ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 78
37 47.44
13 16.67
7 8.97
18 23.08
3 3.85
0 0.00
78 100.00%
2  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 91
48 52.75
5 5.49
0 0.00
22 24.18
16 17.58
0 0.00
91 100.00%
3  โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 128
23 17.97
27 21.09
28 21.88
31 24.22
19 14.84
0 0.00
128 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 131
48 36.64
4 3.05
11 8.40
29 22.14
0 0.00
39 29.77
92 70.23%
5  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 64
17 26.56
11 17.19
5 7.81
9 14.06
2 3.13
20 31.25
44 68.75%
6  โรงเรียนบ้านทะเลบก 138
6 4.35
2 1.45
39 28.26
2 1.45
27 19.57
62 44.93
76 55.07%
7  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 148
8 5.41
14 9.46
15 10.14
0 0.00
31 20.95
80 54.05
68 45.95%
8  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 85
21 24.71
8 9.41
10 11.76
0 0.00
0 0.00
46 54.12
39 45.88%
9  โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 99
18 18.18
0 0.00
26 26.26
0 0.00
0 0.00
55 55.56
44 44.44%
10  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 153
14 9.15
8 5.23
7 4.58
22 14.38
15 9.80
87 56.86
66 43.14%
11  โรงเรียนวัดท่าจัด 42
7 16.67
2 4.76
3 7.14
5 11.90
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
12  โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 794
42 5.29
18 2.27
119 14.99
60 7.56
79 9.95
476 59.95
318 40.05%
13  โรงเรียนบ้านหัววัง 254
37 14.57
16 6.30
20 7.87
12 4.72
14 5.51
155 61.02
99 38.98%
14  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) 536
48 8.96
30 5.60
59 11.01
52 9.70
18 3.36
329 61.38
207 38.62%
15  โรงเรียนวัดบางบอน 230
45 19.57
3 1.30
38 16.52
0 0.00
0 0.00
144 62.61
86 37.39%
16  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 154
11 7.14
10 6.49
35 22.73
0 0.00
0 0.00
98 63.64
56 36.36%
17  โรงเรียนวัดสระด่าน 156
5 3.21
13 8.33
26 16.67
8 5.13
4 2.56
100 64.10
56 35.90%
18  โรงเรียนวัดคอกวัว 39
2 5.13
6 15.38
4 10.26
0 0.00
1 2.56
26 66.67
13 33.33%
19  โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 45
7 15.56
7 15.56
1 2.22
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
20  โรงเรียนบ้านดงกะเชา 66
2 3.03
1 1.52
18 27.27
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
21  โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 79
8 10.13
2 2.53
13 16.46
2 2.53
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
22  โรงเรียนวัดรางกร่าง 147
9 6.12
5 3.40
9 6.12
14 9.52
9 6.12
101 68.71
46 31.29%
23  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 152
10 6.58
1 0.66
12 7.89
11 7.24
13 8.55
105 69.08
47 30.92%
24  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 103
9 8.74
1 0.97
10 9.71
11 10.68
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
25  โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 114
6 5.26
9 7.89
10 8.77
6 5.26
3 2.63
80 70.18
34 29.82%
26  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 109
11 10.09
10 9.17
6 5.50
2 1.83
3 2.75
77 70.64
32 29.36%
27  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 52
6 11.54
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
28  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 94
5 5.32
0 0.00
22 23.40
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
29  โรงเรียนวัดสระพังลาน 166
6 3.61
7 4.22
26 15.66
5 3.01
3 1.81
119 71.69
47 28.31%
30  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 137
18 13.14
6 4.38
11 8.03
1 0.73
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
31  โรงเรียนวัดกกม่วง 93
2 2.15
5 5.38
17 18.28
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
32  โรงเรียนวัดคลองตัน 133
15 11.28
0 0.00
19 14.29
0 0.00
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
33  โรงเรียนวัดทับกระดาน 206
10 4.85
20 9.71
5 2.43
12 5.83
5 2.43
154 74.76
52 25.24%
34  โรงเรียนวัดไผ่ขาด 151
3 1.99
7 4.64
21 13.91
7 4.64
0 0.00
113 74.83
38 25.17%
35  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 89
6 6.74
2 2.25
14 15.73
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
36  โรงเรียนวัดหนองหลุม 85
4 4.71
0 0.00
17 20.00
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
37  โรงเรียนบ้านสระกระโจม 226
3 1.33
4 1.77
48 21.24
0 0.00
0 0.00
171 75.66
55 24.34%
38  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 259
4 1.54
9 3.47
14 5.41
13 5.02
23 8.88
196 75.68
63 24.32%
39  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 173
17 9.83
8 4.62
17 9.83
0 0.00
0 0.00
131 75.72
42 24.28%
40  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 174
0 0.00
1 0.57
24 13.79
0 0.00
17 9.77
132 75.86
42 24.14%
41  โรงเรียนบ้านหนองแขม 63
11 17.46
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
42  โรงเรียนวัดดอนสุโข 93
1 1.08
2 2.15
19 20.43
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
43  โรงเรียนบ้านหัวเขา 51
10 19.61
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
44  โรงเรียนวัดบางสาม 172
15 8.72
2 1.16
20 11.63
3 1.74
0 0.00
132 76.74
40 23.26%
45  โรงเรียนวัดหนองหลอด 100
10 10.00
3 3.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
46  โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 40
4 10.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
47  โรงเรียนวัดหนองแจง 161
5 3.11
0 0.00
31 19.25
0 0.00
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
48  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 68
3 4.41
5 7.35
6 8.82
1 1.47
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
49  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 55
3 5.45
3 5.45
5 9.09
1 1.82
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
50  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 333
27 8.11
10 3.00
32 9.61
3 0.90
0 0.00
261 78.38
72 21.62%
51  โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 139
10 7.19
1 0.72
18 12.95
1 0.72
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
52  โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 65
6 9.23
4 6.15
3 4.62
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
53  โรงเรียนวัดช่องลม 47
4 8.51
4 8.51
2 4.26
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
54  โรงเรียนวัดนันทวัน 90
6 6.67
1 1.11
11 12.22
1 1.11
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
55  โรงเรียนวัดทุ่งคอก 583
20 3.43
14 2.40
86 14.75
2 0.34
1 0.17
460 78.90
123 21.10%
56  โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 38
1 2.63
3 7.89
4 10.53
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
57  โรงเรียนวัดดอนสงวน 38
3 7.89
1 2.63
3 7.89
1 2.63
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
58  โรงเรียนวัดจันทราวาส 91
5 5.49
6 6.59
6 6.59
2 2.20
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
59  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 121
2 1.65
4 3.31
8 6.61
6 4.96
5 4.13
96 79.34
25 20.66%
60  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 108
6 5.56
7 6.48
9 8.33
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
61  โรงเรียนวัดจำปา 192
18 9.38
7 3.65
13 6.77
1 0.52
0 0.00
153 79.69
39 20.31%
62  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 101
2 1.98
2 1.98
8 7.92
0 0.00
8 7.92
81 80.20
20 19.80%
63  โรงเรียนวัดเขาพระ 139
5 3.60
3 2.16
17 12.23
2 1.44
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
64  โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 124
12 9.68
0 0.00
12 9.68
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
65  โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 114
4 3.51
0 0.00
18 15.79
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
66  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 293
23 7.85
11 3.75
17 5.80
4 1.37
1 0.34
237 80.89
56 19.11%
67  โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 95
1 1.05
2 2.11
13 13.68
2 2.11
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
68  โรงเรียนบ้านนเรศ 170
1 0.59
8 4.71
23 13.53
0 0.00
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
69  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
70  โรงเรียนวัดบ่อคู่ 38
4 10.53
3 7.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
71  โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 115
4 3.48
3 2.61
6 5.22
5 4.35
3 2.61
94 81.74
21 18.26%
72  โรงเรียนพลับพลาไชย 227
15 6.61
4 1.76
22 9.69
0 0.00
0 0.00
186 81.94
41 18.06%
73  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 145
4 2.76
9 6.21
8 5.52
5 3.45
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
74  โรงเรียนสองพี่น้อง 135
10 7.41
1 0.74
11 8.15
2 1.48
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
75  โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 70
7 10.00
1 1.43
4 5.71
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
76  โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 35
3 8.57
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
77  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 224
15 6.70
6 2.68
9 4.02
4 1.79
4 1.79
186 83.04
38 16.96%
78  โรงเรียนวัดโภคาราม 205
8 3.90
8 3.90
15 7.32
3 1.46
0 0.00
171 83.41
34 16.59%
79  โรงเรียนบ้านบัวขาว 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 123
4 3.25
2 1.63
4 3.25
4 3.25
5 4.07
104 84.55
19 15.45%
81  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 110
5 4.55
2 1.82
4 3.64
3 2.73
3 2.73
93 84.55
17 15.45%
82  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 173
10 5.78
5 2.89
11 6.36
0 0.00
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
83  โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 115
3 2.61
3 2.61
7 6.09
0 0.00
4 3.48
98 85.22
17 14.78%
84  โรงเรียนบ้านยมเบือ 89
0 0.00
0 0.00
13 14.61
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
85  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 98
5 5.10
5 5.10
4 4.08
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
86  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1359
44 3.24
26 1.91
80 5.89
17 1.25
26 1.91
1166 85.80
193 14.20%
87  โรงเรียนวัดชีธาราม 94
2 2.13
1 1.06
10 10.64
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
88  โรงเรียนวัดคณฑี 109
9 8.26
2 1.83
1 0.92
0 0.00
3 2.75
94 86.24
15 13.76%
89  โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 103
3 2.91
2 1.94
9 8.74
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
90  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
91  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 52
1 1.92
0 0.00
2 3.85
3 5.77
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
92  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 112
0 0.00
0 0.00
15 13.39
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
93  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 38
1 2.63
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
94  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 78
2 2.56
2 2.56
2 2.56
2 2.56
2 2.56
68 87.18
10 12.82%
95  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 134
6 4.48
3 2.24
7 5.22
1 0.75
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
96  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 89
4 4.49
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
97  โรงเรียนวัดหัวกลับ 140
3 2.14
5 3.57
6 4.29
3 2.14
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
98  โรงเรียนวัดยางยี่แส 182
5 2.75
5 2.75
5 2.75
5 2.75
2 1.10
160 87.91
22 12.09%
99  โรงเรียนวัดสำเภาทอง 50
3 6.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
100  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 150
4 2.67
2 1.33
7 4.67
3 2.00
2 1.33
132 88.00
18 12.00%
101  โรงเรียนบ้านเขากำแพง 203
6 2.96
5 2.46
10 4.93
3 1.48
0 0.00
179 88.18
24 11.82%
102  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 324
9 2.78
4 1.23
17 5.25
3 0.93
4 1.23
287 88.58
37 11.42%
103  โรงเรียนวัดบ้านกรวด 71
1 1.41
0 0.00
6 8.45
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
104  โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 83
2 2.41
0 0.00
6 7.23
1 1.20
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
105  โรงเรียนวัดดอนมะนาว 141
4 2.84
0 0.00
9 6.38
2 1.42
0 0.00
126 89.36
15 10.64%
106  โรงเรียนวัดท่าข้าม 165
4 2.42
2 1.21
8 4.85
3 1.82
0 0.00
148 89.70
17 10.30%
107  โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 62
1 1.61
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
108  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 256
1 0.39
2 0.78
13 5.08
6 2.34
2 0.78
232 90.63
24 9.38%
109  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 111
3 2.70
7 6.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
110  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 167
3 1.80
2 1.20
6 3.59
1 0.60
3 1.80
152 91.02
15 8.98%
111  โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 287
11 3.83
0 0.00
12 4.18
2 0.70
0 0.00
262 91.29
25 8.71%
112  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1124
17 1.51
9 0.80
64 5.69
4 0.36
3 0.27
1027 91.37
97 8.63%
113  โรงเรียนวัดย่านซื่อ 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
114  โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 73
0 0.00
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
115  โรงเรียนบ้านหนองจิก 139
9 6.47
0 0.00
2 1.44
0 0.00
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
116  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
117  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 67
1 1.49
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
118  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
119  โรงเรียนบ้านหนองแหน 57
0 0.00
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
120  โรงเรียนบ้านโป่ง 88
0 0.00
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
121  โรงเรียนวัดโคกสำโรง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
122  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 106
0 0.00
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
123  โรงเรียนบ้านสระหลวง 93
1 1.08
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
124  โรงเรียนวัดสระยายโสม 163
4 2.45
1 0.61
5 3.07
0 0.00
0 0.00
153 93.87
10 6.13%
125  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 87
0 0.00
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
126  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 96
5 5.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
127  โรงเรียนวัดหนองพันเทา 222
2 0.90
0 0.00
7 3.15
0 0.00
2 0.90
211 95.05
11 4.95%
128  โรงเรียนบ้านประทุนทอง 111
0 0.00
2 1.80
3 2.70
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
129  โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 142
2 1.41
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
136 95.77
6 4.23%
130  โรงเรียนวัดหนองตาสาม 230
0 0.00
0 0.00
3 1.30
2 0.87
4 1.74
221 96.09
9 3.91%
131  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
132  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
133  โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 346
4 1.16
0 0.00
6 1.73
0 0.00
0 0.00
336 97.11
10 2.89%

 

จำนวนนักเรียน  19,942 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,100 5.52
เตี้ย  544 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,714 8.59
ผอมและเตี้ย  478 2.40
อ้วนและเตี้ย  394 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,712 78.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,230 คน


21.21%


Powered By www.thaieducation.net