ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนวัดโคกหมู 91
6 6.59
8 8.79
32 35.16
19 20.88
26 28.57
0 0.00
91 100.00%
3  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 182
42 23.08
40 21.98
41 22.53
0 0.00
0 0.00
59 32.42
123 67.58%
4  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 120
14 11.67
7 5.83
20 16.67
17 14.17
21 17.50
41 34.17
79 65.83%
5  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 172
31 18.02
18 10.47
33 19.19
16 9.30
11 6.40
63 36.63
109 63.37%
6  โรงเรียนวัดวังหมัน 161
17 10.56
32 19.88
21 13.04
22 13.66
10 6.21
59 36.65
102 63.35%
7  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 62
19 30.65
6 9.68
12 19.35
2 3.23
0 0.00
23 37.10
39 62.90%
8  โรงเรียนวัดโคกสุก 53
6 11.32
6 11.32
5 9.43
6 11.32
8 15.09
22 41.51
31 58.49%
9  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 30
3 10.00
3 10.00
5 16.67
3 10.00
3 10.00
13 43.33
17 56.67%
10  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 121
5 4.13
9 7.44
13 10.74
14 11.57
22 18.18
58 47.93
63 52.07%
11  โรงเรียนวัดนางลือ 138
15 10.87
16 11.59
17 12.32
11 7.97
10 7.25
69 50.00
69 50.00%
12  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 189
23 12.17
11 5.82
32 16.93
9 4.76
17 8.99
97 51.32
92 48.68%
13  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 29
5 17.24
1 3.45
7 24.14
1 3.45
0 0.00
15 51.72
14 48.28%
14  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 109
6 5.50
12 11.01
7 6.42
14 12.84
12 11.01
58 53.21
51 46.79%
15  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 142
11 7.75
1 0.70
32 22.54
7 4.93
15 10.56
76 53.52
66 46.48%
16  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 22
1 4.55
1 4.55
5 22.73
2 9.09
1 4.55
12 54.55
10 45.45%
17  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 9
0 0.00
1 11.11
3 33.33
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
18  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 32
0 0.00
0 0.00
13 40.63
1 3.13
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
19  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 58
8 13.79
7 12.07
7 12.07
3 5.17
0 0.00
33 56.90
25 43.10%
20  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 97
6 6.19
1 1.03
17 17.53
6 6.19
11 11.34
56 57.73
41 42.27%
21  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 67
4 5.97
5 7.46
13 19.40
2 2.99
4 5.97
39 58.21
28 41.79%
22  โรงเรียนวัดหอระฆัง 53
3 5.66
0 0.00
19 35.85
0 0.00
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
23  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 123
4 3.25
5 4.07
26 21.14
1 0.81
15 12.20
72 58.54
51 41.46%
24  โรงเรียนบ้านหนองแจง 89
8 8.99
6 6.74
16 17.98
1 1.12
5 5.62
53 59.55
36 40.45%
25  โรงเรียนวัดหนองน้อย 35
1 2.86
1 2.86
6 17.14
1 2.86
5 14.29
21 60.00
14 40.00%
26  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 181
18 9.94
10 5.52
39 21.55
5 2.76
0 0.00
109 60.22
72 39.78%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 91
3 3.30
3 3.30
8 8.79
11 12.09
11 12.09
55 60.44
36 39.56%
28  โรงเรียนวัดกรุณา 28
4 14.29
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
29  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 39
2 5.13
0 0.00
9 23.08
3 7.69
1 2.56
24 61.54
15 38.46%
30  โรงเรียนเทพรัตน์ 177
16 9.04
6 3.39
13 7.34
14 7.91
19 10.73
109 61.58
68 38.42%
31  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 73
6 8.22
1 1.37
16 21.92
5 6.85
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
32  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 34
4 11.76
2 5.88
6 17.65
0 0.00
1 2.94
21 61.76
13 38.24%
33  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 126
9 7.14
1 0.79
32 25.40
6 4.76
0 0.00
78 61.90
48 38.10%
34  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 42
9 21.43
2 4.76
4 9.52
0 0.00
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
35  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 183
13 7.10
14 7.65
13 7.10
13 7.10
13 7.10
117 63.93
66 36.07%
36  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 65
3 4.62
2 3.08
11 16.92
5 7.69
2 3.08
42 64.62
23 35.38%
37  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 232
10 4.31
7 3.02
18 7.76
27 11.64
20 8.62
150 64.66
82 35.34%
38  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 29
6 20.69
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
39  โรงเรียนวัดคลองเกษม 90
15 16.67
1 1.11
0 0.00
0 0.00
15 16.67
59 65.56
31 34.44%
40  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 59
4 6.78
5 8.47
3 5.08
4 6.78
4 6.78
39 66.10
20 33.90%
41  โรงเรียนบ้านคลองยาง 80
7 8.75
1 1.25
15 18.75
4 5.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
42  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 87
2 2.30
3 3.45
9 10.34
5 5.75
10 11.49
58 66.67
29 33.33%
43  โรงเรียนบ้านเก่า 42
5 11.90
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
44  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 69
3 4.35
2 2.90
14 20.29
2 2.90
2 2.90
46 66.67
23 33.33%
45  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 121
6 4.96
2 1.65
30 24.79
1 0.83
0 0.00
82 67.77
39 32.23%
46  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 28
4 14.29
4 14.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
47  โรงเรียนวัดจันทน์ 79
9 11.39
1 1.27
15 18.99
0 0.00
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
48  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 130
8 6.15
8 6.15
21 16.15
4 3.08
0 0.00
89 68.46
41 31.54%
49  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 80
3 3.75
1 1.25
21 26.25
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
50  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 62
2 3.23
3 4.84
9 14.52
3 4.84
2 3.23
43 69.35
19 30.65%
51  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 62
4 6.45
4 6.45
9 14.52
2 3.23
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
52  โรงเรียนวัดมะปราง 96
4 4.17
1 1.04
23 23.96
1 1.04
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
53  โรงเรียนวัดโพธาราม 113
8 7.08
2 1.77
24 21.24
0 0.00
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
54  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 71
0 0.00
0 0.00
18 25.35
3 4.23
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 133
3 2.26
5 3.76
31 23.31
0 0.00
0 0.00
94 70.68
39 29.32%
56  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 799
38 4.76
43 5.38
147 18.40
4 0.50
2 0.25
565 70.71
234 29.29%
57  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 69
7 10.14
2 2.90
10 14.49
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
58  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 115
4 3.48
6 5.22
17 14.78
4 3.48
2 1.74
82 71.30
33 28.70%
59  โรงเรียนวัดดอนตาล 63
1 1.59
0 0.00
14 22.22
3 4.76
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
60  โรงเรียนวัดโรงวัว 120
10 8.33
6 5.00
16 13.33
2 1.67
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
61  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 137
17 12.41
6 4.38
8 5.84
3 2.19
4 2.92
99 72.26
38 27.74%
62  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 171
7 4.09
11 6.43
20 11.70
9 5.26
0 0.00
124 72.51
47 27.49%
63  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 84
15 17.86
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
64  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 147
8 5.44
6 4.08
16 10.88
10 6.80
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
65  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 103
7 6.80
2 1.94
19 18.45
0 0.00
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
66  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 52
5 9.62
0 0.00
7 13.46
1 1.92
1 1.92
38 73.08
14 26.92%
67  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 78
9 11.54
1 1.28
9 11.54
2 2.56
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
68  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 71
6 8.45
0 0.00
13 18.31
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
69  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 152
16 10.53
15 9.87
9 5.92
0 0.00
0 0.00
112 73.68
40 26.32%
70  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 118
10 8.47
12 10.17
9 7.63
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
71  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 119
7 5.88
11 9.24
12 10.08
1 0.84
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
72  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 31
1 3.23
1 3.23
4 12.90
1 3.23
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
73  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 97
6 6.19
3 3.09
11 11.34
3 3.09
2 2.06
72 74.23
25 25.77%
74  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 148
5 3.38
1 0.68
25 16.89
6 4.05
1 0.68
110 74.32
38 25.68%
75  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 94
4 4.26
2 2.13
17 18.09
1 1.06
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
76  โรงเรียนวัดหัวเด่น 130
8 6.15
0 0.00
20 15.38
5 3.85
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
77  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 99
11 11.11
2 2.02
9 9.09
3 3.03
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
78  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 92
5 5.43
3 3.26
7 7.61
5 5.43
3 3.26
69 75.00
23 25.00%
79  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 114
2 1.75
3 2.63
22 19.30
1 0.88
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
80  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 149
5 3.36
5 3.36
9 6.04
10 6.71
7 4.70
113 75.84
36 24.16%
81  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 71
1 1.41
8 11.27
7 9.86
1 1.41
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
82  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 156
11 7.05
8 5.13
13 8.33
3 1.92
2 1.28
119 76.28
37 23.72%
83  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 114
1 0.88
1 0.88
20 17.54
4 3.51
1 0.88
87 76.32
27 23.68%
84  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 187
20 10.70
3 1.60
21 11.23
0 0.00
0 0.00
143 76.47
44 23.53%
85  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 68
3 4.41
5 7.35
8 11.76
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
86  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 214
3 1.40
5 2.34
31 14.49
0 0.00
11 5.14
164 76.64
50 23.36%
87  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
88  โรงเรียนวัดพระแก้ว 60
6 10.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
89  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 125
8 6.40
1 0.80
18 14.40
2 1.60
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
90  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 66
5 7.58
1 1.52
6 9.09
1 1.52
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
91  โรงเรียนวัดท่า 106
8 7.55
3 2.83
10 9.43
3 2.83
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
92  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 49
0 0.00
2 4.08
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
93  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 85
6 7.06
4 4.71
9 10.59
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
94  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 173
21 12.14
6 3.47
9 5.20
2 1.16
0 0.00
135 78.03
38 21.97%
95  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2444
59 2.41
43 1.76
393 16.08
19 0.78
2 0.08
1928 78.89
516 21.11%
96  โรงเรียนวัดหาดอาษา 38
3 7.89
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
97  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 138
13 9.42
0 0.00
11 7.97
0 0.00
5 3.62
109 78.99
29 21.01%
98  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 67
5 7.46
5 7.46
4 5.97
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
99  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 58
5 8.62
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
100  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 133
9 6.77
2 1.50
16 12.03
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
101  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 110
8 7.27
2 1.82
7 6.36
5 4.55
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
102  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 105
4 3.81
4 3.81
13 12.38
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
103  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 594
21 3.54
24 4.04
43 7.24
16 2.69
14 2.36
476 80.13
118 19.87%
104  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 121
6 4.96
3 2.48
13 10.74
2 1.65
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
105  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 227
3 1.32
3 1.32
37 16.30
2 0.88
0 0.00
182 80.18
45 19.82%
106  โรงเรียนบ้านหนองยาง 152
9 5.92
0 0.00
21 13.82
0 0.00
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
107  โรงเรียนวัดสนามชัย 82
2 2.44
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
108  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 98
8 8.16
0 0.00
10 10.20
1 1.02
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
109  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 47
3 6.38
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
110  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 192
3 1.56
14 7.29
19 9.90
0 0.00
0 0.00
156 81.25
36 18.75%
111  โรงเรียนวัดหนองตาตน 91
4 4.40
5 5.49
8 8.79
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
112  โรงเรียนวัดฝาง 124
6 4.84
0 0.00
15 12.10
2 1.61
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
113  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
3 3.70
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
114  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
115  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 29
1 3.45
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
116  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
117  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 54
0 0.00
1 1.85
5 9.26
3 5.56
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
118  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 141
2 1.42
7 4.96
6 4.26
6 4.26
2 1.42
118 83.69
23 16.31%
119  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 68
3 4.41
1 1.47
5 7.35
0 0.00
2 2.94
57 83.82
11 16.18%
120  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 56
0 0.00
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
121  โรงเรียนบ้านหัวถนน 84
5 5.95
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
122  โรงเรียนวัดธรรมามูล 46
1 2.17
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
123  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
124  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 362
9 2.49
8 2.21
36 9.94
1 0.28
0 0.00
308 85.08
54 14.92%
125  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 142
4 2.82
8 5.63
9 6.34
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
126  โรงเรียนบ้านหนองแค 129
2 1.55
0 0.00
17 13.18
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
127  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
128  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 92
3 3.26
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
129  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 152
7 4.61
2 1.32
12 7.89
0 0.00
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
130  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 170
9 5.29
2 1.18
10 5.88
2 1.18
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
131  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 30
3 10.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
132  โรงเรียนวัดหนองแขม 98
5 5.10
2 2.04
5 5.10
1 1.02
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
133  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 147
5 3.40
11 7.48
2 1.36
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
134  โรงเรียนวัดหนองจิก 68
6 8.82
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
135  โรงเรียนวัดพร้าว 52
2 3.85
3 5.77
1 1.92
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
136  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 83
4 4.82
0 0.00
3 3.61
2 2.41
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
137  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 74
3 4.05
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
139  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 150
6 4.00
2 1.33
7 4.67
1 0.67
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
140  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
141  โรงเรียนวัดคลองธรรม 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
142  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 164
0 0.00
2 1.22
11 6.71
2 1.22
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
143  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
144  โรงเรียนพระยาตาก 79
0 0.00
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
145  โรงเรียนวัดสระดู่ 165
6 3.64
0 0.00
8 4.85
0 0.00
0 0.00
151 91.52
14 8.48%
146  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
147  โรงเรียนวัดดอนรังนก 99
2 2.02
2 2.02
2 2.02
2 2.02
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
148  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 120
3 2.50
3 2.50
2 1.67
0 0.00
1 0.83
111 92.50
9 7.50%
149  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 212
4 1.89
1 0.47
2 0.94
5 2.36
2 0.94
198 93.40
14 6.60%
150  โรงเรียนวัดวงเดือน 109
4 3.67
1 0.92
2 1.83
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
151  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 161
0 0.00
0 0.00
10 6.21
0 0.00
0 0.00
151 93.79
10 6.21%
152  โรงเรียนวัดท่ากระแส 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
153  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
2 2.53
0 0.00
0 0.00
2 2.53
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
154  โรงเรียนวัดหัวหว้า 80
1 1.25
1 1.25
2 2.50
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
155  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
156  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
157  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
21 95.45
1 4.55%
158  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 198
1 0.51
0 0.00
8 4.04
0 0.00
0 0.00
189 95.45
9 4.55%
159  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
160  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
161  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
51 96.23
2 3.77%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 144
1 0.69
1 0.69
3 2.08
0 0.00
0 0.00
139 96.53
5 3.47%
163  โรงเรียนวัดคลองบุญ 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,348 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,034 5.34
เตี้ย  647 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,371 12.25
ผอมและเตี้ย  447 2.31
อ้วนและเตี้ย  370 1.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,479 74.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,869 คน


25.17%


Powered By www.thaieducation.net