ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 10
5 50.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
3 30.00
7 70.00%
2  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 381
16 4.20
173 45.41
0 0.00
9 2.36
5 1.31
178 46.72
203 53.28%
3  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 28
1 3.57
3 10.71
9 32.14
1 3.57
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
4  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 103
6 5.83
27 26.21
8 7.77
0 0.00
10 9.71
52 50.49
51 49.51%
5  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 84
17 20.24
12 14.29
9 10.71
1 1.19
0 0.00
45 53.57
39 46.43%
6  โรงเรียนบ้านหินโง่น 65
10 15.38
6 9.23
12 18.46
0 0.00
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
7  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 63
18 28.57
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
8  โรงเรียนบ้านซำภู 73
1 1.37
7 9.59
19 26.03
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
9  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 130
3 2.31
39 30.00
5 3.85
0 0.00
0 0.00
83 63.85
47 36.15%
10  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 103
7 6.80
12 11.65
16 15.53
0 0.00
2 1.94
66 64.08
37 35.92%
11  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 102
10 9.80
14 13.73
12 11.76
0 0.00
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
12  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 40
12 30.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
13  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 192
11 5.73
25 13.02
27 14.06
4 2.08
0 0.00
125 65.10
67 34.90%
14  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 911
26 2.85
224 24.59
62 6.81
4 0.44
0 0.00
595 65.31
316 34.69%
15  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
16  โรงเรียนบ้านนครเดิด 9
0 0.00
1 11.11
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
17  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 111
5 4.50
10 9.01
21 18.92
1 0.90
0 0.00
74 66.67
37 33.33%
18  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 229
0 0.00
56 24.45
19 8.30
0 0.00
1 0.44
153 66.81
76 33.19%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 88
2 2.27
16 18.18
11 12.50
0 0.00
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
20  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 73
2 2.74
8 10.96
13 17.81
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
21  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 64
8 12.50
4 6.25
5 7.81
3 4.69
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
22  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 45
3 6.67
3 6.67
8 17.78
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
23  โรงเรียนบ้านศิลา 110
1 0.91
2 1.82
24 21.82
3 2.73
4 3.64
76 69.09
34 30.91%
24  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 179
13 7.26
6 3.35
29 16.20
7 3.91
0 0.00
124 69.27
55 30.73%
25  โรงเรียนบ้านหนองยาว 114
7 6.14
5 4.39
21 18.42
1 0.88
0 0.00
80 70.18
34 29.82%
26  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 135
6 4.44
10 7.41
22 16.30
2 1.48
0 0.00
95 70.37
40 29.63%
27  โรงเรียนบ้านหนองคัน 45
0 0.00
6 13.33
7 15.56
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
28  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 101
7 6.93
1 0.99
21 20.79
0 0.00
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
29  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 915
31 3.39
89 9.73
122 13.33
8 0.87
10 1.09
655 71.58
260 28.42%
30  โรงเรียนบ้านนายาว 165
14 8.48
16 9.70
12 7.27
4 2.42
0 0.00
119 72.12
46 27.88%
31  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 138
26 18.84
0 0.00
12 8.70
0 0.00
0 0.00
100 72.46
38 27.54%
32  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 146
4 2.74
1 0.68
22 15.07
6 4.11
7 4.79
106 72.60
40 27.40%
33  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
8 12.12
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 185
16 8.65
15 8.11
16 8.65
3 1.62
0 0.00
135 72.97
50 27.03%
35  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 135
8 5.93
17 12.59
9 6.67
2 1.48
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
36  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 120
3 2.50
7 5.83
22 18.33
0 0.00
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
37  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1105
55 4.98
65 5.88
165 14.93
6 0.54
2 0.18
812 73.48
293 26.52%
38  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 76
7 9.21
5 6.58
8 10.53
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
39  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 255
17 6.67
20 7.84
30 11.76
0 0.00
0 0.00
188 73.73
67 26.27%
40  โรงเรียนบ้านโนนทอง 61
4 6.56
1 1.64
10 16.39
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
41  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 69
8 11.59
6 8.70
4 5.80
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
42  โรงเรียนบ้านท่าผู 60
6 10.00
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 40
0 0.00
2 5.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
44  โรงเรียนบ้านปากดุก 153
6 3.92
10 6.54
21 13.73
1 0.65
0 0.00
115 75.16
38 24.84%
45  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 133
0 0.00
22 16.54
11 8.27
0 0.00
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
46  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 45
4 8.89
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
47  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 127
5 3.94
7 5.51
19 14.96
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
48  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 166
10 6.02
11 6.63
14 8.43
4 2.41
1 0.60
126 75.90
40 24.10%
49  โรงเรียนบ้านสักหลง 54
3 5.56
5 9.26
5 9.26
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
50  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 92
14 15.22
2 2.17
6 6.52
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
51  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 153
10 6.54
11 7.19
10 6.54
5 3.27
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
52  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 17
3 17.65
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
53  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 90
5 5.56
6 6.67
10 11.11
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
54  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 56
3 5.36
5 8.93
5 8.93
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
55  โรงเรียนบ้านกลาง 147
3 2.04
4 2.72
27 18.37
0 0.00
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
56  โรงเรียนบ้านดงขวาง 96
9 9.38
2 2.08
11 11.46
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
57  โรงเรียนบ้านวังกวาง 192
7 3.65
20 10.42
17 8.85
0 0.00
0 0.00
148 77.08
44 22.92%
58  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 608
8 1.32
82 13.49
44 7.24
4 0.66
1 0.16
469 77.14
139 22.86%
59  โรงเรียนบ้านหินฮาว 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
60  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 66
4 6.06
2 3.03
9 13.64
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
61  โรงเรียนบ้านป่าบง 138
8 5.80
11 7.97
12 8.70
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
62  โรงเรียนบ้านส้มเลา 130
7 5.38
4 3.08
18 13.85
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
63  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 100
10 10.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
64  โรงเรียนบ้านหนองปลา 55
0 0.00
1 1.82
11 20.00
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
65  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 55
4 7.27
0 0.00
7 12.73
0 0.00
1 1.82
43 78.18
12 21.82%
66  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 75
3 4.00
7 9.33
5 6.67
1 1.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
67  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 185
15 8.11
4 2.16
20 10.81
0 0.00
0 0.00
146 78.92
39 21.08%
68  โรงเรียนบ้านฝาย 152
7 4.61
6 3.95
17 11.18
2 1.32
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
69  โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
70  โรงเรียนบ้านซำม่วง 96
5 5.21
5 5.21
1 1.04
6 6.25
3 3.13
76 79.17
20 20.83%
71  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 24
4 16.67
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
72  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 77
3 3.90
1 1.30
6 7.79
0 0.00
6 7.79
61 79.22
16 20.78%
73  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 186
5 2.69
5 2.69
27 14.52
1 0.54
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
74  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 124
4 3.23
3 2.42
18 14.52
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
75  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 157
5 3.18
5 3.18
19 12.10
2 1.27
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
76  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 137
6 4.38
5 3.65
16 11.68
0 0.00
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
77  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 83
5 6.02
3 3.61
7 8.43
1 1.20
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
78  โรงเรียนบ้านวังเวิน 47
5 10.64
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
79  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 152
2 1.32
10 6.58
15 9.87
2 1.32
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
80  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 142
3 2.11
9 6.34
15 10.56
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
81  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 69
3 4.35
1 1.45
9 13.04
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
82  โรงเรียนบ้านหนองเล 48
1 2.08
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
83  โรงเรียนบ้านวังยาว 113
7 6.19
3 2.65
11 9.73
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
84  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 119
1 0.84
1 0.84
20 16.81
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
85  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 154
9 5.84
8 5.19
11 7.14
0 0.00
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
86  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 89
3 3.37
4 4.49
9 10.11
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
87  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 145
3 2.07
4 2.76
16 11.03
2 1.38
1 0.69
119 82.07
26 17.93%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 332
7 2.11
5 1.51
47 14.16
0 0.00
0 0.00
273 82.23
59 17.77%
89  โรงเรียนบ้านวังมล 171
3 1.75
0 0.00
27 15.79
0 0.00
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
90  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 40
1 2.50
3 7.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
91  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 23
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
92  โรงเรียนบ้านปากออก 99
4 4.04
3 3.03
10 10.10
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
93  โรงเรียนบ้านบุ่ง 77
3 3.90
3 3.90
7 9.09
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
94  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 119
8 6.72
1 0.84
11 9.24
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
95  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 72
3 4.17
2 2.78
3 4.17
2 2.78
2 2.78
60 83.33
12 16.67%
96  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 97
3 3.09
5 5.15
8 8.25
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
97  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 177
11 6.21
5 2.82
10 5.65
3 1.69
0 0.00
148 83.62
29 16.38%
98  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 25
4 16.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
99  โรงเรียนบ้านกกกะบก 38
0 0.00
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
100  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 156
7 4.49
0 0.00
17 10.90
0 0.00
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
101  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 157
5 3.18
3 1.91
14 8.92
0 0.00
2 1.27
133 84.71
24 15.29%
102  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 46
2 4.35
2 4.35
2 4.35
0 0.00
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
103  โรงเรียนบ้านกกโอ 117
2 1.71
6 5.13
9 7.69
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
104  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 74
1 1.35
4 5.41
5 6.76
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
105  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 69
0 0.00
2 2.90
7 10.14
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
106  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 31
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
107  โรงเรียนวัดศรีทอง 98
2 2.04
3 3.06
7 7.14
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
108  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
109  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 54
0 0.00
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
110  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 166
1 0.60
8 4.82
9 5.42
0 0.00
0 0.00
148 89.16
18 10.84%
111  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 37
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
112  โรงเรียนบ้านโคกมน 212
4 1.89
7 3.30
11 5.19
0 0.00
0 0.00
190 89.62
22 10.38%
113  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 166
4 2.41
6 3.61
6 3.61
0 0.00
0 0.00
150 90.36
16 9.64%
114  โรงเรียนบ้านนาซำ 73
3 4.11
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
115  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 79
3 3.80
3 3.80
1 1.27
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
116  โรงเรียนบ้านวังขอน 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
117  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 36
0 0.00
2 5.56
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
118  โรงเรียนบ้านโสก 72
2 2.78
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
119  โรงเรียนบ้านวังบาล 154
4 2.60
2 1.30
3 1.95
0 0.00
2 1.30
143 92.86
11 7.14%
120  โรงเรียนบ้านท่าโก 61
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
121  โรงเรียนบ้านวังร่อง 141
4 2.84
3 2.13
1 0.71
1 0.71
0 0.00
132 93.62
9 6.38%
122  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 79
1 1.27
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
123  โรงเรียนบ้านลานบ่า 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
124  โรงเรียนบ้านจางวาง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
125  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
126  โรงเรียนบ้านหัวนา 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
127  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 119
0 0.00
1 0.84
2 1.68
0 0.00
0 0.00
116 97.48
3 2.52%

 

จำนวนนักเรียน  15,910 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  731 4.59
เตี้ย  1,306 8.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,634 10.27
ผอมและเตี้ย  106 0.67
อ้วนและเตี้ย  63 0.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,070 75.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,840 คน


24.14%


Powered By www.thaieducation.net