ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 48 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.96
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนวัดมงคลวราราม 225
48 21.33
33 14.67
42 18.67
38 16.89
43 19.11
21 9.33
204 90.67%
3  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 749
165 22.03
159 21.23
114 15.22
101 13.48
39 5.21
171 22.83
578 77.17%
4  โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 428
43 10.05
23 5.37
78 18.22
112 26.17
61 14.25
111 25.93
317 74.07%
5  โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 236
21 8.90
25 10.59
41 17.37
31 13.14
52 22.03
66 27.97
170 72.03%
6  โรงเรียนเกาะสิเหร่ 625
37 5.92
29 4.64
118 18.88
101 16.16
148 23.68
192 30.72
433 69.28%
7  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 240
34 14.17
35 14.58
19 7.92
33 13.75
15 6.25
104 43.33
136 56.67%
8  โรงเรียนบ้านบางเทา 781
113 14.47
43 5.51
40 5.12
140 17.93
79 10.12
366 46.86
415 53.14%
9  โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 307
48 15.64
9 2.93
42 13.68
48 15.64
9 2.93
151 49.19
156 50.81%
10  โรงเรียนบ้านพรุจำปา 234
35 14.96
25 10.68
27 11.54
24 10.26
7 2.99
116 49.57
118 50.43%
11  โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 155
30 19.35
0 0.00
40 25.81
8 5.16
0 0.00
77 49.68
78 50.32%
12  โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 892
56 6.28
31 3.48
129 14.46
87 9.75
101 11.32
488 54.71
404 45.29%
13  โรงเรียนวิชิตสงคราม 512
32 6.25
28 5.47
40 7.81
60 11.72
68 13.28
284 55.47
228 44.53%
14  โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) 430
36 8.37
44 10.23
32 7.44
31 7.21
40 9.30
247 57.44
183 42.56%
15  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 597
35 5.86
35 5.86
65 10.89
35 5.86
65 10.89
362 60.64
235 39.36%
16  โรงเรียนบ้านบางทอง 229
34 14.85
24 10.48
25 10.92
5 2.18
0 0.00
141 61.57
88 38.43%
17  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) 236
16 6.78
13 5.51
28 11.86
19 8.05
6 2.54
154 65.25
82 34.75%
18  โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 208
68 32.69
0 0.00
3 1.44
0 0.00
1 0.48
136 65.38
72 34.62%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 489
30 6.13
20 4.09
67 13.70
22 4.50
29 5.93
321 65.64
168 34.36%
20  โรงเรียนเกาะโหลน 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 445
8 1.80
33 7.42
85 19.10
12 2.70
0 0.00
307 68.99
138 31.01%
22  โรงเรียนบ้านบางคู 218
22 10.09
17 7.80
26 11.93
0 0.00
0 0.00
153 70.18
65 29.82%
23  โรงเรียนบ้านม่าหนิก 339
26 7.67
13 3.83
45 13.27
4 1.18
4 1.18
247 72.86
92 27.14%
24  โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 125
14 11.20
9 7.20
7 5.60
1 0.80
1 0.80
93 74.40
32 25.60%
25  โรงเรียนบ้านกะหลิม 169
13 7.69
9 5.33
21 12.43
0 0.00
0 0.00
126 74.56
43 25.44%
26  โรงเรียนท่าฉัตรไชย 136
3 2.21
3 2.21
27 19.85
1 0.74
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
27  โรงเรียนบ้านสาคู 97
7 7.22
4 4.12
9 9.28
3 3.09
1 1.03
73 75.26
24 24.74%
28  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 167
7 4.19
5 2.99
29 17.37
0 0.00
0 0.00
126 75.45
41 24.55%
29  โรงเรียนบ้านหมากปรก 246
16 6.50
21 8.54
20 8.13
1 0.41
1 0.41
187 76.02
59 23.98%
30  โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 225
22 9.78
3 1.33
9 4.00
12 5.33
6 2.67
173 76.89
52 23.11%
31  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 368
12 3.26
3 0.82
48 13.04
8 2.17
2 0.54
295 80.16
73 19.84%
32  โรงเรียนแหลมพันวา 147
9 6.12
5 3.40
8 5.44
2 1.36
5 3.40
118 80.27
29 19.73%
33  โรงเรียนบ้านลิพอน 252
24 9.52
3 1.19
16 6.35
3 1.19
2 0.79
204 80.95
48 19.05%
34  โรงเรียนบ้านพารา 221
15 6.79
7 3.17
16 7.24
1 0.45
1 0.45
181 81.90
40 18.10%
35  โรงเรียนบ้านบางโรง 179
8 4.47
4 2.23
20 11.17
0 0.00
0 0.00
147 82.12
32 17.88%
36  โรงเรียนบ้านกู้กู 401
11 2.74
11 2.74
19 4.74
18 4.49
9 2.24
333 83.04
68 16.96%
37  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 315
25 7.94
0 0.00
27 8.57
1 0.32
0 0.00
262 83.17
53 16.83%
38  โรงเรียนเกาะนาคา 30
3 10.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
39  โรงเรียนเกาะมะพร้าว 61
2 3.28
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
40  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2235
39 1.74
81 3.62
229 10.25
0 0.00
0 0.00
1886 84.38
349 15.62%
41  โรงเรียนบ้านป่าคลอก 307
12 3.91
0 0.00
16 5.21
0 0.00
16 5.21
263 85.67
44 14.33%
42  โรงเรียนบ้านคอเอน 201
14 6.97
4 1.99
8 3.98
2 1.00
0 0.00
173 86.07
28 13.93%
43  โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 151
3 1.99
6 3.97
6 3.97
1 0.66
1 0.66
134 88.74
17 11.26%
44  โรงเรียนบ้านสะปำ 466
14 3.00
15 3.22
12 2.58
7 1.50
4 0.86
414 88.84
52 11.16%
45  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 161
4 2.48
3 1.86
5 3.11
3 1.86
2 1.24
144 89.44
17 10.56%
46  โรงเรียนบ้านฉลอง 628
17 2.71
5 0.80
11 1.75
16 2.55
5 0.80
574 91.40
54 8.60%
47  โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 555
12 2.16
2 0.36
30 5.41
1 0.18
2 0.36
508 91.53
47 8.47%
48  โรงเรียน บ้านไม้ขาว 144
1 0.69
1 0.69
7 4.86
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%

 

จำนวนนักเรียน  16,567 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,245 7.51
เตี้ย  843 5.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,715 10.35
ผอมและเตี้ย  992 5.99
อ้วนและเตี้ย  828 5.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,944 66.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,623 คน


33.94%


Powered By www.thaieducation.net