ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 112 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านบางหัก 44
15 34.09
1 2.27
4 9.09
0 0.00
24 54.55
0 0.00
44 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 96
21 21.88
22 22.92
14 14.58
22 22.92
17 17.71
0 0.00
96 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 888
87 9.80
85 9.57
124 13.96
172 19.37
209 23.54
211 23.76
677 76.24%
4  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 289
15 5.19
11 3.81
50 17.30
26 9.00
33 11.42
154 53.29
135 46.71%
5  โรงเรียน วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 272
32 11.76
30 11.03
49 18.01
8 2.94
6 2.21
147 54.04
125 45.96%
6  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ 189
9 4.76
9 4.76
22 11.64
15 7.94
31 16.40
103 54.50
86 45.50%
7  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1045
70 6.70
76 7.27
129 12.34
77 7.37
105 10.05
588 56.27
457 43.73%
8  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 62
6 9.68
5 8.06
15 24.19
0 0.00
1 1.61
35 56.45
27 43.55%
9  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 312
22 7.05
15 4.81
23 7.37
37 11.86
38 12.18
177 56.73
135 43.27%
10  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 233
39 16.74
27 11.59
22 9.44
5 2.15
5 2.15
135 57.94
98 42.06%
11  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ 70
4 5.71
4 5.71
15 21.43
6 8.57
0 0.00
41 58.57
29 41.43%
12  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 199
9 4.52
8 4.02
27 13.57
17 8.54
21 10.55
117 58.79
82 41.21%
13  โรงเรียนวัดแหลมแค 262
18 6.87
19 7.25
45 17.18
16 6.11
0 0.00
164 62.60
98 37.40%
14  โรงเรียน วัดบางนาง 50
3 6.00
6 12.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
15  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 162
22 13.58
11 6.79
17 10.49
8 4.94
0 0.00
104 64.20
58 35.80%
16  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี 157
7 4.46
17 10.83
22 14.01
10 6.37
0 0.00
101 64.33
56 35.67%
17  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 782
33 4.22
13 1.66
119 15.22
46 5.88
66 8.44
505 64.58
277 35.42%
18  โรงเรียน บ้านสระนา 123
20 16.26
7 5.69
12 9.76
4 3.25
0 0.00
80 65.04
43 34.96%
19  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 139
15 10.79
21 15.11
12 8.63
0 0.00
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
20  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน 61
13 21.31
5 8.20
3 4.92
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
21  โรงเรียน อนุบาลพนัสศึกษาลัย 3074
110 3.58
70 2.28
836 27.20
29 0.94
4 0.13
2025 65.88
1049 34.12%
22  โรงเรียนบ้านเนิน 100
9 9.00
6 6.00
15 15.00
4 4.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
23  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 132
8 6.06
9 6.82
9 6.82
7 5.30
8 6.06
91 68.94
41 31.06%
24  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 85
5 5.88
11 12.94
8 9.41
2 2.35
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
25  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ 135
9 6.67
11 8.15
18 13.33
3 2.22
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
26  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ 54
5 9.26
1 1.85
7 12.96
3 5.56
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
27  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 221
13 5.88
6 2.71
14 6.33
13 5.88
19 8.60
156 70.59
65 29.41%
28  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 104
9 8.65
0 0.00
21 20.19
0 0.00
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
29  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 70
13 18.57
3 4.29
4 5.71
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
30  โรงเรียนวัดพานทอง 406
26 6.40
12 2.96
30 7.39
12 2.96
31 7.64
295 72.66
111 27.34%
31  โรงเรียน บ้านสามแยก 92
7 7.61
11 11.96
7 7.61
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
32  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ 64
6 9.38
2 3.13
9 14.06
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
33  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 83
5 6.02
5 6.02
10 12.05
2 2.41
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
34  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 104
6 5.77
1 0.96
19 18.27
1 0.96
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
35  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 54
7 12.96
3 5.56
3 5.56
1 1.85
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
36  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 121
13 10.74
3 2.48
14 11.57
1 0.83
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
37  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
4 3.36
7 5.88
19 15.97
0 0.00
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
38  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 197
9 4.57
8 4.06
16 8.12
16 8.12
0 0.00
148 75.13
49 24.87%
39  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม 183
8 4.37
11 6.01
11 6.01
8 4.37
6 3.28
139 75.96
44 24.04%
40  โรงเรียนบ้านทรายมูล 142
8 5.63
6 4.23
20 14.08
0 0.00
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
41  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 105
7 6.67
5 4.76
10 9.52
3 2.86
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
42  โรงเรียนบ้านทับร้าง 300
5 1.67
15 5.00
45 15.00
5 1.67
0 0.00
230 76.67
70 23.33%
43  โรงเรียน บ้านหนองขยาด 266
18 6.77
7 2.63
37 13.91
0 0.00
0 0.00
204 76.69
62 23.31%
44  โรงเรียน วัดแปลงเกต 134
9 6.72
2 1.49
18 13.43
1 0.75
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
45  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 880
36 4.09
40 4.55
100 11.36
0 0.00
20 2.27
684 77.73
196 22.27%
46  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 190
10 5.26
11 5.79
21 11.05
0 0.00
0 0.00
148 77.89
42 22.11%
47  โรงเรียน บ้านบึงตะกู 82
4 4.88
2 2.44
6 7.32
3 3.66
3 3.66
64 78.05
18 21.95%
48  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 46
0 0.00
2 4.35
7 15.22
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
49  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 275
8 2.91
9 3.27
41 14.91
0 0.00
1 0.36
216 78.55
59 21.45%
50  โรงเรียน วัดบ้านศาลา 103
3 2.91
3 2.91
15 14.56
1 0.97
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
51  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 152
5 3.29
8 5.26
19 12.50
0 0.00
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
52  โรงเรียนวัดเนินตามาก 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
4 6.45
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
53  โรงเรียนวัดโป่งตามุข 358
13 3.63
16 4.47
45 12.57
0 0.00
0 0.00
284 79.33
74 20.67%
54  โรงเรียน วัดศรีประชาราม 550
20 3.64
12 2.18
79 14.36
2 0.36
0 0.00
437 79.45
113 20.55%
55  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 117
9 7.69
1 0.85
14 11.97
0 0.00
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
56  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ 118
16 13.56
6 5.08
2 1.69
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
57  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม 74
5 6.76
5 6.76
3 4.05
1 1.35
1 1.35
59 79.73
15 20.27%
58  โรงเรียนวัดทรงธรรม 291
6 2.06
6 2.06
46 15.81
0 0.00
0 0.00
233 80.07
58 19.93%
59  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 187
22 11.76
8 4.28
7 3.74
0 0.00
0 0.00
150 80.21
37 19.79%
60  โรงเรียนบ้านคลองโค 108
16 14.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.70
88 81.48
20 18.52%
61  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 316
12 3.80
4 1.27
42 13.29
0 0.00
0 0.00
258 81.65
58 18.35%
62  โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 145
4 2.76
5 3.45
11 7.59
2 1.38
4 2.76
119 82.07
26 17.93%
63  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 102
5 4.90
7 6.86
6 5.88
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
64  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง 181
2 1.10
14 7.73
15 8.29
0 0.00
0 0.00
150 82.87
31 17.13%
65  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 96
4 4.17
3 3.13
9 9.38
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 102
3 2.94
0 0.00
14 13.73
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
67  โรงเรียนวัดบ้านกลาง 212
4 1.89
9 4.25
20 9.43
2 0.94
0 0.00
177 83.49
35 16.51%
68  โรงเรียนบ้านคลองยาง 61
4 6.56
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
69  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 180
13 7.22
2 1.11
14 7.78
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
70  โรงเรียนวัดนาวังหิน 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
71  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 113
5 4.42
5 4.42
8 7.08
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
72  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน 89
3 3.37
4 4.49
7 7.87
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
73  โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 229
13 5.68
9 3.93
0 0.00
0 0.00
13 5.68
194 84.72
35 15.28%
74  โรงเรียนวัดป่าแก้ว 155
0 0.00
2 1.29
21 13.55
0 0.00
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
75  โรงเรียนวัดหนองสังข์ 170
8 4.71
7 4.12
10 5.88
0 0.00
0 0.00
145 85.29
25 14.71%
76  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ 150
4 2.67
12 8.00
4 2.67
2 1.33
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
77  โรงเรียน วัดท่าบุญมี 83
3 3.61
1 1.20
6 7.23
1 1.20
1 1.20
71 85.54
12 14.46%
78  โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 139
5 3.60
4 2.88
11 7.91
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
79  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 153
4 2.61
3 1.96
12 7.84
3 1.96
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
80  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด 77
3 3.90
3 3.90
5 6.49
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
81  โรงเรียนวัดเนินสัก 106
5 4.72
2 1.89
7 6.60
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
82  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ 86
6 6.98
2 2.33
4 4.65
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
83  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 99
4 4.04
0 0.00
9 9.09
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
84  โรงเรียนวัดหนองกะขะ 146
0 0.00
5 3.42
14 9.59
0 0.00
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
85  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1023
35 3.42
20 1.96
78 7.62
0 0.00
0 0.00
890 87.00
133 13.00%
86  โรงเรียนบ้านหนองข่า 125
3 2.40
2 1.60
11 8.80
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
87  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย 87
6 6.90
3 3.45
0 0.00
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
88  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 64
1 1.56
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
89  โรงเรียนบ้านหนองพรหม 169
2 1.18
0 0.00
17 10.06
2 1.18
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
90  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ 82
2 2.44
3 3.66
3 3.66
2 2.44
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
91  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ 258
12 4.65
5 1.94
12 4.65
1 0.39
0 0.00
228 88.37
30 11.63%
92  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 125
2 1.60
3 2.40
4 3.20
2 1.60
3 2.40
111 88.80
14 11.20%
93  โรงเรียน บ้านเนินถาวร 81
3 3.70
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
94  โรงเรียน บ้านน้ำซับ 46
2 4.35
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
95  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 249
11 4.42
4 1.61
10 4.02
2 0.80
0 0.00
222 89.16
27 10.84%
96  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 67
0 0.00
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
97  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 250
1 0.40
8 3.20
12 4.80
5 2.00
0 0.00
224 89.60
26 10.40%
98  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 77
1 1.30
1 1.30
5 6.49
0 0.00
1 1.30
69 89.61
8 10.39%
99  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
100  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม 83
2 2.41
1 1.20
4 4.82
1 1.20
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 398
11 2.76
12 3.02
13 3.27
1 0.25
1 0.25
360 90.45
38 9.55%
102  โรงเรียน บ้านบางแสม 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
2 3.08
1 1.54
60 92.31
5 7.69%
103  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 130
5 3.85
1 0.77
3 2.31
0 0.00
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
104  โรงเรียนบ้านคลองปริง 73
1 1.37
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
105  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
106  โรงเรียนบ้านหนองยาง 178
0 0.00
0 0.00
11 6.18
0 0.00
0 0.00
167 93.82
11 6.18%
107  โรงเรียน บ้านทับสูง 56
0 0.00
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
108  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 136
2 1.47
4 2.94
1 0.74
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
109  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย 211
0 0.00
6 2.84
4 1.90
0 0.00
0 0.00
201 95.26
10 4.74%
110  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
111  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
112  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,867 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,175 5.14
เตี้ย  920 4.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,826 12.36
ผอมและเตี้ย  625 2.73
อ้วนและเตี้ย  678 2.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,643 72.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,224 คน


27.22%


Powered By www.thaieducation.net