ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางปรุ 68
16 23.53
16 23.53
24 35.29
6 8.82
6 8.82
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 3
3 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 49
7 14.29
10 20.41
16 32.65
6 12.24
5 10.20
5 10.20
44 89.80%
4  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 34
2 5.88
8 23.53
8 23.53
3 8.82
8 23.53
5 14.71
29 85.29%
5  โรงเรียนบ้านทะเลนอก 50
5 10.00
15 30.00
9 18.00
5 10.00
6 12.00
10 20.00
40 80.00%
6  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 160
22 13.75
10 6.25
6 3.75
32 20.00
16 10.00
74 46.25
86 53.75%
7  โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 116
15 12.93
9 7.76
14 12.07
10 8.62
14 12.07
54 46.55
62 53.45%
8  โรงเรียนบ้านหินช้าง 386
72 18.65
46 11.92
50 12.95
14 3.63
12 3.11
192 49.74
194 50.26%
9  โรงเรียนบ้านขจัดภัย 247
35 14.17
26 10.53
26 10.53
15 6.07
18 7.29
127 51.42
120 48.58%
10  โรงเรียนบ้านทรายแดง 106
17 16.04
11 10.38
23 21.70
0 0.00
0 0.00
55 51.89
51 48.11%
11  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 764
79 10.34
38 4.97
103 13.48
79 10.34
55 7.20
410 53.66
354 46.34%
12  โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 123
13 10.57
15 12.20
26 21.14
0 0.00
0 0.00
69 56.10
54 43.90%
13  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 81
13 16.05
7 8.64
1 1.23
5 6.17
6 7.41
49 60.49
32 39.51%
14  โรงเรียนบ้านลำเลียง 129
8 6.20
6 4.65
30 23.26
5 3.88
0 0.00
80 62.02
49 37.98%
15  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 453
27 5.96
47 10.38
35 7.73
27 5.96
35 7.73
282 62.25
171 37.75%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 541
17 3.14
28 5.18
59 10.91
45 8.32
53 9.80
339 62.66
202 37.34%
17  โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 181
9 4.97
9 4.97
16 8.84
11 6.08
22 12.15
114 62.98
67 37.02%
18  โรงเรียนชาติเฉลิม 437
48 10.98
40 9.15
25 5.72
25 5.72
21 4.81
278 63.62
159 36.38%
19  โรงเรียนบ้านราชกรูด 237
21 8.86
18 7.59
37 15.61
8 3.38
2 0.84
151 63.71
86 36.29%
20  โรงเรียนบ้านคลองเงิน 37
8 21.62
1 2.70
1 2.70
2 5.41
1 2.70
24 64.86
13 35.14%
21  โรงเรียนบ้านหินดาด 43
2 4.65
2 4.65
10 23.26
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
22  โรงเรียนบ้านทองหลาง 143
10 6.99
9 6.29
13 9.09
5 3.50
7 4.90
99 69.23
44 30.77%
23  โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 127
11 8.66
8 6.30
20 15.75
0 0.00
0 0.00
88 69.29
39 30.71%
24  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 175
12 6.86
15 8.57
26 14.86
0 0.00
0 0.00
122 69.71
53 30.29%
25  โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 235
8 3.40
10 4.26
35 14.89
5 2.13
9 3.83
168 71.49
67 28.51%
26  โรงเรียน บ้านห้วยเสียด 140
19 13.57
3 2.14
14 10.00
3 2.14
0 0.00
101 72.14
39 27.86%
27  โรงเรียนบ้านบางริ้น 133
5 3.76
4 3.01
26 19.55
1 0.75
1 0.75
96 72.18
37 27.82%
28  โรงเรียนกระบุรี 367
9 2.45
13 3.54
56 15.26
9 2.45
8 2.18
272 74.11
95 25.89%
29  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 264
24 9.09
15 5.68
19 7.20
7 2.65
2 0.76
197 74.62
67 25.38%
30  โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 56
5 8.93
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
31  โรงเรียนบ้านนา 150
4 2.67
11 7.33
19 12.67
1 0.67
0 0.00
115 76.67
35 23.33%
32  โรงเรียนอนุบาลระนอง 1149
69 6.01
13 1.13
183 15.93
0 0.00
0 0.00
884 76.94
265 23.06%
33  โรงเรียนบ้านสองแพรก 541
27 4.99
20 3.70
27 4.99
17 3.14
30 5.55
420 77.63
121 22.37%
34  โรงเรียนบ้านกำพวน 300
30 10.00
15 5.00
8 2.67
6 2.00
8 2.67
233 77.67
67 22.33%
35  โรงเรียนชนม์พัฒนา 63
4 6.35
4 6.35
2 3.17
4 6.35
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
36  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 106
3 2.83
4 3.77
15 14.15
1 0.94
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
37  โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 155
10 6.45
2 1.29
21 13.55
0 0.00
0 0.00
122 78.71
33 21.29%
38  โรงเรียนวัดช่องลม 53
0 0.00
1 1.89
2 3.77
2 3.77
6 11.32
42 79.25
11 20.75%
39  โรงเรียน บ้านท่าฉาง 281
17 6.05
13 4.63
14 4.98
9 3.20
5 1.78
223 79.36
58 20.64%
40  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 158
8 5.06
4 2.53
19 12.03
0 0.00
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
41  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 367
24 6.54
14 3.81
28 7.63
2 0.54
1 0.27
298 81.20
69 18.80%
42  โรงเรียนบ้านหาดจิก 211
2 0.95
12 5.69
24 11.37
0 0.00
0 0.00
173 81.99
38 18.01%
43  โรงเรียนประชาอุทิศ 34
1 2.94
1 2.94
3 8.82
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
44  โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
45  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 156
11 7.05
6 3.85
4 2.56
4 2.56
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
46  โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 65
3 4.62
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
47  โรงเรียนบ้านบางกลาง 109
6 5.50
1 0.92
8 7.34
1 0.92
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
48  โรงเรียนบ้านสำนัก 348
14 4.02
27 7.76
8 2.30
2 0.57
0 0.00
297 85.34
51 14.66%
49  โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 220
7 3.18
3 1.36
21 9.55
1 0.45
0 0.00
188 85.45
32 14.55%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 243
25 10.29
3 1.23
4 1.65
3 1.23
0 0.00
208 85.60
35 14.40%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 171
4 2.34
0 0.00
18 10.53
1 0.58
0 0.00
148 86.55
23 13.45%
52  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 83
1 1.20
3 3.61
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
53  โรงเรียนบ้านชาคลี 179
11 6.15
2 1.12
9 5.03
1 0.56
0 0.00
156 87.15
23 12.85%
54  โรงเรียนบ้านบกกราย 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
55  โรงเรียนบ้านปากแพรก 57
2 3.51
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
56  โรงเรียนบ้านบางนอน 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
57  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
58  โรงเรียนบ้านบางเบน 269
16 5.95
0 0.00
11 4.09
1 0.37
0 0.00
241 89.59
28 10.41%
59  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 254
8 3.15
8 3.15
1 0.39
8 3.15
0 0.00
229 90.16
25 9.84%
60  โรงเรียนบ้านทับจาก 72
1 1.39
1 1.39
0 0.00
5 6.94
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
61  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 62
1 1.61
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
62  โรงเรียนบ้านบางมัน 219
14 6.39
3 1.37
4 1.83
0 0.00
0 0.00
198 90.41
21 9.59%
63  โรงเรียนบ้านคลองของ 69
2 2.90
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
64  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 99
6 6.06
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
65  โรงเรียนบ้านแหลมนาว 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
66  โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 115
4 3.48
1 0.87
4 3.48
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
67  โรงเรียนบ้านหินวัว 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
5 5.32
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
68  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 125
2 1.60
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
69  โรงเรียนบ้านหนองจิก 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
70  โรงเรียนบ้านบางหิน 249
5 2.01
2 0.80
8 3.21
0 0.00
0 0.00
234 93.98
15 6.02%
71  โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
2 2.53
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
72  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 187
1 0.53
1 0.53
5 2.67
0 0.00
0 0.00
180 96.26
7 3.74%
73  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 540
3 0.56
3 0.56
5 0.93
2 0.37
0 0.00
527 97.59
13 2.41%
74  โรงเรียนบ้านบางสองรา 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
75  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 140
0 0.00
0 0.00
1 0.71
1 0.71
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
76  โรงเรียนบ้านนกงาง 356
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
356 100.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,525 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  893 6.15
เตี้ย  623 4.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,270 8.74
ผอมและเตี้ย  411 2.83
อ้วนและเตี้ย  357 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,971 75.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,554 คน


24.47%


Powered By www.thaieducation.net