ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 89 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านศาลาลัย 144
19 13.19
25 17.36
23 15.97
14 9.72
10 6.94
53 36.81
91 63.19%
2  โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 728
54 7.42
61 8.38
121 16.62
32 4.40
182 25.00
278 38.19
450 61.81%
3  โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 93
8 8.60
41 44.09
0 0.00
6 6.45
0 0.00
38 40.86
55 59.14%
4  โรงเรียนบ้านหาดขาม 232
34 14.66
23 9.91
15 6.47
16 6.90
32 13.79
112 48.28
120 51.72%
5  โรงเรียนบ้านพุน้อย 187
19 10.16
11 5.88
47 25.13
6 3.21
5 2.67
99 52.94
88 47.06%
6  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 482
50 10.37
39 8.09
71 14.73
23 4.77
36 7.47
263 54.56
219 45.44%
7  โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) 152
3 1.97
1 0.66
29 19.08
4 2.63
29 19.08
86 56.58
66 43.42%
8  โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 799
19 2.38
21 2.63
155 19.40
19 2.38
79 9.89
506 63.33
293 36.67%
9  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 271
19 7.01
7 2.58
24 8.86
27 9.96
22 8.12
172 63.47
99 36.53%
10  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 110
14 12.73
4 3.64
19 17.27
1 0.91
0 0.00
72 65.45
38 34.55%
11  โรงเรียนบ้านทับใต้ 302
30 9.93
15 4.97
27 8.94
13 4.30
14 4.64
203 67.22
99 32.78%
12  โรงเรียนบ้านสามกระทาย 77
5 6.49
6 7.79
10 12.99
2 2.60
1 1.30
53 68.83
24 31.17%
13  โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 252
26 10.32
5 1.98
45 17.86
0 0.00
0 0.00
176 69.84
76 30.16%
14  โรงเรียนบ้านปรือน้อย 178
12 6.74
4 2.25
35 19.66
1 0.56
0 0.00
126 70.79
52 29.21%
15  โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 73
5 6.85
3 4.11
7 9.59
3 4.11
2 2.74
53 72.60
20 27.40%
16  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 429
36 8.39
17 3.96
37 8.62
20 4.66
6 1.40
313 72.96
116 27.04%
17  โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 108
5 4.63
3 2.78
13 12.04
5 4.63
3 2.78
79 73.15
29 26.85%
18  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 110
4 3.64
0 0.00
6 5.45
19 17.27
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
19  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 58
3 5.17
0 0.00
11 18.97
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
20  โรงเรียนบ้านหนองจิก 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
4 5.71
4 5.71
52 74.29
18 25.71%
21  โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 82
4 4.88
5 6.10
9 10.98
2 2.44
1 1.22
61 74.39
21 25.61%
22  โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 279
8 2.87
2 0.72
50 17.92
10 3.58
0 0.00
209 74.91
70 25.09%
23  โรงเรียนบ้านไร่บน 124
15 12.10
7 5.65
3 2.42
3 2.42
3 2.42
93 75.00
31 25.00%
24  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 219
9 4.11
13 5.94
25 11.42
7 3.20
0 0.00
165 75.34
54 24.66%
25  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 139
19 13.67
1 0.72
14 10.07
0 0.00
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
26  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 119
12 10.08
5 4.20
11 9.24
1 0.84
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
27  โรงเรียนบ้านบางปู 78
6 7.69
4 5.13
4 5.13
4 5.13
1 1.28
59 75.64
19 24.36%
28  โรงเรียนบ้านหนองซอ 115
10 8.70
8 6.96
6 5.22
3 2.61
1 0.87
87 75.65
28 24.35%
29  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 169
6 3.55
3 1.78
30 17.75
2 1.18
0 0.00
128 75.74
41 24.26%
30  โรงเรียนวัดนาห้วย 147
7 4.76
5 3.40
20 13.61
3 2.04
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
31  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 240
17 7.08
7 2.92
33 13.75
0 0.00
0 0.00
183 76.25
57 23.75%
32  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 131
5 3.82
1 0.76
22 16.79
3 2.29
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
33  โรงเรียนวัดกุยบุรี 225
4 1.78
11 4.89
32 14.22
4 1.78
1 0.44
173 76.89
52 23.11%
34  โรงเรียนบ้านวังข่อย 85
3 3.53
1 1.18
14 16.47
1 1.18
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
35  โรงเรียนบ้านหนองคร้า 115
5 4.35
0 0.00
18 15.65
0 0.00
2 1.74
90 78.26
25 21.74%
36  โรงเรียนบ้านหนองเกด 134
2 1.49
1 0.75
26 19.40
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
37  โรงเรียนบ้านหนองหอย 244
16 6.56
7 2.87
15 6.15
8 3.28
6 2.46
192 78.69
52 21.31%
38  โรงเรียนวัดดอนยายหนู 114
5 4.39
2 1.75
15 13.16
1 0.88
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
39  โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
40  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
5 7.14
1 1.43
56 80.00
14 20.00%
41  โรงเรียน อานันท์ 372
13 3.49
22 5.91
19 5.11
10 2.69
7 1.88
301 80.91
71 19.09%
42  โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 152
6 3.95
6 3.95
17 11.18
0 0.00
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
43  โรงเรียนบ้านหนองหมู 85
2 2.35
4 4.71
10 11.76
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
44  โรงเรียนบ้านหนองกา 91
6 6.59
4 4.40
6 6.59
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
45  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 230
9 3.91
3 1.30
25 10.87
3 1.30
0 0.00
190 82.61
40 17.39%
46  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 121
7 5.79
5 4.13
3 2.48
4 3.31
2 1.65
100 82.64
21 17.36%
47  โรงเรียนบ้านลาดวิถี 127
4 3.15
3 2.36
15 11.81
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
48  โรงเรียนบ้านใหม่ 53
2 3.77
0 0.00
6 11.32
0 0.00
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
49  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 102
3 2.94
4 3.92
6 5.88
3 2.94
1 0.98
85 83.33
17 16.67%
50  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 111
6 5.41
0 0.00
11 9.91
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
51  โรงเรียนบ้านวังยาว 74
4 5.41
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
52  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 145
6 4.14
7 4.83
8 5.52
0 0.00
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
53  โรงเรียนบ้านรวมไทย 173
5 2.89
1 0.58
19 10.98
0 0.00
0 0.00
148 85.55
25 14.45%
54  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
2 5.41
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
55  โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 104
7 6.73
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
56  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 149
0 0.00
0 0.00
18 12.08
2 1.34
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
57  โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
2 2.90
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
58  โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
59  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 78
4 5.13
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 150
6 4.00
5 3.33
8 5.33
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
61  โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 227
10 4.41
3 1.32
14 6.17
1 0.44
0 0.00
199 87.67
28 12.33%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัว 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
63  โรงเรียนบ้านยางชุม 165
8 4.85
0 0.00
8 4.85
1 0.61
0 0.00
148 89.70
17 10.30%
64  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 107
3 2.80
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
65  โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 78
0 0.00
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
66  โรงเรียนบ้านบน 119
1 0.84
1 0.84
8 6.72
1 0.84
1 0.84
107 89.92
12 10.08%
67  โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) 445
18 4.04
15 3.37
4 0.90
6 1.35
1 0.22
401 90.11
44 9.89%
68  โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 83
2 2.41
1 1.20
5 6.02
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
69  โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 180
7 3.89
6 3.33
2 1.11
0 0.00
0 0.00
165 91.67
15 8.33%
70  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 108
3 2.78
0 0.00
5 4.63
0 0.00
1 0.93
99 91.67
9 8.33%
71  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 103
0 0.00
1 0.97
7 6.80
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
72  โรงเรียนบ้านเขาแดง 103
2 1.94
0 0.00
5 4.85
1 0.97
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
73  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 124
0 0.00
0 0.00
9 7.26
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
74  โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 234
4 1.71
1 0.43
6 2.56
4 1.71
2 0.85
217 92.74
17 7.26%
75  โรงเรียนบ้านหนองคาง 152
3 1.97
3 1.97
3 1.97
2 1.32
0 0.00
141 92.76
11 7.24%
76  โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 152
3 1.97
0 0.00
8 5.26
0 0.00
0 0.00
141 92.76
11 7.24%
77  โรงเรียนวไลย 156
3 1.92
4 2.56
4 2.56
0 0.00
0 0.00
145 92.95
11 7.05%
78  โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 74
2 2.70
0 0.00
1 1.35
0 0.00
2 2.70
69 93.24
5 6.76%
79  โรงเรียนบ้านสำโหรง 108
0 0.00
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
80  โรงเรียนละเมาะ 79
2 2.53
1 1.27
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
81  โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
82  โรงเรียนบ้านเนินกรวด 100
3 3.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
83  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 84
0 0.00
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
84  โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 343
7 2.04
0 0.00
9 2.62
1 0.29
0 0.00
326 95.04
17 4.96%
85  โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 143
1 0.70
0 0.00
3 2.10
0 0.00
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
86  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 253
0 0.00
0 0.00
4 1.58
1 0.40
0 0.00
248 98.02
5 1.98%
87  โรงเรียนบ้านหนองไทร 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
88  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 64
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
89  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 183
0 0.00
0 0.00
1 0.55
0 0.00
0 0.00
182 99.45
1 0.55%

 

จำนวนนักเรียน  14,292 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  703 4.92
เตี้ย  472 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,404 9.82
ผอมและเตี้ย  317 2.22
อ้วนและเตี้ย  459 3.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,937 76.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,355 คน


23.47%


Powered By www.thaieducation.net