
46 90.20
5 9.80%
102  โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 102
5 4.90
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
103  โรงเรียนบ้านน้ำลอด 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
104  โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 130
5 3.85
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
105  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 375
4 1.07
8 2.13
13 3.47
4 1.07
5 1.33
341 90.93
34 9.07%
106  โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
107  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 104
3 2.88
0 0.00
3 2.88
0 0.00
3 2.88
95 91.35
9 8.65%
108  โรงเรียนบ้านคลองกก 111
2 1.80
1 0.90
6 5.41
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
109  โรงเรียนบ้านคลองเหนก 112
0 0.00
1 0.89
8 7.14
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
110  โรงเรียนบ้านดอนแค 117
2 1.71
0 0.00
7 5.98
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
111  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
112  โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 73
3 4.11
0 0.00
1 1.37
1 1.37
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
113  โรงเรียนวัดนาสัก 96
2 2.08
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
114  โรงเรียนประชาเอื้ออารี 202
2 0.99
2 0.99
7 3.47
1 0.50
0 0.00
190 94.06
12 5.94%
115  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 485
3 0.62
3 0.62
10 2.06
4 0.82
7 1.44
458 94.43
27 5.57%
116  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
117  โรงเรียนบ้านยางงาม 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
118  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนวัดวาลุการาม 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,613 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  871 4.44
เตี้ย  713 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,206 11.25
ผอมและเตี้ย  591 3.01
อ้วนและเตี้ย  909 4.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,323 73.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,290 คน


26.97%


Powered By www.thaieducation.net