ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) 127
30 23.62
25 19.69
13 10.24
20 15.75
15 11.81
24 18.90
103 81.10%
2  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 222
24 10.81
32 14.41
31 13.96
24 10.81
28 12.61
83 37.39
139 62.61%
3  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 420
56 13.33
10 2.38
53 12.62
66 15.71
39 9.29
196 46.67
224 53.33%
4  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2113
107 5.06
99 4.69
609 28.82
232 10.98
0 0.00
1066 50.45
1047 49.55%
5  โรงเรียนวัดบางพลี 84
17 20.24
5 5.95
15 17.86
2 2.38
2 2.38
43 51.19
41 48.81%
6  โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 378
22 5.82
21 5.56
38 10.05
43 11.38
59 15.61
195 51.59
183 48.41%
7  โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 237
52 21.94
9 3.80
25 10.55
14 5.91
14 5.91
123 51.90
114 48.10%
8  โรงเรียนบ้านรางสายบัว 71
5 7.04
5 7.04
15 21.13
2 2.82
7 9.86
37 52.11
34 47.89%
9  โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 158
22 13.92
11 6.96
42 26.58
0 0.00
0 0.00
83 52.53
75 47.47%
10  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 211
13 6.16
14 6.64
19 9.00
27 12.80
27 12.80
111 52.61
100 47.39%
11  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 557
34 6.10
21 3.77
82 14.72
55 9.87
67 12.03
298 53.50
259 46.50%
12  โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 117
10 8.55
13 11.11
26 22.22
5 4.27
0 0.00
63 53.85
54 46.15%
13  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 96
16 16.67
11 11.46
17 17.71
0 0.00
0 0.00
52 54.17
44 45.83%
14  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 171
40 23.39
14 8.19
13 7.60
7 4.09
3 1.75
94 54.97
77 45.03%
15  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 702
63 8.97
41 5.84
75 10.68
69 9.83
48 6.84
406 57.83
296 42.17%
16  โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 121
8 6.61
8 6.61
28 23.14
4 3.31
0 0.00
73 60.33
48 39.67%
17  โรงเรียนเทพนรรัตน์ 167
14 8.38
23 13.77
28 16.77
0 0.00
0 0.00
102 61.08
65 38.92%
18  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 144
15 10.42
8 5.56
24 16.67
3 2.08
5 3.47
89 61.81
55 38.19%
19  โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 497
19 3.82
19 3.82
96 19.32
5 1.01
44 8.85
314 63.18
183 36.82%
20  โรงเรียนบ้านคลองแค 644
24 3.73
43 6.68
28 4.35
67 10.40
71 11.02
411 63.82
233 36.18%
21  โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 88
6 6.82
8 9.09
16 18.18
1 1.14
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
22  โรงเรียนวัดนางสาว 953
65 6.82
62 6.51
154 16.16
53 5.56
0 0.00
619 64.95
334 35.05%
23  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1511
34 2.25
28 1.85
226 14.96
95 6.29
141 9.33
987 65.32
524 34.68%
24  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 404
33 8.17
15 3.71
49 12.13
23 5.69
20 4.95
264 65.35
140 34.65%
25  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 165
10 6.06
15 9.09
32 19.39
0 0.00
0 0.00
108 65.45
57 34.55%
26  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 986
32 3.25
27 2.74
95 9.63
57 5.78
125 12.68
650 65.92
336 34.08%
27  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 315
16 5.08
8 2.54
33 10.48
28 8.89
22 6.98
208 66.03
107 33.97%
28  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 62
8 12.90
0 0.00
8 12.90
5 8.06
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
29  โรงเรียนวัดศรีเมือง 719
57 7.93
57 7.93
75 10.43
23 3.20
28 3.89
479 66.62
240 33.38%
30  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 204
13 6.37
2 0.98
18 8.82
15 7.35
20 9.80
136 66.67
68 33.33%
31  โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี 859
69 8.03
93 10.83
124 14.44
0 0.00
0 0.00
573 66.71
286 33.29%
32  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 236
15 6.36
16 6.78
20 8.47
15 6.36
12 5.08
158 66.95
78 33.05%
33  โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 140
8 5.71
6 4.29
30 21.43
2 1.43
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
34  โรงเรียนวัดคลองครุ 567
69 12.17
14 2.47
103 18.17
0 0.00
0 0.00
381 67.20
186 32.80%
35  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 316
12 3.80
16 5.06
39 12.34
3 0.95
33 10.44
213 67.41
103 32.59%
36  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 176
12 6.82
12 6.82
30 17.05
3 1.70
0 0.00
119 67.61
57 32.39%
37  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50
4 8.00
1 2.00
10 20.00
1 2.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
38  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 623
11 1.77
23 3.69
64 10.27
34 5.46
62 9.95
429 68.86
194 31.14%
39  โรงเรียนเอกชัย 1844
98 5.31
84 4.56
287 15.56
26 1.41
57 3.09
1292 70.07
552 29.93%
40  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 348
28 8.05
19 5.46
26 7.47
20 5.75
7 2.01
248 71.26
100 28.74%
41  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 117
7 5.98
0 0.00
19 16.24
7 5.98
0 0.00
84 71.79
33 28.21%
42  โรงเรียนวัดบางปลา 775
28 3.61
4 0.52
117 15.10
33 4.26
35 4.52
558 72.00
217 28.00%
43  โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 61
0 0.00
4 6.56
7 11.48
6 9.84
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
44  โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 697
21 3.01
22 3.16
89 12.77
16 2.30
45 6.46
504 72.31
193 27.69%
45  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 511
43 8.41
0 0.00
63 12.33
0 0.00
33 6.46
372 72.80
139 27.20%
46  โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 157
14 8.92
1 0.64
20 12.74
2 1.27
5 3.18
115 73.25
42 26.75%
47  โรงเรียนบ้านคลองตัน 229
11 4.80
9 3.93
34 14.85
4 1.75
2 0.87
169 73.80
60 26.20%
48  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 376
26 6.91
0 0.00
27 7.18
20 5.32
24 6.38
279 74.20
97 25.80%
49  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 204
12 5.88
7 3.43
28 13.73
4 1.96
1 0.49
152 74.51
52 25.49%
50  โรงเรียนวัดหนองบัว 71
0 0.00
0 0.00
17 23.94
1 1.41
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
51  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 1455
120 8.25
18 1.24
200 13.75
6 0.41
12 0.82
1099 75.53
356 24.47%
52  โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 147
1 0.68
7 4.76
18 12.24
8 5.44
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
53  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 206
8 3.88
3 1.46
25 12.14
11 5.34
0 0.00
159 77.18
47 22.82%
54  โรงเรียนวัดธรรมโชติ 154
7 4.55
3 1.95
23 14.94
0 0.00
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
55  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 140
1 0.71
0 0.00
22 15.71
6 4.29
1 0.71
110 78.57
30 21.43%
56  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 318
11 3.46
10 3.14
46 14.47
1 0.31
0 0.00
250 78.62
68 21.38%
57  โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 61
4 6.56
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
58  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 900
46 5.11
41 4.56
61 6.78
2 0.22
38 4.22
712 79.11
188 20.89%
59  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1323
79 5.97
53 4.01
140 10.58
0 0.00
0 0.00
1051 79.44
272 20.56%
60  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง 171
1 0.58
4 2.34
10 5.85
10 5.85
10 5.85
136 79.53
35 20.47%
61  โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 142
9 6.34
4 2.82
10 7.04
3 2.11
3 2.11
113 79.58
29 20.42%
62  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 492
0 0.00
15 3.05
74 15.04
0 0.00
0 0.00
403 81.91
89 18.09%
63  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 179
8 4.47
2 1.12
19 10.61
2 1.12
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
64  โรงเรียนวัดโรงเข้ 110
2 1.82
3 2.73
13 11.82
1 0.91
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
65  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 142
8 5.63
5 3.52
9 6.34
0 0.00
2 1.41
118 83.10
24 16.90%
66  โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 191
1 0.52
3 1.57
28 14.66
0 0.00
0 0.00
159 83.25
32 16.75%
67  โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 55
3 5.45
0 0.00
4 7.27
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
68  โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 246
12 4.88
9 3.66
15 6.10
4 1.63
0 0.00
206 83.74
40 16.26%
69  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 342
10 2.92
7 2.05
31 9.06
4 1.17
0 0.00
290 84.80
52 15.20%
70  โรงเรียนวัดนาขวาง 76
4 5.26
3 3.95
4 5.26
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
71  โรงเรียนทํานบแพ้ว 80
1 1.25
0 0.00
9 11.25
1 1.25
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
72  โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 133
5 3.76
3 2.26
4 3.01
6 4.51
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
73  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 217
6 2.76
4 1.84
11 5.07
1 0.46
7 3.23
188 86.64
29 13.36%
74  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 85
2 2.35
2 2.35
7 8.24
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
75  โรงเรียนวัดกระโจมทอง 187
9 4.81
5 2.67
10 5.35
0 0.00
0 0.00
163 87.17
24 12.83%
76  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 117
4 3.42
4 3.42
5 4.27
2 1.71
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
77  โรงเรียนบ้านโรงเข้ 95
5 5.26
1 1.05
5 5.26
1 1.05
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
78  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 129
2 1.55
3 2.33
9 6.98
1 0.78
1 0.78
113 87.60
16 12.40%
79  โรงเรียนบ้านโคก 243
8 3.29
5 2.06
8 3.29
6 2.47
3 1.23
213 87.65
30 12.35%
80  โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 156
5 3.21
2 1.28
6 3.85
3 1.92
2 1.28
138 88.46
18 11.54%
81  โรงเรียนวัดชัยมงคล 126
2 1.59
0 0.00
5 3.97
7 5.56
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
82  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 120
5 4.17
0 0.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
83  โรงเรียนบ้านสันดาบ 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
3 3.49
2 2.33
77 89.53
9 10.47%
84  โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 48
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
85  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
86  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 347
11 3.17
3 0.86
19 5.48
0 0.00
2 0.58
312 89.91
35 10.09%
87  โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 275
17 6.18
3 1.09
4 1.45
3 1.09
0 0.00
248 90.18
27 9.82%
88  โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 85
1 1.18
0 0.00
6 7.06
1 1.18
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
89  โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 504
8 1.59
8 1.59
23 4.56
3 0.60
3 0.60
459 91.07
45 8.93%
90  โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 419
8 1.91
4 0.95
20 4.77
5 1.19
0 0.00
382 91.17
37 8.83%
91  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 114
5 4.39
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
92  โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
93  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 454
7 1.54
7 1.54
0 0.00
17 3.74
7 1.54
416 91.63
38 8.37%
94  โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 139
8 5.76
0 0.00
3 2.16
0 0.00
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
95  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 316
6 1.90
8 2.53
4 1.27
4 1.27
1 0.32
293 92.72
23 7.28%
96  โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 153
4 2.61
3 1.96
4 2.61
0 0.00
0 0.00
142 92.81
11 7.19%
97  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) 127
0 0.00
0 0.00
4 3.15
0 0.00
3 2.36
120 94.49
7 5.51%
98  โรงเรียนวังนกไข่ 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
99  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด 547
11 2.01
0 0.00
13 2.38
0 0.00
5 0.91
518 94.70
29 5.30%
100  โรงเรียน วัดศิริมงคล 136
0 0.00
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
101  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 736
2 0.27
0 0.00
4 0.54
0 0.00
1 0.14
729 99.05
7 0.95%
102  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,278 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,832 5.34
เตี้ย  1,241 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,122 12.03
ผอมและเตี้ย  1,266 3.69
อ้วนและเตี้ย  1,204 3.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,613 71.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,665 คน


28.20%


Powered By www.thaieducation.net