ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพังยาง 33
7 21.21
7 21.21
3 9.09
10 30.30
3 9.09
3 9.09
30 90.91%
2  โรงเรียนวัดประดู่ 79
5 6.33
14 17.72
12 15.19
19 24.05
12 15.19
17 21.52
62 78.48%
3  โรงเรียนวัดประดู่หอม 51
12 23.53
7 13.73
13 25.49
3 5.88
0 0.00
16 31.37
35 68.63%
4  โรงเรียนบ้านควนจง 112
2 1.79
2 1.79
64 57.14
2 1.79
0 0.00
42 37.50
70 62.50%
5  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 146
19 13.01
11 7.53
17 11.64
20 13.70
24 16.44
55 37.67
91 62.33%
6  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 29
8 27.59
2 6.90
7 24.14
1 3.45
0 0.00
11 37.93
18 62.07%
7  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 153
15 9.80
6 3.92
17 11.11
26 16.99
22 14.38
67 43.79
86 56.21%
8  โรงเรียนวัดคูขุด 154
22 14.29
32 20.78
16 10.39
11 7.14
4 2.60
69 44.81
85 55.19%
9  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 63
10 15.87
10 15.87
2 3.17
10 15.87
2 3.17
29 46.03
34 53.97%
10  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 105
2 1.90
3 2.86
21 20.00
5 4.76
24 22.86
50 47.62
55 52.38%
11  โรงเรียนวิเชียรชม 2109
176 8.35
42 1.99
406 19.25
218 10.34
247 11.71
1020 48.36
1089 51.64%
12  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 164
15 9.15
9 5.49
17 10.37
16 9.76
27 16.46
80 48.78
84 51.22%
13  โรงเรียนบ้านขนุน 217
56 25.81
0 0.00
11 5.07
42 19.35
0 0.00
108 49.77
109 50.23%
14  โรงเรียน วัดบ่อแดง 333
24 7.21
16 4.80
47 14.11
40 12.01
34 10.21
172 51.65
161 48.35%
15  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 54
7 12.96
0 0.00
9 16.67
7 12.96
3 5.56
28 51.85
26 48.15%
16  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 142
6 4.23
9 6.34
14 9.86
15 10.56
23 16.20
75 52.82
67 47.18%
17  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 35
5 14.29
2 5.71
6 17.14
2 5.71
1 2.86
19 54.29
16 45.71%
18  โรงเรียนวัดชะแล้ 217
32 14.75
28 12.90
10 4.61
12 5.53
8 3.69
127 58.53
90 41.47%
19  โรงเรียนวัดประเจียก 125
8 6.40
7 5.60
13 10.40
9 7.20
9 7.20
79 63.20
46 36.80%
20  โรงเรียนวัดห้วยลาด 74
7 9.46
9 12.16
5 6.76
3 4.05
2 2.70
48 64.86
26 35.14%
21  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 94
16 17.02
0 0.00
17 18.09
0 0.00
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
22  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 255
16 6.27
12 4.71
55 21.57
0 0.00
5 1.96
167 65.49
88 34.51%
23  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76
4 5.26
1 1.32
20 26.32
1 1.32
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
24  โรงเรียนวัดดีหลวง 110
8 7.27
5 4.55
4 3.64
13 11.82
7 6.36
73 66.36
37 33.64%
25  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 48
10 20.83
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
26  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 292
28 9.59
16 5.48
18 6.16
10 3.42
23 7.88
197 67.47
95 32.53%
27  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 90
6 6.67
3 3.33
8 8.89
3 3.33
8 8.89
62 68.89
28 31.11%
28  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 388
20 5.15
25 6.44
22 5.67
25 6.44
26 6.70
270 69.59
118 30.41%
29  โรงเรียนวัดจันทน์ 58
7 12.07
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
30  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 120
4 3.33
5 4.17
6 5.00
9 7.50
11 9.17
85 70.83
35 29.17%
31  โรงเรียนบ้านต้นปริง 64
3 4.69
1 1.56
13 20.31
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
32  โรงเรียนวัดหนองหอย 93
11 11.83
1 1.08
13 13.98
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
33  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 120
7 5.83
11 9.17
15 12.50
0 0.00
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
34  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 81
4 4.94
8 9.88
9 11.11
1 1.23
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
35  โรงเรียนวัดปะโอ 259
22 8.49
3 1.16
45 17.37
0 0.00
0 0.00
189 72.97
70 27.03%
36  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 34
4 11.76
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
37  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 178
9 5.06
8 4.49
16 8.99
14 7.87
0 0.00
131 73.60
47 26.40%
38  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 131
24 18.32
0 0.00
10 7.63
0 0.00
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
39  โรงเรียนวัดประตูไชย 104
13 12.50
3 2.88
8 7.69
2 1.92
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
40  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 60
6 10.00
0 0.00
8 13.33
1 1.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
41  โรงเรียนวัดใหญ่ 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
42  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 413
38 9.20
25 6.05
35 8.47
5 1.21
0 0.00
310 75.06
103 24.94%
43  โรงเรียนวัดสามี 85
4 4.71
3 3.53
12 14.12
2 2.35
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
44  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 447
43 9.62
27 6.04
39 8.72
0 0.00
0 0.00
338 75.62
109 24.38%
45  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 573
60 10.47
16 2.79
33 5.76
17 2.97
12 2.09
435 75.92
138 24.08%
46  โรงเรียนบ้านรัดปูน 85
4 4.71
3 3.53
11 12.94
2 2.35
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
47  โรงเรียนวัดท่าหิน 153
13 8.50
7 4.58
13 8.50
3 1.96
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
48  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 211
13 6.16
11 5.21
13 6.16
12 5.69
0 0.00
162 76.78
49 23.22%
49  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108
3 2.78
6 5.56
11 10.19
3 2.78
2 1.85
83 76.85
25 23.15%
50  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 195
16 8.21
4 2.05
20 10.26
4 2.05
1 0.51
150 76.92
45 23.08%
51  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 203
3 1.48
10 4.93
8 3.94
13 6.40
12 5.91
157 77.34
46 22.66%
52  โรงเรียนในเมือง 227
11 4.85
6 2.64
10 4.41
11 4.85
13 5.73
176 77.53
51 22.47%
53  โรงเรียนบ้านขี้นาก 41
2 4.88
0 0.00
6 14.63
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
54  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 108
8 7.41
0 0.00
7 6.48
7 6.48
1 0.93
85 78.70
23 21.30%
55  โรงเรียนบ้านบางดาน 43
4 9.30
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
56  โรงเรียนวัดโพธาราม 110
5 4.55
5 4.55
6 5.45
4 3.64
3 2.73
87 79.09
23 20.91%
57  โรงเรียนบ้านมาบบัว 91
4 4.40
1 1.10
10 10.99
4 4.40
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
58  โรงเรียนวัดพังตรี 24
2 8.33
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
59  โรงเรียนวัดเลียบ 116
6 5.17
7 6.03
11 9.48
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
60  โรงเรียนวัดมหาการ 44
8 18.18
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
61  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 135
2 1.48
0 0.00
25 18.52
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
62  โรงเรียนบ้านดอนแบก 100
6 6.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
12 12.00
80 80.00
20 20.00%
63  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 85
4 4.71
4 4.71
9 10.59
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
64  โรงเรียนวัดทรายขาว 114
5 4.39
2 1.75
5 4.39
7 6.14
3 2.63
92 80.70
22 19.30%
65  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 104
8 7.69
4 3.85
7 6.73
1 0.96
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
66  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 42
1 2.38
1 2.38
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
67  โรงเรียนวัดสามกอง 74
2 2.70
2 2.70
7 9.46
3 4.05
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 183
8 4.37
8 4.37
5 2.73
8 4.37
5 2.73
149 81.42
34 18.58%
69  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 87
2 2.30
7 8.05
6 6.90
0 0.00
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
70  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 61
5 8.20
1 1.64
3 4.92
2 3.28
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
71  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 190
7 3.68
8 4.21
18 9.47
0 0.00
1 0.53
156 82.11
34 17.89%
72  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
2 5.00
33 82.50
7 17.50%
73  โรงเรียนบ้านรับแพรก 132
9 6.82
1 0.76
13 9.85
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
74  โรงเรียนวัดขนุน 69
6 8.70
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
75  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 75
4 5.33
2 2.67
5 6.67
2 2.67
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
76  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 77
3 3.90
3 3.90
6 7.79
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
77  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 184
6 3.26
3 1.63
18 9.78
4 2.17
0 0.00
153 83.15
31 16.85%
78  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 167
5 2.99
7 4.19
14 8.38
2 1.20
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
79  โรงเรียนวัดนาหม่อม 79
3 3.80
3 3.80
3 3.80
2 2.53
2 2.53
66 83.54
13 16.46%
80  โรงเรียนวัดอ่างทอง 98
0 0.00
0 0.00
14 14.29
2 2.04
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
81  โรงเรียนวัดศรีไชย 37
3 8.11
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
82  โรงเรียนวัดแหลมวัง 50
0 0.00
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
83  โรงเรียนวัดกลาง 243
7 2.88
15 6.17
16 6.58
0 0.00
0 0.00
205 84.36
38 15.64%
84  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 84
5 5.95
5 5.95
3 3.57
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
85  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1979
53 2.68
56 2.83
195 9.85
0 0.00
0 0.00
1675 84.64
304 15.36%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 189
8 4.23
6 3.17
13 6.88
2 1.06
0 0.00
160 84.66
29 15.34%
87  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 236
17 7.20
0 0.00
17 7.20
2 0.85
0 0.00
200 84.75
36 15.25%
88  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 282
9 3.19
7 2.48
11 3.90
7 2.48
9 3.19
239 84.75
43 15.25%
89  โรงเรียนวัดนางเหล้า 140
11 7.86
0 0.00
10 7.14
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
90  โรงเรียนบ้านกลาง 213
12 5.63
6 2.82
7 3.29
2 0.94
4 1.88
182 85.45
31 14.55%
91  โรงเรียนวัดท้ายยอ 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
92  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
93  โรงเรียนวัดบางเขียด 140
9 6.43
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
94  โรงเรียนวัดวาส 78
7 8.97
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
95  โรงเรียนวัดสน 57
2 3.51
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
96  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 86
5 5.81
3 3.49
2 2.33
2 2.33
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
97  โรงเรียน บ้านหัวเขา 355
15 4.23
5 1.41
27 7.61
1 0.28
0 0.00
307 86.48
48 13.52%
98  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83
2 2.41
1 1.20
1 1.20
4 4.82
3 3.61
72 86.75
11 13.25%
99  โรงเรียนวัดกระดังงา 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 9.84
53 86.89
8 13.11%
100  โรงเรียนวัดแจ้ง 69
2 2.90
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
101  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 85
4 4.71
2 2.35
5 5.88
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
102  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
1 3.23
27 87.10
4 12.90%
103  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 287
25 8.71
7 2.44
0 0.00
0 0.00
5 1.74
250 87.11
37 12.89%
104  โรงเรียนวัดโลกา 192
7 3.65
3 1.56
14 7.29
0 0.00
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
105  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 111
2 1.80
2 1.80
5 4.50
2 1.80
2 1.80
98 88.29
13 11.71%
106  โรงเรียนวัดห้วยพุด 107
4 3.74
3 2.80
5 4.67
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
107  โรงเรียนวัดพังกก 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
3 5.56
48 88.89
6 11.11%
108  โรงเรียนวัดประตูเขียน 87
4 4.60
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
109  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 39
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
110  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 59
4 6.78
0 0.00
1 1.69
1 1.69
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
111  โรงเรียนวัดป่าขาด 118
6 5.08
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
112  โรงเรียนวัดคูวา 83
5 6.02
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
113  โรงเรียนวัดป่าขวาง 88
1 1.14
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
114  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 145
1 0.69
1 0.69
9 6.21
1 0.69
1 0.69
132 91.03
13 8.97%
115  โรงเรียนวัดสนามไชย 104
3 2.88
3 2.88
3 2.88
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
116  โรงเรียนบ้านบางไหน 95
3 3.16
0 0.00
1 1.05
2 2.11
2 2.11
87 91.58
8 8.42%
117  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 119
9 7.56
0 0.00
1 0.84
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
118  โรงเรียนวัดหัววัง 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
2 5.56
33 91.67
3 8.33%
119  โรงเรียน วัดกาหรํา 49
0 0.00
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
120  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 127
2 1.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 6.30
117 92.13
10 7.87%
121  โรงเรียนบ้านชะแม 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
122  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 183
3 1.64
4 2.19
2 1.09
2 1.09
3 1.64
169 92.35
14 7.65%
123  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144
2 1.39
5 3.47
4 2.78
0 0.00
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
124  โรงเรียนวัดผักกูด 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
125  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
126  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
127  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 63
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
2 3.17
59 93.65
4 6.35%
128  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 116
0 0.00
1 0.86
5 4.31
1 0.86
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
129  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 245
4 1.63
1 0.41
9 3.67
0 0.00
0 0.00
231 94.29
14 5.71%
130  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 111
2 1.80
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
131  โรงเรียนวัดสีหยัง 71
2 2.82
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
132  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
133  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.92
50 96.15
2 3.85%
134  โรงเรียนวัดปากแตระ 167
0 0.00
0 0.00
4 2.40
0 0.00
0 0.00
163 97.60
4 2.40%
135  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 165
0 0.00
0 0.00
2 1.21
0 0.00
0 0.00
163 98.79
2 1.21%
136  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดจาก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
138  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,618 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,267 6.15
เตี้ย  653 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,907 9.25
ผอมและเตี้ย  711 3.45
อ้วนและเตี้ย  647 3.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,433 74.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,185 คน


25.15%


Powered By www.thaieducation.net