ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 65
19 29.23
15 23.08
9 13.85
14 21.54
8 12.31
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 26
9 34.62
6 23.08
8 30.77
3 11.54
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 123
0 0.00
10 8.13
37 30.08
10 8.13
31 25.20
35 28.46
88 71.54%
4  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 313
21 6.71
29 9.27
24 7.67
50 15.97
53 16.93
136 43.45
177 56.55%
5  โรงเรียนบ้านหนองระแวง 298
15 5.03
7 2.35
93 31.21
4 1.34
45 15.10
134 44.97
164 55.03%
6  โรงเรียนบ้านคลองลอย 250
36 14.40
25 10.00
43 17.20
17 6.80
14 5.60
115 46.00
135 54.00%
7  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 163
22 13.50
7 4.29
37 22.70
6 3.68
15 9.20
76 46.63
87 53.37%
8  โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 583
61 10.46
47 8.06
110 18.87
26 4.46
37 6.35
302 51.80
281 48.20%
9  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 82
27 32.93
3 3.66
3 3.66
6 7.32
0 0.00
43 52.44
39 47.56%
10  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 57
17 29.82
1 1.75
8 14.04
0 0.00
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
11  โรงเรียนบ้านดอนใจดี 130
25 19.23
6 4.62
24 18.46
4 3.08
0 0.00
71 54.62
59 45.38%
12  โรงเรียนบ้านหินเทิน 98
6 6.12
9 9.18
21 21.43
7 7.14
1 1.02
54 55.10
44 44.90%
13  โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 76
18 23.68
4 5.26
4 5.26
8 10.53
0 0.00
42 55.26
34 44.74%
14  โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 318
19 5.97
28 8.81
63 19.81
24 7.55
8 2.52
176 55.35
142 44.65%
15  โรงเรียนบ้านบางเบิด 90
9 10.00
9 10.00
12 13.33
9 10.00
1 1.11
50 55.56
40 44.44%
16  โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 91
13 14.29
9 9.89
13 14.29
3 3.30
1 1.10
52 57.14
39 42.86%
17  โรงเรียนบ้านห้วยสัก 72
3 4.17
8 11.11
8 11.11
11 15.28
0 0.00
42 58.33
30 41.67%
18  โรงเรียนบางสะพาน 901
26 2.89
51 5.66
82 9.10
77 8.55
133 14.76
532 59.05
369 40.95%
19  โรงเรียนวังมะเดื่อ 167
11 6.59
6 3.59
19 11.38
13 7.78
19 11.38
99 59.28
68 40.72%
20  โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 178
8 4.49
4 2.25
31 17.42
10 5.62
18 10.11
107 60.11
71 39.89%
21  โรงเรียนบ้านท่าขาม 170
14 8.24
13 7.65
13 7.65
13 7.65
14 8.24
103 60.59
67 39.41%
22  โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 115
12 10.43
9 7.83
20 17.39
2 1.74
1 0.87
71 61.74
44 38.26%
23  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1607
57 3.55
27 1.68
278 17.30
84 5.23
156 9.71
1005 62.54
602 37.46%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 814
51 6.27
10 1.23
114 14.00
61 7.49
64 7.86
514 63.14
300 36.86%
25  โรงเรียนธนาคารออมสิน 794
72 9.07
88 11.08
93 11.71
27 3.40
6 0.76
508 63.98
286 36.02%
26  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 64
4 6.25
5 7.81
5 7.81
4 6.25
4 6.25
42 65.63
22 34.38%
27  โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 50
6 12.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
28  โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 57
7 12.28
3 5.26
6 10.53
0 0.00
3 5.26
38 66.67
19 33.33%
29  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 72
11 15.28
6 8.33
5 6.94
1 1.39
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
30  โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 111
9 8.11
0 0.00
11 9.91
4 3.60
11 9.91
76 68.47
35 31.53%
31  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 124
16 12.90
1 0.81
7 5.65
8 6.45
7 5.65
85 68.55
39 31.45%
32  โรงเรียนบ้านพุตะแบก 112
1 0.89
10 8.93
21 18.75
2 1.79
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
33  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 436
9 2.06
43 9.86
62 14.22
4 0.92
13 2.98
305 69.95
131 30.05%
34  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 91
4 4.40
11 12.09
12 13.19
0 0.00
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
35  โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 69
9 13.04
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
36  โรงเรียนบ้านปากแพรก 38
3 7.89
0 0.00
7 18.42
1 2.63
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
37  โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 141
11 7.80
13 9.22
12 8.51
0 0.00
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
38  โรงเรียนบ้านหนองกก 129
11 8.53
8 6.20
13 10.08
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
39  โรงเรียนบ้านทองมงคล 499
13 2.61
16 3.21
55 11.02
8 1.60
28 5.61
379 75.95
120 24.05%
40  โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 468
29 6.20
19 4.06
59 12.61
4 0.85
1 0.21
356 76.07
112 23.93%
41  โรงเรียนบ้านไร่ใน 72
4 5.56
1 1.39
10 13.89
2 2.78
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
42  โรงเรียนบ้านหนองหิน 34
0 0.00
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
43  โรงเรียนวัดกำมะเสน 95
1 1.05
1 1.05
18 18.95
1 1.05
1 1.05
73 76.84
22 23.16%
44  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 247
18 7.29
6 2.43
33 13.36
0 0.00
0 0.00
190 76.92
57 23.08%
45  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 81
8 9.88
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
46  โรงเรียนบ้านคั่นกระได 187
8 4.28
8 4.28
19 10.16
6 3.21
0 0.00
146 78.07
41 21.93%
47  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 353
28 7.93
14 3.97
22 6.23
5 1.42
8 2.27
276 78.19
77 21.81%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 145
13 8.97
7 4.83
5 3.45
4 2.76
2 1.38
114 78.62
31 21.38%
49  โรงเรียนบ้านในล็อค 361
19 5.26
15 4.16
26 7.20
10 2.77
6 1.66
285 78.95
76 21.05%
50  โรงเรียนประชารังสรรค์ 72
5 6.94
0 0.00
9 12.50
1 1.39
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
51  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 140
11 7.86
7 5.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
52  โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 79
1 1.27
4 5.06
8 10.13
3 3.80
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
53  โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง 537
13 2.42
12 2.23
43 8.01
18 3.35
20 3.72
431 80.26
106 19.74%
54  โรงเรียนวัดนาหูกวาง 107
6 5.61
2 1.87
5 4.67
2 1.87
6 5.61
86 80.37
21 19.63%
55  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 159
5 3.14
10 6.29
6 3.77
5 3.14
5 3.14
128 80.50
31 19.50%
56  โรงเรียนวัดดอนยาง 236
8 3.39
4 1.69
34 14.41
0 0.00
0 0.00
190 80.51
46 19.49%
57  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 120
6 5.00
5 4.17
11 9.17
1 0.83
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
58  โรงเรียนบ้านไชยราช 443
14 3.16
15 3.39
35 7.90
11 2.48
8 1.81
360 81.26
83 18.74%
59  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 260
21 8.08
0 0.00
27 10.38
0 0.00
0 0.00
212 81.54
48 18.46%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 153
6 3.92
3 1.96
15 9.80
3 1.96
1 0.65
125 81.70
28 18.30%
61  โรงเรียนบ้านหินกอง 169
7 4.14
8 4.73
14 8.28
1 0.59
0 0.00
139 82.25
30 17.75%
62  โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
63  โรงเรียนบ้านดอนทราย 103
5 4.85
5 4.85
3 2.91
4 3.88
1 0.97
85 82.52
18 17.48%
64  โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 86
4 4.65
0 0.00
7 8.14
3 3.49
1 1.16
71 82.56
15 17.44%
65  โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 173
4 2.31
5 2.89
7 4.05
6 3.47
8 4.62
143 82.66
30 17.34%
66  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 225
14 6.22
3 1.33
22 9.78
0 0.00
0 0.00
186 82.67
39 17.33%
67  โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) 104
9 8.65
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
68  โรงเรียนบ้านบึง 99
1 1.01
3 3.03
13 13.13
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
69  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1020
37 3.63
30 2.94
40 3.92
28 2.75
38 3.73
847 83.04
173 16.96%
70  โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) 462
13 2.81
9 1.95
34 7.36
17 3.68
5 1.08
384 83.12
78 16.88%
71  โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 166
11 6.63
7 4.22
5 3.01
0 0.00
5 3.01
138 83.13
28 16.87%
72  โรงเรียนบ้านมรสวบ 244
12 4.92
10 4.10
16 6.56
2 0.82
0 0.00
204 83.61
40 16.39%
73  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 279
8 2.87
6 2.15
30 10.75
0 0.00
0 0.00
235 84.23
44 15.77%
74  โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 83
6 7.23
5 6.02
2 2.41
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
75  โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 55
3 5.45
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
76  โรงเรียนวัดนาผักขวง 63
1 1.59
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
77  โรงเรียนบ้านสีดางาม 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
2 4.65
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
78  โรงเรียนบ้านยางเขา 79
2 2.53
1 1.27
6 7.59
2 2.53
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
79  โรงเรียนประชาพิทักษ์ 146
0 0.00
7 4.79
13 8.90
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
80  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 77
5 6.49
1 1.30
4 5.19
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
81  โรงเรียน บ้านทรายทอง 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
1 1.85
2 3.70
47 87.04
7 12.96%
82  โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 139
7 5.04
5 3.60
6 4.32
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
83  โรงเรียนบ้านช้างเผือก 240
3 1.25
3 1.25
25 10.42
0 0.00
0 0.00
209 87.08
31 12.92%
84  โรงเรียนด่านสิงขร 181
4 2.21
5 2.76
7 3.87
3 1.66
3 1.66
159 87.85
22 12.15%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 148
1 0.68
1 0.68
9 6.08
6 4.05
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
86  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 103
7 6.80
0 0.00
3 2.91
0 0.00
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
87  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 61
1 1.64
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
88  โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
89  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 109
0 0.00
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
90  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
91  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 121
1 0.83
1 0.83
9 7.44
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
92  โรงเรียนวัดหนองหอย 245
5 2.04
4 1.63
9 3.67
2 0.82
1 0.41
224 91.43
21 8.57%
93  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
94  โรงเรียนอุดมราชภักดี 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
95  โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
96  โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
97  โรงเรียนบ้านวังยาง 136
2 1.47
1 0.74
7 5.15
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
98  โรงเรียนบ้านท่าฝาง 158
9 5.70
2 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 93.04
11 6.96%
99  โรงเรียนบ้านดอนทอง 111
1 0.90
0 0.00
5 4.50
0 0.00
1 0.90
104 93.69
7 6.31%
100  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 144
4 2.78
1 0.69
4 2.78
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
101  โรงเรียนบ้านคลองชายธง 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
102  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 115
3 2.61
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
103  โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
104  โรงเรียนบ้านดอนสง่า 143
2 1.40
0 0.00
5 3.50
0 0.00
1 0.70
135 94.41
8 5.59%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
106  โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
1 1.22
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
108  โรงเรียนบ้านวังยาว 84
2 2.38
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
109  โรงเรียนบ้านยุบพริก 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
110  โรงเรียนบ้านทางหวาย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
43 95.56
2 4.44%
111  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 184
0 0.00
0 0.00
8 4.35
0 0.00
0 0.00
176 95.65
8 4.35%
112  โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 125
0 0.00
2 1.60
3 2.40
0 0.00
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
113  โรงเรียนบ้านดอนสูง 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
114  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 247
1 0.40
1 0.40
5 2.02
0 0.00
1 0.40
239 96.76
8 3.24%
115  โรงเรียนวัดนาล้อม 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
1 1.32
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
116  โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 91
2 2.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
118  โรงเรียนบ้านชะม่วง 122
1 0.82
0 0.00
1 0.82
0 0.00
0 0.00
120 98.36
2 1.64%
119  โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านเขามัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,722 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,117 5.14
เตี้ย  817 3.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,227 10.25
ผอมและเตี้ย  680 3.13
อ้วนและเตี้ย  819 3.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,062 73.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,660 คน


26.06%


Powered By www.thaieducation.net