ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 53
45 84.91
3 5.66
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 111
20 18.02
10 9.01
8 7.21
67 60.36
6 5.41
0 0.00
111 100.00%
4  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 70
5 7.14
5 7.14
10 14.29
48 68.57
2 2.86
0 0.00
70 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเนินรัก 185
15 8.11
14 7.57
38 20.54
27 14.59
57 30.81
34 18.38
151 81.62%
6  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 79
16 20.25
14 17.72
17 21.52
8 10.13
0 0.00
24 30.38
55 69.62%
7  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 34
20 58.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
13 38.24
21 61.76%
8  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 300
32 10.67
25 8.33
85 28.33
7 2.33
2 0.67
149 49.67
151 50.33%
9  โรงเรียนบ้านบ่อขม 70
10 14.29
4 5.71
8 11.43
11 15.71
0 0.00
37 52.86
33 47.14%
10  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 202
25 12.38
17 8.42
40 19.80
11 5.45
0 0.00
109 53.96
93 46.04%
11  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 27
5 18.52
0 0.00
3 11.11
4 14.81
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
12  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 77
10 12.99
1 1.30
14 18.18
8 10.39
1 1.30
43 55.84
34 44.16%
13  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 29
7 24.14
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
14  โรงเรียนวัดบางลำภู 47
7 14.89
5 10.64
4 8.51
2 4.26
1 2.13
28 59.57
19 40.43%
15  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 47
9 19.15
2 4.26
8 17.02
0 0.00
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
16  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 30
1 3.33
3 10.00
6 20.00
0 0.00
1 3.33
19 63.33
11 36.67%
17  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 82
5 6.10
2 2.44
2 2.44
8 9.76
12 14.63
53 64.63
29 35.37%
18  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 49
12 24.49
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
19  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 216
32 14.81
14 6.48
27 12.50
0 0.00
0 0.00
143 66.20
73 33.80%
20  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
21  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 129
0 0.00
15 11.63
22 17.05
0 0.00
2 1.55
90 69.77
39 30.23%
22  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 96
4 4.17
19 19.79
4 4.17
0 0.00
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
23  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 76
3 3.95
5 6.58
13 17.11
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
24  โรงเรียนบ้านแหลม 561
35 6.24
30 5.35
0 0.00
15 2.67
73 13.01
408 72.73
153 27.27%
25  โรงเรียนบ้านสามเรือน 60
6 10.00
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
26  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 207
16 7.73
12 5.80
16 7.73
3 1.45
6 2.90
154 74.40
53 25.60%
27  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 96
2 2.08
4 4.17
17 17.71
0 0.00
1 1.04
72 75.00
24 25.00%
28  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 101
11 10.89
1 0.99
10 9.90
0 0.00
3 2.97
76 75.25
25 24.75%
29  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 69
1 1.45
0 0.00
16 23.19
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
30  โรงเรียนวัดในกลาง 179
5 2.79
7 3.91
27 15.08
2 1.12
2 1.12
136 75.98
43 24.02%
31  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 141
11 7.80
0 0.00
22 15.60
0 0.00
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
32  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 126
2 1.59
10 7.94
17 13.49
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
33  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 187
18 9.63
5 2.67
15 8.02
2 1.07
3 1.60
144 77.01
43 22.99%
34  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 205
9 4.39
3 1.46
33 16.10
0 0.00
0 0.00
160 78.05
45 21.95%
35  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 83
1 1.20
3 3.61
14 16.87
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
36  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 130
6 4.62
6 4.62
10 7.69
6 4.62
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
37  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 137
7 5.11
3 2.19
2 1.46
7 5.11
8 5.84
110 80.29
27 19.71%
38  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 36
0 0.00
4 11.11
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
39  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 2280
10 0.44
410 17.98
15 0.66
0 0.00
0 0.00
1845 80.92
435 19.08%
40  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1641
42 2.56
30 1.83
159 9.69
30 1.83
47 2.86
1333 81.23
308 18.77%
41  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 124
18 14.52
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
42  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
2 7.14
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
43  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 40
0 0.00
3 7.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
44  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
45  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 48
3 6.25
1 2.08
3 6.25
0 0.00
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
46  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
2 4.08
2 4.08
41 83.67
8 16.33%
47  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
48  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 56
0 0.00
1 1.79
7 12.50
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
49  โรงเรียนบ้านจะโปรง 70
1 1.43
0 0.00
9 12.86
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
50  โรงเรียนบ้านดอนยาง 51
0 0.00
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
51  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 96
2 2.08
3 3.13
10 10.42
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
52  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 147
7 4.76
6 4.08
7 4.76
2 1.36
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
53  โรงเรียนบ้านสามแพรก 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
54  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 159
10 6.29
10 6.29
3 1.89
0 0.00
0 0.00
136 85.53
23 14.47%
55  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 111
3 2.70
1 0.90
12 10.81
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
56  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 56
4 7.14
0 0.00
3 5.36
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
57  โรงเรียนวัดหนองส้ม 85
0 0.00
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
58  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
59  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 124
0 0.00
0 0.00
17 13.71
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
60  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
61  โรงเรียนบ้านหนองรี 101
1 0.99
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
62  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
7 8.05
3 3.45
76 87.36
11 12.64%
63  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 241
8 3.32
6 2.49
4 1.66
8 3.32
4 1.66
211 87.55
30 12.45%
64  โรงเรียนวัดทรงธรรม 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
65  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
1 2.94
30 88.24
4 11.76%
66  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
67  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
68  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
69  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 118
1 0.85
3 2.54
6 5.08
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
70  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
71  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 79
0 0.00
1 1.27
5 6.33
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
72  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
73  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
74  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
1 1.54
62 95.38
3 4.62%
75  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
76  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 108
0 0.00
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
77  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
78  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 66
1 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.52
64 96.97
2 3.03%
79  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.03
32 96.97
1 3.03%
80  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 250
1 0.40
0 0.00
6 2.40
0 0.00
0 0.00
243 97.20
7 2.80%
81  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
82  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 152
0 0.00
0 0.00
3 1.97
0 0.00
0 0.00
149 98.03
3 1.97%
83  โรงเรียนบ้านพุพลู 114
0 0.00
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
113 99.12
1 0.88%
84  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
85  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
87  โรงเรียนบ้านสระพัง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
89  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,955 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  541 4.53
เตี้ย  726 6.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  909 7.60
ผอมและเตี้ย  291 2.43
อ้วนและเตี้ย  243 2.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,245 77.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,710 คน


22.67%


Powered By www.thaieducation.net