ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 9
4 44.44
0 0.00
5 55.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 46
12 26.09
11 23.91
8 17.39
8 17.39
7 15.22
0 0.00
46 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 9
5 55.56
4 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
4  โรงเรียนวัดท่าเหว 127
0 0.00
5 3.94
43 33.86
5 3.94
45 35.43
29 22.83
98 77.17%
5  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 64
12 18.75
10 15.63
7 10.94
6 9.38
7 10.94
22 34.38
42 65.63%
6  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 63
7 11.11
7 11.11
8 12.70
7 11.11
7 11.11
27 42.86
36 57.14%
7  โรงเรียนบ้านในดง 218
32 14.68
37 16.97
15 6.88
23 10.55
10 4.59
101 46.33
117 53.67%
8  โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 161
23 14.29
20 12.42
23 14.29
7 4.35
4 2.48
84 52.17
77 47.83%
9  โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 164
18 10.98
10 6.10
44 26.83
4 2.44
0 0.00
88 53.66
76 46.34%
10  โรงเรียนบ้านรางจิก 57
4 7.02
4 7.02
8 14.04
7 12.28
3 5.26
31 54.39
26 45.61%
11  โรงเรียนบ้านหนองโรง 167
16 9.58
27 16.17
27 16.17
3 1.80
1 0.60
93 55.69
74 44.31%
12  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 57
19 33.33
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
32 56.14
25 43.86%
13  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 172
3 1.74
3 1.74
33 19.19
3 1.74
33 19.19
97 56.40
75 43.60%
14  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 156
28 17.95
9 5.77
22 14.10
9 5.77
0 0.00
88 56.41
68 43.59%
15  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 42
3 7.14
7 16.67
4 9.52
4 9.52
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
16  โรงเรียนบ้านหันตะเภา 47
7 14.89
0 0.00
10 21.28
2 4.26
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
17  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 55
4 7.27
3 5.45
15 27.27
0 0.00
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
18  โรงเรียนบ้านบางเก่า 60
0 0.00
0 0.00
23 38.33
0 0.00
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
19  โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 149
19 12.75
5 3.36
26 17.45
3 2.01
3 2.01
93 62.42
56 37.58%
20  โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 98
3 3.06
0 0.00
32 32.65
0 0.00
0 0.00
63 64.29
35 35.71%
21  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 107
3 2.80
12 11.21
23 21.50
0 0.00
0 0.00
69 64.49
38 35.51%
22  โรงเรียนบ้านสระพระ 167
4 2.40
4 2.40
23 13.77
4 2.40
23 13.77
109 65.27
58 34.73%
23  โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 415
47 11.33
19 4.58
58 13.98
10 2.41
4 0.96
277 66.75
138 33.25%
24  โรงเรียนบ้านเขากระปุก 77
20 25.97
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
25  โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 102
12 11.76
3 2.94
14 13.73
3 2.94
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
26  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 135
4 2.96
9 6.67
18 13.33
5 3.70
6 4.44
93 68.89
42 31.11%
27  โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 141
19 13.48
9 6.38
4 2.84
8 5.67
3 2.13
98 69.50
43 30.50%
28  โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 93
3 3.23
5 5.38
18 19.35
1 1.08
1 1.08
65 69.89
28 30.11%
29  โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 35
2 5.71
0 0.00
7 20.00
0 0.00
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
30  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 145
15 10.34
8 5.52
12 8.28
6 4.14
0 0.00
104 71.72
41 28.28%
31  โรงเรียนบ้านซ่อง 296
11 3.72
16 5.41
46 15.54
6 2.03
2 0.68
215 72.64
81 27.36%
32  โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 133
6 4.51
11 8.27
12 9.02
4 3.01
3 2.26
97 72.93
36 27.07%
33  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 833
40 4.80
62 7.44
43 5.16
50 6.00
29 3.48
609 73.11
224 26.89%
34  โรงเรียนวัดวังไคร้ 157
6 3.82
9 5.73
26 16.56
1 0.64
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
35  โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 53
5 9.43
1 1.89
6 11.32
2 3.77
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
36  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
37  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 206
1 0.49
20 9.71
24 11.65
0 0.00
8 3.88
153 74.27
53 25.73%
38  โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 74
1 1.35
0 0.00
15 20.27
3 4.05
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
39  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 82
2 2.44
6 7.32
11 13.41
2 2.44
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
40  โรงเรียนวัดม่วงงาม 75
6 8.00
1 1.33
8 10.67
4 5.33
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
41  โรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 72
2 2.78
1 1.39
9 12.50
1 1.39
5 6.94
54 75.00
18 25.00%
42  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1450
80 5.52
27 1.86
228 15.72
9 0.62
18 1.24
1088 75.03
362 24.97%
43  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 53
2 3.77
3 5.66
3 5.66
5 9.43
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
44  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 94
5 5.32
4 4.26
8 8.51
0 0.00
6 6.38
71 75.53
23 24.47%
45  โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) 131
8 6.11
9 6.87
10 7.63
5 3.82
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
46  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 92
7 7.61
3 3.26
11 11.96
1 1.09
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
47  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 51
0 0.00
0 0.00
12 23.53
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
48  โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 149
13 8.72
6 4.03
15 10.07
0 0.00
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
49  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 49
0 0.00
0 0.00
9 18.37
2 4.08
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
50  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 107
5 4.67
0 0.00
17 15.89
2 1.87
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
51  โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 134
6 4.48
4 2.99
20 14.93
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
52  โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 76
7 9.21
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
53  โรงเรียนชาวไร่ 161
5 3.11
0 0.00
31 19.25
0 0.00
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
54  โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
2 7.41
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
55  โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 114
3 2.63
0 0.00
12 10.53
0 0.00
10 8.77
89 78.07
25 21.93%
56  โรงเรียนวัดหว้า 74
3 4.05
1 1.35
9 12.16
0 0.00
3 4.05
58 78.38
16 21.62%
57  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 80
3 3.75
0 0.00
12 15.00
2 2.50
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
58  โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 239
7 2.93
0 0.00
17 7.11
0 0.00
26 10.88
189 79.08
50 20.92%
59  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 49
3 6.12
2 4.08
3 6.12
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
60  โรงเรียนบ้านพุเข็ม 56
6 10.71
0 0.00
3 5.36
2 3.57
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
61  โรงเรียนบ้านหุบกะพง 115
7 6.09
6 5.22
7 6.09
2 1.74
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
62  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 126
12 9.52
1 0.79
10 7.94
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
63  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 121
2 1.65
2 1.65
18 14.88
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 78
5 6.41
4 5.13
3 3.85
2 2.56
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
65  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 106
8 7.55
5 4.72
3 2.83
2 1.89
1 0.94
87 82.08
19 17.92%
66  โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 206
6 2.91
5 2.43
17 8.25
7 3.40
1 0.49
170 82.52
36 17.48%
67  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
1 1.92
2 3.85
43 82.69
9 17.31%
68  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
2 3.13
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
69  โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 82
1 1.22
3 3.66
10 12.20
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
70  โรงเรียนวัดช่อม่วง 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
71  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
72  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 62
4 6.45
1 1.61
4 6.45
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
73  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
74  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 113
4 3.54
2 1.77
10 8.85
1 0.88
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
75  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 95
6 6.32
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
76  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 125
6 4.80
5 4.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
77  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 196
12 6.12
10 5.10
5 2.55
1 0.51
0 0.00
168 85.71
28 14.29%
78  โรงเรียนบ้านยางชุม 124
3 2.42
0 0.00
12 9.68
2 1.61
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
79  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 252
7 2.78
4 1.59
18 7.14
5 1.98
0 0.00
218 86.51
34 13.49%
80  โรงเรียนบ้านดอน 15
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
81  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 83
4 4.82
1 1.20
3 3.61
1 1.20
1 1.20
73 87.95
10 12.05%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
83  โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 154
4 2.60
2 1.30
10 6.49
2 1.30
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
84  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
1 1.67
53 88.33
7 11.67%
85  โรงเรียนบ้านพุหวาย 171
0 0.00
0 0.00
19 11.11
0 0.00
0 0.00
152 88.89
19 11.11%
86  โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 212
9 4.25
2 0.94
11 5.19
1 0.47
0 0.00
189 89.15
23 10.85%
87  โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
88  โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
89  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 86
2 2.33
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
90  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
2 4.00
45 90.00
5 10.00%
91  โรงเรียนบ้านร่องระกำ 122
6 4.92
1 0.82
4 3.28
1 0.82
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
92  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 104
2 1.92
1 0.96
6 5.77
1 0.96
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
93  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 158
7 4.43
0 0.00
8 5.06
0 0.00
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
94  โรงเรียนวัดหนองบัว 53
1 1.89
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
95  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 407
7 1.72
3 0.74
15 3.69
10 2.46
3 0.74
369 90.66
38 9.34%
96  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 57
5 8.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
97  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 152
0 0.00
0 0.00
13 8.55
0 0.00
0 0.00
139 91.45
13 8.55%
98  โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
99  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 144
3 2.08
1 0.69
7 4.86
1 0.69
0 0.00
132 91.67
12 8.33%
100  โรงเรียนบ้านท่ามะริด 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
2 2.35
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
101  โรงเรียนบ้านต้นเกด 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
102  โรงเรียนบ้านเนินทราย 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
103  โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 148
8 5.41
0 0.00
4 2.70
0 0.00
0 0.00
136 91.89
12 8.11%
104  โรงเรียนบ้านด่านโง 127
3 2.36
0 0.00
6 4.72
1 0.79
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
105  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
106  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
1 1.82
51 92.73
4 7.27%
107  โรงเรียนบ้านหนองขาม 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
108  โรงเรียนบ้านพุตุม 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
109  โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
110  โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
111  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 52
0 0.00
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
113  โรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว 121
1 0.83
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
115 95.04
6 4.96%
114  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
115  โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 111
0 0.00
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
116  โรงเรียนบ้านสารเห็ด 160
0 0.00
0 0.00
6 3.75
0 0.00
0 0.00
154 96.25
6 3.75%
117  โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 124
0 0.00
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
118  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 114
1 0.88
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
111 97.37
3 2.63%
119  โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
120  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
120 98.36
2 1.64%
121  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองแขม 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,532 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  751 5.17
เตี้ย  485 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,520 10.46
ผอมและเตี้ย  283 1.95
อ้วนและเตี้ย  283 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,210 77.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,322 คน


22.86%


Powered By www.thaieducation.net