ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1053
191 18.14
223 21.18
183 17.38
137 13.01
152 14.43
167 15.86
886 84.14%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 153
17 11.11
14 9.15
16 10.46
30 19.61
28 18.30
48 31.37
105 68.63%
3  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 828
55 6.64
64 7.73
172 20.77
60 7.25
172 20.77
305 36.84
523 63.16%
4  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 182
22 12.09
17 9.34
36 19.78
17 9.34
15 8.24
75 41.21
107 58.79%
5  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 463
64 13.82
40 8.64
39 8.42
64 13.82
48 10.37
208 44.92
255 55.08%
6  โรงเรียนวัดอัมพวัน 631
43 6.81
73 11.57
50 7.92
100 15.85
80 12.68
285 45.17
346 54.83%
7  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 458
24 5.24
41 8.95
31 6.77
72 15.72
72 15.72
218 47.60
240 52.40%
8  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 940
131 13.94
63 6.70
50 5.32
40 4.26
147 15.64
509 54.15
431 45.85%
9  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 552
31 5.62
21 3.80
81 14.67
52 9.42
66 11.96
301 54.53
251 45.47%
10  โรงเรียนจุกเสม็ด 222
27 12.16
21 9.46
12 5.41
25 11.26
14 6.31
123 55.41
99 44.59%
11  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 294
14 4.76
13 4.42
31 10.54
27 9.18
44 14.97
165 56.12
129 43.88%
12  โรงเรียน วัดตโปทาราม 264
19 7.20
6 2.27
40 15.15
25 9.47
24 9.09
150 56.82
114 43.18%
13  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 194
2 1.03
14 7.22
24 12.37
16 8.25
26 13.40
112 57.73
82 42.27%
14  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 555
48 8.65
6 1.08
60 10.81
54 9.73
66 11.89
321 57.84
234 42.16%
15  โรงเรียนบ้านเขาดิน 560
49 8.75
45 8.04
90 16.07
21 3.75
29 5.18
326 58.21
234 41.79%
16  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 579
23 3.97
29 5.01
74 12.78
52 8.98
61 10.54
340 58.72
239 41.28%
17  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 241
10 4.15
12 4.98
29 12.03
25 10.37
23 9.54
142 58.92
99 41.08%
18  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 287
9 3.14
7 2.44
51 17.77
16 5.57
33 11.50
171 59.58
116 40.42%
19  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 317
35 11.04
22 6.94
51 16.09
0 0.00
15 4.73
194 61.20
123 38.80%
20  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 837
57 6.81
14 1.67
111 13.26
71 8.48
70 8.36
514 61.41
323 38.59%
21  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 812
68 8.37
23 2.83
70 8.62
92 11.33
58 7.14
501 61.70
311 38.30%
22  โรงเรียน วัดโป่ง 476
39 8.19
48 10.08
81 17.02
5 1.05
2 0.42
301 63.24
175 36.76%
23  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 495
56 11.31
50 10.10
23 4.65
26 5.25
24 4.85
316 63.84
179 36.16%
24  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 796
110 13.82
40 5.03
50 6.28
48 6.03
38 4.77
510 64.07
286 35.93%
25  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 209
13 6.22
29 13.88
29 13.88
3 1.44
1 0.48
134 64.11
75 35.89%
26  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 772
49 6.35
7 0.91
87 11.27
56 7.25
50 6.48
523 67.75
249 32.25%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 330
10 3.03
9 2.73
39 11.82
19 5.76
28 8.48
225 68.18
105 31.82%
28  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 352
14 3.98
13 3.69
14 3.98
27 7.67
42 11.93
242 68.75
110 31.25%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 516
38 7.36
31 6.01
52 10.08
24 4.65
15 2.91
356 68.99
160 31.01%
30  โรงเรียน บ้านหุบบอน 189
22 11.64
0 0.00
36 19.05
0 0.00
0 0.00
131 69.31
58 30.69%
31  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 376
25 6.65
25 6.65
52 13.83
6 1.60
5 1.33
263 69.95
113 30.05%
32  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 338
10 2.96
42 12.43
25 7.40
18 5.33
6 1.78
237 70.12
101 29.88%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 531
40 7.53
17 3.20
30 5.65
18 3.39
51 9.60
375 70.62
156 29.38%
34  โรงเรียนบ้านนาวัง 239
19 7.95
14 5.86
24 10.04
7 2.93
5 2.09
170 71.13
69 28.87%
35  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 874
21 2.40
49 5.61
83 9.50
31 3.55
44 5.03
646 73.91
228 26.09%
36  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 159
9 5.66
8 5.03
21 13.21
1 0.63
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
37  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1564
132 8.44
52 3.32
184 11.76
7 0.45
1 0.06
1188 75.96
376 24.04%
38  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 894
95 10.63
43 4.81
34 3.80
27 3.02
13 1.45
682 76.29
212 23.71%
39  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 221
21 9.50
8 3.62
23 10.41
0 0.00
0 0.00
169 76.47
52 23.53%
40  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 474
15 3.16
29 6.12
65 13.71
2 0.42
0 0.00
363 76.58
111 23.42%
41  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 168
17 10.12
3 1.79
16 9.52
2 1.19
1 0.60
129 76.79
39 23.21%
42  โรงเรียนห้วยใหญ่ 425
16 3.76
14 3.29
25 5.88
21 4.94
21 4.94
328 77.18
97 22.82%
43  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 272
11 4.04
38 13.97
11 4.04
1 0.37
0 0.00
211 77.57
61 22.43%
44  โรงเรียนบ้านบางละมุง 173
4 2.31
7 4.05
21 12.14
4 2.31
0 0.00
137 79.19
36 20.81%
45  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 550
20 3.64
23 4.18
42 7.64
9 1.64
20 3.64
436 79.27
114 20.73%
46  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 540
10 1.85
8 1.48
51 9.44
16 2.96
23 4.26
432 80.00
108 20.00%
47  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 275
15 5.45
13 4.73
26 9.45
0 0.00
0 0.00
221 80.36
54 19.64%
48  โรงเรียนบ้านชากนอก 403
14 3.47
7 1.74
35 8.68
15 3.72
8 1.99
324 80.40
79 19.60%
49  โรงเรียนวัดหนองคล้า 492
18 3.66
18 3.66
20 4.07
18 3.66
20 4.07
398 80.89
94 19.11%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 608
55 9.05
23 3.78
35 5.76
1 0.16
0 0.00
494 81.25
114 18.75%
51  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 277
11 3.97
9 3.25
13 4.69
18 6.50
0 0.00
226 81.59
51 18.41%
52  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 223
11 4.93
0 0.00
29 13.00
0 0.00
0 0.00
183 82.06
40 17.94%
53  โรงเรียนบ้านระเวิง 68
4 5.88
0 0.00
4 5.88
0 0.00
4 5.88
56 82.35
12 17.65%
54  โรงเรียนวัดมโนรม 829
7 0.84
14 1.69
40 4.83
25 3.02
60 7.24
683 82.39
146 17.61%
55  โรงเรียน บ้านขลอด 523
24 4.59
23 4.40
42 8.03
0 0.00
0 0.00
434 82.98
89 17.02%
56  โรงเรียน บ้านสันติคาม 384
12 3.13
17 4.43
10 2.60
17 4.43
9 2.34
319 83.07
65 16.93%
57  โรงเรียน บ้านนอก 116
4 3.45
6 5.17
7 6.03
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
58  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 480
11 2.29
8 1.67
49 10.21
2 0.42
0 0.00
410 85.42
70 14.58%
59  โรงเรียนบ้านเนินตอง 131
1 0.76
1 0.76
17 12.98
0 0.00
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
60  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 159
8 5.03
4 2.52
8 5.03
2 1.26
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
61  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 160
0 0.00
2 1.25
0 0.00
3 1.88
17 10.63
138 86.25
22 13.75%
62  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 441
26 5.90
0 0.00
25 5.67
0 0.00
0 0.00
390 88.44
51 11.56%
63  โรงเรียนบ้านเขาหิน 487
13 2.67
8 1.64
16 3.29
9 1.85
5 1.03
436 89.53
51 10.47%
64  โรงเรียนวัดบ้านนา 973
13 1.34
11 1.13
41 4.21
19 1.95
15 1.54
874 89.83
99 10.17%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 337
20 5.93
14 4.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
303 89.91
34 10.09%
66  โรงเรียนบ้านอำเภอ 412
16 3.88
9 2.18
12 2.91
0 0.00
0 0.00
375 91.02
37 8.98%
67  โรงเรียนวัดนาพร้าว 647
10 1.55
5 0.77
25 3.86
5 0.77
4 0.62
598 92.43
49 7.57%
68  โรงเรียนวัดวังหิน 213
4 1.88
2 0.94
5 2.35
2 0.94
0 0.00
200 93.90
13 6.10%
69  โรงเรียนบ้านหินวง 142
2 1.41
0 0.00
5 3.52
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
70  โรงเรียนบ้านทางตรง 140
1 0.71
1 0.71
2 1.43
2 1.43
0 0.00
134 95.71
6 4.29%
71  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 141
1 0.71
1 0.71
3 2.13
0 0.00
1 0.71
135 95.74
6 4.26%
72  โรงเรียนวัดพระประทานพร 264
3 1.14
2 0.76
1 0.38
0 0.00
5 1.89
253 95.83
11 4.17%
73  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 217
2 0.92
2 0.92
2 0.92
1 0.46
2 0.92
208 95.85
9 4.15%
74  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 653
4 0.61
2 0.31
17 2.60
3 0.46
0 0.00
627 96.02
26 3.98%
75  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 885
14 1.58
4 0.45
9 1.02
4 0.45
0 0.00
854 96.50
31 3.50%
76  โรงเรียน บ้านภูไทร 273
5 1.83
2 0.73
2 0.73
0 0.00
0 0.00
264 96.70
9 3.30%
77  โรงเรียน บ้านวังค้อ 317
3 0.95
0 0.00
7 2.21
0 0.00
0 0.00
307 96.85
10 3.15%
78  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 307
1 0.33
2 0.65
6 1.95
0 0.00
0 0.00
298 97.07
9 2.93%
79  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 589
4 0.68
4 0.68
7 1.19
1 0.17
0 0.00
573 97.28
16 2.72%
80  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 580
1 0.17
0 0.00
5 0.86
0 0.00
2 0.34
572 98.62
8 1.38%
81  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 591
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
591 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,092 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,093 5.80
เตี้ย  1,589 4.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,944 8.16
ผอมและเตี้ย  1,521 4.21
อ้วนและเตี้ย  1,785 4.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,160 72.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,932 คน


27.52%


Powered By www.thaieducation.net