ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 58
37 63.79
5 8.62
2 3.45
7 12.07
7 12.07
0 0.00
58 100.00%
2  โรงเรียนบ้านยูงงาม 59
20 33.90
15 25.42
5 8.47
11 18.64
8 13.56
0 0.00
59 100.00%
3  โรงเรียนบ้านลานเข้ 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
2 100.00%
4  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 983
108 10.99
87 8.85
226 22.99
44 4.48
313 31.84
205 20.85
778 79.15%
5  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 147
10 6.80
24 16.33
4 2.72
41 27.89
28 19.05
40 27.21
107 72.79%
6  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 172
27 15.70
5 2.91
30 17.44
38 22.09
21 12.21
51 29.65
121 70.35%
7  โรงเรียนบ้านคลองกา 60
14 23.33
7 11.67
8 13.33
9 15.00
4 6.67
18 30.00
42 70.00%
8  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 114
20 17.54
17 14.91
19 16.67
13 11.40
3 2.63
42 36.84
72 63.16%
9  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 288
49 17.01
50 17.36
57 19.79
15 5.21
9 3.13
108 37.50
180 62.50%
10  โรงเรียนบ้านเมรัย 234
22 9.40
37 15.81
73 31.20
0 0.00
0 0.00
102 43.59
132 56.41%
11  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 65
8 12.31
9 13.85
2 3.08
11 16.92
3 4.62
32 49.23
33 50.77%
12  โรงเรียนบ้านไสดง 216
14 6.48
12 5.56
20 9.26
27 12.50
30 13.89
113 52.31
103 47.69%
13  โรงเรียนวัดเวียงสระ 98
3 3.06
3 3.06
14 14.29
12 12.24
14 14.29
52 53.06
46 46.94%
14  โรงเรียนบ้านไสท้อน 229
22 9.61
21 9.17
37 16.16
10 4.37
15 6.55
124 54.15
105 45.85%
15  โรงเรียนนาสาร 703
84 11.95
67 9.53
66 9.39
68 9.67
37 5.26
381 54.20
322 45.80%
16  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 57
12 21.05
1 1.75
11 19.30
1 1.75
1 1.75
31 54.39
26 45.61%
17  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 39
4 10.26
6 15.38
4 10.26
3 7.69
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
18  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 130
19 14.62
15 11.54
7 5.38
8 6.15
7 5.38
74 56.92
56 43.08%
19  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 171
27 15.79
22 12.87
12 7.02
12 7.02
0 0.00
98 57.31
73 42.69%
20  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 87
17 19.54
5 5.75
12 13.79
3 3.45
0 0.00
50 57.47
37 42.53%
21  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 498
7 1.41
11 2.21
107 21.49
18 3.61
67 13.45
288 57.83
210 42.17%
22  โรงเรียนบ้านควนสระ 337
27 8.01
15 4.45
49 14.54
27 8.01
18 5.34
201 59.64
136 40.36%
23  โรงเรียนบ้านนาควน 135
14 10.37
10 7.41
23 17.04
7 5.19
0 0.00
81 60.00
54 40.00%
24  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 133
16 12.03
9 6.77
26 19.55
2 1.50
0 0.00
80 60.15
53 39.85%
25  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 76
4 5.26
2 2.63
17 22.37
3 3.95
4 5.26
46 60.53
30 39.47%
26  โรงเรียนบ้านหมาก 106
10 9.43
9 8.49
7 6.60
7 6.60
6 5.66
67 63.21
39 36.79%
27  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 55
8 14.55
4 7.27
6 10.91
2 3.64
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
28  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 75
10 13.33
10 13.33
6 8.00
1 1.33
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
29  โรงเรียนบ้านดอนทราย 14
1 7.14
0 0.00
4 28.57
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
30  โรงเรียนบ้านควนนิยม 152
12 7.89
6 3.95
23 15.13
5 3.29
8 5.26
98 64.47
54 35.53%
31  โรงเรียนบ้านควนปราง 105
3 2.86
15 14.29
2 1.90
16 15.24
1 0.95
68 64.76
37 35.24%
32  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 111
10 9.01
9 8.11
10 9.01
10 9.01
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
33  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 151
3 1.99
7 4.64
37 24.50
3 1.99
3 1.99
98 64.90
53 35.10%
34  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 228
32 14.04
24 10.53
24 10.53
0 0.00
0 0.00
148 64.91
80 35.09%
35  โรงเรียนวัดสามพัน 134
15 11.19
13 9.70
16 11.94
2 1.49
0 0.00
88 65.67
46 34.33%
36  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 245
21 8.57
12 4.90
33 13.47
8 3.27
7 2.86
164 66.94
81 33.06%
37  โรงเรียนบ้านยูงทอง 61
6 9.84
3 4.92
5 8.20
2 3.28
4 6.56
41 67.21
20 32.79%
38  โรงเรียนควนสุบรรณ 169
9 5.33
6 3.55
28 16.57
6 3.55
6 3.55
114 67.46
55 32.54%
39  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 139
18 12.95
0 0.00
1 0.72
26 18.71
0 0.00
94 67.63
45 32.37%
40  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 133
3 2.26
7 5.26
6 4.51
10 7.52
17 12.78
90 67.67
43 32.33%
41  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 344
17 4.94
41 11.92
18 5.23
17 4.94
18 5.23
233 67.73
111 32.27%
42  โรงเรียนมหาราช 2 87
7 8.05
6 6.90
4 4.60
7 8.05
4 4.60
59 67.82
28 32.18%
43  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 231
22 9.52
22 9.52
25 10.82
4 1.73
1 0.43
157 67.97
74 32.03%
44  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 133
13 9.77
6 4.51
22 16.54
0 0.00
0 0.00
92 69.17
41 30.83%
45  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 144
10 6.94
12 8.33
20 13.89
1 0.69
1 0.69
100 69.44
44 30.56%
46  โรงเรียนบ้านเขาปูน 129
8 6.20
11 8.53
15 11.63
2 1.55
3 2.33
90 69.77
39 30.23%
47  โรงเรียนบ้านคลองโร 122
11 9.02
0 0.00
15 12.30
0 0.00
10 8.20
86 70.49
36 29.51%
48  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 65
0 0.00
3 4.62
7 10.77
4 6.15
5 7.69
46 70.77
19 29.23%
49  โรงเรียนบ้านไสขรบ 100
5 5.00
1 1.00
23 23.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
50  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 69
3 4.35
6 8.70
8 11.59
2 2.90
1 1.45
49 71.01
20 28.99%
51  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 123
2 1.63
3 2.44
15 12.20
12 9.76
3 2.44
88 71.54
35 28.46%
52  โรงเรียนบ้านธารอารี 67
1 1.49
1 1.49
1 1.49
1 1.49
15 22.39
48 71.64
19 28.36%
53  โรงเรียนบ้านทรายทอง 75
6 8.00
5 6.67
10 13.33
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
54  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 115
1 0.87
1 0.87
14 12.17
2 1.74
14 12.17
83 72.17
32 27.83%
55  โรงเรียนประชาอุทิศ 145
6 4.14
0 0.00
34 23.45
0 0.00
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
56  โรงเรียนบ้านควนสูง 330
34 10.30
16 4.85
41 12.42
0 0.00
0 0.00
239 72.42
91 27.58%
57  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 80
1 1.25
0 0.00
20 25.00
1 1.25
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
58  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 233
7 3.00
10 4.29
33 14.16
4 1.72
9 3.86
170 72.96
63 27.04%
59  โรงเรียนบ้านปลายศอก 111
9 8.11
7 6.31
11 9.91
3 2.70
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
60  โรงเรียนบ้านพรุแชง 180
1 0.56
5 2.78
11 6.11
21 11.67
10 5.56
132 73.33
48 26.67%
61  โรงเรียนบ้านเขาตอก 103
0 0.00
5 4.85
17 16.50
5 4.85
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
62  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 89
3 3.37
3 3.37
7 7.87
10 11.24
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
63  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 292
24 8.22
3 1.03
23 7.88
2 0.68
21 7.19
219 75.00
73 25.00%
64  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 242
8 3.31
21 8.68
31 12.81
0 0.00
0 0.00
182 75.21
60 24.79%
65  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 61
6 9.84
0 0.00
4 6.56
3 4.92
2 3.28
46 75.41
15 24.59%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 94
11 11.70
6 6.38
0 0.00
6 6.38
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
67  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1272
69 5.42
43 3.38
190 14.94
5 0.39
0 0.00
965 75.86
307 24.14%
68  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 174
5 2.87
7 4.02
19 10.92
4 2.30
7 4.02
132 75.86
42 24.14%
69  โรงเรียนบ้านส้อง 117
1 0.85
4 3.42
22 18.80
1 0.85
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
70  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 109
11 10.09
0 0.00
15 13.76
0 0.00
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
71  โรงเรียนศึกษาประชาคม 59
4 6.78
2 3.39
7 11.86
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
72  โรงเรียนบ้านคลองจัน 106
4 3.77
4 3.77
4 3.77
6 5.66
7 6.60
81 76.42
25 23.58%
73  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 106
9 8.49
1 0.94
13 12.26
1 0.94
1 0.94
81 76.42
25 23.58%
74  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 68
2 2.94
4 5.88
10 14.71
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
75  โรงเรียนวัดสองแพรก 226
8 3.54
8 3.54
27 11.95
9 3.98
0 0.00
174 76.99
52 23.01%
76  โรงเรียนบ้านปากด่าน 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
3 6.25
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 114
5 4.39
3 2.63
14 12.28
4 3.51
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
78  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 66
2 3.03
4 6.06
8 12.12
0 0.00
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
79  โรงเรียนบ้านควนยอ 126
10 7.94
4 3.17
14 11.11
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
80  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 204
7 3.43
5 2.45
29 14.22
3 1.47
1 0.49
159 77.94
45 22.06%
81  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 322
14 4.35
17 5.28
22 6.83
8 2.48
10 3.11
251 77.95
71 22.05%
82  โรงเรียนวัดวิเวการาม 123
4 3.25
0 0.00
23 18.70
0 0.00
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
83  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 383
20 5.22
28 7.31
35 9.14
0 0.00
0 0.00
300 78.33
83 21.67%
84  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 125
4 3.20
5 4.00
17 13.60
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
85  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 151
12 7.95
4 2.65
15 9.93
1 0.66
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
86  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 255
10 3.92
5 1.96
24 9.41
15 5.88
0 0.00
201 78.82
54 21.18%
87  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 313
12 3.83
21 6.71
12 3.83
20 6.39
1 0.32
247 78.91
66 21.09%
88  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
2 5.26
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
89  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 95
6 6.32
5 5.26
9 9.47
0 0.00
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
90  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 67
5 7.46
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
91  โรงเรียนบ้านหานเพชร 143
3 2.10
0 0.00
26 18.18
0 0.00
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
92  โรงเรียนบ้านบางดี 110
2 1.82
2 1.82
16 14.55
1 0.91
1 0.91
88 80.00
22 20.00%
93  โรงเรียนบ้านยางอุง 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
94  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 65
9 13.85
4 6.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
95  โรงเรียนบ้านดอนงาม 72
4 5.56
2 2.78
3 4.17
0 0.00
5 6.94
58 80.56
14 19.44%
96  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 180
2 1.11
4 2.22
13 7.22
10 5.56
6 3.33
145 80.56
35 19.44%
97  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 134
18 13.43
5 3.73
3 2.24
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
98  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 186
8 4.30
5 2.69
12 6.45
5 2.69
6 3.23
150 80.65
36 19.35%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 27
0 0.00
3 11.11
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
100  โรงเรียนบ้านหนองโสน 126
4 3.17
0 0.00
19 15.08
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
101  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 72
4 5.56
1 1.39
5 6.94
2 2.78
1 1.39
59 81.94
13 18.06%
102  โรงเรียนบ้านในไร่ 62
2 3.23
1 1.61
5 8.06
3 4.84
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
103  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 153
8 5.23
0 0.00
19 12.42
0 0.00
0 0.00
126 82.35
27 17.65%
104  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 263
8 3.04
5 1.90
23 8.75
5 1.90
5 1.90
217 82.51
46 17.49%
105  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 72
0 0.00
6 8.33
6 8.33
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
106  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 121
15 12.40
5 4.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
107  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 43
1 2.33
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
108  โรงเรียนวัดน้ำพุ 174
5 2.87
1 0.57
22 12.64
0 0.00
0 0.00
146 83.91
28 16.09%
109  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 670
15 2.24
24 3.58
64 9.55
0 0.00
0 0.00
567 84.63
103 15.37%
110  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 176
7 3.98
6 3.41
6 3.41
6 3.41
2 1.14
149 84.66
27 15.34%
111  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 59
2 3.39
1 1.69
2 3.39
2 3.39
2 3.39
50 84.75
9 15.25%
112  โรงเรียนวัดบางพา 124
4 3.23
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
113  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 91
1 1.10
2 2.20
10 10.99
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
114  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 207
6 2.90
3 1.45
8 3.86
9 4.35
3 1.45
178 85.99
29 14.01%
115  โรงเรียนทรัพย์ทวี 108
0 0.00
0 0.00
8 7.41
3 2.78
4 3.70
93 86.11
15 13.89%
116  โรงเรียนบ้านบางหอย 168
9 5.36
3 1.79
9 5.36
2 1.19
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
117  โรงเรียนวัดคลองตาล 81
3 3.70
3 3.70
3 3.70
2 2.47
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
118  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 194
0 0.00
1 0.52
24 12.37
1 0.52
0 0.00
168 86.60
26 13.40%
119  โรงเรียนบ้านกลาง 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
120  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 78
3 3.85
3 3.85
0 0.00
3 3.85
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
121  โรงเรียนบ้านไสดง 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
122  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 95
1 1.05
1 1.05
8 8.42
2 2.11
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
123  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1202
30 2.50
20 1.66
101 8.40
0 0.00
0 0.00
1051 87.44
151 12.56%
124  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 203
7 3.45
2 0.99
13 6.40
0 0.00
2 0.99
179 88.18
24 11.82%
125  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 139
3 2.16
3 2.16
4 2.88
3 2.16
3 2.16
123 88.49
16 11.51%
126  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 142
6 4.23
3 2.11
0 0.00
6 4.23
1 0.70
126 88.73
16 11.27%
127  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 128
1 0.78
1 0.78
12 9.38
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
128  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 185
4 2.16
5 2.70
1 0.54
5 2.70
5 2.70
165 89.19
20 10.81%
129  โรงเรียนวัดดอนพยอม 93
0 0.00
1 1.08
2 2.15
1 1.08
6 6.45
83 89.25
10 10.75%
130  โรงเรียนบ้านปลายสาย 103
1 0.97
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
131  โรงเรียนบ้านควนกลาง 67
1 1.49
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
132  โรงเรียนบ้านวังหิน 108
5 4.63
1 0.93
5 4.63
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
133  โรงเรียนบ้านควนเนียง 120
1 0.83
1 0.83
9 7.50
0 0.00
1 0.83
108 90.00
12 10.00%
134  โรงเรียนบ้านยูงงาม 51
1 1.96
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
135  โรงเรียนบ้านบางรูป 269
8 2.97
0 0.00
18 6.69
0 0.00
0 0.00
243 90.33
26 9.67%
136  โรงเรียนบ้านสวยศรี 95
5 5.26
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
137  โรงเรียนวัดควนศรี 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
138  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 107
2 1.87
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
139  โรงเรียนบ้านบางปาน 136
3 2.21
2 1.47
6 4.41
0 0.00
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
140  โรงเรียนบ้านบางหยด 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
141  โรงเรียนบ้านปากสาย 77
1 1.30
2 2.60
2 2.60
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
142  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 133
0 0.00
0 0.00
2 1.50
7 5.26
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
143  โรงเรียนบ้านปากหาน 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.12
46 93.88
3 6.12%
144  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 232
3 1.29
1 0.43
9 3.88
1 0.43
0 0.00
218 93.97
14 6.03%
145  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
146  โรงเรียนบ้านคลองยา 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.08
56 94.92
3 5.08%
147  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 140
3 2.14
3 2.14
1 0.71
0 0.00
0 0.00
133 95.00
7 5.00%
148  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
149  โรงเรียนวัดอินทการาม 164
2 1.22
0 0.00
6 3.66
0 0.00
0 0.00
156 95.12
8 4.88%
150  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
1 1.61
59 95.16
3 4.84%
151  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 111
0 0.00
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
152  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 334
2 0.60
2 0.60
6 1.80
2 0.60
2 0.60
320 95.81
14 4.19%
153  โรงเรียนวัดบางกำยาน 106
2 1.89
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
154  โรงเรียนบ้านยวนปลา 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%

 

จำนวนนักเรียน  24,501 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,431 5.84
เตี้ย  1,090 4.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,609 10.65
ผอมและเตี้ย  763 3.11
อ้วนและเตี้ย  850 3.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,758 72.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,743 คน


27.52%


Powered By www.thaieducation.net