ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 204 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.68
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 258
43 16.67
41 15.89
39 15.12
45 17.44
36 13.95
54 20.93
204 79.07%
2  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 77
16 20.78
0 0.00
16 20.78
15 19.48
10 12.99
20 25.97
57 74.03%
3  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
1 12.50
1 12.50
3 37.50
5 62.50%
4  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 272
41 15.07
26 9.56
43 15.81
17 6.25
40 14.71
105 38.60
167 61.40%
5  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 18
2 11.11
3 16.67
5 27.78
0 0.00
1 5.56
7 38.89
11 61.11%
6  โรงเรียนบ้านควนต่อ 176
11 6.25
15 8.52
25 14.20
26 14.77
23 13.07
76 43.18
100 56.82%
7  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 207
35 16.91
29 14.01
25 12.08
21 10.14
0 0.00
97 46.86
110 53.14%
8  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 166
1 0.60
6 3.61
34 20.48
7 4.22
40 24.10
78 46.99
88 53.01%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 117
10 8.55
11 9.40
16 13.68
11 9.40
14 11.97
55 47.01
62 52.99%
10  โรงเรียนบ้านน้ำจาน 134
3 2.24
10 7.46
14 10.45
14 10.45
30 22.39
63 47.01
71 52.99%
11  โรงเรียนวิทยาประชาคม 125
8 6.40
7 5.60
19 15.20
12 9.60
19 15.20
60 48.00
65 52.00%
12  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 104
9 8.65
7 6.73
11 10.58
13 12.50
14 13.46
50 48.08
54 51.92%
13  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 142
8 5.63
14 9.86
12 8.45
20 14.08
17 11.97
71 50.00
71 50.00%
14  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 92
12 13.04
13 14.13
11 11.96
4 4.35
5 5.43
47 51.09
45 48.91%
15  โรงเรียนบ้านเหนือ 63
3 4.76
10 15.87
17 26.98
0 0.00
0 0.00
33 52.38
30 47.62%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 205
28 13.66
19 9.27
36 17.56
14 6.83
0 0.00
108 52.68
97 47.32%
17  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 90
9 10.00
10 11.11
9 10.00
8 8.89
6 6.67
48 53.33
42 46.67%
18  โรงเรียนบ้านทับปริก 240
88 36.67
0 0.00
23 9.58
0 0.00
0 0.00
129 53.75
111 46.25%
19  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 171
15 8.77
14 8.19
38 22.22
10 5.85
1 0.58
93 54.39
78 45.61%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 449
14 3.12
16 3.56
75 16.70
30 6.68
61 13.59
253 56.35
196 43.65%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 367
30 8.17
24 6.54
62 16.89
11 3.00
28 7.63
212 57.77
155 42.23%
22  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 79
4 5.06
3 3.80
6 7.59
7 8.86
13 16.46
46 58.23
33 41.77%
23  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 79
0 0.00
8 10.13
17 21.52
3 3.80
5 6.33
46 58.23
33 41.77%
24  โรงเรียนวัดโคกยาง 63
4 6.35
3 4.76
10 15.87
7 11.11
2 3.17
37 58.73
26 41.27%
25  โรงเรียนบ้านร่าปู 181
26 14.36
20 11.05
14 7.73
11 6.08
3 1.66
107 59.12
74 40.88%
26  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 110
8 7.27
21 19.09
14 12.73
1 0.91
0 0.00
66 60.00
44 40.00%
27  โรงเรียนอ่าวลึก 630
35 5.56
56 8.89
113 17.94
0 0.00
46 7.30
380 60.32
250 39.68%
28  โรงเรียนบ้านนานอก 195
24 12.31
16 8.21
17 8.72
10 5.13
10 5.13
118 60.51
77 39.49%
29  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 142
15 10.56
17 11.97
14 9.86
9 6.34
0 0.00
87 61.27
55 38.73%
30  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 175
10 5.71
9 5.14
15 8.57
19 10.86
14 8.00
108 61.71
67 38.29%
31  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 273
21 7.69
23 8.42
23 8.42
19 6.96
18 6.59
169 61.90
104 38.10%
32  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 247
43 17.41
20 8.10
25 10.12
2 0.81
0 0.00
157 63.56
90 36.44%
33  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 77
2 2.60
9 11.69
15 19.48
2 2.60
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
34  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 155
25 16.13
10 6.45
15 9.68
3 1.94
3 1.94
99 63.87
56 36.13%
35  โรงเรียนบ้านพระแอะ 506
54 10.67
53 10.47
42 8.30
31 6.13
0 0.00
326 64.43
180 35.57%
36  โรงเรียนอุตรกิจ 812
88 10.84
103 12.68
86 10.59
4 0.49
7 0.86
524 64.53
288 35.47%
37  โรงเรียนบ้านนางรอง 81
7 8.64
6 7.41
10 12.35
5 6.17
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
38  โรงเรียนบ้านนาเทา 29
0 0.00
2 6.90
8 27.59
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 185
23 12.43
19 10.27
15 8.11
6 3.24
0 0.00
122 65.95
63 34.05%
40  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 168
11 6.55
8 4.76
31 18.45
7 4.17
0 0.00
111 66.07
57 33.93%
41  โรงเรียนบ้านเขาพนม 56
4 7.14
6 10.71
6 10.71
1 1.79
2 3.57
37 66.07
19 33.93%
42  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 824
52 6.31
74 8.98
55 6.67
41 4.98
55 6.67
547 66.38
277 33.62%
43  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 156
12 7.69
12 7.69
13 8.33
9 5.77
5 3.21
105 67.31
51 32.69%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 332
7 2.11
12 3.61
38 11.45
19 5.72
31 9.34
225 67.77
107 32.23%
45  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 150
20 13.33
8 5.33
20 13.33
0 0.00
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
46  โรงเรียนบ้านหาดยาว 47
11 23.40
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
47  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 60
6 10.00
1 1.67
11 18.33
1 1.67
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
48  โรงเรียนบ้านคลองยาง 129
17 13.18
6 4.65
17 13.18
0 0.00
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
49  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 23
0 0.00
3 13.04
3 13.04
1 4.35
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
50  โรงเรียนบ้านโคกหาร 145
12 8.28
6 4.14
6 4.14
8 5.52
12 8.28
101 69.66
44 30.34%
51  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 208
5 2.40
18 8.65
11 5.29
13 6.25
16 7.69
145 69.71
63 30.29%
52  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 266
31 11.65
11 4.14
32 12.03
6 2.26
0 0.00
186 69.92
80 30.08%
53  โรงเรียนบ้านเขาล่อม 54
3 5.56
3 5.56
4 7.41
4 7.41
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
54  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 152
28 18.42
2 1.32
15 9.87
0 0.00
0 0.00
107 70.39
45 29.61%
55  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 65
5 7.69
3 4.62
6 9.23
4 6.15
1 1.54
46 70.77
19 29.23%
56  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 52
5 9.62
4 7.69
4 7.69
1 1.92
1 1.92
37 71.15
15 28.85%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 42
1 2.38
2 4.76
7 16.67
1 2.38
1 2.38
30 71.43
12 28.57%
58  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 156
17 10.90
11 7.05
15 9.62
1 0.64
0 0.00
112 71.79
44 28.21%
59  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 142
10 7.04
9 6.34
13 9.15
6 4.23
2 1.41
102 71.83
40 28.17%
60  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 54
11 20.37
4 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
61  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 269
9 3.35
10 3.72
52 19.33
3 1.12
0 0.00
195 72.49
74 27.51%
62  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 297
27 9.09
11 3.70
30 10.10
6 2.02
5 1.68
218 73.40
79 26.60%
63  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 185
7 3.78
11 5.95
15 8.11
11 5.95
5 2.70
136 73.51
49 26.49%
64  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 153
7 4.58
11 7.19
21 13.73
1 0.65
0 0.00
113 73.86
40 26.14%
65  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 92
8 8.70
6 6.52
6 6.52
4 4.35
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
66  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 100
6 6.00
5 5.00
13 13.00
2 2.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
67  โรงเรียนบ้านลิกี 143
13 9.09
11 7.69
7 4.90
3 2.10
3 2.10
106 74.13
37 25.87%
68  โรงเรียนบ้านบางคราม 213
13 6.10
17 7.98
20 9.39
4 1.88
1 0.47
158 74.18
55 25.82%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 396
26 6.57
30 7.58
26 6.57
16 4.04
3 0.76
295 74.49
101 25.51%
70  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 106
5 4.72
6 5.66
12 11.32
1 0.94
3 2.83
79 74.53
27 25.47%
71  โรงเรียนบ้านนาปง 136
16 11.76
11 8.09
7 5.15
0 0.00
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
72  โรงเรียนบ้านหินราว 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
73  โรงเรียนบ้านติงไหร 135
7 5.19
4 2.96
14 10.37
4 2.96
4 2.96
102 75.56
33 24.44%
74  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 80
4 5.00
3 3.75
8 10.00
2 2.50
2 2.50
61 76.25
19 23.75%
75  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 177
11 6.21
7 3.95
20 11.30
1 0.56
3 1.69
135 76.27
42 23.73%
76  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 148
7 4.73
14 9.46
9 6.08
5 3.38
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
77  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 55
2 3.64
3 5.45
4 7.27
3 5.45
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
78  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 208
15 7.21
11 5.29
20 9.62
3 1.44
0 0.00
159 76.44
49 23.56%
79  โรงเรียนบ้านควนม่วง 391
19 4.86
10 2.56
28 7.16
15 3.84
20 5.12
299 76.47
92 23.53%
80  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 69
1 1.45
5 7.25
9 13.04
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
81  โรงเรียนบ้านบกห้อง 82
0 0.00
1 1.22
11 13.41
7 8.54
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
82  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 121
8 6.61
9 7.44
0 0.00
11 9.09
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
83  โรงเรียนบ้านหนองกก 119
14 11.76
6 5.04
6 5.04
0 0.00
1 0.84
92 77.31
27 22.69%
84  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 119
4 3.36
6 5.04
14 11.76
1 0.84
2 1.68
92 77.31
27 22.69%
85  โรงเรียนบ้านคลองไคร 301
18 5.98
17 5.65
30 9.97
3 1.00
0 0.00
233 77.41
68 22.59%
86  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 124
6 4.84
4 3.23
11 8.87
4 3.23
3 2.42
96 77.42
28 22.58%
87  โรงเรียนบ้านบางเหียน 747
10 1.34
15 2.01
66 8.84
15 2.01
62 8.30
579 77.51
168 22.49%
88  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 145
9 6.21
3 2.07
12 8.28
3 2.07
5 3.45
113 77.93
32 22.07%
89  โรงเรียนบ้านคลองยวน 141
7 4.96
10 7.09
8 5.67
6 4.26
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
90  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 242
13 5.37
5 2.07
22 9.09
4 1.65
9 3.72
189 78.10
53 21.90%
91  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 120
10 8.33
8 6.67
4 3.33
2 1.67
2 1.67
94 78.33
26 21.67%
92  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 125
8 6.40
8 6.40
4 3.20
2 1.60
5 4.00
98 78.40
27 21.60%
93  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 154
12 7.79
6 3.90
9 5.84
6 3.90
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
94  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 42
3 7.14
1 2.38
0 0.00
4 9.52
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
95  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 467
21 4.50
28 6.00
30 6.42
21 4.50
0 0.00
367 78.59
100 21.41%
96  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 188
10 5.32
10 5.32
10 5.32
10 5.32
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
97  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 66
1 1.52
4 6.06
9 13.64
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
98  โรงเรียนบ้านหินเพิง 184
15 8.15
3 1.63
10 5.43
3 1.63
8 4.35
145 78.80
39 21.20%
99  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 109
1 0.92
6 5.50
16 14.68
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
100  โรงเรียนบ้านกอตง 81
1 1.23
6 7.41
8 9.88
2 2.47
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
101  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 148
3 2.03
4 2.70
23 15.54
0 0.00
1 0.68
117 79.05
31 20.95%
102  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 144
6 4.17
10 6.94
13 9.03
1 0.69
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
103  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 53
6 11.32
0 0.00
2 3.77
0 0.00
3 5.66
42 79.25
11 20.75%
104  โรงเรียนบ้านทับไทร 92
6 6.52
3 3.26
8 8.70
2 2.17
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
105  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 189
13 6.88
1 0.53
24 12.70
1 0.53
0 0.00
150 79.37
39 20.63%
106  โรงเรียนบ้านควน 132
11 8.33
10 7.58
4 3.03
1 0.76
1 0.76
105 79.55
27 20.45%
107  โรงเรียนบ้านท่ายาง 49
3 6.12
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
108  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 54
4 7.41
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
109  โรงเรียนบ้านหนองจิก 138
7 5.07
5 3.62
6 4.35
4 2.90
6 4.35
110 79.71
28 20.29%
110  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 154
13 8.44
2 1.30
5 3.25
1 0.65
10 6.49
123 79.87
31 20.13%
111  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1998
31 1.55
38 1.90
280 14.01
26 1.30
27 1.35
1596 79.88
402 20.12%
112  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 308
22 7.14
0 0.00
38 12.34
1 0.32
0 0.00
247 80.19
61 19.81%
113  โรงเรียนบ้านเขาดิน 255
5 1.96
7 2.75
24 9.41
5 1.96
9 3.53
205 80.39
50 19.61%
114  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 151
18 11.92
7 4.64
4 2.65
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
115  โรงเรียนบ้านบางขนุน 42
1 2.38
2 4.76
4 9.52
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
116  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 237
9 3.80
9 3.80
26 10.97
1 0.42
0 0.00
192 81.01
45 18.99%
117  โรงเรียนบ้านทับพล 37
2 5.41
2 5.41
1 2.70
2 5.41
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
118  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 270
6 2.22
10 3.70
29 10.74
5 1.85
1 0.37
219 81.11
51 18.89%
119  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 64
3 4.69
3 4.69
4 6.25
2 3.13
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
120  โรงเรียนวัดเขาต่อ 119
6 5.04
0 0.00
13 10.92
0 0.00
3 2.52
97 81.51
22 18.49%
121  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 179
6 3.35
9 5.03
17 9.50
1 0.56
0 0.00
146 81.56
33 18.44%
122  โรงเรียนทุ่งพะยอม 66
2 3.03
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
123  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 154
7 4.55
16 10.39
2 1.30
3 1.95
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
124  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 149
4 2.68
1 0.67
22 14.77
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
125  โรงเรียนบ้านควนกลาง 133
5 3.76
4 3.01
15 11.28
0 0.00
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
126  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 79
2 2.53
3 3.80
7 8.86
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
127  โรงเรียนบ้านบางเตียว 80
3 3.75
3 3.75
7 8.75
1 1.25
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
128  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 120
4 3.33
2 1.67
8 6.67
7 5.83
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
129  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 149
6 4.03
3 2.01
15 10.07
1 0.67
1 0.67
123 82.55
26 17.45%
130  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 52
1 1.92
1 1.92
0 0.00
7 13.46
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
131  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 65
5 7.69
2 3.08
3 4.62
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
132  โรงเรียนบ้านในยวน 65
3 4.62
1 1.54
5 7.69
2 3.08
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
133  โรงเรียนวัดบางเหลียว 65
2 3.08
2 3.08
6 9.23
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
134  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 77
3 3.90
0 0.00
4 5.19
4 5.19
2 2.60
64 83.12
13 16.88%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 72
6 8.33
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
136  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 73
2 2.74
4 5.48
6 8.22
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
137  โรงเรียนบ้านนาออก 105
4 3.81
5 4.76
3 2.86
2 1.90
3 2.86
88 83.81
17 16.19%
138  โรงเรียนบ้านทรายขาว 272
11 4.04
5 1.84
26 9.56
2 0.74
0 0.00
228 83.82
44 16.18%
139  โรงเรียนบ้านพรุพี 82
0 0.00
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
140  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 325
5 1.54
9 2.77
35 10.77
2 0.62
0 0.00
274 84.31
51 15.69%
141  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 58
0 0.00
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
142  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 174
9 5.17
9 5.17
4 2.30
1 0.57
4 2.30
147 84.48
27 15.52%
143  โรงเรียนวัดพรุเตียว 129
5 3.88
5 3.88
5 3.88
2 1.55
3 2.33
109 84.50
20 15.50%
144  โรงเรียนบ้านดินนา 149
3 2.01
9 6.04
11 7.38
0 0.00
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
145  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 322
9 2.80
5 1.55
35 10.87
0 0.00
0 0.00
273 84.78
49 15.22%
146  โรงเรียนบ้านโคกคา 192
4 2.08
14 7.29
11 5.73
0 0.00
0 0.00
163 84.90
29 15.10%
147  โรงเรียนบ้านเกาะปอ 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
3 4.92
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
148  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 446
15 3.36
11 2.47
17 3.81
13 2.91
9 2.02
381 85.43
65 14.57%
149  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 70
4 5.71
0 0.00
5 7.14
1 1.43
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
150  โรงเรียนบ้านเกาะปู 172
7 4.07
7 4.07
3 1.74
4 2.33
3 1.74
148 86.05
24 13.95%
151  โรงเรียนบ้านบางโสก 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
152  โรงเรียนบ้านหนองจูด 185
1 0.54
5 2.70
19 10.27
0 0.00
0 0.00
160 86.49
25 13.51%
153  โรงเรียนคลองพน 582
29 4.98
15 2.58
31 5.33
1 0.17
0 0.00
506 86.94
76 13.06%
154  โรงเรียนบ้านหลังโสด 96
6 6.25
0 0.00
0 0.00
5 5.21
1 1.04
84 87.50
12 12.50%
155  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 170
13 7.65
2 1.18
2 1.18
2 1.18
2 1.18
149 87.65
21 12.35%
156  โรงเรียนบ้านปากหยา 82
0 0.00
2 2.44
8 9.76
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
157  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 140
6 4.29
2 1.43
3 2.14
3 2.14
3 2.14
123 87.86
17 12.14%
158  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 34
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
159  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
160  โรงเรียนบ้านนาพรุ 61
6 9.84
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
161  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 61
3 4.92
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
162  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 272
6 2.21
9 3.31
5 1.84
7 2.57
4 1.47
241 88.60
31 11.40%
163  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 158
6 3.80
0 0.00
12 7.59
0 0.00
0 0.00
140 88.61
18 11.39%
164  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 204
8 3.92
5 2.45
4 1.96
5 2.45
1 0.49
181 88.73
23 11.27%
165  โรงเรียนบ้านปากหรา 107
3 2.80
2 1.87
6 5.61
1 0.93
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
166  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 126
5 3.97
3 2.38
6 4.76
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
167  โรงเรียนบ้านดินแดง 126
2 1.59
1 0.79
10 7.94
1 0.79
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
168  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 850
8 0.94
12 1.41
70 8.24
3 0.35
0 0.00
757 89.06
93 10.94%
169  โรงเรียนบ้านควนแดง 110
1 0.91
3 2.73
8 7.27
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
170  โรงเรียนบ้านย่านอุดม 181
6 3.31
0 0.00
10 5.52
3 1.66
0 0.00
162 89.50
19 10.50%
171  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 115
4 3.48
5 4.35
0 0.00
0 0.00
3 2.61
103 89.57
12 10.43%
172  โรงเรียนบ้านแหลมตง 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
173  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ 1013
10 0.99
6 0.59
51 5.03
16 1.58
21 2.07
909 89.73
104 10.27%
174  โรงเรียนบ้านโคกยูง 138
6 4.35
0 0.00
8 5.80
0 0.00
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
175  โรงเรียนบ้านคลองกำ 240
5 2.08
8 3.33
6 2.50
5 2.08
0 0.00
216 90.00
24 10.00%
176  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 152
3 1.97
4 2.63
6 3.95
2 1.32
0 0.00
137 90.13
15 9.87%
177  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 82
1 1.22
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
178  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
2 3.17
57 90.48
6 9.52%
179  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 54
0 0.00
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
180  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 264
2 0.76
10 3.79
7 2.65
3 1.14
2 0.76
240 90.91
24 9.09%
181  โรงเรียนบ้านควนใต้ 94
3 3.19
3 3.19
2 2.13
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
182  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 61
0 0.00
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
183  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 319
9 2.82
3 0.94
14 4.39
0 0.00
0 0.00
293 91.85
26 8.15%
184  โรงเรียนบ้านนาวง 135
3 2.22
5 3.70
2 1.48
0 0.00
1 0.74
124 91.85
11 8.15%
185  โรงเรียนบ้านปากคลอง 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
186  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 257
2 0.78
2 0.78
9 3.50
2 0.78
4 1.56
238 92.61
19 7.39%
187  โรงเรียนบ้านคลองนิน 300
4 1.33
6 2.00
4 1.33
4 1.33
4 1.33
278 92.67
22 7.33%
188  โรงเรียนบ้านลำทับ 1196
5 0.42
5 0.42
40 3.34
10 0.84
25 2.09
1111 92.89
85 7.11%
189  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 107
0 0.00
0 0.00
5 4.67
0 0.00
2 1.87
100 93.46
7 6.54%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
191  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) 385
6 1.56
3 0.78
8 2.08
4 1.04
3 0.78
361 93.77
24 6.23%
192  โรงเรียนบ้านพรุเตย 247
4 1.62
3 1.21
4 1.62
4 1.62
0 0.00
232 93.93
15 6.07%
193  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 101
1 0.99
1 0.99
3 2.97
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
194  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 130
2 1.54
1 0.77
3 2.31
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
195  โรงเรียนวัดบ้านนา 67
1 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.99
64 95.52
3 4.48%
196  โรงเรียนบ้านหลังสอด 151
0 0.00
0 0.00
6 3.97
0 0.00
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
197  โรงเรียนวัดบางโทง 59
0 0.00
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
198  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 128
2 1.56
1 0.78
1 0.78
0 0.00
0 0.00
124 96.88
4 3.13%
199  โรงเรียนบ้านบากัน 229
0 0.00
0 0.00
2 0.87
1 0.44
0 0.00
226 98.69
3 1.31%
200  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านเขาทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านโคกยอ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนวัดช่องแบก 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,618 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,926 5.26
เตี้ย  1,600 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,139 8.57
ผอมและเตี้ย  929 2.54
อ้วนและเตี้ย  911 2.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,113 76.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,505 คน


23.23%


Powered By www.thaieducation.net