ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 102
14 13.73
30 29.41
10 9.80
30 29.41
18 17.65
0 0.00
102 100.00%
2  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 29
9 31.03
9 31.03
9 31.03
0 0.00
0 0.00
2 6.90
27 93.10%
3  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 102
30 29.41
9 8.82
6 5.88
18 17.65
20 19.61
19 18.63
83 81.37%
4  โรงเรียนบ้านแม่ที 409
59 14.43
33 8.07
47 11.49
82 20.05
80 19.56
108 26.41
301 73.59%
5  โรงเรียนบ้านสะกอม 237
125 52.74
22 9.28
21 8.86
0 0.00
0 0.00
69 29.11
168 70.89%
6  โรงเรียนบ้านลําลอง 373
141 37.80
91 24.40
5 1.34
8 2.14
0 0.00
128 34.32
245 65.68%
7  โรงเรียนมหิดล 117
14 11.97
4 3.42
18 15.38
16 13.68
17 14.53
48 41.03
69 58.97%
8  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 133
15 11.28
11 8.27
20 15.04
11 8.27
18 13.53
58 43.61
75 56.39%
9  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 141
20 14.18
30 21.28
13 9.22
13 9.22
0 0.00
65 46.10
76 53.90%
10  โรงเรียนบ้านฉลุง 190
23 12.11
23 12.11
8 4.21
46 24.21
0 0.00
90 47.37
100 52.63%
11  โรงเรียนบ้านนาทวี 1758
131 7.45
113 6.43
400 22.75
157 8.93
54 3.07
903 51.37
855 48.63%
12  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 65
14 21.54
7 10.77
6 9.23
3 4.62
0 0.00
35 53.85
30 46.15%
13  โรงเรียนบ้านป่ากอ 139
16 11.51
15 10.79
20 14.39
12 8.63
0 0.00
76 54.68
63 45.32%
14  โรงเรียนบ้านทับยาง 381
84 22.05
79 20.73
8 2.10
0 0.00
0 0.00
210 55.12
171 44.88%
15  โรงเรียนบ้านลำไพล 281
4 1.42
4 1.42
53 18.86
8 2.85
57 20.28
155 55.16
126 44.84%
16  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 56
3 5.36
12 21.43
2 3.57
8 14.29
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
17  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 161
13 8.07
15 9.32
13 8.07
12 7.45
17 10.56
91 56.52
70 43.48%
18  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 58
9 15.52
8 13.79
5 8.62
3 5.17
0 0.00
33 56.90
25 43.10%
19  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 195
14 7.18
16 8.21
16 8.21
23 11.79
14 7.18
112 57.44
83 42.56%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 234
42 17.95
14 5.98
3 1.28
29 12.39
9 3.85
137 58.55
97 41.45%
21  โรงเรียนบ้านเทพา 565
31 5.49
15 2.65
86 15.22
46 8.14
55 9.73
332 58.76
233 41.24%
22  โรงเรียนสะบ้าย้อย 976
127 13.01
65 6.66
78 7.99
63 6.45
54 5.53
589 60.35
387 39.65%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 155
8 5.16
9 5.81
9 5.81
17 10.97
18 11.61
94 60.65
61 39.35%
24  โรงเรียนบ้านตูหยง 113
13 11.50
9 7.96
8 7.08
9 7.96
5 4.42
69 61.06
44 38.94%
25  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 150
18 12.00
21 14.00
3 2.00
15 10.00
0 0.00
93 62.00
57 38.00%
26  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1161
67 5.77
60 5.17
58 5.00
127 10.94
120 10.34
729 62.79
432 37.21%
27  โรงเรียนบ้านโคกกอ 101
15 14.85
13 12.87
9 8.91
0 0.00
0 0.00
64 63.37
37 36.63%
28  โรงเรียนบ้านคลองขุด 131
23 17.56
12 9.16
6 4.58
6 4.58
0 0.00
84 64.12
47 35.88%
29  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 400
27 6.75
66 16.50
17 4.25
30 7.50
2 0.50
258 64.50
142 35.50%
30  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 108
5 4.63
13 12.04
19 17.59
1 0.93
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
31  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 177
33 18.64
0 0.00
3 1.69
25 14.12
1 0.56
115 64.97
62 35.03%
32  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 149
20 13.42
3 2.01
11 7.38
9 6.04
8 5.37
98 65.77
51 34.23%
33  โรงเรียนบ้านสม็อง 129
21 16.28
13 10.08
3 2.33
4 3.10
2 1.55
86 66.67
43 33.33%
34  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 162
10 6.17
38 23.46
5 3.09
0 0.00
0 0.00
109 67.28
53 32.72%
35  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 275
28 10.18
23 8.36
22 8.00
12 4.36
4 1.45
186 67.64
89 32.36%
36  โรงเรียนบ้านท่า 279
41 14.70
14 5.02
27 9.68
3 1.08
5 1.79
189 67.74
90 32.26%
37  โรงเรียนบ้านคูหา 279
21 7.53
13 4.66
26 9.32
25 8.96
3 1.08
191 68.46
88 31.54%
38  โรงเรียนบ้านบาโหย 435
22 5.06
30 6.90
9 2.07
64 14.71
12 2.76
298 68.51
137 31.49%
39  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 146
10 6.85
7 4.79
23 15.75
5 3.42
0 0.00
101 69.18
45 30.82%
40  โรงเรียนบ้านนา 1206
63 5.22
28 2.32
117 9.70
91 7.55
72 5.97
835 69.24
371 30.76%
41  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 43
3 6.98
6 13.95
2 4.65
0 0.00
2 4.65
30 69.77
13 30.23%
42  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 225
27 12.00
18 8.00
10 4.44
12 5.33
0 0.00
158 70.22
67 29.78%
43  โรงเรียนบ้านวังบวบ 64
7 10.94
3 4.69
8 12.50
1 1.56
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 27
2 7.41
1 3.70
3 11.11
2 7.41
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
45  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 139
15 10.79
12 8.63
7 5.04
7 5.04
0 0.00
98 70.50
41 29.50%
46  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 38
7 18.42
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
47  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 123
13 10.57
6 4.88
1 0.81
15 12.20
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
48  โรงเรียนบ้านลำเปา 222
25 11.26
22 9.91
7 3.15
7 3.15
2 0.90
159 71.62
63 28.38%
49  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 67
6 8.96
6 8.96
4 5.97
3 4.48
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
50  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 296
27 9.12
26 8.78
14 4.73
8 2.70
8 2.70
213 71.96
83 28.04%
51  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 72
2 2.78
2 2.78
12 16.67
3 4.17
1 1.39
52 72.22
20 27.78%
52  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 225
21 9.33
9 4.00
30 13.33
2 0.89
0 0.00
163 72.44
62 27.56%
53  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 316
14 4.43
5 1.58
31 9.81
19 6.01
18 5.70
229 72.47
87 27.53%
54  โรงเรียนบ้านควนหมาก 204
14 6.86
4 1.96
17 8.33
4 1.96
17 8.33
148 72.55
56 27.45%
55  โรงเรียนบ้านนาจวก 161
15 9.32
13 8.07
2 1.24
13 8.07
1 0.62
117 72.67
44 27.33%
56  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 276
29 10.51
31 11.23
5 1.81
0 0.00
10 3.62
201 72.83
75 27.17%
57  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 809
64 7.91
82 10.14
46 5.69
24 2.97
3 0.37
590 72.93
219 27.07%
58  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 81
14 17.28
2 2.47
5 6.17
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
59  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 139
4 2.88
15 10.79
3 2.16
14 10.07
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
60  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 356
32 8.99
31 8.71
29 8.15
0 0.00
0 0.00
264 74.16
92 25.84%
61  โรงเรียนบ้านโคกตก 265
5 1.89
17 6.42
2 0.75
24 9.06
20 7.55
197 74.34
68 25.66%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 126
7 5.56
4 3.17
13 10.32
7 5.56
1 0.79
94 74.60
32 25.40%
63  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 410
100 24.39
0 0.00
4 0.98
0 0.00
0 0.00
306 74.63
104 25.37%
64  โรงเรียนบ้านลำชิง 277
6 2.17
20 7.22
38 13.72
6 2.17
0 0.00
207 74.73
70 25.27%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 563
21 3.73
18 3.20
38 6.75
27 4.80
35 6.22
424 75.31
139 24.69%
66  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142
11 7.75
5 3.52
6 4.23
6 4.23
6 4.23
108 76.06
34 23.94%
67  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 276
20 7.25
21 7.61
0 0.00
16 5.80
9 3.26
210 76.09
66 23.91%
68  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 197
11 5.58
14 7.11
13 6.60
6 3.05
3 1.52
150 76.14
47 23.86%
69  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 86
5 5.81
3 3.49
11 12.79
0 0.00
1 1.16
66 76.74
20 23.26%
70  โรงเรียน วัดคลองยอ 302
17 5.63
8 2.65
15 4.97
11 3.64
18 5.96
233 77.15
69 22.85%
71  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 127
7 5.51
7 5.51
9 7.09
3 2.36
3 2.36
98 77.17
29 22.83%
72  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 145
14 9.66
8 5.52
10 6.90
1 0.69
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
73  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 150
6 4.00
9 6.00
6 4.00
8 5.33
5 3.33
116 77.33
34 22.67%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 84
8 9.52
8 9.52
3 3.57
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
75  โรงเรียน บ้านกระอาน 199
11 5.53
23 11.56
3 1.51
5 2.51
3 1.51
154 77.39
45 22.61%
76  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 91
5 5.49
5 5.49
0 0.00
5 5.49
5 5.49
71 78.02
20 21.98%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 83
5 6.02
9 10.84
0 0.00
2 2.41
2 2.41
65 78.31
18 21.69%
78  โรงเรียนบ้านประกอบ 194
12 6.19
3 1.55
26 13.40
1 0.52
0 0.00
152 78.35
42 21.65%
79  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 219
9 4.11
12 5.48
16 7.31
10 4.57
0 0.00
172 78.54
47 21.46%
80  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 72
7 9.72
7 9.72
1 1.39
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
81  โรงเรียนบ้านหัวถนน 117
4 3.42
2 1.71
8 6.84
4 3.42
6 5.13
93 79.49
24 20.51%
82  โรงเรียนบ้านควนตานี 220
11 5.00
21 9.55
7 3.18
6 2.73
0 0.00
175 79.55
45 20.45%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 225
18 8.00
13 5.78
15 6.67
0 0.00
0 0.00
179 79.56
46 20.44%
84  โรงเรียนบ้านท่าไทร 118
6 5.08
4 3.39
3 2.54
7 5.93
4 3.39
94 79.66
24 20.34%
85  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 133
0 0.00
12 9.02
15 11.28
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
86  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 140
3 2.14
11 7.86
14 10.00
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
87  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 60
4 6.67
5 8.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
88  โรงเรียนวัดนาปรือ 75
2 2.67
3 4.00
6 8.00
1 1.33
3 4.00
60 80.00
15 20.00%
89  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 126
10 7.94
6 4.76
2 1.59
5 3.97
2 1.59
101 80.16
25 19.84%
90  โรงเรียนบ้านปากบาง 228
16 7.02
16 7.02
5 2.19
8 3.51
0 0.00
183 80.26
45 19.74%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 51
1 1.96
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
92  โรงเรียน บ้านโมย 181
7 3.87
7 3.87
8 4.42
13 7.18
0 0.00
146 80.66
35 19.34%
93  โรงเรียนบ้านม้างอน 171
10 5.85
3 1.75
9 5.26
11 6.43
0 0.00
138 80.70
33 19.30%
94  โรงเรียนบ้านโหนด 104
11 10.58
7 6.73
1 0.96
0 0.00
1 0.96
84 80.77
20 19.23%
95  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 389
14 3.60
27 6.94
27 6.94
4 1.03
2 0.51
315 80.98
74 19.02%
96  โรงเรียนบ้านนาม่วง 85
1 1.18
1 1.18
13 15.29
1 1.18
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
97  โรงเรียนบ้านล่องควน 250
7 2.80
5 2.00
9 3.60
12 4.80
14 5.60
203 81.20
47 18.80%
98  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 97
4 4.12
5 5.15
7 7.22
1 1.03
1 1.03
79 81.44
18 18.56%
99  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1020
28 2.75
23 2.25
49 4.80
51 5.00
38 3.73
831 81.47
189 18.53%
100  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 170
4 2.35
13 7.65
1 0.59
13 7.65
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
101  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 143
10 6.99
0 0.00
7 4.90
0 0.00
9 6.29
117 81.82
26 18.18%
102  โรงเรียนเหมืองควนกรด 33
3 9.09
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
103  โรงเรียนวัดประจ่า 226
17 7.52
15 6.64
9 3.98
0 0.00
0 0.00
185 81.86
41 18.14%
104  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 109
0 0.00
0 0.00
5 4.59
7 6.42
7 6.42
90 82.57
19 17.43%
105  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 128
8 6.25
3 2.34
11 8.59
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
106  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 227
17 7.49
10 4.41
11 4.85
1 0.44
0 0.00
188 82.82
39 17.18%
107  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 216
6 2.78
10 4.63
19 8.80
1 0.46
0 0.00
180 83.33
36 16.67%
108  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 344
18 5.23
15 4.36
9 2.62
15 4.36
0 0.00
287 83.43
57 16.57%
109  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 200
9 4.50
6 3.00
13 6.50
4 2.00
1 0.50
167 83.50
33 16.50%
110  โรงเรียนบ้านพรุหวา 340
23 6.76
16 4.71
6 1.76
10 2.94
1 0.29
284 83.53
56 16.47%
111  โรงเรียนบ้านโคกม้า 110
6 5.45
9 8.18
2 1.82
1 0.91
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
112  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 178
8 4.49
6 3.37
6 3.37
3 1.69
6 3.37
149 83.71
29 16.29%
113  โรงเรียนบ้านพังลา 37
1 2.70
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
114  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 125
5 4.00
5 4.00
8 6.40
2 1.60
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
115  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
116  โรงเรียนบ้านมุนี 141
11 7.80
8 5.67
3 2.13
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
117  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 181
3 1.66
7 3.87
5 2.76
9 4.97
4 2.21
153 84.53
28 15.47%
118  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 126
4 3.17
0 0.00
8 6.35
5 3.97
2 1.59
107 84.92
19 15.08%
119  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 133
7 5.26
5 3.76
4 3.01
4 3.01
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
120  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 40
2 5.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
121  โรงเรียนบ้านลางา 382
22 5.76
13 3.40
20 5.24
2 0.52
0 0.00
325 85.08
57 14.92%
122  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 41
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
123  โรงเรียนบ้านป่าโอน 247
11 4.45
11 4.45
12 4.86
2 0.81
0 0.00
211 85.43
36 14.57%
124  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 194
2 1.03
3 1.55
17 8.76
3 1.55
3 1.55
166 85.57
28 14.43%
125  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 251
12 4.78
18 7.17
6 2.39
0 0.00
0 0.00
215 85.66
36 14.34%
126  โรงเรียนบ้านปากช่อง 42
0 0.00
2 4.76
2 4.76
1 2.38
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
127  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 173
3 1.73
8 4.62
6 3.47
3 1.73
4 2.31
149 86.13
24 13.87%
128  โรงเรียนบ้านแพร้ว 94
4 4.26
3 3.19
4 4.26
2 2.13
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
129  โรงเรียนบ้านระตะ 96
0 0.00
9 9.38
4 4.17
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
130  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 665
14 2.11
16 2.41
23 3.46
14 2.11
23 3.46
575 86.47
90 13.53%
131  โรงเรียนบ้านม่วง 200
10 5.00
14 7.00
2 1.00
0 0.00
1 0.50
173 86.50
27 13.50%
132  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 89
4 4.49
4 4.49
4 4.49
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
133  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 129
6 4.65
3 2.33
5 3.88
3 2.33
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
134  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 117
1 0.85
9 7.69
4 3.42
1 0.85
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
135  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 133
3 2.26
6 4.51
6 4.51
2 1.50
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
136  โรงเรียนบ้านพรุชิง 157
0 0.00
9 5.73
1 0.64
10 6.37
0 0.00
137 87.26
20 12.74%
137  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
138  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 110
3 2.73
1 0.91
6 5.45
3 2.73
1 0.91
96 87.27
14 12.73%
139  โรงเรียนบ้านป่างาม 220
7 3.18
15 6.82
6 2.73
0 0.00
0 0.00
192 87.27
28 12.73%
140  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225
8 3.56
13 5.78
6 2.67
1 0.44
0 0.00
197 87.56
28 12.44%
141  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 137
16 11.68
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
142  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 115
7 6.09
2 1.74
5 4.35
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
143  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 244
9 3.69
5 2.05
13 5.33
1 0.41
0 0.00
216 88.52
28 11.48%
144  โรงเรียนบ้านนาปรัง 245
7 2.86
1 0.41
0 0.00
5 2.04
15 6.12
217 88.57
28 11.43%
145  โรงเรียนบ้านป่าชิง 64
1 1.56
2 3.13
3 4.69
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 131
2 1.53
3 2.29
3 2.29
6 4.58
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
147  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 113
1 0.88
5 4.42
4 3.54
2 1.77
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
148  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 237
5 2.11
2 0.84
15 6.33
0 0.00
3 1.27
212 89.45
25 10.55%
149  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 171
6 3.51
3 1.75
6 3.51
2 1.17
1 0.58
153 89.47
18 10.53%
150  โรงเรียนบ้านนนท์ 67
1 1.49
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
151  โรงเรียนบ้านเลียบ 117
4 3.42
1 0.85
3 2.56
4 3.42
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
152  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 39
3 7.69
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
153  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 118
2 1.69
5 4.24
5 4.24
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
154  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
155  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 121
0 0.00
0 0.00
12 9.92
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
156  โรงเรียนบ้านพอบิด 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
157  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 96
3 3.13
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
158  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 152
3 1.97
3 1.97
3 1.97
3 1.97
2 1.32
138 90.79
14 9.21%
159  โรงเรียนบ้านกะทิง 236
0 0.00
0 0.00
7 2.97
0 0.00
14 5.93
215 91.10
21 8.90%
160  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 214
6 2.80
6 2.80
7 3.27
0 0.00
0 0.00
195 91.12
19 8.88%
161  โรงเรียนบ้านป็อง 114
0 0.00
1 0.88
8 7.02
1 0.88
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
162  โรงเรียนบ้านทับโกบ 103
3 2.91
1 0.97
2 1.94
2 1.94
1 0.97
94 91.26
9 8.74%
163  โรงเรียนวัดช่องเขา 126
2 1.59
0 0.00
7 5.56
1 0.79
1 0.79
115 91.27
11 8.73%
164  โรงเรียนบ้านแค 207
0 0.00
4 1.93
9 4.35
4 1.93
1 0.48
189 91.30
18 8.70%
165  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 104
4 3.85
1 0.96
4 3.85
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
166  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 83
4 4.82
2 2.41
1 1.20
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
167  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 95
0 0.00
1 1.05
5 5.26
2 2.11
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 251
13 5.18
0 0.00
4 1.59
0 0.00
4 1.59
230 91.63
21 8.37%
169  โรงเรียนบ้านแซะ 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
170  โรงเรียนวัดวังไทร 337
8 2.37
0 0.00
20 5.93
0 0.00
0 0.00
309 91.69
28 8.31%
171  โรงเรียนบ้านสุโสะ 289
9 3.11
8 2.77
3 1.04
2 0.69
2 0.69
265 91.70
24 8.30%
172  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 246
9 3.66
5 2.03
3 1.22
0 0.00
2 0.81
227 92.28
19 7.72%
173  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 177
3 1.69
0 0.00
6 3.39
4 2.26
0 0.00
164 92.66
13 7.34%
174  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 100
0 0.00
0 0.00
1 1.00
6 6.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
175  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
176  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 89
4 4.49
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
177  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 78
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
178  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 98
0 0.00
3 3.06
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
179  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
180  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 69
3 4.35
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
181  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 146
8 5.48
-2 -1.37
2 1.37
0 0.00
0 0.00
138 94.52
8 5.48%
182  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 129
2 1.55
0 0.00
4 3.10
0 0.00
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
183  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 70
2 2.86
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
184  โรงเรียนวัดห้วยคู 121
0 0.00
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
185  โรงเรียนบ้านตาแปด 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
1 1.33
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
186  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 151
0 0.00
0 0.00
6 3.97
0 0.00
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
187  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 80
1 1.25
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
188  โรงเรียนวัดปริก 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
189  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 222
3 1.35
1 0.45
3 1.35
0 0.00
0 0.00
215 96.85
7 3.15%
190  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 140
2 1.43
0 0.00
2 1.43
0 0.00
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
191  โรงเรียนบ้านพรุตู 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.28
77 98.72
1 1.28%
192  โรงเรียนบ้านเคลียง 176
0 0.00
0 0.00
2 1.14
0 0.00
0 0.00
174 98.86
2 1.14%
193  โรงเรียนชาติตระการโกศล 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,815 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,607 6.89
เตี้ย  2,034 5.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,380 6.29
ผอมและเตี้ย  1,602 4.24
อ้วนและเตี้ย  1,019 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,173 74.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,642 คน


25.50%


Powered By www.thaieducation.net