ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.85
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคชาธาร 31
10 32.26
6 19.35
12 38.71
2 6.45
1 3.23
0 0.00
31 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยาง 24
10 41.67
7 29.17
7 29.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
4  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 55
13 23.64
12 21.82
11 20.00
16 29.09
3 5.45
0 0.00
55 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 5
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 134
12 8.96
6 4.48
31 23.13
18 13.43
46 34.33
21 15.67
113 84.33%
7  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 96
3 3.13
18 18.75
9 9.38
21 21.88
27 28.13
18 18.75
78 81.25%
8  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 261
36 13.79
44 16.86
49 18.77
28 10.73
50 19.16
54 20.69
207 79.31%
9  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 135
9 6.67
11 8.15
25 18.52
20 14.81
36 26.67
34 25.19
101 74.81%
10  โรงเรียนบ้านควนสูง 66
26 39.39
10 15.15
6 9.09
5 7.58
0 0.00
19 28.79
47 71.21%
11  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 409
49 11.98
37 9.05
50 12.22
76 18.58
43 10.51
154 37.65
255 62.35%
12  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 227
40 17.62
30 13.22
41 18.06
13 5.73
15 6.61
88 38.77
139 61.23%
13  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 99
8 8.08
11 11.11
26 26.26
4 4.04
7 7.07
43 43.43
56 56.57%
14  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 41
4 9.76
6 14.63
7 17.07
5 12.20
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
15  โรงเรียนวัดอินทราวาส 229
14 6.11
14 6.11
56 24.45
25 10.92
6 2.62
114 49.78
115 50.22%
16  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 140
12 8.57
15 10.71
21 15.00
22 15.71
0 0.00
70 50.00
70 50.00%
17  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 209
39 18.66
18 8.61
32 15.31
13 6.22
0 0.00
107 51.20
102 48.80%
18  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 153
24 15.69
20 13.07
30 19.61
0 0.00
0 0.00
79 51.63
74 48.37%
19  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 236
19 8.05
20 8.47
33 13.98
39 16.53
3 1.27
122 51.69
114 48.31%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 64
18 28.13
1 1.56
10 15.63
1 1.56
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 583
24 4.12
25 4.29
81 13.89
49 8.40
73 12.52
331 56.78
252 43.22%
22  โรงเรียนบ้านโตนยาง 117
12 10.26
9 7.69
16 13.68
12 10.26
0 0.00
68 58.12
49 41.88%
23  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
3 20.00
9 60.00
6 40.00%
24  โรงเรียนบ้านบางพระ 138
10 7.25
11 7.97
20 14.49
5 3.62
9 6.52
83 60.14
55 39.86%
25  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 192
13 6.77
2 1.04
54 28.13
1 0.52
0 0.00
122 63.54
70 36.46%
26  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 121
13 10.74
7 5.79
20 16.53
2 1.65
2 1.65
77 63.64
44 36.36%
27  โรงเรียนบ้านบางขนุน 130
12 9.23
6 4.62
10 7.69
8 6.15
11 8.46
83 63.85
47 36.15%
28  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 240
11 4.58
3 1.25
66 27.50
6 2.50
0 0.00
154 64.17
86 35.83%
29  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 487
43 8.83
21 4.31
101 20.74
4 0.82
4 0.82
314 64.48
173 35.52%
30  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 126
4 3.17
3 2.38
17 13.49
4 3.17
16 12.70
82 65.08
44 34.92%
31  โรงเรียนบ้านคลองพา 132
4 3.03
10 7.58
18 13.64
4 3.03
10 7.58
86 65.15
46 34.85%
32  โรงเรียนวัดบางคราม 287
30 10.45
0 0.00
68 23.69
0 0.00
0 0.00
189 65.85
98 34.15%
33  โรงเรียนบ้านนาค้อ 100
6 6.00
9 9.00
19 19.00
0 0.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
34  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 86
7 8.14
4 4.65
16 18.60
0 0.00
2 2.33
57 66.28
29 33.72%
35  โรงเรียนบ้านน้ำราด 165
13 7.88
13 7.88
6 3.64
12 7.27
11 6.67
110 66.67
55 33.33%
36  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 284
20 7.04
12 4.23
54 19.01
7 2.46
0 0.00
191 67.25
93 32.75%
37  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 139
11 7.91
17 12.23
4 2.88
10 7.19
3 2.16
94 67.63
45 32.37%
38  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 65
9 13.85
6 9.23
6 9.23
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
39  โรงเรียนวัดน้ำพุ 62
2 3.23
2 3.23
7 11.29
2 3.23
7 11.29
42 67.74
20 32.26%
40  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 187
17 9.09
14 7.49
24 12.83
3 1.60
1 0.53
128 68.45
59 31.55%
41  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 179
16 8.94
4 2.23
29 16.20
7 3.91
0 0.00
123 68.72
56 31.28%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 32
2 6.25
2 6.25
2 6.25
4 12.50
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
43  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 150
14 9.33
12 8.00
14 9.33
6 4.00
0 0.00
104 69.33
46 30.67%
44  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 188
11 5.85
14 7.45
26 13.83
4 2.13
2 1.06
131 69.68
57 30.32%
45  โรงเรียนวัดพนม 182
17 9.34
0 0.00
25 13.74
13 7.14
0 0.00
127 69.78
55 30.22%
46  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 187
8 4.28
5 2.67
40 21.39
3 1.60
0 0.00
131 70.05
56 29.95%
47  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 301
9 2.99
5 1.66
44 14.62
10 3.32
22 7.31
211 70.10
90 29.90%
48  โรงเรียนบ้านป่าตง 130
18 13.85
4 3.08
15 11.54
0 0.00
1 0.77
92 70.77
38 29.23%
49  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 154
17 11.04
14 9.09
14 9.09
0 0.00
0 0.00
109 70.78
45 29.22%
50  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 48
0 0.00
5 10.42
9 18.75
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
51  โรงเรียนบ้านใหญ่ 124
7 5.65
11 8.87
12 9.68
6 4.84
0 0.00
88 70.97
36 29.03%
52  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 193
16 8.29
12 6.22
25 12.95
1 0.52
2 1.04
137 70.98
56 29.02%
53  โรงเรียนบ้านชายท่า 88
6 6.82
1 1.14
17 19.32
1 1.14
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
54  โรงเรียนบ้านไทรงาม 72
1 1.39
7 9.72
11 15.28
1 1.39
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
55  โรงเรียนบ้านวังพลาย 58
5 8.62
4 6.90
7 12.07
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
56  โรงเรียนวัดอัมพาราม 130
8 6.15
5 3.85
18 13.85
4 3.08
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
57  โรงเรียนบ้านแม่แขก 101
7 6.93
6 5.94
14 13.86
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
58  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 311
25 8.04
11 3.54
24 7.72
11 3.54
11 3.54
229 73.63
82 26.37%
59  โรงเรียนวัดนิลาราม 101
8 7.92
0 0.00
15 14.85
3 2.97
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
60  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 78
4 5.13
1 1.28
13 16.67
2 2.56
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
61  โรงเรียนวัดนันทาราม 63
2 3.17
2 3.17
9 14.29
1 1.59
2 3.17
47 74.60
16 25.40%
62  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 87
4 4.60
5 5.75
5 5.75
5 5.75
3 3.45
65 74.71
22 25.29%
63  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 48
6 12.50
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
64  โรงเรียนวัดพระพรหม 65
4 6.15
1 1.54
11 16.92
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
65  โรงเรียนบ้านปากโตน 53
7 13.21
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
66  โรงเรียนบ้านดินก้อง 45
0 0.00
4 8.89
3 6.67
4 8.89
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
67  โรงเรียนบ้านเขานาใน 403
20 4.96
14 3.47
21 5.21
18 4.47
24 5.96
306 75.93
97 24.07%
68  โรงเรียนวัดพุมเรียง 292
18 6.16
11 3.77
26 8.90
6 2.05
8 2.74
223 76.37
69 23.63%
69  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 212
18 8.49
7 3.30
20 9.43
0 0.00
5 2.36
162 76.42
50 23.58%
70  โรงเรียนสารภีอุทิศ 102
7 6.86
0 0.00
17 16.67
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
71  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 147
15 10.20
4 2.72
12 8.16
3 2.04
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
72  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 292
6 2.05
13 4.45
34 11.64
4 1.37
10 3.42
225 77.05
67 22.95%
73  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 158
6 3.80
4 2.53
25 15.82
0 0.00
1 0.63
122 77.22
36 22.78%
74  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 176
0 0.00
10 5.68
30 17.05
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
75  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 62
7 11.29
0 0.00
6 9.68
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
76  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 99
4 4.04
3 3.03
13 13.13
2 2.02
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
77  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 193
2 1.04
4 2.07
36 18.65
0 0.00
0 0.00
151 78.24
42 21.76%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 309
6 1.94
11 3.56
50 16.18
0 0.00
0 0.00
242 78.32
67 21.68%
79  โรงเรียนบ้านคลองราง 84
3 3.57
0 0.00
15 17.86
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
80  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 197
6 3.05
5 2.54
31 15.74
0 0.00
0 0.00
155 78.68
42 21.32%
81  โรงเรียนบ้านหนองจอก 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
3 6.38
2 4.26
37 78.72
10 21.28%
82  โรงเรียนบ้านบางหิน 134
3 2.24
4 2.99
9 6.72
4 2.99
8 5.97
106 79.10
28 20.90%
83  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 58
1 1.72
2 3.45
9 15.52
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
84  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 190
18 9.47
9 4.74
10 5.26
2 1.05
0 0.00
151 79.47
39 20.53%
85  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 123
6 4.88
7 5.69
9 7.32
2 1.63
1 0.81
98 79.67
25 20.33%
86  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 84
5 5.95
0 0.00
12 14.29
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
87  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 244
11 4.51
7 2.87
22 9.02
4 1.64
5 2.05
195 79.92
49 20.08%
88  โรงเรียนวัดหนองไทร 50
2 4.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
89  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 153
4 2.61
1 0.65
25 16.34
0 0.00
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
90  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 170
10 5.88
0 0.00
23 13.53
0 0.00
0 0.00
137 80.59
33 19.41%
91  โรงเรียนวัดบางพลา 201
11 5.47
11 5.47
17 8.46
0 0.00
0 0.00
162 80.60
39 19.40%
92  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 129
7 5.43
6 4.65
11 8.53
1 0.78
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
93  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 228
11 4.82
9 3.95
22 9.65
2 0.88
0 0.00
184 80.70
44 19.30%
94  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 115
9 7.83
1 0.87
9 7.83
2 1.74
1 0.87
93 80.87
22 19.13%
95  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 110
4 3.64
3 2.73
11 10.00
1 0.91
2 1.82
89 80.91
21 19.09%
96  โรงเรียนวัดหัวเตย 100
3 3.00
0 0.00
16 16.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
97  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 197
1 0.51
0 0.00
33 16.75
1 0.51
2 1.02
160 81.22
37 18.78%
98  โรงเรียนวัดโกศาวาส 136
5 3.68
5 3.68
15 11.03
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
99  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 398
14 3.52
9 2.26
19 4.77
15 3.77
15 3.77
326 81.91
72 18.09%
100  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 100
5 5.00
4 4.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
101  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 50
8 16.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
102  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 186
0 0.00
9 4.84
24 12.90
0 0.00
0 0.00
153 82.26
33 17.74%
103  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 396
13 3.28
8 2.02
45 11.36
4 1.01
0 0.00
326 82.32
70 17.68%
104  โรงเรียนบ้านควนรา 74
0 0.00
1 1.35
11 14.86
0 0.00
1 1.35
61 82.43
13 17.57%
105  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 63
4 6.35
0 0.00
0 0.00
7 11.11
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
106  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
107  โรงเรียนวัดสระพัง 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
108  โรงเรียนบ้านต้นยวน 296
12 4.05
11 3.72
20 6.76
5 1.69
3 1.01
245 82.77
51 17.23%
109  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 141
5 3.55
5 3.55
9 6.38
5 3.55
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 107
2 1.87
4 3.74
10 9.35
2 1.87
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
111  โรงเรียนบ้านนาแค 54
0 0.00
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
112  โรงเรียนบ้านบางสาน 142
7 4.93
2 1.41
11 7.75
2 1.41
1 0.70
119 83.80
23 16.20%
113  โรงเรียนวัดธัญญาราม 152
5 3.29
5 3.29
6 3.95
7 4.61
1 0.66
128 84.21
24 15.79%
114  โรงเรียนบ้านท่าไท 127
4 3.15
3 2.36
8 6.30
5 3.94
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
115  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 71
1 1.41
0 0.00
5 7.04
1 1.41
4 5.63
60 84.51
11 15.49%
116  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 124
4 3.23
2 1.61
8 6.45
5 4.03
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
117  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 80
0 0.00
1 1.25
11 13.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
118  โรงเรียนบ้านไทรงาม 67
2 2.99
1 1.49
7 10.45
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
119  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 192
1 0.52
4 2.08
16 8.33
6 3.13
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
120  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 59
2 3.39
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
121  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 39
0 0.00
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
122  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 102
5 4.90
2 1.96
4 3.92
2 1.96
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
123  โรงเรียนบ้านย่านยาว 63
0 0.00
1 1.59
0 0.00
2 3.17
5 7.94
55 87.30
8 12.70%
124  โรงเรียนวัดนาคาวาส 40
4 10.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
125  โรงเรียนบ้านยางงาม 187
9 4.81
5 2.67
9 4.81
0 0.00
0 0.00
164 87.70
23 12.30%
126  โรงเรียนบ้านคลองวัว 79
1 1.27
1 1.27
3 3.80
2 2.53
2 2.53
70 88.61
9 11.39%
127  โรงเรียนบ้านคันธุลี 185
3 1.62
0 0.00
17 9.19
0 0.00
0 0.00
165 89.19
20 10.81%
128  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
129  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 105
0 0.00
5 4.76
6 5.71
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
130  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 134
6 4.48
2 1.49
6 4.48
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
131  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 508
7 1.38
6 1.18
37 7.28
1 0.20
1 0.20
456 89.76
52 10.24%
132  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 171
1 0.58
2 1.17
13 7.60
0 0.00
1 0.58
154 90.06
17 9.94%
133  โรงเรียนบ้านพัฒนา 212
7 3.30
5 2.36
2 0.94
4 1.89
3 1.42
191 90.09
21 9.91%
134  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 61
4 6.56
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
135  โรงเรียนวัดพะแสง 115
2 1.74
2 1.74
5 4.35
2 1.74
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
136  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 88
2 2.27
3 3.41
3 3.41
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
137  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 77
4 5.19
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
138  โรงเรียนบ้านท่าไคร 91
3 3.30
5 5.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
139  โรงเรียนตาขุน 436
5 1.15
4 0.92
27 6.19
0 0.00
0 0.00
400 91.74
36 8.26%
140  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
3 4.76
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
141  โรงเรียนวัดน้ำหัก 152
4 2.63
0 0.00
8 5.26
0 0.00
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
142  โรงเรียนบ้านนา 68
0 0.00
3 4.41
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
143  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 226
3 1.33
0 0.00
12 5.31
0 0.00
0 0.00
211 93.36
15 6.64%
144  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 183
0 0.00
0 0.00
9 4.92
2 1.09
0 0.00
172 93.99
11 6.01%
145  โรงเรียนวัดตรณาราม 528
19 3.60
2 0.38
0 0.00
5 0.95
5 0.95
497 94.13
31 5.87%
146  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 111
2 1.80
0 0.00
3 2.70
1 0.90
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
147  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
148  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 186
2 1.08
0 0.00
1 0.54
0 0.00
1 0.54
182 97.85
4 2.15%
149  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 187
0 0.00
0 0.00
3 1.60
0 0.00
1 0.53
183 97.86
4 2.14%
150  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 126
0 0.00
0 0.00
1 0.79
1 0.79
0 0.00
124 98.41
2 1.59%
151  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 131
0 0.00
0 0.00
2 1.53
0 0.00
0 0.00
129 98.47
2 1.53%
152  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านวังขุม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านหินดาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านเบญจา 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนวัดบางปอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดพรุศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,445 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,246 5.55
เตี้ย  867 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,515 11.21
ผอมและเตี้ย  670 2.99
อ้วนและเตี้ย  545 2.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,602 73.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,843 คน


26.03%


Powered By www.thaieducation.net