ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.93
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโพธิยาราม 79
11 13.92
18 22.78
1 1.27
11 13.92
6 7.59
32 40.51
47 59.49%
2  โรงเรียนวัดหานโพธิ์ 87
10 11.49
10 11.49
20 22.99
5 5.75
2 2.30
40 45.98
47 54.02%
3  โรงเรียนวัดหัวควน 186
20 10.75
22 11.83
28 15.05
9 4.84
7 3.76
100 53.76
86 46.24%
4  โรงเรียนวัดเขาวงก์ 111
9 8.11
13 11.71
7 6.31
1 0.90
19 17.12
62 55.86
49 44.14%
5  โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 272
16 5.88
22 8.09
60 22.06
16 5.88
6 2.21
152 55.88
120 44.12%
6  โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 135
7 5.19
7 5.19
21 15.56
3 2.22
18 13.33
79 58.52
56 41.48%
7  โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 270
25 9.26
31 11.48
20 7.41
13 4.81
20 7.41
161 59.63
109 40.37%
8  โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 62
9 14.52
5 8.06
4 6.45
5 8.06
2 3.23
37 59.68
25 40.32%
9  โรงเรียนบ้านควนแหวง 171
17 9.94
10 5.85
28 16.37
11 6.43
0 0.00
105 61.40
66 38.60%
10  โรงเรียนบ้านบางมวง 134
14 10.45
12 8.96
16 11.94
9 6.72
0 0.00
83 61.94
51 38.06%
11  โรงเรียนบ้านควนโคกยา 124
6 4.84
3 2.42
15 12.10
14 11.29
8 6.45
78 62.90
46 37.10%
12  โรงเรียนวัดบางขวน 159
10 6.29
9 5.66
12 7.55
19 11.95
7 4.40
102 64.15
57 35.85%
13  โรงเรียนบ้านหนองธง 359
5 1.39
10 2.79
39 10.86
20 5.57
49 13.65
236 65.74
123 34.26%
14  โรงเรียนวัดพระเกิด 130
15 11.54
6 4.62
22 16.92
0 0.00
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
15  โรงเรียนบ้านม่วงทวน 150
17 11.33
10 6.67
9 6.00
8 5.33
5 3.33
101 67.33
49 32.67%
16  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 134
15 11.19
10 7.46
12 8.96
2 1.49
4 2.99
91 67.91
43 32.09%
17  โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 313
26 8.31
21 6.71
21 6.71
20 6.39
12 3.83
213 68.05
100 31.95%
18  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 219
7 3.20
6 2.74
20 9.13
13 5.94
19 8.68
154 70.32
65 29.68%
19  โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 158
14 8.86
4 2.53
24 15.19
4 2.53
0 0.00
112 70.89
46 29.11%
20  โรงเรียนบ้านท่าเชียด 159
14 8.81
8 5.03
24 15.09
0 0.00
0 0.00
113 71.07
46 28.93%
21  โรงเรียนวัดควนเผยอ 155
12 7.74
24 15.48
4 2.58
2 1.29
1 0.65
112 72.26
43 27.74%
22  โรงเรียนบ้านด่านโลด 200
15 7.50
33 16.50
6 3.00
0 0.00
0 0.00
146 73.00
54 27.00%
23  โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 154
10 6.49
8 5.19
22 14.29
1 0.65
0 0.00
113 73.38
41 26.62%
24  โรงเรียนบ้านทอนตรน 294
9 3.06
23 7.82
17 5.78
19 6.46
10 3.40
216 73.47
78 26.53%
25  โรงเรียนวัดสังฆวราราม 49
4 8.16
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
26  โรงเรียนบ้านโคกสัก 236
40 16.95
4 1.69
18 7.63
0 0.00
0 0.00
174 73.73
62 26.27%
27  โรงเรียนวัดท่านางพรหม 50
9 18.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
28  โรงเรียนวัดควนเพ็ง 163
11 6.75
4 2.45
4 2.45
15 9.20
8 4.91
121 74.23
42 25.77%
29  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 162
10 6.17
5 3.09
23 14.20
3 1.85
0 0.00
121 74.69
41 25.31%
30  โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 67
7 10.45
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
31  โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 140
2 1.43
1 0.71
30 21.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 344
31 9.01
13 3.78
23 6.69
9 2.62
5 1.45
263 76.45
81 23.55%
33  โรงเรียนวัดปลักปอม 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
2 4.26
1 2.13
36 76.60
11 23.40%
34  โรงเรียนบ้านปากพล 87
6 6.90
3 3.45
4 4.60
3 3.45
4 4.60
67 77.01
20 22.99%
35  โรงเรียนบ้านยางขาคีม 157
10 6.37
8 5.10
7 4.46
6 3.82
4 2.55
122 77.71
35 22.29%
36  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 117
11 9.40
4 3.42
10 8.55
0 0.00
1 0.85
91 77.78
26 22.22%
37  โรงเรียนวัดท่าควาย 107
3 2.80
4 3.74
15 14.02
1 0.93
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
38  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 337
42 12.46
6 1.78
5 1.48
6 1.78
13 3.86
265 78.64
72 21.36%
39  โรงเรียนวัดลอน 185
8 4.32
6 3.24
19 10.27
6 3.24
0 0.00
146 78.92
39 21.08%
40  โรงเรียนวัดฝาละมี 83
9 10.84
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
41  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 213
15 7.04
15 7.04
8 3.76
5 2.35
0 0.00
170 79.81
43 20.19%
42  โรงเรียนบ้านโคกทราย 112
6 5.36
3 2.68
13 11.61
0 0.00
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
43  โรงเรียนบ้านหน้าวัง 130
7 5.38
7 5.38
6 4.62
5 3.85
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
44  โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 305
16 5.25
12 3.93
29 9.51
0 0.00
0 0.00
248 81.31
57 18.69%
45  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 66
2 3.03
4 6.06
2 3.03
1 1.52
3 4.55
54 81.82
12 18.18%
46  โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 145
7 4.83
8 5.52
11 7.59
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
47  โรงเรียนบ้านพน 164
10 6.10
0 0.00
19 11.59
0 0.00
0 0.00
135 82.32
29 17.68%
48  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 181
3 1.66
8 4.42
20 11.05
0 0.00
0 0.00
150 82.87
31 17.13%
49  โรงเรียนบ้านท่าเนียน 41
2 4.88
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
50  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 265
12 4.53
7 2.64
25 9.43
0 0.00
0 0.00
221 83.40
44 16.60%
51  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 175
4 2.29
4 2.29
9 5.14
3 1.71
9 5.14
146 83.43
29 16.57%
52  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 153
10 6.54
6 3.92
9 5.88
0 0.00
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
53  โรงเรียนบ้านท่าลาด 228
3 1.32
8 3.51
26 11.40
0 0.00
0 0.00
191 83.77
37 16.23%
54  โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 99
1 1.01
4 4.04
11 11.11
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
55  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 917
32 3.49
30 3.27
50 5.45
22 2.40
13 1.42
770 83.97
147 16.03%
56  โรงเรียนบ้านวังปริง 94
1 1.06
7 7.45
7 7.45
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
57  โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 416
18 4.33
21 5.05
12 2.88
10 2.40
5 1.20
350 84.13
66 15.87%
58  โรงเรียนวัดนาปะขอ 65
3 4.62
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
59  โรงเรียนบ้านควนยวน 285
1 0.35
0 0.00
10 3.51
15 5.26
17 5.96
242 84.91
43 15.09%
60  โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 60
0 0.00
0 0.00
8 13.33
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
61  โรงเรียนบ้านคู 149
8 5.37
0 0.00
11 7.38
0 0.00
3 2.01
127 85.23
22 14.77%
62  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 41
2 4.88
3 7.32
1 2.44
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
63  โรงเรียนบ้านท่าวา 71
5 7.04
2 2.82
2 2.82
1 1.41
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
64  โรงเรียนวัดพังกิ่ง 107
2 1.87
4 3.74
6 5.61
3 2.80
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 36
3 8.33
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
66  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 607
20 3.29
18 2.97
46 7.58
0 0.00
0 0.00
523 86.16
84 13.84%
67  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 142
15 10.56
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
68  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 175
11 6.29
6 3.43
2 1.14
4 2.29
0 0.00
152 86.86
23 13.14%
69  โรงเรียนบ้านไสนายขัน 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
70  โรงเรียนบ้านเทพราช 117
6 5.13
3 2.56
6 5.13
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
71  โรงเรียนวัดโรจนาราม 68
1 1.47
3 4.41
3 4.41
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
72  โรงเรียนวัดควนขี้แรด 95
1 1.05
3 3.16
7 7.37
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
73  โรงเรียนบ้านต้นสน 96
4 4.17
1 1.04
6 6.25
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
74  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 181
16 8.84
1 0.55
3 1.66
0 0.00
0 0.00
161 88.95
20 11.05%
75  โรงเรียนอนุบาลกงหรา 231
3 1.30
6 2.60
14 6.06
1 0.43
0 0.00
207 89.61
24 10.39%
76  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 128
2 1.56
0 0.00
8 6.25
0 0.00
3 2.34
115 89.84
13 10.16%
77  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 139
8 5.76
2 1.44
3 2.16
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
78  โรงเรียนบ้านแหลม 114
3 2.63
3 2.63
0 0.00
3 2.63
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
79  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 131
3 2.29
0 0.00
2 1.53
4 3.05
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
80  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 228
2 0.88
0 0.00
12 5.26
0 0.00
0 0.00
214 93.86
14 6.14%
81  โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 56
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
82  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 145
3 2.07
0 0.00
3 2.07
1 0.69
0 0.00
138 95.17
7 4.83%

 

จำนวนนักเรียน  13,763 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  793 5.76
เตี้ย  596 4.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,063 7.72
ผอมและเตี้ย  338 2.46
อ้วนและเตี้ย  284 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,689 77.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,074 คน


22.34%


Powered By www.thaieducation.net