ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวโกรก 18
4 22.22
2 11.11
5 27.78
6 33.33
1 5.56
0 0.00
18 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 105
10 9.52
40 38.10
1 0.95
0 0.00
0 0.00
54 51.43
51 48.57%
3  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 220
50 22.73
26 11.82
20 9.09
4 1.82
0 0.00
120 54.55
100 45.45%
4  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 237
6 2.53
14 5.91
39 16.46
20 8.44
28 11.81
130 54.85
107 45.15%
5  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 761
61 8.02
19 2.50
206 27.07
27 3.55
20 2.63
428 56.24
333 43.76%
6  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 713
54 7.57
80 11.22
97 13.60
37 5.19
40 5.61
405 56.80
308 43.20%
7  โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) 334
21 6.29
22 6.59
17 5.09
42 12.57
36 10.78
196 58.68
138 41.32%
8  โรงเรียนบ้านชากพุดซา 283
16 5.65
19 6.71
13 4.59
35 12.37
32 11.31
168 59.36
115 40.64%
9  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 228
14 6.14
36 15.79
14 6.14
15 6.58
12 5.26
137 60.09
91 39.91%
10  โรงเรียนวัดหนองยาง 164
16 9.76
16 9.76
21 12.80
11 6.71
1 0.61
99 60.37
65 39.63%
11  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 469
34 7.25
26 5.54
46 9.81
34 7.25
36 7.68
293 62.47
176 37.53%
12  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 186
14 7.53
12 6.45
18 9.68
12 6.45
13 6.99
117 62.90
69 37.10%
13  โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 120
4 3.33
5 4.17
21 17.50
9 7.50
3 2.50
78 65.00
42 35.00%
14  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 118
6 5.08
5 4.24
26 22.03
0 0.00
1 0.85
80 67.80
38 32.20%
15  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 605
50 8.26
30 4.96
100 16.53
12 1.98
0 0.00
413 68.26
192 31.74%
16  โรงเรียนบ้านชากนา 176
17 9.66
22 12.50
14 7.95
0 0.00
0 0.00
123 69.89
53 30.11%
17  โรงเรียนวัดตาลล้อม 145
2 1.38
4 2.76
18 12.41
5 3.45
13 8.97
103 71.03
42 28.97%
18  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 151
14 9.27
14 9.27
4 2.65
9 5.96
2 1.32
108 71.52
43 28.48%
19  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 212
16 7.55
15 7.08
24 11.32
5 2.36
0 0.00
152 71.70
60 28.30%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 174
5 2.87
11 6.32
33 18.97
0 0.00
0 0.00
125 71.84
49 28.16%
21  โรงเรียนวัดบุญญราศรี 282
8 2.84
16 5.67
52 18.44
1 0.35
0 0.00
205 72.70
77 27.30%
22  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) 144
5 3.47
1 0.69
33 22.92
0 0.00
0 0.00
105 72.92
39 27.08%
23  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 119
14 11.76
1 0.84
17 14.29
0 0.00
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
24  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 958
64 6.68
41 4.28
129 13.47
16 1.67
6 0.63
702 73.28
256 26.72%
25  โรงเรียนวัดบางเป้ง 214
9 4.21
31 14.49
14 6.54
3 1.40
0 0.00
157 73.36
57 26.64%
26  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 144
16 11.11
6 4.17
15 10.42
1 0.69
0 0.00
106 73.61
38 26.39%
27  โรงเรียนบ้านท่าจาม 131
6 4.58
10 7.63
16 12.21
0 0.00
1 0.76
98 74.81
33 25.19%
28  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 608
11 1.81
11 1.81
62 10.20
22 3.62
46 7.57
456 75.00
152 25.00%
29  โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 53
6 11.32
3 5.66
3 5.66
1 1.89
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
30  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 183
10 5.46
15 8.20
8 4.37
7 3.83
4 2.19
139 75.96
44 24.04%
31  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 118
4 3.39
6 5.08
18 15.25
0 0.00
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
32  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 97
9 9.28
5 5.15
8 8.25
1 1.03
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 200
8 4.00
4 2.00
33 16.50
0 0.00
2 1.00
153 76.50
47 23.50%
34  โรงเรียนบ้านหนองเขิน 312
18 5.77
13 4.17
37 11.86
3 0.96
2 0.64
239 76.60
73 23.40%
35  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 82
7 8.54
4 4.88
7 8.54
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
36  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 144
6 4.17
0 0.00
25 17.36
0 0.00
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
37  โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 665
30 4.51
12 1.80
44 6.62
25 3.76
32 4.81
522 78.50
143 21.50%
38  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) 224
19 8.48
7 3.13
22 9.82
0 0.00
0 0.00
176 78.57
48 21.43%
39  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) 211
28 13.27
0 0.00
17 8.06
0 0.00
0 0.00
166 78.67
45 21.33%
40  โรงเรียนบ้านเขาดิน 347
22 6.34
8 2.31
38 10.95
5 1.44
0 0.00
274 78.96
73 21.04%
41  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 129
5 3.88
11 8.53
6 4.65
5 3.88
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
42  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 192
11 5.73
14 7.29
15 7.81
0 0.00
0 0.00
152 79.17
40 20.83%
43  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) 250
13 5.20
10 4.00
7 2.80
16 6.40
6 2.40
198 79.20
52 20.80%
44  โรงเรียนบ้านเนินโมก 188
3 1.60
8 4.26
22 11.70
3 1.60
3 1.60
149 79.26
39 20.74%
45  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 92
2 2.17
1 1.09
10 10.87
3 3.26
3 3.26
73 79.35
19 20.65%
46  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 92
7 7.61
5 5.43
4 4.35
3 3.26
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
47  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 301
21 6.98
7 2.33
23 7.64
10 3.32
1 0.33
239 79.40
62 20.60%
48  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 159
5 3.14
3 1.89
10 6.29
13 8.18
1 0.63
127 79.87
32 20.13%
49  โรงเรียนบ้านตาลดำ 147
12 8.16
0 0.00
17 11.56
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
50  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 960
32 3.33
34 3.54
119 12.40
0 0.00
0 0.00
775 80.73
185 19.27%
51  โรงเรียนนาป่ามโนรถ 162
3 1.85
2 1.23
24 14.81
2 1.23
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
52  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 335
26 7.76
13 3.88
24 7.16
0 0.00
1 0.30
271 80.90
64 19.10%
53  โรงเรียนวัดเตาปูน 184
7 3.80
1 0.54
18 9.78
9 4.89
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
54  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 107
6 5.61
4 3.74
8 7.48
2 1.87
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 490
25 5.10
14 2.86
50 10.20
1 0.20
0 0.00
400 81.63
90 18.37%
56  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 98
2 2.04
5 5.10
8 8.16
2 2.04
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
57  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 122
7 5.74
0 0.00
7 5.74
7 5.74
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
58  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 127
0 0.00
4 3.15
17 13.39
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
59  โรงเรียนบ้านวังตะโก 128
9 7.03
0 0.00
8 6.25
2 1.56
2 1.56
107 83.59
21 16.41%
60  โรงเรียนวัดสำนักบก 224
21 9.38
2 0.89
12 5.36
0 0.00
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
61  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 176
10 5.68
3 1.70
8 4.55
3 1.70
2 1.14
150 85.23
26 14.77%
62  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 203
5 2.46
6 2.96
18 8.87
0 0.00
0 0.00
174 85.71
29 14.29%
63  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 465
4 0.86
11 2.37
44 9.46
1 0.22
6 1.29
399 85.81
66 14.19%
64  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 148
0 0.00
2 1.35
16 10.81
0 0.00
3 2.03
127 85.81
21 14.19%
65  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 106
6 5.66
4 3.77
4 3.77
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
66  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1186
20 1.69
29 2.45
107 9.02
2 0.17
7 0.59
1021 86.09
165 13.91%
67  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 472
8 1.69
8 1.69
15 3.18
4 0.85
29 6.14
408 86.44
64 13.56%
68  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 348
24 6.90
0 0.00
23 6.61
0 0.00
0 0.00
301 86.49
47 13.51%
69  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1138
36 3.16
30 2.64
40 3.51
15 1.32
32 2.81
985 86.56
153 13.44%
70  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 151
0 0.00
0 0.00
19 12.58
0 0.00
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
71  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 226
10 4.42
5 2.21
13 5.75
0 0.00
0 0.00
198 87.61
28 12.39%
72  โรงเรียนบ้านมาบกรูด 147
4 2.72
4 2.72
9 6.12
0 0.00
0 0.00
130 88.44
17 11.56%
73  โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) 212
1 0.47
2 0.94
18 8.49
0 0.00
0 0.00
191 90.09
21 9.91%
74  โรงเรียนบ้านเขาแรต 119
1 0.84
0 0.00
9 7.56
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
75  โรงเรียนบ้านโสม 120
3 2.50
4 3.33
0 0.00
0 0.00
2 1.67
111 92.50
9 7.50%
76  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 226
4 1.77
0 0.00
8 3.54
0 0.00
1 0.44
213 94.25
13 5.75%
77  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 127
1 0.79
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
78  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 117
1 0.85
1 0.85
3 2.56
0 0.00
0 0.00
112 95.73
5 4.27%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 319
1 0.31
0 0.00
8 2.51
3 0.94
0 0.00
307 96.24
12 3.76%
80  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 107
0 0.00
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
81  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3324
12 0.36
23 0.69
31 0.93
8 0.24
37 1.11
3213 96.66
111 3.34%
82  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,638 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,082 4.39
เตี้ย  882 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,147 8.71
ผอมและเตี้ย  483 1.96
อ้วนและเตี้ย  467 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,577 79.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,061 คน


20.54%


Powered By www.thaieducation.net