ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.79
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 123
28 22.76
31 25.20
23 18.70
10 8.13
17 13.82
14 11.38
109 88.62%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 175
43 24.57
37 21.14
12 6.86
40 22.86
13 7.43
30 17.14
145 82.86%
3  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 757
73 9.64
87 11.49
79 10.44
160 21.14
120 15.85
238 31.44
519 68.56%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 86
18 20.93
10 11.63
4 4.65
15 17.44
2 2.33
37 43.02
49 56.98%
5  โรงเรียนบ้านโคกเมา 499
56 11.22
33 6.61
37 7.41
89 17.84
55 11.02
229 45.89
270 54.11%
6  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 410
41 10.00
22 5.37
41 10.00
71 17.32
40 9.76
195 47.56
215 52.44%
7  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 562
67 11.92
50 8.90
77 13.70
32 5.69
67 11.92
269 47.86
293 52.14%
8  โรงเรียนบ้านดินลาน 133
26 19.55
13 9.77
23 17.29
5 3.76
1 0.75
65 48.87
68 51.13%
9  โรงเรียนวัดแม่เตย 83
11 13.25
20 24.10
4 4.82
6 7.23
0 0.00
42 50.60
41 49.40%
10  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 164
25 15.24
15 9.15
32 19.51
8 4.88
0 0.00
84 51.22
80 48.78%
11  โรงเรียนวัดบางศาลา 130
29 22.31
9 6.92
21 16.15
1 0.77
3 2.31
67 51.54
63 48.46%
12  โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 71
3 4.23
6 8.45
7 9.86
9 12.68
8 11.27
38 53.52
33 46.48%
13  โรงเรียนบ้านหน้าควน 79
8 10.13
3 3.80
11 13.92
6 7.59
8 10.13
43 54.43
36 45.57%
14  โรงเรียนวัดเขากลอย 141
10 7.09
12 8.51
22 15.60
10 7.09
8 5.67
79 56.03
62 43.97%
15  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 305
37 12.13
34 11.15
9 2.95
36 11.80
18 5.90
171 56.07
134 43.93%
16  โรงเรียนวัดจังโหลน 55
9 16.36
6 10.91
7 12.73
0 0.00
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
17  โรงเรียนบ้านควน 117
12 10.26
0 0.00
11 9.40
12 10.26
11 9.40
71 60.68
46 39.32%
18  โรงเรียนบ้านวังพา 224
4 1.79
15 6.70
26 11.61
19 8.48
24 10.71
136 60.71
88 39.29%
19  โรงเรียนบ้านหินผุด 160
13 8.13
8 5.00
7 4.38
21 13.13
13 8.13
98 61.25
62 38.75%
20  โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 90
7 7.78
8 8.89
10 11.11
6 6.67
3 3.33
56 62.22
34 37.78%
21  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 89
11 12.36
5 5.62
8 8.99
8 8.99
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
22  โรงเรียนบ้านฉลุง 461
34 7.38
27 5.86
64 13.88
20 4.34
20 4.34
296 64.21
165 35.79%
23  โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 172
19 11.05
7 4.07
10 5.81
13 7.56
11 6.40
112 65.12
60 34.88%
24  โรงเรียนบ้านห้วยโอน 212
21 9.91
4 1.89
7 3.30
34 16.04
6 2.83
140 66.04
72 33.96%
25  โรงเรียนวัดท่าข้าม 59
4 6.78
5 8.47
10 16.95
1 1.69
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
26  โรงเรียนบ้านควนเนียง 1073
54 5.03
39 3.63
61 5.68
76 7.08
130 12.12
713 66.45
360 33.55%
27  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 377
29 7.69
14 3.71
53 14.06
15 3.98
15 3.98
251 66.58
126 33.42%
28  โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 201
7 3.48
7 3.48
16 7.96
14 6.97
23 11.44
134 66.67
67 33.33%
29  โรงเรียนบ้านชายคลอง 121
17 14.05
5 4.13
12 9.92
6 4.96
0 0.00
81 66.94
40 33.06%
30  โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร 822
37 4.50
18 2.19
60 7.30
60 7.30
88 10.71
559 68.00
263 32.00%
31  โรงเรียนวัดบางทีง 173
10 5.78
1 0.58
15 8.67
21 12.14
8 4.62
118 68.21
55 31.79%
32  โรงเรียนวัดบางลึก 39
1 2.56
0 0.00
7 17.95
2 5.13
2 5.13
27 69.23
12 30.77%
33  โรงเรียน วัดคลองแห 283
22 7.77
16 5.65
34 12.01
9 3.18
5 1.77
197 69.61
86 30.39%
34  โรงเรียนบ้านนาแสน 76
10 13.16
0 0.00
11 14.47
2 2.63
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
35  โรงเรียนบ้านบางกลํ่า 118
6 5.08
4 3.39
20 16.95
3 2.54
2 1.69
83 70.34
35 29.66%
36  โรงเรียนบ้านนาลึก 51
5 9.80
7 13.73
2 3.92
1 1.96
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
37  โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย 436
19 4.36
6 1.38
48 11.01
22 5.05
32 7.34
309 70.87
127 29.13%
38  โรงเรียนบ้านหัวปาบ 202
5 2.48
8 3.96
17 8.42
13 6.44
15 7.43
144 71.29
58 28.71%
39  โรงเรียนบ้านควนสะตอ 72
8 11.11
5 6.94
5 6.94
2 2.78
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
40  โรงเรียนบ้านควนนา 48
1 2.08
4 8.33
8 16.67
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
41  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 79
14 17.72
4 5.06
3 3.80
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
42  โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 87
8 9.20
1 1.15
10 11.49
4 4.60
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
43  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 53
5 9.43
1 1.89
7 13.21
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 103
5 4.85
2 1.94
20 19.42
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
45  โรงเรียนวัดเนินพิชัย 228
16 7.02
10 4.39
3 1.32
16 7.02
13 5.70
170 74.56
58 25.44%
46  โรงเรียนบ้านหัวไทร 71
6 8.45
4 5.63
3 4.23
5 7.04
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
47  โรงเรียนวัดเลียบ 96
3 3.13
0 0.00
21 21.88
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
48  โรงเรียนบ้านเกาะนก 121
13 10.74
6 4.96
4 3.31
6 4.96
1 0.83
91 75.21
30 24.79%
49  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 118
9 7.63
7 5.93
13 11.02
0 0.00
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
50  โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 127
8 6.30
4 3.15
15 11.81
0 0.00
4 3.15
96 75.59
31 24.41%
51  โรงเรียนวัดหูแร่ 412
22 5.34
24 5.83
41 9.95
12 2.91
1 0.24
312 75.73
100 24.27%
52  โรงเรียนบ้านยวนยาง 67
5 7.46
4 5.97
7 10.45
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 110
7 6.36
9 8.18
2 1.82
8 7.27
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
54  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 211
17 8.06
12 5.69
19 9.00
1 0.47
0 0.00
162 76.78
49 23.22%
55  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 198
16 8.08
6 3.03
20 10.10
3 1.52
0 0.00
153 77.27
45 22.73%
56  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 150
8 5.33
16 10.67
10 6.67
0 0.00
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 406
9 2.22
12 2.96
32 7.88
12 2.96
27 6.65
314 77.34
92 22.66%
58  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 53
10 18.87
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
59  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 127
6 4.72
0 0.00
22 17.32
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 128
4 3.13
6 4.69
16 12.50
2 1.56
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
61  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 244
23 9.43
6 2.46
13 5.33
11 4.51
0 0.00
191 78.28
53 21.72%
62  โรงเรียนบ้านปลักคล้า 88
5 5.68
5 5.68
3 3.41
6 6.82
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
63  โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 153
15 9.80
1 0.65
16 10.46
1 0.65
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
64  โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง) 51
3 5.88
3 5.88
1 1.96
4 7.84
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 65
4 6.15
3 4.62
4 6.15
2 3.08
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
66  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 174
7 4.02
1 0.57
27 15.52
0 0.00
0 0.00
139 79.89
35 20.11%
67  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 324
11 3.40
12 3.70
40 12.35
2 0.62
0 0.00
259 79.94
65 20.06%
68  โรงเรียนวัดท่าช้าง 60
4 6.67
4 6.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
69  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 55
2 3.64
4 7.27
3 5.45
2 3.64
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
70  โรงเรียนบ้านปลายละหาน 92
7 7.61
2 2.17
9 9.78
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
71  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 319
20 6.27
28 8.78
14 4.39
0 0.00
0 0.00
257 80.56
62 19.44%
72  โรงเรียนบ้านป่ายาง 132
4 3.03
0 0.00
15 11.36
5 3.79
1 0.76
107 81.06
25 18.94%
73  โรงเรียนวัดท่านางหอม 86
3 3.49
6 6.98
7 8.14
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
74  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 12.96
3 5.56
44 81.48
10 18.52%
75  โรงเรียนบ้านเขาพระ 557
27 4.85
27 4.85
44 7.90
5 0.90
0 0.00
454 81.51
103 18.49%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า 105
1 0.95
7 6.67
5 4.76
5 4.76
1 0.95
86 81.90
19 18.10%
77  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 116
4 3.45
2 1.72
11 9.48
2 1.72
2 1.72
95 81.90
21 18.10%
78  โรงเรียนบ้านม่วง 183
3 1.64
4 2.19
20 10.93
3 1.64
3 1.64
150 81.97
33 18.03%
79  โรงเรียนวัดนารังนก 80
6 7.50
4 5.00
3 3.75
0 0.00
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
80  โรงเรียนบ้านใต้ 263
8 3.04
6 2.28
6 2.28
14 5.32
12 4.56
217 82.51
46 17.49%
81  โรงเรียนบ้านคลองปอม 122
11 9.02
3 2.46
7 5.74
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
82  โรงเรียนบ้านโปะหมอ 517
33 6.38
16 3.09
33 6.38
4 0.77
1 0.19
430 83.17
87 16.83%
83  โรงเรียนบ้านกรอบ 199
19 9.55
4 2.01
3 1.51
7 3.52
0 0.00
166 83.42
33 16.58%
84  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 93
2 2.15
0 0.00
8 8.60
3 3.23
2 2.15
78 83.87
15 16.13%
85  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 207
6 2.90
7 3.38
18 8.70
2 0.97
0 0.00
174 84.06
33 15.94%
86  โรงเรียนบ้านหาร 197
9 4.57
4 2.03
15 7.61
3 1.52
0 0.00
166 84.26
31 15.74%
87  โรงเรียนบ้านควนโส 178
4 2.25
1 0.56
15 8.43
7 3.93
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
88  โรงเรียนบ้านเกาะหมี 141
6 4.26
7 4.96
8 5.67
0 0.00
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
89  โรงเรียนบ้านบางแฟบ 315
13 4.13
3 0.95
28 8.89
0 0.00
0 0.00
271 86.03
44 13.97%
90  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 154
1 0.65
7 4.55
12 7.79
1 0.65
0 0.00
133 86.36
21 13.64%
91  โรงเรียนบ้านลานควาย 274
6 2.19
22 8.03
6 2.19
3 1.09
0 0.00
237 86.50
37 13.50%
92  โรงเรียนบ้านไร่ 186
6 3.23
2 1.08
17 9.14
0 0.00
0 0.00
161 86.56
25 13.44%
93  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 129
9 6.98
0 0.00
8 6.20
0 0.00
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
94  โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
95  โรงเรียนวัดควนเนียง 131
6 4.58
3 2.29
6 4.58
2 1.53
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
96  โรงเรียนวัดเจริญภูผา 98
1 1.02
4 4.08
5 5.10
2 2.04
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
97  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 58
2 3.45
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
98  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 144
1 0.69
0 0.00
1 0.69
6 4.17
9 6.25
127 88.19
17 11.81%
99  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 130
9 6.92
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
100  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 79
3 3.80
1 1.27
4 5.06
1 1.27
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 104
0 0.00
3 2.88
8 7.69
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
102  โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 184
2 1.09
5 2.72
12 6.52
0 0.00
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
103  โรงเรียนวัดโคกเหรียง 107
3 2.80
0 0.00
6 5.61
0 0.00
2 1.87
96 89.72
11 10.28%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
105  โรงเรียนวัดดอน 79
0 0.00
2 2.53
2 2.53
2 2.53
2 2.53
71 89.87
8 10.13%
106  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
107  โรงเรียนวัดพรุเตาะ 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
108  โรงเรียนบ้านท่าไทร 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
109  โรงเรียนวัดท่าหยี 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
110  โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ 157
5 3.18
0 0.00
9 5.73
0 0.00
0 0.00
143 91.08
14 8.92%
111  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 126
0 0.00
0 0.00
11 8.73
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
112  โรงเรียนวัดทุ่งคา 195
1 0.51
13 6.67
3 1.54
0 0.00
0 0.00
178 91.28
17 8.72%
113  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 305
4 1.31
1 0.33
11 3.61
0 0.00
10 3.28
279 91.48
26 8.52%
114  โรงเรียนวัดคูหาใน 142
2 1.41
4 2.82
5 3.52
0 0.00
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
115  โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.48
2 2.99
62 92.54
5 7.46%
116  โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 122
1 0.82
1 0.82
6 4.92
0 0.00
1 0.82
113 92.62
9 7.38%
117  โรงเรียนวัดปากจ่า 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
118  โรงเรียนวัดปรางแก้ว 132
0 0.00
1 0.76
2 1.52
4 3.03
2 1.52
123 93.18
9 6.82%
119  โรงเรียนวัดท่าแซ 151
1 0.66
4 2.65
5 3.31
0 0.00
0 0.00
141 93.38
10 6.62%
120  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 144
2 1.39
1 0.69
1 0.69
4 2.78
1 0.69
135 93.75
9 6.25%
121  โรงเรียนบ้านควนขัน 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.71
66 94.29
4 5.71%
122  โรงเรียนบ้านคลองต่อ 161
0 0.00
0 0.00
8 4.97
0 0.00
0 0.00
153 95.03
8 4.97%
123  โรงเรียนบ้านควนกบ 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
124  โรงเรียนวัดโคกม่วง 180
3 1.67
1 0.56
3 1.67
1 0.56
0 0.00
172 95.56
8 4.44%
125  โรงเรียนวัดม่วงค่อม 238
4 1.68
0 0.00
2 0.84
4 1.68
0 0.00
228 95.80
10 4.20%
126  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 133
2 1.50
1 0.75
0 0.00
2 1.50
0 0.00
128 96.24
5 3.76%

 

จำนวนนักเรียน  22,211 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,376 6.20
เตี้ย  982 4.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,765 7.95
ผอมและเตี้ย  1,081 4.87
อ้วนและเตี้ย  874 3.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,133 72.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,078 คน


27.36%


Powered By www.thaieducation.net