ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองแหน 227
38 16.74
40 17.62
18 7.93
52 22.91
31 13.66
48 21.15
179 78.85%
2  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 126
20 15.87
19 15.08
14 11.11
13 10.32
13 10.32
47 37.30
79 62.70%
3  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 267
17 6.37
29 10.86
29 10.86
35 13.11
54 20.22
103 38.58
164 61.42%
4  โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 145
23 15.86
23 15.86
12 8.28
24 16.55
0 0.00
63 43.45
82 56.55%
5  โรงเรียนวัดสะแกงาม 47
9 19.15
4 8.51
9 19.15
0 0.00
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
6  โรงเรียนบ้านหินแร่ 286
58 20.28
24 8.39
24 8.39
22 7.69
0 0.00
158 55.24
128 44.76%
7  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 170
34 20.00
12 7.06
20 11.76
6 3.53
4 2.35
94 55.29
76 44.71%
8  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 125
17 13.60
11 8.80
8 6.40
11 8.80
8 6.40
70 56.00
55 44.00%
9  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 304
26 8.55
13 4.28
74 24.34
15 4.93
0 0.00
176 57.89
128 42.11%
10  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 58
3 5.17
6 10.34
9 15.52
4 6.90
1 1.72
35 60.34
23 39.66%
11  โรงเรียนวัดสาวชะโงก 91
2 2.20
10 10.99
12 13.19
2 2.20
10 10.99
55 60.44
36 39.56%
12  โรงเรียนบ้านไร่ดอน 86
4 4.65
13 15.12
14 16.28
3 3.49
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
13  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 49
5 10.20
2 4.08
6 12.24
5 10.20
1 2.04
30 61.22
19 38.78%
14  โรงเรียนวัดหนองบัว 65
0 0.00
0 0.00
19 29.23
3 4.62
3 4.62
40 61.54
25 38.46%
15  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 172
15 8.72
18 10.47
13 7.56
9 5.23
11 6.40
106 61.63
66 38.37%
16  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 194
27 13.92
19 9.79
23 11.86
4 2.06
1 0.52
120 61.86
74 38.14%
17  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 105
7 6.67
9 8.57
7 6.67
8 7.62
9 8.57
65 61.90
40 38.10%
18  โรงเรียนวัดคูมอญ 53
9 16.98
4 7.55
7 13.21
0 0.00
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
19  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 217
20 9.22
11 5.07
31 14.29
8 3.69
10 4.61
137 63.13
80 36.87%
20  โรงเรียนวัดบางกระดาน 42
5 11.90
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
21  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 69
10 14.49
4 5.80
4 5.80
5 7.25
1 1.45
45 65.22
24 34.78%
22  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 80
10 12.50
1 1.25
7 8.75
8 10.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
23  โรงเรียนวัดดอนท่านา 124
7 5.65
5 4.03
19 15.32
9 7.26
0 0.00
84 67.74
40 32.26%
24  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 66
4 6.06
3 4.55
10 15.15
2 3.03
2 3.03
45 68.18
21 31.82%
25  โรงเรียนวัดลำมหาชัย 193
20 10.36
13 6.74
22 11.40
5 2.59
1 0.52
132 68.39
61 31.61%
26  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 83
12 14.46
7 8.43
6 7.23
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
27  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 290
8 2.76
31 10.69
14 4.83
20 6.90
14 4.83
203 70.00
87 30.00%
28  โรงเรียนวัดสามแยก 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
29  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 125
7 5.60
7 5.60
22 17.60
1 0.80
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
30  โรงเรียนสุวรรณคีรี 125
7 5.60
2 1.60
27 21.60
1 0.80
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
31  โรงเรียนวัดแปลงยาว 132
10 7.58
8 6.06
13 9.85
7 5.30
1 0.76
93 70.45
39 29.55%
32  โรงเรียนวัดบึงกระจับ 129
14 10.85
14 10.85
10 7.75
0 0.00
0 0.00
91 70.54
38 29.46%
33  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 109
3 2.75
14 12.84
13 11.93
0 0.00
2 1.83
77 70.64
32 29.36%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 341
10 2.93
16 4.69
23 6.74
26 7.62
23 6.74
243 71.26
98 28.74%
35  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 161
3 1.86
9 5.59
6 3.73
12 7.45
15 9.32
116 72.05
45 27.95%
36  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 216
15 6.94
18 8.33
11 5.09
8 3.70
8 3.70
156 72.22
60 27.78%
37  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 94
3 3.19
1 1.06
20 21.28
0 0.00
2 2.13
68 72.34
26 27.66%
38  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 135
9 6.67
5 3.70
19 14.07
4 2.96
0 0.00
98 72.59
37 27.41%
39  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 150
10 6.67
9 6.00
17 11.33
3 2.00
2 1.33
109 72.67
41 27.33%
40  โรงเรียนบ้านชำขวาง 64
11 17.19
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
41  โรงเรียนวัดหินดาษ 213
15 7.04
17 7.98
19 8.92
5 2.35
0 0.00
157 73.71
56 26.29%
42  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 224
15 6.70
11 4.91
25 11.16
7 3.13
0 0.00
166 74.11
58 25.89%
43  โรงเรียนบ้านนา 172
11 6.40
9 5.23
19 11.05
5 2.91
0 0.00
128 74.42
44 25.58%
44  โรงเรียนบ้านท่ากลอย 458
16 3.49
28 6.11
40 8.73
21 4.59
11 2.40
342 74.67
116 25.33%
45  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 60
2 3.33
0 0.00
10 16.67
2 3.33
1 1.67
45 75.00
15 25.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 32
4 12.50
1 3.13
2 6.25
0 0.00
1 3.13
24 75.00
8 25.00%
47  โรงเรียนบ้านอ่างเตย 194
16 8.25
14 7.22
7 3.61
7 3.61
3 1.55
147 75.77
47 24.23%
48  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 88
8 9.09
3 3.41
9 10.23
1 1.14
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
49  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 210
20 9.52
15 7.14
5 2.38
5 2.38
5 2.38
160 76.19
50 23.81%
50  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 159
19 11.95
3 1.89
14 8.81
1 0.63
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
51  โรงเรียนวัดต้นตาล 181
14 7.73
5 2.76
17 9.39
3 1.66
3 1.66
139 76.80
42 23.20%
52  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 407
21 5.16
34 8.35
32 7.86
3 0.74
3 0.74
314 77.15
93 22.85%
53  โรงเรียนวัดชำป่างาม 359
17 4.74
12 3.34
19 5.29
17 4.74
17 4.74
277 77.16
82 22.84%
54  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 198
19 9.60
9 4.55
7 3.54
9 4.55
1 0.51
153 77.27
45 22.73%
55  โรงเรียนบ้านคลองสอง 137
6 4.38
8 5.84
10 7.30
7 5.11
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
56  โรงเรียนวัดสามร่ม 122
11 9.02
0 0.00
7 5.74
5 4.10
4 3.28
95 77.87
27 22.13%
57  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 64
4 6.25
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
58  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 80
4 5.00
3 3.75
4 5.00
4 5.00
2 2.50
63 78.75
17 21.25%
59  โรงเรียนวัดสระสองตอน 85
8 9.41
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
60  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 142
14 9.86
6 4.23
8 5.63
1 0.70
1 0.70
112 78.87
30 21.13%
61  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 128
9 7.03
3 2.34
12 9.38
2 1.56
1 0.78
101 78.91
27 21.09%
62  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 243
9 3.70
11 4.53
10 4.12
10 4.12
11 4.53
192 79.01
51 20.99%
63  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 171
10 5.85
6 3.51
11 6.43
6 3.51
2 1.17
136 79.53
35 20.47%
64  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 70
0 0.00
8 11.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
65  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 296
24 8.11
12 4.05
15 5.07
8 2.70
0 0.00
237 80.07
59 19.93%
66  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 154
3 1.95
2 1.30
24 15.58
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
67  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 85
8 9.41
5 5.88
3 3.53
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
68  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 48
1 2.08
2 4.17
5 10.42
0 0.00
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
69  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 177
5 2.82
5 2.82
21 11.86
1 0.56
1 0.56
144 81.36
33 18.64%
70  โรงเรียนบางพะเนียง 70
1 1.43
2 2.86
8 11.43
1 1.43
1 1.43
57 81.43
13 18.57%
71  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 335
12 3.58
2 0.60
16 4.78
13 3.88
18 5.37
274 81.79
61 18.21%
72  โรงเรียนวัดบางตลาด 95
6 6.32
0 0.00
11 11.58
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
73  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 121
4 3.31
0 0.00
17 14.05
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
74  โรงเรียนบ้านท่าซุง 219
12 5.48
9 4.11
16 7.31
1 0.46
0 0.00
181 82.65
38 17.35%
75  โรงเรียนบ้านมาบนาดี 185
13 7.03
2 1.08
6 3.24
9 4.86
2 1.08
153 82.70
32 17.30%
76  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 185
6 3.24
0 0.00
22 11.89
3 1.62
1 0.54
153 82.70
32 17.30%
77  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 216
4 1.85
12 5.56
16 7.41
5 2.31
0 0.00
179 82.87
37 17.13%
78  โรงเรียนวัดหนองปาตอง 164
7 4.27
3 1.83
18 10.98
0 0.00
0 0.00
136 82.93
28 17.07%
79  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 357
13 3.64
14 3.92
29 8.12
2 0.56
2 0.56
297 83.19
60 16.81%
80  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 108
6 5.56
0 0.00
12 11.11
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
81  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 121
8 6.61
1 0.83
7 5.79
3 2.48
1 0.83
101 83.47
20 16.53%
82  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 224
3 1.34
10 4.46
24 10.71
0 0.00
0 0.00
187 83.48
37 16.52%
83  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 122
3 2.46
4 3.28
13 10.66
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
84  โรงเรียนวัดพงษาราม 153
5 3.27
6 3.92
13 8.50
0 0.00
1 0.65
128 83.66
25 16.34%
85  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 43
2 4.65
1 2.33
3 6.98
1 2.33
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
86  โรงเรียนบ้านวังคู 100
2 2.00
0 0.00
12 12.00
2 2.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
87  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 203
5 2.46
2 0.99
8 3.94
7 3.45
10 4.93
171 84.24
32 15.76%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 161
5 3.11
12 7.45
6 3.73
2 1.24
0 0.00
136 84.47
25 15.53%
89  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 187
5 2.67
6 3.21
18 9.63
0 0.00
0 0.00
158 84.49
29 15.51%
90  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 293
15 5.12
10 3.41
4 1.37
5 1.71
11 3.75
248 84.64
45 15.36%
91  โรงเรียนวัดหัวสวน 111
5 4.50
4 3.60
6 5.41
1 0.90
1 0.90
94 84.68
17 15.32%
92  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 2537
93 3.67
68 2.68
134 5.28
23 0.91
45 1.77
2174 85.69
363 14.31%
93  โรงเรียนวัดนาน้อย 87
3 3.45
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
94  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 131
6 4.58
7 5.34
3 2.29
1 0.76
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
95  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 213
8 3.76
3 1.41
15 7.04
1 0.47
0 0.00
186 87.32
27 12.68%
96  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
1 2.08
1 2.08
42 87.50
6 12.50%
97  โรงเรียนบ้านหนองคอก 822
46 5.60
9 1.09
36 4.38
8 0.97
0 0.00
723 87.96
99 12.04%
98  โรงเรียนวัดบางโรง 112
0 0.00
3 2.68
6 5.36
3 2.68
1 0.89
99 88.39
13 11.61%
99  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 105
8 7.62
2 1.90
2 1.90
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
100  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
101  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 144
5 3.47
1 0.69
10 6.94
0 0.00
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
102  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 75
4 5.33
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
103  โรงเรียนวัดวังเย็น 215
6 2.79
3 1.40
4 1.86
5 2.33
4 1.86
193 89.77
22 10.23%
104  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 216
3 1.39
1 0.46
17 7.87
0 0.00
1 0.46
194 89.81
22 10.19%
105  โรงเรียนวัดบางคา 51
1 1.96
1 1.96
2 3.92
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
106  โรงเรียนวัดหนองเสือ 155
4 2.58
2 1.29
7 4.52
2 1.29
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
107  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 79
0 0.00
4 5.06
3 3.80
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
108  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
1 1.47
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
109  โรงเรียนวัดกกสับ 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
110  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 449
14 3.12
9 2.00
6 1.34
6 1.34
4 0.89
410 91.31
39 8.69%
111  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 116
2 1.72
2 1.72
2 1.72
2 1.72
2 1.72
106 91.38
10 8.62%
112  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 107
2 1.87
2 1.87
5 4.67
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
113  โรงเรียนวัดดอนทอง 170
0 0.00
4 2.35
10 5.88
0 0.00
0 0.00
156 91.76
14 8.24%
114  โรงเรียนวัดหัวไทร 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
115  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 270
7 2.59
3 1.11
5 1.85
3 1.11
3 1.11
249 92.22
21 7.78%
116  โรงเรียนวัดธารพูด 210
2 0.95
0 0.00
10 4.76
4 1.90
0 0.00
194 92.38
16 7.62%
117  โรงเรียนวัดวังกะจะ 54
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
1 1.85
50 92.59
4 7.41%
118  โรงเรียนสียัดพัฒนา 262
6 2.29
5 1.91
4 1.53
4 1.53
0 0.00
243 92.75
19 7.25%
119  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 74
1 1.35
2 2.70
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
120  โรงเรียนบ้านท่าคาน 119
1 0.84
1 0.84
4 3.36
1 0.84
1 0.84
111 93.28
8 6.72%
121  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
122  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 671
11 1.64
7 1.04
12 1.79
5 0.75
7 1.04
629 93.74
42 6.26%
123  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 151
0 0.00
2 1.32
6 3.97
1 0.66
0 0.00
142 94.04
9 5.96%
124  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.95
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
125  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 122
0 0.00
0 0.00
7 5.74
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
126  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 90
0 0.00
1 1.11
2 2.22
2 2.22
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
127  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 132
1 0.76
0 0.00
5 3.79
0 0.00
1 0.76
125 94.70
7 5.30%
128  โรงเรียนบ้านยางแดง 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
129  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 174
1 0.57
7 4.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 95.40
8 4.60%
130  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 187
3 1.60
3 1.60
2 1.07
0 0.00
0 0.00
179 95.72
8 4.28%
131  โรงเรียนบ้านปรือวาย 141
2 1.42
0 0.00
4 2.84
0 0.00
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
132  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 293
5 1.71
3 1.02
4 1.37
0 0.00
0 0.00
281 95.90
12 4.10%
133  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
134  โรงเรียนวัดสนามช้าง 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
135  โรงเรียนวัดหนองเค็ด 136
2 1.47
2 1.47
1 0.74
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
136  โรงเรียนบ้านเนินไร่ 137
4 2.92
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
132 96.35
5 3.65%
137  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
138  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 403
2 0.50
3 0.74
7 1.74
2 0.50
0 0.00
389 96.53
14 3.47%
139  โรงเรียนวัดเทพพนาราม 60
1 1.67
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
140  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 166
0 0.00
1 0.60
4 2.41
0 0.00
0 0.00
161 96.99
5 3.01%
141  โรงเรียนวัดดงยาง 133
0 0.00
0 0.00
2 1.50
0 0.00
2 1.50
129 96.99
4 3.01%
142  โรงเรียนบ้านหนองยาง 500
0 0.00
0 0.00
4 0.80
3 0.60
4 0.80
489 97.80
11 2.20%
143  โรงเรียนบ้านหนองแสง 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
144  โรงเรียนบ้านหนองสทิต 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,529 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,229 4.81
เตี้ย  931 3.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,689 6.62
ผอมและเตี้ย  604 2.37
อ้วนและเตี้ย  421 1.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,655 80.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,874 คน


19.09%


Powered By www.thaieducation.net