ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 43
17 39.53
18 41.86
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
43 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสือดัง 295
46 15.59
56 18.98
3 1.02
190 64.41
0 0.00
0 0.00
295 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 173
132 76.30
11 6.36
11 6.36
13 7.51
4 2.31
2 1.16
171 98.84%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 159
35 22.01
18 11.32
13 8.18
44 27.67
13 8.18
36 22.64
123 77.36%
5  โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 160
47 29.38
32 20.00
12 7.50
25 15.63
0 0.00
44 27.50
116 72.50%
6  โรงเรียนบ้านโตะบาลา 426
117 27.46
119 27.93
22 5.16
34 7.98
4 0.94
130 30.52
296 69.48%
7  โรงเรียนบ้านบน 204
45 22.06
37 18.14
4 1.96
19 9.31
34 16.67
65 31.86
139 68.14%
8  โรงเรียนบ้านบีติง 83
22 26.51
16 19.28
3 3.61
13 15.66
0 0.00
29 34.94
54 65.06%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 148
35 23.65
57 38.51
4 2.70
0 0.00
0 0.00
52 35.14
96 64.86%
10  โรงเรียนบ้านปายอ 119
22 18.49
20 16.81
19 15.97
16 13.45
0 0.00
42 35.29
77 64.71%
11  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 126
19 15.08
11 8.73
4 3.17
30 23.81
16 12.70
46 36.51
80 63.49%
12  โรงเรียนบ้านบือจะ 140
16 11.43
39 27.86
4 2.86
19 13.57
2 1.43
60 42.86
80 57.14%
13  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 483
27 5.59
63 13.04
13 2.69
90 18.63
71 14.70
219 45.34
264 54.66%
14  โรงเรียนบ้านบือเระ 211
44 20.85
51 24.17
9 4.27
0 0.00
0 0.00
107 50.71
104 49.29%
15  โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) 241
13 5.39
27 11.20
3 1.24
75 31.12
0 0.00
123 51.04
118 48.96%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 66
3 4.55
20 30.30
7 10.61
2 3.03
0 0.00
34 51.52
32 48.48%
17  โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 50
8 16.00
0 0.00
3 6.00
13 26.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
18  โรงเรียนบ้านลานช้าง 134
15 11.19
34 25.37
11 8.21
2 1.49
1 0.75
71 52.99
63 47.01%
19  โรงเรียนบ้านกะรุบี 257
56 21.79
18 7.00
29 11.28
14 5.45
3 1.17
137 53.31
120 46.69%
20  โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 189
26 13.76
15 7.94
8 4.23
35 18.52
2 1.06
103 54.50
86 45.50%
21  โรงเรียนบ้านแซะโมะ 31
2 6.45
7 22.58
0 0.00
4 12.90
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 430
14 3.26
49 11.40
8 1.86
59 13.72
50 11.63
250 58.14
180 41.86%
23  โรงเรียนบ้านละหาร 27
3 11.11
6 22.22
1 3.70
1 3.70
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
24  โรงเรียนวัดโบกขรณี 77
9 11.69
13 16.88
6 7.79
3 3.90
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
25  โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 240
28 11.67
30 12.50
12 5.00
15 6.25
11 4.58
144 60.00
96 40.00%
26  โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 93
9 9.68
14 15.05
6 6.45
7 7.53
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
27  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 170
14 8.24
14 8.24
4 2.35
23 13.53
6 3.53
109 64.12
61 35.88%
28  โรงเรียนบ้านปลักแตน 193
11 5.70
20 10.36
16 8.29
12 6.22
9 4.66
125 64.77
68 35.23%
29  โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 100
20 20.00
4 4.00
4 4.00
2 2.00
1 1.00
69 69.00
31 31.00%
30  โรงเรียนบ้านปล่องหอย 123
25 20.33
0 0.00
7 5.69
6 4.88
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
31  โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 394
41 10.41
55 13.96
16 4.06
6 1.52
1 0.25
275 69.80
119 30.20%
32  โรงเรียนบ้านบือแต 141
16 11.35
19 13.48
5 3.55
2 1.42
0 0.00
99 70.21
42 29.79%
33  โรงเรียนบ้านโลทู 105
17 16.19
14 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
34  โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 262
29 11.07
20 7.63
8 3.05
14 5.34
3 1.15
188 71.76
74 28.24%
35  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 295
32 10.85
35 11.86
6 2.03
10 3.39
0 0.00
212 71.86
83 28.14%
36  โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 226
44 19.47
0 0.00
14 6.19
0 0.00
0 0.00
168 74.34
58 25.66%
37  โรงเรียนบ้านมะนังยง 135
11 8.15
10 7.41
1 0.74
12 8.89
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
38  โรงเรียนบ้านโคกนิบง 161
8 4.97
8 4.97
13 8.07
5 3.11
5 3.11
122 75.78
39 24.22%
39  โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 124
13 10.48
16 12.90
0 0.00
1 0.81
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
40  โรงเรียนบ้านละเวง 120
16 13.33
7 5.83
4 3.33
1 0.83
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 319
30 9.40
20 6.27
6 1.88
18 5.64
0 0.00
245 76.80
74 23.20%
42  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 328
39 11.89
7 2.13
11 3.35
19 5.79
0 0.00
252 76.83
76 23.17%
43  โรงเรียนบ้านช่องแมว 265
23 8.68
26 9.81
8 3.02
4 1.51
0 0.00
204 76.98
61 23.02%
44  โรงเรียนบ้านตือเบาะ 265
23 8.68
34 12.83
2 0.75
0 0.00
0 0.00
206 77.74
59 22.26%
45  โรงเรียนบ้านวังไชย 69
1 1.45
1 1.45
3 4.35
5 7.25
5 7.25
54 78.26
15 21.74%
46  โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 152
9 5.92
15 9.87
6 3.95
3 1.97
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
47  โรงเรียนบ้านเขาดิน 168
7 4.17
6 3.57
8 4.76
12 7.14
1 0.60
134 79.76
34 20.24%
48  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 94
4 4.26
7 7.45
6 6.38
2 2.13
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
49  โรงเรียนบ้านรังมดแดง 149
25 16.78
0 0.00
2 1.34
3 2.01
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
50  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 140
0 0.00
14 10.00
0 0.00
14 10.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
51  โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 101
5 4.95
0 0.00
4 3.96
11 10.89
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
52  โรงเรียนวัดโชติรส 101
6 5.94
7 6.93
6 5.94
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
53  โรงเรียนบ้านกระจูด 142
4 2.82
6 4.23
6 4.23
4 2.82
7 4.93
115 80.99
27 19.01%
54  โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 80
1 1.25
8 10.00
2 2.50
0 0.00
4 5.00
65 81.25
15 18.75%
55  โรงเรียนบ้านบาเลาะ 136
9 6.62
13 9.56
3 2.21
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
56  โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 197
7 3.55
17 8.63
12 6.09
0 0.00
0 0.00
161 81.73
36 18.27%
57  โรงเรียนบ้านกะลาพอ 186
13 6.99
12 6.45
7 3.76
0 0.00
0 0.00
154 82.80
32 17.20%
58  โรงเรียนบ้านมะกอ 94
1 1.06
13 13.83
2 2.13
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
59  โรงเรียนบ้านละอาร์ 60
6 10.00
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 115
9 7.83
6 5.22
1 0.87
3 2.61
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
61  โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 122
12 9.84
6 4.92
1 0.82
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 82
2 2.44
9 10.98
1 1.22
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
63  โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 106
5 4.72
0 0.00
4 3.77
4 3.77
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
64  โรงเรียนวัดสารวัน 139
6 4.32
4 2.88
1 0.72
3 2.16
1 0.72
124 89.21
15 10.79%
65  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 95
6 6.32
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
66  โรงเรียนบ้านแลแวะ 154
3 1.95
2 1.30
2 1.30
3 1.95
0 0.00
144 93.51
10 6.49%
67  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 89
2 2.25
0 0.00
1 1.12
0 0.00
0 0.00
86 96.63
3 3.37%

 

จำนวนนักเรียน  11,102 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,365 12.30
เตี้ย  1,238 11.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  424 3.82
ผอมและเตี้ย  933 8.40
อ้วนและเตี้ย  254 2.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,888 62.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,214 คน


37.96%


Powered By www.thaieducation.net