ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดปลายนา 149
5 3.36
2 1.34
95 63.76
2 1.34
0 0.00
45 30.20
104 69.80%
2  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 31
4 12.90
2 6.45
10 32.26
2 6.45
0 0.00
13 41.94
18 58.06%
3  โรงเรียนบ้านหนองบอน 39
13 33.33
1 2.56
6 15.38
0 0.00
0 0.00
19 48.72
20 51.28%
4  โรงเรียนวัดพระธาตุ 213
18 8.45
13 6.10
46 21.60
11 5.16
20 9.39
105 49.30
108 50.70%
5  โรงเรียนวัดจำปี 133
29 21.80
5 3.76
23 17.29
7 5.26
1 0.75
68 51.13
65 48.87%
6  โรงเรียนวัดดาว 133
13 9.77
13 9.77
16 12.03
12 9.02
11 8.27
68 51.13
65 48.87%
7  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 164
25 15.24
14 8.54
40 24.39
0 0.00
0 0.00
85 51.83
79 48.17%
8  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 316
16 5.06
14 4.43
47 14.87
30 9.49
42 13.29
167 52.85
149 47.15%
9  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 64
3 4.69
1 1.56
25 39.06
1 1.56
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
10  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 153
14 9.15
11 7.19
15 9.80
13 8.50
17 11.11
83 54.25
70 45.75%
11  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 45
7 15.56
3 6.67
8 17.78
2 4.44
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
12  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 75
4 5.33
0 0.00
26 34.67
2 2.67
0 0.00
43 57.33
32 42.67%
13  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 188
16 8.51
14 7.45
24 12.77
8 4.26
13 6.91
113 60.11
75 39.89%
14  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 104
12 11.54
14 13.46
4 3.85
7 6.73
4 3.85
63 60.58
41 39.42%
15  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 55
5 9.09
3 5.45
9 16.36
4 7.27
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
16  โรงเรียนวัดเถรพลาย 120
10 8.33
15 12.50
18 15.00
1 0.83
0 0.00
76 63.33
44 36.67%
17  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 127
10 7.87
7 5.51
24 18.90
3 2.36
1 0.79
82 64.57
45 35.43%
18  โรงเรียนวัดยาง 131
10 7.63
9 6.87
25 19.08
2 1.53
0 0.00
85 64.89
46 35.11%
19  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 23
3 13.04
2 8.70
0 0.00
1 4.35
2 8.70
15 65.22
8 34.78%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 578
91 15.74
29 5.02
76 13.15
3 0.52
1 0.17
378 65.40
200 34.60%
21  โรงเรียนวัดหนองโสน 55
8 14.55
3 5.45
3 5.45
5 9.09
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
22  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 101
7 6.93
1 0.99
19 18.81
7 6.93
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
23  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 32.88
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
24  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 49
3 6.12
0 0.00
12 24.49
1 2.04
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
25  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 49
7 14.29
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
26  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 46
1 2.17
0 0.00
14 30.43
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
27  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 167
11 6.59
12 7.19
15 8.98
3 1.80
13 7.78
113 67.66
54 32.34%
28  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 63
8 12.70
2 3.17
9 14.29
0 0.00
1 1.59
43 68.25
20 31.75%
29  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 70
2 2.86
0 0.00
20 28.57
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
30  โรงเรียนวัดหนองเพียร 80
8 10.00
3 3.75
10 12.50
1 1.25
3 3.75
55 68.75
25 31.25%
31  โรงเรียนวัดบึงคา 32
2 6.25
0 0.00
8 25.00
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
32  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 42
8 19.05
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
33  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 165
3 1.82
5 3.03
41 24.85
2 1.21
0 0.00
114 69.09
51 30.91%
34  โรงเรียนวัดคลองโมง 52
0 0.00
5 9.62
11 21.15
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
35  โรงเรียนวัดสุขเกษม 126
3 2.38
7 5.56
27 21.43
1 0.79
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
36  โรงเรียนวัดลานคา 101
3 2.97
2 1.98
25 24.75
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
37  โรงเรียนวัดสาลี 142
22 15.49
0 0.00
19 13.38
0 0.00
0 0.00
101 71.13
41 28.87%
38  โรงเรียนบางปลาม้า 115
12 10.43
6 5.22
10 8.70
0 0.00
5 4.35
82 71.30
33 28.70%
39  โรงเรียนวัดพร้าว 39
3 7.69
3 7.69
0 0.00
5 12.82
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
40  โรงเรียนวัดเขาดิน 200
12 6.00
5 2.50
39 19.50
0 0.00
0 0.00
144 72.00
56 28.00%
41  โรงเรียนวัดสระประทุม 138
6 4.35
0 0.00
24 17.39
4 2.90
3 2.17
101 73.19
37 26.81%
42  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 58
7 12.07
3 5.17
5 8.62
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
43  โรงเรียนวัดช่องลม 248
11 4.44
12 4.84
16 6.45
10 4.03
14 5.65
185 74.60
63 25.40%
44  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 139
7 5.04
8 5.76
13 9.35
7 5.04
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
45  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 24
2 8.33
0 0.00
3 12.50
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
46  โรงเรียนวัดดอนขาด 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
5 10.42
36 75.00
12 25.00%
47  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 65
2 3.08
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
48  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 94
4 4.26
2 2.13
17 18.09
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
49  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 82
6 7.32
7 8.54
5 6.10
1 1.22
1 1.22
62 75.61
20 24.39%
50  โรงเรียนวัดสามจุ่น 113
2 1.77
5 4.42
15 13.27
5 4.42
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
51  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 262
8 3.05
3 1.15
37 14.12
14 5.34
0 0.00
200 76.34
62 23.66%
52  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 94
5 5.32
5 5.32
6 6.38
4 4.26
2 2.13
72 76.60
22 23.40%
53  โรงเรียนวัดพิหารแดง 121
14 11.57
2 1.65
9 7.44
2 1.65
1 0.83
93 76.86
28 23.14%
54  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2173
45 2.07
23 1.06
361 16.61
45 2.07
23 1.06
1676 77.13
497 22.87%
55  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 66
1 1.52
1 1.52
11 16.67
2 3.03
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
56  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 84
3 3.57
0 0.00
14 16.67
2 2.38
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
57  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 84
2 2.38
4 4.76
12 14.29
1 1.19
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
58  โรงเรียนวัดสามทอง 58
0 0.00
1 1.72
6 10.34
0 0.00
6 10.34
45 77.59
13 22.41%
59  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 139
9 6.47
6 4.32
9 6.47
4 2.88
3 2.16
108 77.70
31 22.30%
60  โรงเรียนบางแม่หม้าย 162
4 2.47
10 6.17
22 13.58
0 0.00
0 0.00
126 77.78
36 22.22%
61  โรงเรียนบ้านหนองขาม 154
6 3.90
6 3.90
19 12.34
1 0.65
1 0.65
121 78.57
33 21.43%
62  โรงเรียนวัดดอนตาล 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
2 6.06
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
63  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 110
3 2.73
4 3.64
15 13.64
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
64  โรงเรียนวัดพังม่วง 97
10 10.31
4 4.12
6 6.19
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
65  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2210
55 2.49
27 1.22
363 16.43
3 0.14
1 0.05
1761 79.68
449 20.32%
66  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 75
2 2.67
1 1.33
11 14.67
1 1.33
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
67  โรงเรียนวัดแก้ว 110
1 0.91
6 5.45
13 11.82
0 0.00
2 1.82
88 80.00
22 20.00%
68  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 304
28 9.21
18 5.92
10 3.29
4 1.32
0 0.00
244 80.26
60 19.74%
69  โรงเรียนวัดอู่ยา 118
2 1.69
2 1.69
19 16.10
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
70  โรงเรียนวัดบางจิก 67
3 4.48
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
71  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 54
2 3.70
0 0.00
6 11.11
0 0.00
2 3.70
44 81.48
10 18.52%
72  โรงเรียนวัดดารา 54
3 5.56
2 3.70
2 3.70
2 3.70
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
73  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 54
1 1.85
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
74  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
75  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 139
0 0.00
5 3.60
10 7.19
0 0.00
10 7.19
114 82.01
25 17.99%
76  โรงเรียนวัดดอนกลาง 82
1 1.22
5 6.10
8 9.76
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
77  โรงเรียนกฤษณา 112
3 2.68
2 1.79
12 10.71
2 1.79
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
78  โรงเรียนวัดสวนแตง 575
21 3.65
22 3.83
48 8.35
6 1.04
0 0.00
478 83.13
97 16.87%
79  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 137
4 2.92
4 2.92
13 9.49
0 0.00
1 0.73
115 83.94
22 16.06%
80  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
81  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 108
6 5.56
1 0.93
3 2.78
6 5.56
1 0.93
91 84.26
17 15.74%
82  โรงเรียนวัดพันตำลึง 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
83  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 135
2 1.48
1 0.74
15 11.11
0 0.00
3 2.22
114 84.44
21 15.56%
84  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 161
3 1.86
5 3.11
16 9.94
1 0.62
0 0.00
136 84.47
25 15.53%
85  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 273
16 5.86
10 3.66
15 5.49
0 0.00
0 0.00
232 84.98
41 15.02%
86  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 74
3 4.05
6 8.11
1 1.35
0 0.00
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
87  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 61
1 1.64
1 1.64
6 9.84
0 0.00
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
88  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 75
1 1.33
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
89  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 185
7 3.78
3 1.62
7 3.78
6 3.24
4 2.16
158 85.41
27 14.59%
90  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 48
0 0.00
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
91  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 117
5 4.27
5 4.27
7 5.98
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
92  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 122
3 2.46
0 0.00
14 11.48
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
93  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 180
5 2.78
7 3.89
11 6.11
2 1.11
0 0.00
155 86.11
25 13.89%
94  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 74
7 9.46
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
95  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 127
4 3.15
5 3.94
5 3.94
3 2.36
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
96  โรงเรียนวัดคูบัว 105
4 3.81
2 1.90
4 3.81
2 1.90
2 1.90
91 86.67
14 13.33%
97  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 60
0 0.00
3 5.00
4 6.67
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
98  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 144
2 1.39
0 0.00
17 11.81
0 0.00
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
99  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
100  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 119
0 0.00
7 5.88
8 6.72
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
101  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 120
7 5.83
1 0.83
3 2.50
3 2.50
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
102  โรงเรียนวัดโบสถ์ 72
0 0.00
1 1.39
6 8.33
2 2.78
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
103  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 65
2 3.08
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
104  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
1 2.00
44 88.00
6 12.00%
105  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 77
2 2.60
2 2.60
2 2.60
0 0.00
3 3.90
68 88.31
9 11.69%
106  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
1 1.92
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
107  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 157
5 3.18
2 1.27
11 7.01
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
108  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 96
0 0.00
0 0.00
11 11.46
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
109  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
110  โรงเรียนวัดเกาะ 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
1 1.61
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
111  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 137
2 1.46
0 0.00
13 9.49
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
112  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 192
3 1.56
2 1.04
15 7.81
0 0.00
0 0.00
172 89.58
20 10.42%
113  โรงเรียนบ้านดอนโพ 212
0 0.00
0 0.00
22 10.38
0 0.00
0 0.00
190 89.62
22 10.38%
114  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 87
0 0.00
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
115  โรงเรียนวัดประชุมชน 68
6 8.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
116  โรงเรียนวัดศุขเกษม 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
117  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 95
5 5.26
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
118  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 75
0 0.00
1 1.33
2 2.67
1 1.33
3 4.00
68 90.67
7 9.33%
119  โรงเรียนวัดลาดตาล 199
7 3.52
4 2.01
3 1.51
3 1.51
1 0.50
181 90.95
18 9.05%
120  โรงเรียนวัดคันทด 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
3 5.36
51 91.07
5 8.93%
121  โรงเรียนบ้านรางทอง 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
122  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 71
2 2.82
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
123  โรงเรียนวัดบางเลน 112
0 0.00
0 0.00
9 8.04
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
124  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 129
2 1.55
3 2.33
5 3.88
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
125  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 143
4 2.80
0 0.00
7 4.90
0 0.00
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
126  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 87
4 4.60
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
127  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 321
2 0.62
2 0.62
10 3.12
0 0.00
8 2.49
299 93.15
22 6.85%
128  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 123
2 1.63
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
129  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
130  โรงเรียนวัดองครักษ์ 124
0 0.00
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
131  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
2 2.38
80 95.24
4 4.76%
132  โรงเรียนวัดเสาธง 188
4 2.13
0 0.00
3 1.60
0 0.00
0 0.00
181 96.28
7 3.72%
133  โรงเรียนวัดวังพระนอน 91
0 0.00
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
134  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดชีปะขาว 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,425 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  859 4.42
เตี้ย  509 2.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,370 12.20
ผอมและเตี้ย  318 1.64
อ้วนและเตี้ย  246 1.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,123 77.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,302 คน


22.15%


Powered By www.thaieducation.net